Založ si blog

Ktoré „zločinecké skupiny“ registrované na Ministerstve vnútra SR sú ďalším dôvodom, že sa ľudia majú zle?

Vážení študenti práva, (a nielen Vy) aj dnes na Sviatok práce pokračujeme v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.

Samotné kandidovanie poslancov, ktorí nám tvoria politické strany či politické hnutia je naivným kandidovaním do parlamentu s ľuďmi, ktorých nepoznáte, Až po zvolení zistíte, že Vaša kandidatúra vedie úplne prirodzene k sklamaniu. Karty stále mieša Igor Matovič s novou politickou stranou, ktorá vznikla dňa 20. 11. 2019 zlúčením štyroch politických strán  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA. Takto by to mali písať aj novinári, ak občanom prinášajú akési správy.

Na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky vo Výpise z  registra politických strán a politických hnutí stále registrované  aj politické strany NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA.

Ako vyplýva z ustanovenia § 15 ods. 4, prvá veta  zákona č. 85/2005 Z. z.  o politických stranách hnutiach, ak sa strana zrušuje zlúčením s inou stranou, návrh na výmaz strany              z registra strán je povinný podať štatutárny orgán strany, ktorá sa zrušuje zlúčením. Je teda zrejmé, že tu došlo k porušeniu zákona  č. 85/2005 Z. z.  o  politických stranách  a politických hnutiach, Vzhľadom  na uvedené nedostatky márne žiadame (IOÚP), aby Ministerstvo vnútra  SR v súlade so zákonom   č. 85/2005 Z. z.  o politických stranách a politických  hnutiach vyzvalo politické strany NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA  o zaslanie návrhu na výmaz strany z registra strán ako aj ďalšie náležitosti podľa § 15 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.

Klesli sme aj tu, na ministerstve, s odbornosťou práce? Alebo netreba zvyšovať právne vedomie občanov?

Má Róbert Fico s Igorom Matovičom a . . . dohodu?

Zopakujem: pre právne vedomie každého občana platí: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky nemá konkrétnych voličov, ktorým by bol zodpovedný za svoje pôsobenie v parlamente. Náš systém zaručoval a zaručuje, že bez strany sa do parlamentu určite nik nedostal. Poslanec mohol zostať v úzadí, ale  nemal vlastný zdroj legitimity voči straníckej disciplíne, ak si chcel presadiť svoj názor.

Táto nezmyselná situácia produkuje stále viac neodbornosti a nevedomosti. To nie je náhoda. LEBO, ako nám ukazujú médiá, pôda na ktorej sme zasadili psychický teror (mobbing, bossing), je u nás stále viac úrodnejšia ako kedykoľvek predtým.  Naši odborári,   právnici  a ani sudcovia nebijú na poplach. Boj proti agresii sme nezachytili už v zárodku. Preto má chaos , zmätok , nenávisť  v medziľudských vzťahoch živnú pôdu a je stále úrodnejšia a úrodnejšia.

Ďalší dôvod, prečo sa občania majú zle. . . . . .

Zopakujem: z dvoch medzinárodných konferencií, ktoré som organizovala v parlamente vo volebnom období 2012 -2016, vzniklo poučenie: Prejavy násilia v zamestnaní sú vo svojej podstate takmer v každej krajine rovnaké, líšia sa len jazykom a niekedy tradičnými formami hierarchie.  Psychické násilie a tzv. vzťahová patológia vo firmách i v spoločnosti (mobbing, bossing, bullying) majú s ekonomickým násilím a šikanou (krádeže, korupcia, defraudácia) spoločné oveľa viac než je oficiálna prezentácia systému ochotná pripustiť. Môžeme to sledovať na súčasných správach médií o odvolávaní Róberta Fica.

Mlčiaca opozícia a ich voliči

Aj v tomto volebnom období je Slovensko hlboko premorené pliagou pasívneho otroctva. Všetci tí, čo odmietajú aktívnu podporu etického a morálneho pracovného prostredia, tí všetci sú otroci. Mobbéri sú otrokmi zla. Či o tom vedia, alebo nevedia. To vieme podľa toho, že im stav, aký je, vyhovuje. Fenomén akčnej agresivity preniká z televíznej kultúry na pracoviská. Mnohí bossovia a mobbéri sa realizujú patologickou formou iba na pracovisku. Patologická kultúra má za následok patologické vzťahy. Zlá kultúra práce sa prejavuje mobbingovým syndrómom.

