Založ si blog

Politické čistky Matovičovej vlády

Pomaly dochádza v novinárskej brandži k podávaniu informácií o kšeftovaní našich zbohatlíkov počas budovania demokracie po slovensky. Novinári majú postarané o prácu. Takýchto príkladov sa na Slovensku vyskytuje habadej.

https://www.noviny.sk/slovensko/526987-vysetrovatel-ziada-pre-kvietika-a-kozucha-vazbu-uplatky-vo-vyske-okolo-miliona-su-vraj-len-spickou-ladovca

https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/rozhodnute-naka-sud-nikym-nemaznaju-ani-synom-slavneho-herca-stefana-kvietika?itm_site=plus1&itm_template=article&itm_modul=popularne_z_webu&itm_position=1

A rovnako tu máme veľa prípadov, ako  prichádzajú ľudia o prácu?  O tom je projekt Inštitútu ochrany ústavných práv. Naša demokracia po slovensky si zaužívala stále tie isté  pravidlá. Po každých voľbách prichádzali na úrady noví nominanti politických strán . A tí začali robiť „čistky“ s úradníkmi, ktorí „slúžili“ starej politickej strane.

A teraz vidíme, že to isté robia nominanti Matovičovej strany:

https://www.webnoviny.sk/rokovanie-vlady-sa-odklada-na-piatok-ministri-budu-riesit-personalne-vymeny-vo-funkciach/

Kedy povedia v parlamente pravdu o . . . . .

Poslankyňa Anna Záborská sa stala spolupáchateľkou zla

Vážení o tom, že OĽaNO pre získanie moci porušilo zákon o politických stranách  je už škoda písať, aby ste nedopadli takto: 

„Dobrý deň,
Váš posledný blog sme boli nútení zmazať, keďže blog nie je miestom na verejné vyrovnávanie si účtov a obviňovanie niekoho z „klamstva, podvodu, predkladania dorábaných dôkazov“ atď. Ako prevádzkovateľ webu nesieme právnu zodpovednosť za obsah na našich stránkach a o žalobu nestojíme.

Ďakujeme za pochopenie
Admin“

V nasledujúcich desaťročiach sa všetky členské štáty EÚ stretnú s prudkým nárastom podielu starších ľudí na celkovom objeme obyvateľstva a podstatným úbytkom podielu mladých ľudí a ľudí v produktívnom veku. Zatiaľ čo dosahovanie vyššieho veku sa považuje za všeobecný výdobytok európskych spoločností, starnutie obyvateľstva predstavuje významnú výzvu pre ich hospodárstva a systémy sociálneho zabezpečenia. Kde sa len pozrieme, všade na pracovisku nájdeme stárnucu obeť, ktorá v boji proti mobbingu zvýši počet práceneschopných.
Aj na Slovensku by sme sa mali zobudiť a pozrieť sa na to naše gazdovanie.

Veď posúďte sami, ako prichádzate o prácu:

Vyberám z nášho Zborníka z 5. medzinárodnej konferencie ďalšie autentické svedectvo pána učiteľa, ktorého vyštvali z práce.

„Dňa 23. 05. 2013 som bol predvolaný na pohovor, kde bola prítomná riaditeľka, a jej dve zástupkyne. Pani riaditeľka mi prečítala sťažnosť zákonného zástupcu – matky žiaka 9. ročníka, ktorého som mal údajne fyzicky napadnúť. Hneď sa spýtala, či sa dohodnem a skončím pracovný pomer. Nie nemám dôvod, reagoval som.

Potom vzala zo stola druhý papier a za asistencie svedkov mi prečítala vopred nachystanú výpoveď. Nerozumel som tomu a tak som ju odmietol podpísať. Pýtal som si kópiu výpovede, ale riaditeľka a zástupkyne mi ju odmietli vydať. Odkázali ma na právnikov. Pani zástupkyňa mi ešte povedala, že moja prítomnosť na škole je nežiadúca a mám opustiť priestory školy. Začala sa mi vyhrážať políciou, ak neodídem. Musel som opustiť priestory školy. Všimol som si, že pred riaditeľňou čakajú reportéri. Podľa kamery som spoznal, že sú z televízie Markíza. Vošli za do riaditeľne  a zatvorili dvere.

Aké bolo moje prekvapenie, keď som vo večerných správach televízie Markíza videl našu riaditeľku základnej školy v Beckove, ako rozpráva o sankciách voči mne. Myslel som si, že ma sleduje celé Slovensko Stále som neveril, či toto všetko je pravda.  A ako potrestáte učiteľa? pýtal sa novinár  v priamom vysielaní televízie Markíza.

