Založ si blog

Ani billboardy za Bratislavou nepomôžu, aby zatkli páchateľov

Vážení študenti práva, (a nielen Vy), pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. Skôr, ako pristúpime k ďalšej informácii o našich právach, zopakujme si dôležité skutočnosti, ktoré sme priniesli v minulom článku.

Novinári odhaľujú našu tému v plnej nahote

A teraz pozor! Ktorá politická strana či politické hnutie prinášali riešenia problémov psychického násilia na pracovisku? Ani v posledných voľbách v roku 2020 sa nenašla žiadna politická strana či politické hnutie, ktoré by malo  riešenie na tento stále viac a viac sa prehlbujúci a vyskytujúci problém na pracoviskách?  Už aj novinári píšu o akejsi kyberšikane ako skutkovej podstate trestného činu.

https://www.tyzden.sk/promotion/79559/kybersikana-ako-trestny-cin/?fbclid=IwAR0s9Fcy1pNjKmythcU7s76Mf5pcKmzFOsMJSiwRtmHvV8tPSBwOh_kgDrc

Sú občania dôvodom, že sa majú zle

Už dňa 25. februára 2012 sme priniesli na blogu sme spravodajstvo: “ Aby aj na Slovensku boli prejavy mobbingu, bossingu trestne postihované, musia byť splnené dve podmienky trestnej zodpovednosti, t.j. materiálna stránka a formálna stránka trestného činu.

Materiálna stránka trestného činu spočíva v tom, že sa páchateľ dopustil konania, ktoré spĺňa znaky konkrétneho trestného činu tak, ako sú vymedzené v Trestnom zákone.
Formálna stránka trestného činu spočíva jednak v úmysle páchateľa takého konania sa dopustiť a že miera spoločenskej nebezpečnosti jeho konania dosahuje intenzitu uvedenú v Trestnom zákone. Ale ak to na Slovensku nemáme v zákone a to nemáme, tak obeť psychického teroru, intríg, šikany a násilia na pracovisku sa nemá, kde brániť a ani na koho obrátiť.“

https://blog.sme.sk/ritomska/politika/trestnopravna-zodpovednost-zamestnavatela

Pani ministerka spravodlivosti SR čím viac súdov, tým väčší chaos ako vyvolal Igor Matovič s pandémiou

Znovu zopakujem: Ktorý z poslancov nám zviditeľnil v tomto volebnom období pokračovanie politiky vo vzťahu k ostatným spolupracovníkom – poslancom?  Nikto. Všetci po zvolení len zohnú chrbty a pokračujú ako spolupáchatelia ukazovať zlú firemnú kultúru, ktorú si priniesli z našich pracovísk.To znamená v parlamente je to ako na našich slovenských pracoviskách, kde sme zistili pojem mobbing, bossing resp. psychické násilie.

Čo sa zmenilo v šírení pravdy a skúseností zo zákulisia moci našej politiky? NIČ. Len nastúpili noví mocipáni.  Prečo sa nám to tu deje, aby občan, volič nebol múdrejší ako jeho mocipáni. Platilo to už na úrade práce v roku 2000. Aj tam nezamestnaní len popisovali svoje skúsenosti, ako ich ten, či ten zamestnávateľ vyhodil. A nikto im nepomohol. Platilo heslo: Meniť systém a zvyšovať právne vedomie občanov, to nám nikto nekázal a to tu nesmieme robiť. Zdá sa, že toto heslo platí dodnes. Preto pokračoval humus, marazmus až do dnešného dňa. A nielen na pracoviskách našich novinárov. Kto si všimol, že takto sa postupne strácali mnohí odborníci. 

A hľa zaviedli sme budovanie demokracie po slovensky, kde sa na výslnie postupne dostali tí, ktorí nemali odborné znalosti a vedomosti. Systém demokracie po slovensky postupne umožnil, aby občan nenašiel a nemohol nájsť pravdivé informácie. Všetko v ústrety biznisu, bulváru, zisku, chamtivosti. 