Matovičova vláda zalepila oči svojim voličom

Poslankyňa Anna Záborská sa stala spolupáchateľkou zla

Zopakujem: Igor Matovič nepovie pravdu. Pri ňom hlúpnu aj jeho ministri. Stále si robí z politiky biznis. On vlastne ani nerozumie politike. V jeho hlave je politika niečo ako strážny pes, ktorý má štekať na všetko podozrivé. A podozrivé v očiach pána Matoviča je všetko mimo neho, čo on nie je. Matovič podviedol občanov-voličov.

Vláda Matoviča – drezúra úradníckeho koňa

Žiadny zákon, a to si vari novinári neštudujú –  nemôže spôsobovať nijakú formu diskriminácie a nemal by ju spôsobovať ani svojou nedostatočnou definíciou. Nedostatočná definícia pojmov v zákonoch je otvorenou možnosťou deklinácie výkladu práva, paralelného, scestného, až protikladného výkladu. Toto by sme mali mať pred očami, iba tak je možné tvoriť Spravodlivosť v Zákone.  Zákony stále ukazujú hrubé defekty, ktoré sa stali zubami hlodajúcimi kosti každého zamestnanca, občana či voliča.

Ani súčasné programové vyhlásenie vlády, resp. plán obnovy nemá vôľu odstrániť zo zamestnaneckých vzťahov formu útlaku jednotlivca. Nie je tu žiaden boj proti týmto nešvárom. V stave, v akom je slovenské právo dnes, je skôr bezprávnym právom pre absolútnu väčšinu občanov SR, a to vďaka právnym deklináciám v aplikovaní právaA toho sa bojí každý právnik (nemenujem).

V našom výskume sa postupne premietla celá špirála sociálnej tragédie. Spoločnosť doposiaľ nemá právne vedomie o ľudských právach. Obeť psychoteroru nie je chránená nikým a ničím. Obete končia v invalidite, alebo užívajú nejaké drogy – alkohol, marihuanu, ťažké drogy a psychiatrické lieky vrátane. Mnohé obete si ukončia pozemské utrpenie. Kto je vinný? Sociopat, ktorý svoju obeť utýral? Určite nie. Zodpovedný je štát, ktorý tento stav ignoruje.Keby štát mal zodpovedné osobnosti v čele svojich rezortov, mali by sme zodpovedajúce zákony a tyrani by sa nemohli uplatňovať ani v súkromnom rezorte, nie to ešte v štátnom sektore!

