Založ si blog

Politický zlepenec OĽaNO, KÚ, ZMENA ZDOLA, NOVA sa už do parlamentu nedostane

Vážení študenti práva, (a nielen Vy) pokračujeme v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.
A znovu si zopakujme dôležité skúsenosti: Psychický teror na pracovisku spôsobuje veľkú zaťaž na náš organizmus. Nikto nevie, komu sa môže na pracovisku so svojím problémom ponižovania, zneužívania a sabotovania práce zdôveriť. Mlčí. Časté vyhrážky mobbéra mu pomaly spôsobujú zlý zdravotný stav a ide k lekárovi. A zrazu sa ocitne medzi práceneschopnými.
Aj posledný prípad zlej firemnej kultúry v našej registrácii je zo Slovnaftu, a.s. a dokazuje, že pokiaľ nemáme na psychické násilie zákon, nebude môcť žiaden sudca spravodlivo aplikovať právo na spravodlivý proces.
Požiadali sme o spoluprácu zamestnávateľa. A prišla IOÚP odpoveď: „Keďže žiaden právny predpis Inštitútu ochrany ústavných práv nepriznáva žiadne právomoci v oblasti ochrany a podpory záladných ľudských práv a slobôd a keďže naša spoločnosť je povinná chrániť osobné údaje zamestnancov, nemôžeme s inštitútom v akejkoľvek forme (ani na osobnom stretnutí) zdieľať žiadne informácie týkajúce sa našich zamestnancov a ich pracovného pomeru v našej spoločnosti. Preto nie je možné Vašej žiadosti o pomoc a spoluprácu pri realizácii monitoringu a dokumentácie prípadu pána Štefana S. a osobné stretnutie vyhovieť.“
A JE TO! Takúto reakciu sme očakávali a ďakujeme, že prišla aj doporučeným listom.
Zároveň sme požiadali o spoluprácu Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, kde sa pán Štefan S. tiež obrátil.
A odpoveď: „Dobrý deň pani JUDr. Ritomská, veľmi pekne dakujem za oslovenie v rámci pripravovanej medzinárodnej konferencie o mobbingu, bossingu. Vzhľadom k pracovnému vyťaženiu a množstvu vzdelávacích aktivít, ktoré mám aktuálne naplánované do konca kalendárneho roka, Vám spluprácu aktuálne prisľúbiť neviem. Vopred veľmi pekne dakujem za porozumenie a prajem príjemný zvyšok dňa. S pozdravom Mgr. Michal Horváth…..“
A JE TO! Aj za túto reakciu ďakujeme. Mgr. Michal Horváth patrí k tým, čo sa venujú oblasti ľudských práv a sem najviac patrí mobbing,bossing šikana na pracovisku, nediskriminácia, extrémizmus, bezpečnosť používania sociálnych sietí a kyberšikana.
https://www.snslp.sk/wp-content/uploads/OS-Namietana-diskriminacia-pri-skonceni-pracovneho-pomeru-a-nevyhnutnost-urcenie-neplatnosti-skoncenia-pracovneho-pomeru-rozhodnutim-sudu-1.pdf
Ale po 10 rokoch, ktoré sa v tomto stredisku venujú boju proti mobbingu, bossingu, je to veľmi, veľmi málo. Preskúmali sme ich odborné stanoviská, kde píšu do záveru:
„V zmysle vyššie uvedeného Stredisko uviedlo klientke,že v namietanom prípade nedospelo ku kumulatívnej identifikácii základných definičných znakov diskriminácie podľa antidiskriminačného zákona, na základe ktorých by dospelo
k dôvodnému záveru o porušení zákazu diskriminácie.“