V Matovičovej krajine smiech a radosť sú zakázané

A dnes to vidíme v parlamente. Občania si zvolili plagiatorov, ba dokonca neodborníkov v politike. Všetko v ústrety biznisu, bulváru, zisku, chamtivosti. Po dvoch rokoch odchádzajú poslanci neplatnej politickej strany OĽaNO,KÚ, ZMENA ZDOLA, NOVA k iným politickým stranám. Ale budú tak robiť do konca volebného obdobia. A  občan im toto divadlo plať!

Bolo by to niečo nové v našej politike, keby Matovič nezvolával tlačovky každý deň.  Skôr to vyzeralo, že nikto z občanov nevidel, ako jeho drezúru „úradníckeho koňa“  nikdy nezaujímali konkrétne problémy slušných občanov. A PRITOM: Problémy boli od roku 1989 a stále sú jednoduché, až primitívne porušenia zákonov v neprospech slušných ľudí. Kto zo zvolených poslancov prišiel s riešením?

IOÚP odhaľuje dramatické spoločenské dôsledky  a analyzuje ich príčiny, Každý človek je nositeľom sociálno-právnych vlastností, ktoré uznáva aj náš právny poriadok a chráni osobnostné práva pomocou právnej úpravy osobnostného práva. Naša metóda je ukážkou prípadov obetí psychického teroru na pracoviskách a praktiky páchateľov tohto hanebného skutku.

Je preto žiadúce v prípade výskytu podozrenia skutkovej podstaty psychického teroru na obeť či obete, aby sa obrátili na odborníkov. Ale ktorá obeť vie, kam sa má obrátiť? 

Ako vidíme, už vyše dvoch rokov sa nám Matovičova vláda prezentuje násilnými opatreniami bez štipku odbornosti.  A rovnako aj Matovič svoju neodbornosť zviditeľnil vďaka novinárom. Ale ani novinári nemajú odborné skúsenosti, ako a proti komu  sa pripravujú žalobné návrhy.

Odchod Matoviča z politiky alebo konečne sa rozpadne politický zlepenec

Ba žiadneho odborníka tam nie je vidieť.  Ale to, čo vidíme, sú prejavy, ktoré majú za následok psychosomatické problémy. Pozor, psychomorálna a fyzická integrita každého človeka je chránená prostredníctvom práva na ochranu osobnosti. Sú to hodnoty fyzickej povahy  ako život a zdravie a hodnoty psychomorálnej hodnoty ako sloboda, česť, dôstojnosť. Preto neoprávnené zásahy do týchto zložiek majú za následok porušenie práv na ochranu osobnosti, t.j. práv všetkých občanov.

V tomto nám občanom nepomohol ani Civilný sporový poriadok platný a účinný od 1. júna 2016. Aj keď si to „myslel“ vtedajší minister spravodlivosti Tomáš Borec. LEBO všetky súdy  svoje rozhodnutia aplikujú na judikatúru, ktorá pomáha sudcom akože zdôvodniť žalobný návrh vo Vašich prípadoch na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru.  Napríklad CITUJEM z Uznesenia Najvyššieho súdu SR zo dňa 12. júla 2022, kde sudcovia vychádzajú z judikátov Ústavného súdu  2004, 2006 a 1997 . „Do práva na spravodlivý proces totiž nepatrí právo na to, aby bol účastník konania pred všeobecným súdom úspešný teda, aby sa všeobecný súd stotožnil s jeho právnymi názormi a predstavami, preberal a riadil  sa ním predkladaným výkladom všeobecne záväzných predpisov, rozhodol v súlade  s jeho vôľou a požiadavkami, ale ani právo vyjadrovať sa k spôsobu hodnotenia vykonaných dôkazov súdom, prípadne dožadovať sa ním navrhnutého spôsobu hodnotenia vykonaných dôkazov. Nejedná sa o nesprávny procesný postup súdu, ktorým by došlo k porušeniu procesných práv strán v takej miere, že by došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.“

Vážení študenti práva (a nielen VY) právo nie je na  strane obetí, ale na strane páchateľa, ktorý stále behá po slobode. Aj posledný prípad v našej registrácii je zo Slovnaftu, a.s. a dokazuje, že pokiaľ nemáme na psychické násilie zákon, nebude môcť žiaden sudca spravodlivo aplikovať právo na spravodlivý proces.