Áno, určite bude učiteľ sankciovaný – odpovedala riaditeľka priamo do kamery.

Na druhý deň ma v škole zase predvolala riaditeľka a povedala, aby som do konca mesiaca mája 2013  predložil skončenie pracovného pomeru.

Nemám dôvod skončiť pracovný pomer. – znovu som sa snažil vysvetliť moju situáciu.

Ak nemáte dôvod, tak sa postarám, že budete mať.- dokončila so mnou rozhovor riaditeľka.“

Tu autentické svedectvo končí. Do začiatku nového školského roka pán učiteľ nevidel písomný doklad – výpoveď ako dôkaz, proti ktorému by sa mohol brániť. Oslovili sme v minulom volebnom období pani riadteľku, ktorá nám v odpovedi opakovala, že učiteľ dostal výpoveď pre organizačné zmeny.

Až na prvom pojednávaní na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom sme zistili, že pán učiteľ dostal Výpoveď z titulu, že nespĺňa kvalifikačné predpoklady na prácu učiteľa. Kto zmenil výpovedný dôvod ? K tomu sme žiadali predložiť dôkazy. LEBO:  V tomto prípade učiteľa, ktorý učil 8 rokov na škole sa stala chyba už pri jeho nástupe. Ak nespĺňal predpoklady na prácu učiteľa, potom ho pani riaditeľka nemala prijať do práce na pozíciu učiteľa. Alebo mu mala vysvetliť hneď pri nástupe, dokedy si má doplniť vzdelanie,

A kedy ste vyzvali pána učiteľa, aby si doplnil vzdelanie? pýtam sa riadteľky ako svedkyne a rovnako ďalších svedkov v tomto súdnom procese.

Žiaľ dôkazy nám zmizli, nakoľko sa nám v lete do školy vlámali zlodeji a zo zborovne vzali spisy, kde bola k tomu zápisnica.

To myslíte vážne?

Áno, môžu to dosvedčiť aj učiteľky, ktoré sme navrhli za svedkov.

A tak prichádzali do súdnej siene rad radom učiteľky základnej školy. Všetky rovnako tvrdili, že zápisnicu o doplnení vzdelania pána učiteľa ukradli zlodeji. Vyšetrovala to aj polícia. Aj pani učiteľka náboženstva svedčila, že zápisnice ukradli.

Áno, vlámali sa v lete do školy zlodeji a vyšetrovala to polícia. To bola pravda. Ale polícia nepotvrdila, že v spisoch bola aj hľadaná zápisnica. To sa predsa nedalo dokázať, či v spisoch, ktoré  vzali zlodeji zo školy bola aj zápisnica o doplnení vzdelania učiteľa. Kto vymyslel tento scenár?  Zostalo záhadou? Myslíte, že sa to nedalo zistiť. To bolo predsa úplne viditeľné od začiatku a potom počas troch rokov pojednávania. Scenár pani advokátky, ktorá tu zastupovala základnú školu, sa nám naplnil priamo v súdnej sieni.

Po troch rokoch pojednávaní, po troch rokoch dokazovania nám sudkyňa žalobu zamietla. Do pojednávacej miestnosti prišiel aj manžel pani advokátky, aby si vypočul víťazstvo svojej manželky. Ale čo je to za víťazstvo, keď sa svedkovia dopustili marenia spravodlivosti a krivej výpovede. A skúmali sme ďalej. Prečo musel byť likvidovaný zo školy pán učiteľ? Komu vlastne zavadzal? Alebo to bola pomsta? Toto už patrí do vzťahovej patológie, ktorá je tu nevyhnutná, aby sme tieto rafinované násilnosti vedeli riešiť.

A vysvetlenie nedalo na seba čakať.  Pán učiteľ sa rozvádzal. A matka žiaka, o ktorom vysielali médiá večerné správy, bola jej kamarátka manželky pána učiteľa.  A tu je príčina zla. Na začiatku sme uviedli matka žiaka si išla sťažovať do riaditeľne. A zavolali novinárov z televízie Markíza. A novinári sa spýtali: Ako potrestáte pána učiteľa? Kto sa zamyslí, či je táto otázka novinára z odborného hľadiska správna? Prečo by sme mali trestať učiteľa? Pre novinárov – záver: Len rýchlo, aby sme mali niečo do bulváru.

