Založ si blog

Matovičova vláda zalepila oči svojim voličom

 

Programové vyhlásenie vlády SR sa predkladá v mimoriadne zložitej dobe, obsahuje 121 strán, má stovky, tisícky príslľubov, ktoré sme sľubovali občanom pred voľbami, takto sa v nedeľu prihovoril premiér novinárom.  https://www.youtube.com/watch?v=-B1HF6Cbrdo .

Jednoducho zmena fungovania Slovenska, ktorá je založená na tom, že  budeme hovoriť ľuďom pravdu, žiadna korupcia, hmotná zodpovednosť politikov, verejných činiteľov, vláda založená na dôvere ľudí, včasná zdravotná starostlivosť, dobrá práca a dobré mzdy, vnútorne silné, potravinová sebestačnosľ, rovnosť príležitosti, zmysluplná informatizácia, ochrana životného prostredia, máme  stovky,, tisícky prísľubov na ceste k lepšiemu Slovensku.

Predseda NR SR  Sulík porovnal:  pred nami preberali vládu v slnečnom počasí, my tu máme pandémiu, máme 30 dní a Programové vyhlásenie vlády je 2 krát väčšie. Nezabudol poukázať, že minulé vlády odkopírovali to predchádzajúce, ale my sme už  prijali 18 zákonov, z toho 10 sa už prijalo a 8 sa ešte prijme, prijme sa v stredu. My sme konali v krízovom období, náš dokument je kvalitný …byty budú  a rovnako budú zrušené doplatky za lieky.

Remišová zhodnotila, že PVV sa pripravovalo v ťažkej situácii, v  noci sme diskutovali o prioritách jednotlivých strán a  výsledok je tu,  môžeme sa postaviť so vztýčenou hlavou, je tam reforma justície, ktorú chceme naplniť  za 4 roky, boj proti korupcii, kríza v regiónoch, a preto sme do nich nasmerovali investície.

Sulík na otázky novinárov odpovedá: predkladáme spoločný program, máme tam primeraný počet svojich predvolebných sľubov, našli sme dobrý kompromis a výsledok je na svete,  je tam dostatočný priestor, aby sme mohli plniť svoje sľuby,,  ideme do parlamentu, chceme spraviť život na Slovensku lepší.

Novinári hneď v úvode svojich otázok  poukázali, že sa nemohli dostať k dokumentu PVV.

Matovič reagoval:  Ja si nepamätám, aby  novinári mali dokument k dispozícii tak, ako ho schválila vláda, opozícia nikdy nemala dokument dopredu než ho schváli vláda, a záverom na adresu novinárov doplnil: „kto chce psa biť palicu si nájde“.  Občania rozhodli vo voľbách o 11 riešeniach a máme ich v  PVV a ešte  máme 500 riešení.

Remišová: za stranu za ľudí dopĺňa: sú tam všetky priority a podarilo sa ich presadiť.

Matovič: máme pararlelný svet, nevieme dokedy bude korona kríza a pred voľbami sme sľúbili, že naplníme sľuby  a sľúbili sme ľuďom riešenia 99 percent sú do druhého sveta po koronavíruse.

Remišová zdôrazňuje: Programové vyhlásenie vlády čistí súdnu radu.

Sulík:  Na svete je dobrý kompromis a nevidím dôvod rýpať to, čo bolo a počkáme si na PVV a jeho schválenie v parlamente a bude dosť príležitostí, do ktorých sa pustíme

Krajniak povedal: Boli sme na vláde a pripravovali sme PVV  jediný týždeň v noci od 1 do 3 ráno.

Matovič  PVV obsahuje legislatívnu iniciatíva občanov, občania si môžu zozbierať podpisy pod petíciu za návrh zákona a môžu ju predložiť  do parlamentu.

A JE TU ZÁVER: Ďakujem, že ste dnes prišli, toto je PVV všetkých občanov, lebo mení charakter tohto štátu a život občanov. Tak toľko z tlačovky. 

Môžeme oceniť prácu novej vlády pri PVV. A nesmieme zabudnúť na príčinu jej príchodu, na Janka Kuciaka, ktorý ako jeden z mála slovenských novinárov sa rozhodol odkrývať svet podvodníkov a zbohatlíkov na našom Slovensku.  Viaceré machinácie a podvody boli v mediálnej pozornosti. V tejto práci pokračujeme aj my, Inštitút ochrany ústavných práv.  Náš obsah ostane otvorený pre všetkých, ktorí majú sympatie k víťazstvu PRAVDY..