Igor Matovič obabral aj skúsenú Annu Záborskú

ALE POZOR! Vážení študenti práva (a nielen VY) po prvé: ktorý z novinárov alebo z našich právnikov si všimol, že Matovičova vláda je neplatná:

Ktoré „zločinecké skupiny“ registrované na Ministerstve vnútra SR sú ďalším dôvodom, že sa ľudia majú zle?

po druhé. kto pomohol lídrovi  OĽaNO v roku 2019 , že podviedol občanov *voličov?:

A po tretie aj smútok patrí k životu, a preto Zborník zo 7. medzinárodnej konferencie z roku 2021 pod názvom Dôstojné pracovisko sme  venovali čestnej pamiatke lekára a terapeuta MUDr. Ondreja Urbana, ktorý sa od roku 1995 venoval náprave vzťahov nielen sociálnych (medziľudských), ale aj právnych (legislatívne zmeny). Zároveň sa zaoberal individuálnou liečbou telesných a duševných následkov zlých vzťahov na pracoviskách. S terminológiou – vzťahová patológia, sociálna patológia  – odvážne pracoval na Slovensku ako prvý socioterapeut v praxi. Naša téma, rieši vývoj ľudstva z kategórie zvierat na človeka s veľkým Č. A tak bojujeme za správnu vec. V spoločnosti, kde vládnu tvrdé lakte, kde zúri boj o zamestnanie a prežitie, kde ľudské hodnoty sa zredukovali na peniaze a ľudský život na výkon.

Lebo jedna vec je prinášať nezmyselné zákony, ktoré potom nikto nevie, ako majú fungovať a druhá vec je pracovať zodpovedne a kvalitne v prospech každého občana.

Citujem z roku 2014: „Nie sme prví, kto skonštatoval, že človek ako sociálna entita je stále v hlbšej kríze medziľudských vzťahov. Ale ako prví sa pokúšame pre človeka niečo zmysluplné urobiť – chceme prekročiť konštatovanie že „človek má nádej“, chceme aplikovať všeobecné dobro do medziľudských vzťahov vylúčením zla.“

https://blog.sme.sk/ritomska/politika/zbornik-z-konferencie

Nenechajte si kradnúť energiu zbytočným strachom

Nikto za Vami predsa nestojí, nemáte sponzorov a žiadne média o Vás nepíšu

Ďalší dôvod, prečo sa občania majú zle. . . . . .

Prečo Flašík nezverejniil video IOÚP ?

20.05.2024

Znovu Vám prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. Znovu uvádzam: Prečo sa nikto [...]

Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ?

09.04.2024

Prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. A stále je dôležité: Prečo sa nikto [...]

Do parlamentu si občania zvolili starých „mazákov“, ktorí ale pravdu nepovedia

27.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Už v minulom článku sme Vás informovali, že po 8-mich rokoch sme sa dožili, že bude prvé pojednávanie v kauze žalobkyne proti žalovanému Slovenská technická univerzita. Hrozby s [...]

SAS, Liberálny dom

SaS pripravuje trestné oznámenie: množiace sa vyhrážky prekračujú hranice

20.05.2024 22:13

Vyhrážky sa už neobjavujú len na sociálnych sieťach, ale aj formou listov, ktoré chodia aj ich rodinným príslušníkom, upozornila Kolíková.

blesk. búrka

Po zásahu blesku museli v Drážďanoch dvoch ľudí oživovať, zranených je desať

20.05.2024 21:47

Blesk zasiahol trávnatú oblasť pri Labe neďaleko centra saskej metropoly.

Europarlament / Europoslanci /

Voľby do europarlamentu by vyhrali progresívci pred Smerom a Hlasom, ukázal prieskum

20.05.2024 20:13

Pätnásť mandátov by si rozdelilo sedem strán.

Assange

Assange sa môže odvolať proti vydaniu do USA, rozhodol súd

20.05.2024 19:37

Ak by sudcovia rozhodli v prospech vydania, Assangeove právne možnosti v Británii by sa vyčerpali.