Ani billboardy za Bratislavou nepomôžu, aby zatkli páchateľov


Už ani nepotrebujeme osloviť šéfku tohto strediska Silviu Porubänovú. LEBO, ako tvrdila v roku 2014 “ pani Ritomská, už robíme na Vašej téme.“
A čo ste dosiahli, pani Porubänová?
NIČ. Bez legislatívy sme ostali aj v tomto volebnom období, kde dôkazom zlej firemnej kultúry na pracovisku je t. č. minister financií SR Igor Matovič, ktorý mieša karty na politickej scéne s novým politickým hnutím OĽaNO, Kresťanská únia, ZMENA ZDOLA, NOVA.
POZOR! Pán minister Igor Matovič, je to stále to isté koleso ako v roku 2012, keď som v klube OĽaNO priniesla môj volebný program a Ty, Igor, ako líder vtedy ešte OĽaNO si nemal záujem spolupracovať, lebo si mal svoje ego. A to máš do dnešného dňa. Nič sa v politickej scéne nezmenilo a nezmení ani v tomto volebnom období 2020 – 2024. Len tam pribudli ďalší politici – klamári.
Aj dnes platí: ťažko nájdete rádio, či televíziu, kam by vás vzali do priameho výberu s témou mobbing, bossing. Oni si vás chcú najprv „natočiť a zostrihať“, a vy už nemáte nijakú možnosť urobiť z toho slušnú reportáž proti mobbingu, bossingu.
Zopakujem: kto sú mobbéri: Mobbéri majú určité typické osobnostné črty – mnoho z nich patrí do skupiny tzv. sociopatov, ľudí neuznávajúcich nič iné než svoje vlastné pravidlá a zákon silnejšieho resp. hlasnejšieho, ktorý má na pracovisku lepšie konexie. Mobbymi mobbérmi sú tzv. kariéristi. Takíto ľudia sa snažia presadiť sa na úkor druhých, nevynímajúc formu trefných úderov pod pás. Mobbér nedokáže predvídať reakciu obete a má pocit ohrozenia z jeho strany, a preto ho chce zo svojho prostredia odstrániť, jedná pre studený, vypočítavý kariérizmus bez štipky emócií.
Prečo zase Matovič útočí Lebo sa mu strácajú voliči. Je to dobrá taktika Igora Matoviča udržať sa v politike. Čo tu občanom vyriešil od roku 2011? NIČ. A vôbec nevie , ako má zvýšiť mzdu zdravotným sestrám, lekárom, záchranárom.
A čo sa týka parlamentu, tak tento ako celok nechce ani počuť o antimobbingovom zákone. Nazvala by som ho „sociopatickou svoločou“, ale na obhajobu niektorých musím povedať že nerozumejú požiadavke doby, a oni za to nemôžu.
Naším cieľom bolo a je presvedčiť zadubené hlavy štátnikov, aby konečne prijali zákonné garancie humánnych podmienok v zamestnaní.Človek sa predsa nenarodil preto, aby ho niekto zotročoval alebo týral, ale preto aby si zarobil na bezpečný život, a aby mohol si zveľaďovať svojho ducha. Súčasný stav spoločnosti negarantuje nič. Ani zákonné práva, ani istoty v zamestnaní, ale ani ľudskú dôstojnosť.
Za 33 rokov tu vzniklo veľa štátnych inštitúcií, ktoré majú vo svojom názve, či v náplni práce ochranu ľudských práv, ale nemajú žiadnu kompetenciu riešiť problémy v pracovno-právnych vzťahoch. Mám na mysli problémy s psychickou tyraniou a zotročovaním zamestnancov 21. storočia. Úrady práce sa stali iba nástrojom prenasledovania nezamestnaných, čo bol ďalší nový – sociálny problém. Ak prepustený občan chcel dávku v nezamestnanosti, musel sa hlásiť týždenne, alebo mesačne na Úrad práce. Úradníci si ani neuvedomujú že je to šikana a prenasledovanie nezamestnaných, ďalšia psychotrauma pre poškodených občanov. Takýto nevedomý postoj vychádza z mylného predpokladu, ako keby prepustený bol prepustený z vlastnej lenivosti, alebo z vlastnej viny.
A hľa, médiá nám za 33 rokov zabezpečili „pozlátku“ v podobe politického zlepenca OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA. pre nevedomých a neznalých a možno aj bojazlivých voličov. A občan môže písať aj tisíckrát, je to stále to isté. Začalo to nacistickou vládou v Nemecku, pokračovalo to komunistickým režimom, a dnes je to najbrutálnejšie v takzvanom demokratickom voľno-trhovom systéme v ktorom vládne kapitál a politická moc aj nad zdravým rozumom.
Pýtam sa: Ľudia sú natoľko zmanipulovaní že si to neuvedomujú? Sústavne si volia tých istých luhárov do parlamentu či do zastupiteľstiev a stále si nechajú odoberať práva na právo. To je záver toho, čo nazývame sociálnou patológiou. Môžeme to nazvať aj luhársky sociálny systém, ale to by nebolo odborné.
Každému, kto preštudoval texty našich Zborníkov zo siedmich konferencií je určite nad slnko jasnejšie, že najdôležitejšie poslanie v živote Človeka je potreba zákona, ktorým by sme sankcionovali mobbing,bossing. 
Predchádzanie šikanovaniu a vytváranie právnych zlepšení v súvislosti so sankcionovaním mobbingu. Mobbing ako trestný čin. Rovnako ako informácie o osobných, sociálnych, rodinných, zdravotných, finančných dôsledkoch šikanovania a psychického násilia. Prečo nám taký zákon stále chýba Aj toto sme zaznamenali do histórie: Každý poslanec je komunikatívny s voličmi len dovtedy, kým sa posadí do vytúženého poslaneckého kresla. Poslanecké kreslo je „diablov pekáč“ a každý poslanec si na ňom „pečie“ svoje lobistické chúťky vyhrabané zo svojho malého pôžitkárskeho „smetiska“. Parlamentní štagmasti nám ,občanom, zostali a zostávajú stále dlžní. Lebo nikto z nich nám, občanom, nepovie pravdu.