Programové vyhlásenie vlády SR  ako každá zhubná choroba, ktorú nechcete vidieť vytvorilo okrem iných OĽaNO, ktoré sa prezentuje ako politický subjekt s porušením zákona od začiatku. Píšem o tom na tomto blogu už tretíkrát. 

Poslankyňa Anna Záborská sa stala spolupáchateľkou zla

 

Je normálne, aby parlamentná strana mala 4 členov a rozdelila si príspevok od štátu za voľby vo výške miliónov eur?

Na Slovensku sa stalo „módnym trendom“ ignorovať a porušovať zákony.  Kto už by to kontroloval. Občan má strach sa k tomu vyjadriť a naštudovať si základy práva je pre neho strata času. Je tragické pre Matovičovu vládu, že hneď na začiatku oklamala občanov a pracuje s  porušením § 6 ods 6 zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach. A zase sa potvrdila tradícia výroku nebohého predsedu parlamentu Pavla Pašku: Vyhraj voľby, môžeš všetko. Lebo pokiaľ tu vládne strach, tak nové Programové vyhlásenie Matovičovej vlády nezmení cestu k víťazstvu PRAVDY.

PVV SR začína slovami: Vláda SR bude zodpovedne pristupovať k zvyšovaniu obranyschopnosti SR ako súčasti celkovej pripravenosti štátu čeliť bezpečnostným hrozbám a výzvam a odolnosti voči nim.
Slovenská republika je súčasťou euroatlantického priestoru. Prioritou vlády SR je preto zodpovedné členstvo v Európskej únii a Organizácii Severoatlantickej zmluvy, ako najlepšia alternatíva ďalšieho rozvoja, bezpečnosti a stability štátu. Vláda SR sa zameria na zvýšenie kvality príspevku SR k rastu spôsobilosti oboch organizácií a na plnenie medzinárodných záväzkov. Jednoznačným konaním v oblasti obrany štátu v súlade s euroatlantickým ukotvením SR zvýši jej dôveryhodnosť u spojencov a partnerov a zlepší renomé SR v medzinárodnom prostredí.
Vláda SR  Zabezpečí nepretržitú pripravenosť ozbrojených síl, vrátane vojenského zdravotníctva, aj na plnenie úloh pri ohrození života a zdravia osôb a pri ochrane ich majetku pri mimoriadnych udalostiach a nevojenských krízových situáciách na území SR. Vláda SR bude viesť aktívny dialóg s Národnou radou SR o cieľoch, rozvojových zámeroch, stave a potrebách zabezpečenia obrany štátu. Vyvinie úsilie na dosiahnutie dohody politických strán o smerovaní obrany štátu a jej financovaní. Zvýši otvorenosť komunikácie voči verejnosti a zameria sa na aktívny prístup k spolupráci s mimovládnym sektorom, akademickou obcou a médiami.  V záujme kontinuity dlhodobého smerovania rezortu ministerstva obrany pripraví víziu jeho rozvoja s výhľadom do roku 2030.

Môžeme iba súhlasiť s dôvodmi, pre ktoré občania volili,politický zlepenec aj keď volebné fakty hovoria aj o iných – spodných prúdoch v spoločnosti. Občania SR žiadajú právny štát. Súhlasím s cieľovými ideami dokumentu PVV SR, ale považujem ich v tej forme, ako boli prezentované za inkoherentné a diskordantné s praktickou stránkou veci, de facto nerealizovateľné.

Vezmime si sociálny problém, pre občana najdôležitejší: Zamestnanosť. PVV SR sa tejto problematike venuje ako dobrej práci a dobrej mzde.  Vo svojom PVV SR vláda vynechala reálny spôsob riešenia: Stratégia tvorby pracovných miest a budúcnosť práce v zamestnaneckom pomere musí mať také vnútorné a vonkajšie prostredie, ktoré je  schopné priebežne obnovovať rovnováhu medzi dvomi miskami váh: ekonomické potreby podnikateľov a celej spoločnosti na jednej miske, a schopnosť efektívne motivovať zamestnancov na miske druhej. Deficit podobných krokov v PVV SR ho robí neschváliteľným. Kroky, ktorými sa uvedený stav dá dosiahnuť, napríklad pevne stanovenými pravidlami na trhu práce s pozitívnymi štátnymi stimulmi pre dynamické prijímanie nových pracovných síl – ako istota pre zamestnávateľov;  a obmedzeným prepúšťaním zo zamestnania – ako istota pre zamestnancov; také kroky mali byť aspoň načrtnuté.

