Občania, ktorí si svojho poslanca zvolili, očakávajú od neho vo všetkom, čo hovorí a koná, aby sa pridŕžal toho, o čom vie, že je spravodlivé a správne. Ako to dosiahnuť? Veď ľudské správanie, či konanie je už raz také. Bez kontroly to jednoducho nejde. Kontrola je potrebná vždy a všade. A rovnako platí aj v práci poslanca, ak poslanec nebude mať kontrolu zo strany svojich voličov, tak potom nie je žiadna záruka, aby sa poslanci správali a konali tak, aby to bolo správne a spravodlivé a samozrejme aj etické. Bez dôvery, slušnosti, úcty a morálky sa nepohneme ďalej. len sa budeme hlbšie a hlbšie ponárať do bahna bezmocnosti až kým nepochopíme, že tadiaľ cesta nevedie.

Znovu sa mi potvrdilo, že pokiaľ nebudú poslanci skutočnými odborníkmi, pričom budú uplatniteľné všetky sankcie v prípade porušenia zákonov a spôsobenia škôd štátu (teda všetkým občanom) … tak je všetko, vrátane slušného života pre všetkých, len ilúziou. A realitou bude i naďalej kolotoč vagabundov pri moci.“ (22.09.2014) 

Zopakujem: Tam, kde sa odpovedá de iure neadekvátne, bezprávne, tam sa de facto neodpovedá, tam evidentne neexistuje vládna legalita, neexistuje ani zákon, ani žiadny kompetentný úrad, či orgán, tam vládne bezprávny stav.

Kto zachráni Slovensko?