Čo sa zmenilo odo dňa 9.5.2012 :  „Vážení poslanci Národnej rady a vážený líder vlády Slovenskej republiky, občania Slovenskej republiky vám odkazujú, aby ste si sociálnu rakovinu Slovenska všetci v parlamente aj vo vláde uvedomili a liečili ju kompetentne ako zvlášť dôsledne. Doterajšie prijímanie noviel Zákonníka práce smerovalo k zlepšeniu postavenia zamestnávateľa, ako sa tu už aj spomínalo, týmto spôsobom došlo k vyprázdneniu práv zamestnancov. Teraz nie je účelné zavádzať a uvádzať jednotlivé ustanovenia zákonov, ktoré znevýhodňujú zamestnancov, dôležitejšie pri deklarovaní nedostatkov programového vyhlásenia je poskytnutie priestoru pre pochopenie príčin vzniku sociálnej rakoviny. Problém nezamestnanosti ešte nikdy a nikto neriešil v dimenzii psychosociálnych a právnych súvislostí. Narastá počet nezamestnaných podávajúcich sťažnosti na zamestnávateľov, noví a novší nezamestnaní stále viac pociťujú sociálno-právnu krivdu, ktorá znásobuje ekonomickú dieru v ich súkromnom rozpočte. Občania Slovenskej republiky s nádejou hľadali v novele Zákonníka práce, či sa v ňom nepremietla aj otázka sociálno-právnej aktuálne živej krivdy. Následná občianska nespokojnosť s prácou zákonníkov vyústila do známeho výsledku posledných volieb. Občania Slovenska ukázali v týchto voľbách, že chcú mať legálnu sociálnu politiku, že chcú mať kompaktný právny systém, chcú komplexné riešenie sociálnej rakoviny.
Vážení, neodporúčam vám ignorovať rakovinu spoločnosti, ktorú vám jasne opisujem na základe bohatého materiálu nahromadeného v mojej databáze občianskeho združenia Práce a vzťahy a v dokumentoch aj našich odborníkov. Odborníkmi na túto iterdisciplinárnu politologickú tému sú psychoterapeuti, socioterapeuti, lekári, právnici, ale aj učitelia. Politológovia ani politici veru nie, lebo sú slepí, doteraz nič nezistili. A vieme, že slepí nemôže vodiť slepých. Naše odmietavé stanovisko k neúplnému programovému vyhláseniu jasne načiera z temných hlbín stavu spoločnosti a jasnou rečou hovorí potvrdené mojou pravdivosťou. Riešenie otázok našej spoločnosti nie je len otázka základných ľudských práv a slobôd, nie je to ani otázka izolovaného skvalitnenia jednotlivých ľudských práv. Je to otázka riešenia oveľa zhubnejšieho fenoménu, sociálna rakovina prerástla a nejakým spôsobom sa dotýka nás všetkých občanov Slovenska. Nakazení sú takmer všetci. Jedni nechuťou problém riešiť, čo je závažná sociálna rakovina, ale tí druhí sú obeťami rakoviny, títo sú zdeptaní rakovinou až na smrť.
Na margo problému sa pýtam, máme analyzovať otázku príčin narastajúcich dokonaných samovrážd? Krivka za posledných dvadsaťdva rokov hrozivo stúpa. Nikomu neprajem, aby sa ocitol on alebo niekto z jeho blízkych v štatistickom rozptyle krivky samovražednosti. Nikdy predtým v dejinách Slovenska nebolo tak veľa zlých právnych noriem, ktoré by umožňovali tak ľahko vyhnať zamestnanca zo zamestnania bez príčiny, len tak, lusknutím prsta. Keď si zamestnávateľ zmyslí prepustiť, tak to aj urobí a hneď v tej sekunde. A to bola len malá časť sociálnej rakoviny, ale jasne ukázala, že nie diktatúra je lepšou voľbou, ale morálny a sociálne zrelý poslanec je tá správna voľba. Preto som tu, aby som vám všetkým objasnila, a zopakujem, sama som sa sem nenominovala. Nie je cieľom mojej činnosti naprávať minulosť tým, že odsúdime konkrétnych poslancov, ani nebudeme pripomínať chyby minulosti. My, teda ja, moji spolupracovníci a moji voliči sme ochotní prijať každú pomocnú ruku od každého pri odstraňovaní uvedených omylov. Uvedomte si rozmery problému nazvaného sociálna rakovina. Je to, ako keď sa nenažraná sviňa prežerie a nedbá na prasiatko hynúce hladom, alebo zoberie blížnemu sociálne dávky a potom sa oblečie do handier a napodobňuje ho. To nie je omyl, to je asociálna deviantná politika, úmyselné formátovanie dotazníkov tak, aby sa v nich nič príjemné nemohlo ukázať. Horšie je to s praktickým právnym stavom našej republiky. Slovenské právo je bežne akceptovaným nástrojom moci bohatých a vysokopostavených, ale zároveň je poslednou zbraňou chudobných a slabých. Problémom ostáva, že druhá časť výroku nefunguje. V stave, v akom je slovenské právo dnes, je skôr bezprávnym právom pre absolútnu väčšinu občanov Slovenska, a to vďaka právnym deklináciám v aplikovaní práva. Tí, ktorí na toto moje postavenie alebo peniaze, deklinujú si výklady práv podľa svojho. Rádový občan sa svojich práv dočká len výnimočne a potom má nutkanie chváliť sudcov v médiách, čo je skutočne smiešne, fakt banálne. Tak či onak, bežný smrteľník sa výkladu práv bez intervencie Európskeho súdneho dvora nedočká. Naše fórum má k dispozícii legálnu evidenciu o tom, o tom, ako jedna sedmina nezamestnaných sa domáha svojich legitímnych práv, ktoré sú v súlade s platnými a pre Slovensko záväznými normami.
Milí poslanci, na začiatku nového volebného obdobia želám každému z vás, aby sa jeho svedomie stalo prirodzeným zákonom každého. Občania, ktorí si nás volili, od nás očakávajú, že vo všetkom, čo hovoríme a konáme, sa budeme pridŕžať toho, o čom vieme, že je to spravodlivé a správne. A na záver povzbudenie do ďalšej činnosti. Odkaz jednej vzrastom malej, a duchom veľkej ženy, ktorá povedala: „Ľudia sú nerozumní, nelogickí a sebeckí, ale aj tak ich miluj. Ak robíš dobre, ľudia ťa obvinia zo sebeckých postranných pohnútok, ale aj tak rob dobre. Ak si úspešný, získaš si falošných priateľov a skutočných nepriateľov, ale aj tak buď úspešný. Na dobro, ktoré konáš, sa zajtra zabudne, ale aj tak rob dobro. Čestnosť a úprimnosť ťa urobia zraniteľným, ale aj tak buď čestný a úprimný. Čo si po celé roky budoval, sa môže za jednu noc zrútiť, ale aj tak buduj. Ľudia naozaj potrebujú pomoc, ale možno ťa napadnú, ak im pomôžeš, ale aj tak pomáhaj ľuďom. Daj svetu to najlepšie, čo máš, a udrú ťa do tváre, ale aj tak daj svetu to najlepšie čo máš. Volala sa Matka Tereza a svojím životom potvrdila tieto slová.
Ďakujem za pozornosť.