Roky sociálnej choroby budú musieť skončiť aj u nás – legislatívnou úpravou. Dovtedy si musíme priznať, zatiaľ žijeme v bezprávnom štáte v ktorom bude bujnieť sociálna rakovina.

Psychický teror na pracoviskách bol pomenovaný už dávnejšie ako mobbing, bossing, a v niektorých štátoch Európskej únie boli aktualizované právne úpravy na elimináciu uvedených sociálnych rakovín. Skôr, ako sa tak stane aj u nás, vláda SR by mala aktívne tvoriť ochranu trpiacich zamestnancov prostredníctvom prechodných Dodatkov Dohôd o zamestnaní medzi zamestnávateľmi a zamestnanými. Takýto Antimobbingový Dodatok nie je v PVV SR. Je nevyhnutné, aby podnikateľské subjekty boli založené na strategickej schopnosti vyrovnávať sa s krátkymi cyklickými zmenami medzi výkyvmi obchodu na jednej strane, a na druhej strane, aby nezneužívali zmeny na trhu práce.

Štát môže, ba musí vstupovať, stimulovať, robiť rozvoj dosiahnuteľným uplatňovaním pevne stanovených stimulačných pravidiel a zákonov, ktoré budú čitateľne a predvídateľne riešiť nežiaduce zmeny v globálnom prostredí. Príklad: stabilne stanovený a polročne vládou určovaný strop najdôležitejších tovarových cien poskytne manévrovací priestor tak, aby trh nebol zneužívaný v neprospech kupujúcich, a zároveň, aby tvorba zisku nebola zablokovaná.

Ľudstvo sveta, celá spoločnosť je jedna rodina, všetci máme jednu genetickú pramatku a jedného genetického praotca.

Štát by mal byť rodinným mediátorom, ktorý nedovolí silnejšiemu členovi rodiny žrať do prasknutia, a nemal by dovoliť ani umieranie na ulici inému, mentálne, fyzicky, či obojako slabému členovi rodiny! Takéto odhodlanie chýba v PVV SR, a to si tiež žiadame doplniť, aby bolo jasné, že vláda a jej program sú sociálne angažované entity. Cieľom vládnej politiky zamestnanosti je aj tvorba trhovo konformných nástrojov, a tiež takých pracovných podmienok, aby hospodárstvo nielen efektívne využívalo pracovnú silu, ale, aby ju aj kvalitatívne rozvíjalo a pridávalo jej hodnotu. Odhodlanie zvyšovať cenu práce v PVV SR chýba, žiadame to doplniť.

Pre každého občana Slovenska je dôležité mať prácu. Preto je zarmucujúce zistenie, a zároveň veľmi znepokojujúce pre našu mládež, ako roky tvrdého elitného štúdia ukončeného univerzitným diplomom, padajú do balastu sociálnej rakoviny, lebo nie je možné nájsť pracovisko, kde by fungovali dobré pracovné vzťahy budované na princípoch bratstva, vzájomnej úcty, rovnosti, slobody a základných práv ľudí. Na našich pracoviskách nie je možné, aby sa obojstranne výhodne využívala pracovná sila, ako v prospech zamestnávateľa, rovnako aj pre úžitok zamestnanca, a zároveň, s rozvojom úrovne zamestnávateľa aby sa rozvíjala aj hodnota práce zamestnanca.

V súčasnosti majú zamestnávatelia evidentný trend zakonzervovať a blokovať vývoj ceny práce, a žiaľ, legislatíva im v tom pomáha, čím si ikonicky rámujú bezprávie. Hlúpy a tichý zamestnanec je zamestnávateľmi hľadaný ideál…v absolútnom rozpore s deklarovanými požiadavkami trhu, že vraj im chýbajú vzdelaní odborníci. Hlúpy a tichý zamestnanec je zbožňovaná ikona kapitalizmu, alias sociálna rakovina, a bujnie už pridlho. PVV SR  nemá spôsoby ich riešenia. Vylúčením psychického tlaku na zvyšovanie výkonnosti zamestnancov nad rámec dohodnutej pracovnej povinnosti, by malo dôjsť k úprave aspoň jedného aspektu v pracovno-právnych vzťahoch. Do tejto kategórie evidentne patrí zneužívanie nadbytku pracovných síl – to by malo byť legislatívne ošetrené výmerom penitencií ako za trestný čin. Preto považujem za dôležité a uvedomujem si exkluzívnu zodpovednosť tým viac, čím bezprávnejšia je naša spoločnosť, resp. čím prázdnejšie je právne vákuum, v ktorom mohutnie bezprávie, násilie na pracoviskách, doslova a do písmena – ako sociálna rakovina. Snažme sa čím skôr, aby bezprávie, ako právne vákuum nestíhalo brať životy a nespôsobovalo utrpenie zamestnancom a ich rodinným príslušníkom. Snažme sa vyplniť sociálny defekt. V tomto zmysle by sa malo doplniť PVV SR.