A záver prípadu pre občanov, voličov: Kto sa zamyslel, že učiteľa dostali o prácu a zničili mu jeho profesijnú kariéru. 

Ešte malé okienko pre študentov práva: Civilný sporový poriadok nám upravil kompetencie pre súdy. A to nielen pre pracovné spory.

1. súd rozhoduje o právnom nároku určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru,

2. súd po vynesení rozsudku rozhoduje o náhrade mzdy,

3. súd rozhoduje o trovách konania.

A tak bojujeme za právo a spravodlivosť.  Osveta a monitoring každého prípadu je potrebná. A z každého registrovaného  prípadu mobbingu Inštitút ochrany ústavných práv zaznamenal, že v jeho skutku  chýba pre právnu prax:

1. ochrana a dodržiavanie ľudských práv a ľudskej dôstojnosti v pracovnom prostredí;

2. výchova, vzdelávanie, poradenstvo a  osveta v oblasti pracovnoprávnych a morálnych vzťahov na pracoviskách;

3. predstava o monitoringu pracovísk;

4. identifikácia patologických pracovnoprávnych a medziľudských vzťahov;

5. porušovanie existujúcich právnych predpisov;

6. ťažká vymožiteľnosť práva;

7. následky patologickej sociálnej sféry s dopadom na jednotlivca;

8. následky patologickej sociálnej sféry  vyjadrené v ekonomických súvislostiach;

9. medializácia príbehov mobbingu, bossingu a následné reakcie zamestnávateľov.

10. zločinná činnosť mobbérov, ktorí ignorujú všetky kontrolné zložky spoločnosti, počnúc prokuratúrou, končiac NR SR.

 

 

Prečo Pavol Paška neprezradil . . .

09.08.2020

Poslanci sú v očiach verejnosti nastavení ako bytosti, ktoré majú za úlohu prinášať a schvaľovať zákony. Pomocou týchto zákonov potom niekto bude vydávať úlohy a príkazy, napríklad aj pre obete mobbingu. Toto nastavenie dosiaľ neprinieslo hodnoty hĺbky pravdy o nás ako o tvorivých ľuďoch so svojimi vlastnosťami a schopnosťami. Každý človek má predsa svoju [...]

Matovičova vláda „zmeškala vlak“

03.08.2020

„Programové vyhlásenie Matovičovej vlády historicky prvýkrát zahŕňa aj problematiku duševného zdravia. Dôvodom je vyše 350 000 pacientov na Slovensku s psychiatrickou diagnózou a nízka kapacita tiesňových liniek v porovnaní so zahraničným štandardom.Potrebu riešenia problematiky duševného zdravia obyvateľstva zvýšilo aj uplynulé ťažké obdobie. Počas trvania [...]

Pán minister Mičovský je len ďalší spolupáchateľ zla?

27.07.2020

Koľko slov o spravodlivosti si denne môžeme prečítať na blogoch. A to hlavne píšu blogeri túžiaci po zmene politiky. A novinári zase píšu podľa určitej „šablóny“. Aj tá sa akoby opotrebovala. Slovensko potrebuje dobré a reálne správy. A najmä dobré a reálne správy z politiky. Už nám uplynulo aj 100 dní novej vlády. A mnohí z blogerov tu už [...]

Donald Trump

Hospitalizovali mladšieho brata Donalda Trumpa

14.08.2020 19:50

Mladšieho brata amerického prezidenta Donalda Trumpa hospitalizovali v nemocnici v New Yorku.

Lukašenko, demonštrácia

Som živý a doma, hovorí Lukašenko. Opozícia chce odovzdanie moci

14.08.2020 19:19

Lukašenko sa snaží hasiť vlnu protestných štrajkov aj poukazovaním na to, že zastavenie výroby hrá do karát iným štátom.

bielorusko protest

Slovenskí poslanci chcú nové voľby v Bielorusku, Korčok hovorí o sankciách

14.08.2020 19:05

Ministri zahraničných vecí EÚ sa zhodli, že začnú pracovať na presne cielených sankciách voči predstaviteľom režimu Alexandra Lukašenka.

Virus Outbreak-No-Mask Weddings

Chorvátsko červenie, nad Jadranom sa zmráka

14.08.2020 18:36

Pre Rakúšanov, Talianov a Srbov, ktorí by chceli dovolenkovať v Chorvátsku, už na koronavírusovom semafore svieti červená, Slovinsko podobný krok zvažuje.

anzelma1234

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 55
Celková čítanosť: 683107x
Priemerná čítanosť článkov: 12420x

Autor blogu

Kategórie