Politický bumerang

Dokedy sa budú spoliehať lídri politických strán na lobovanie mediálnych aktérov pri tvorbe politiky

29.01.2023

Vážení študenti práva (a nielen Vy), ďakujeme Vám za gratulácie k Novému roku 2023. Sme radi, že sledujete naše odborné spravodajstvo, ktorého cieľom je osveta a monitoring v boji proti psychickému násiliu na pracoviskách ako aj historický výskum budovania demokracie po slovensky, aby sa zvyšovalo právne vedomie nášho národa. Lebo, ako viete a písali o tom novinári, či [...]

Doplácame na to, že vyše tridsať rokov nikto neriešil do hĺbky. . .

17.01.2023

Vážení študenti práva (a nielen Vy), v tomto novom roku 2023 budeme pokračovať s monitoringom o našich praktických skúsenostiach z výskumu o budovaní demokracie po slovensky. Predovšetkým sa zameriame na výsledky štúdia žalobných návrhov pracovného práva, kde žalobca/bkyňa stratil/a u žalovaného prácu. Dôležité dôkazy sú žaloby občanov, ktoré boli podané vo [...]

Zverejňovanie zločinov a . . . . .

30.12.2022

Vážení študenti práva (a nielen Vy), v tomto končiacom roku 2022 si zopakujeme naše praktické skúsenosti z výskumu o našom budovaní demokracie po slovensky. Čo sme zistili? Predovšetkým je dôležité: 1. Do politiky sa stále dostávajú tí, ktorí nemajú odborné znalosti a vedomosti. A koho je to chyba a komu to vadí? 2. Od roku 1989 nám politika zvlčila a okrem iného aj [...]

Jaroslav Naď

S Hegerom máme plán, dvojka od KDH je neadekvátna, hovorí Naď

06.02.2023 14:26

Minister uviedol, že s Mikulášom Dzurindom ešte nehovoria o možnom prepájaní.

Poľská armáda / Poľskí vojaci / Poľský vojak /

Blaszczak: Poľsko buduje najsilnejšiu armádu v Európe

06.02.2023 14:16

Poľsko plánuje zvýšiť počet vojakov v armáde na najmenej 300-tisíc a bude ich podporovať územná obrana zložená z 50-tisíc ľudí.

Zeman, Kiska,

Posledné zbohom Slovensku. Zeman príde do Tatier, stretne sa aj s exprezidentami

06.02.2023 13:06, aktualizované: 14:01

S prezidentkou Čaputovou sa Zeman stretne na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.

Marjorie Taylor Greene

Ako vyzerá mizerný život? Podľa republikánky byť členom Kongresu a ročne zarábať 174-tisíc dolárov

06.02.2023 12:05

Taylorová Greeneová bola do Snemovne reprezentantov zvolená v roku 2020, predtým vlastnila pobočku posilňovne CrossFit.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 174
Celková čítanosť: 4038468x
Priemerná čítanosť článkov: 23210x

Autor blogu

Kategórie