V skutočnom kompaktnom právnom systéme, podľa aktuálnych právnych reflexií získaných od občanov, sa môže postaviť do súdneho sporu každý jednotlivec hoci aj proti štátu, a nikto nesmie občana nijakou silou, ani ekonomickou, ani úradnou mocou prevážiť, ale každý účastník sporu má mať rovnaký nárok na spravodlivosť, pri rovnakých podmienkach, a všetko bezodplatne pre občanov bez prostriedkov. Ak niekto musí zložiť nejakú sumu pred začatím občiansko-právneho, alebo pracovno-právneho sporu, tak hovoríme o diktatúre kapitálu, lebo nemajetní sú vylúčení z nároku na právo, nemajetní žijú v bezprávnom štáte, aj keby bývali rovno na právnickej fakulte. Ak sa čo len jedna osoba v štáte dostane do bezprávneho stavu, celý štát je bezprávny, lebo nemožno o takom štáte povedať, že by bol právnym štátom.

Chvála Bohu, dnes máme mediálne vráta otvorené najmä vďaka internetu, ktorý sa účinne vysmieva všetkým demagógom, a dokáže bojovať aj proti kapitálovej diktatúre. Vidíme, ako sociálne programy víťazia v celej kultúrnej Európe. Dôležité je, aby si to uvedomila aj naša vládna personalita, a podobne aj parlamentná garnitúra. Aby vláda zviditeľnila svoju sociálnu orientáciu, odporúčame vložiť do PVV SR postup, ako bude odstránená rakovina, diktatúra kapitálu, z tela našej spoločnosti.

Nemôžeme mlčať. Každé politické ticho v právnom vákuu zabíja ľudí a šliape po ľudských právach. Nemôžeme sa tváriť, akoby sa nič nedialo. Sťažnosti zamestnancov nám ukazujú „zamestnávateľov“, ktorí zabudli na svoj pôvod. Na ich pracoviskách pracujú im rovnakí ľudia, ich blížni, všeobecne definované: citlivé ľudské bytosti. Zároveň konštatujeme, že nám za tých 30 rokov pribudli humánne zákony na ochranu domáceho zverstva. Naše nové humánne zákony síce zakazujú týranie zvierat, ale psychoterror na pracoviskách – tyrania ľudí – to naše zákony ešte stále ignorujú. Podľa rakovinou prežratej legislatívy je náš občan čosi menej ako zver. Keď sa pozerám na niektorých bossov, tak tí hádam aj áno. Ale za ostatných, v mene všetkých týraných zamestnancov občanov SR.  PVV SR nemá zakomponované plány na odstránenie psychickej tyranie, sociálnej rakoviny. Ako na pracoviskách, tak aj v politike, stále viac sa prehlbuje existujúci problém otrokárstva. Túžili sme po vznešenej existencii, vznešene sme zvrhli diktatúru komunistov – ale kde je naša túžba dnes? Vidíme zotročenie človeka človekom v mene mamony a moci. Sťažnosti občanov svedčia – je to oveľa horšie ako v kapitalizme 19-eho storočia. Napriek tomu ľudia dúfali a stále si volia nejakých politikov. A teraz OĽaNO ? Mnohí politici sú ako hazardní hráči, hrajú o dôveru občanov, sú bežným typom politika. Ale ako povedal pán Madač v Tragédii človeka: „Človeče dúfaj a bojuj!“ Každému z politikov veria jeho voliči. Naši voliči, občania SR dúfajú v krajšiu budúcnosť ktorú im pomôžeme utvoriť. Dajte do PVV SR boj proti násiliu na pracoviskách. Problém násilia na slovenských pracoviskách dosiaľ neriešila žiadna politická moc a zdá sa, že ani táto vláda o tom nič nevie. PVV SR nemá záruky boja proti sociálnej rakovine.

Pýtam sa: My nie sme schopní znovu objaviť naše ľudské korene a vložiť ich do zákonov ako dôstojnú ochranu občana?

Sociálna požiadavka dneška je prechodný Dodatok Dohôd medzi zamestnávateľmi a zamestnanými, vylúčenie psychického teroru zo života pracujúcich. Názvom Dodatku môže byť Antimobbingový dodatok.  Všetci predsa chceme, aby náš štát predbehol vývoj ostatných postkomunistických systémov. Každé politické ticho v právnom vákuu zabíja ľudí a šliape po ľudských právach. Nikto sa nemôže tváriť, akoby sa nič nedialo. Snažme sa, aby právne vákuum nestíhalo brať životy a nespôsobovalo utrpenie zamestnancom a ich rodinám. Snažme sa vyplniť sociálny defekt, utvorme kompaktný právny systém kompatibilný s právnymi systémami iných európskych vyspelých štátov. Žiadny zákon nemôže spôsobovať nijakú formu diskriminácie, a nemal by ju spôsobovať ani svojou nedostatočnou definíciou.

Vláda vo svojom PVV SR absolútne nerieši problémy novej spoločnosti vyplývajúce z nových okolností súčasnej doby. Všetci utláčaní nám opisujú svoje moderné zotročenie, a všetci unisono zviditeľňujú problém, ale žiaľ, nikto ich doteraz nechcel ani vidieť, ani počuť. Títo zamestnanci nikdy nedostali od slovenskej úradnej legality ani jenu kompetentnú odpoveď na svoje otázky a sťažnosti.

Tam, kde sa odpovedá de iure neadekvátne, bezprávne, tam sa de facto neodpovedá, tam evidentne neexistuje vládna legalita, neexistuje ani zákon, ani žiadny kompetentný úrad, či orgán, tam vládne bezprávny stav.. Liečbu sociálnej rakoviny si prajeme pridať do PVV SR. Doterajšie prijímanie noviel Zákonníka práce smerovalo k zlepšeniu postavenia zamestnávateľa, ako som už spomenula, týmto spôsobom došlo k vyprázdneniu práv zamestnancov. Riešenie otázok našej spoločnosti nie je len otázka základných ľudských práv a slobôd. Nie je to ani otázka izolovaného skvalitnenia jednotlivých ľudských práv. Je to otázka riešenia oveľa zhubnejšieho fenoménu, sociálna rakovina prerástla a nejakým spôsobom sa dotýka nás všetkých, občanov SR. Nakazení sú takmer všetci: Jedni – nechuťou problém riešiť, čo je závažná sociálna rakovina; alebo tí druhí – sú obeťami rakoviny, títo sú zdeptaní rakovinou až na smrť. Nikomu neprajem aby sa ocitol on, alebo niekto z jeho blízkych, v štatistickom rozptyle krivky samovražednosti. Tak, či onak, bežný smrteľník sa výkladu práv bez intervencie Európskeho súdneho dvora nedočká.

Treba konečne prepojiť zákony a štátnu moc v prospech radového občana, a členovia vlády SR, ako aj poslanci NR SR, by to mali konečne pochopiť. Vybudujme si štát v ktorom slušní ľudia budú chodiť do práce s radosťou, od mlada až do vysokého veku! PVV SR by naša ctená sociálna Vláda SR mala doplniť sociálnymi návrhmi na riešenie sociálnej rakoviny.

 

 

 

Prečo Flašík nezverejniil video IOÚP ?

20.05.2024

Znovu Vám prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. Znovu uvádzam: Prečo sa nikto [...]

Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ?

09.04.2024

Prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. A stále je dôležité: Prečo sa nikto [...]

Do parlamentu si občania zvolili starých „mazákov“, ktorí ale pravdu nepovedia

27.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Už v minulom článku sme Vás informovali, že po 8-mich rokoch sme sa dožili, že bude prvé pojednávanie v kauze žalobkyne proti žalovanému Slovenská technická univerzita. Hrozby s [...]

SAS, Liberálny dom

SaS pripravuje trestné oznámenie: množiace sa vyhrážky prekračujú hranice

20.05.2024 22:13

Vyhrážky sa už neobjavujú len na sociálnych sieťach, ale aj formou listov, ktoré chodia aj ich rodinným príslušníkom, upozornila Kolíková.

Blesk / Hrom /

Po zásahu blesku museli v Drážďanoch dvoch ľudí oživovať, zranených je desať

20.05.2024 21:47

Blesk zasiahol trávnatú oblasť pri Labe neďaleko centra saskej metropoly.

Europarlament / Europoslanci /

Voľby do europarlamentu by vyhrali progresívci pred Smerom a Hlasom, ukázal prieskum

20.05.2024 20:13

Pätnásť mandátov by si rozdelilo sedem strán.

Assange

Assange sa môže odvolať proti vydaniu do USA, rozhodol súd

20.05.2024 19:37

Ak by sudcovia rozhodli v prospech vydania, Assangeove právne možnosti v Británii by sa vyčerpali.