Pripomeňme si z knihy Zápisky z parlamentu:

1. Politici sú všetko, len nie zástancovia ľudu.

2. Nikto z politikov Vám, občanom, nepomôže.

3. Predstavujú zloduchov a využijú všetky prostriedky na to, aby vyslovili svoju vôľu resp. svoje ego.
Šikana na pracovisku je častou osobnou skúsenosťou mnohých zamestnancov. Má zhubné účinky na zdravie zamestnanca, oberá ho o životnú energiu, ničí pracovnú stimuláciu, znižuje celkovú kvalitu života. Jej častým následkom je neodvratné poškodenie najmä psychického zdravia zamestnanca. Napriek tomu, že závažnosť toho problému je nespochybniteľná, existujúce pracovnoprávne úpravy viacerých členských štátov EÚ, medzi ktoré patrí aj Slovenská aj Česká republika, neposkytujú dostatočné právne záruky pre ochranu šikanovaných zamestnancov.
Aj právne úpravy chorôb z povolania vychádzajú z predpokladu, akoby človeku stačilo k existencii, k práci a k holému prežitiu len fyzické zdravie. Ani zjavné poškodenie psychického zdravia následkom šikanovania v práci neupravujú spôsobom, aký zodpovedá zásadám humanity a spravodlivosti v treťom tisícročí.
https://www.mojevideo.sk/video/2dc1e/problemy_zamestnancov_na_urade_prace.html

https://www.mojevideo.sk/video/2dc27/rodinkarstvo_a_korupcia.html

https://www.mojevideo.sk/video/2dab0/otazky_sa_vetrom_siria.html

Aká sme to spoločnosť? Ako si hodnotíme ľudský život?

Ako som už písala od roku 2012 na blogu sme – Agresori týrajú obete, tie následkom ich komplexov, možno sebaukájania, sú viac PN, mnoho ľudí sa takto stáva predčasnými invalidami a nikomu nevadí, že sa vyplácajú dávky, dôchodky mnohým, ktorí takto dopadli za svoju poctivosť, zodpovednosť, usilovnosť, lebo šikanovaní sú väčšinou takíto pracovníci. 

https://blog.sme.sk/ritomska/politika/mobbing-a-organizacne-zmeny?fbclid=IwAR0Yc5cSVXvyCC-lfRJ8Ucj68Oc_pQ83ELKNuFCmBEoxNNLdFOaDIAznbq4

Vážení študenti, ako sme zistili, naša téma mobbing, bossing bola obsahom Vašich diplomových prác aj v končiacom školskom roku 2022 Ako napríklad:
Rejmanová, Martina Mobbing, bossing, staffing a obťažovanie v pracovnoprávnych vzťahoch Univerzita Komenského Bratislava, Právnická fakulta pod vedením školiteľa JUDr. Vladimíra Minčiča.
Oslovili sme ho o spoluprácu v končiacom školskom roku 2022. Ale neodpovedá.
Znovu je to príkladom nulovej spolupráce. Prečo tomu tak je? Vari si každý pri spolupráci berie príklad od ministra financií SR Igora Matoviča, ktorý stále ukazuje národu svoje sociopatické sklony?
Na margo našej témy:
VINCZEOVÁ, Veronika: Mobbing v prostredí pedagogických zamestnancov. Bakalárska práca, Univerzita Komenského v Bratislave. Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychológie.

PECHOVÁ, Barbora: Mobbing a najčastejšie formy jeho prejavu v pracovnom prostredí vybraného podniku. [Bakalárska práca]. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta; Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

KRÁLOVÁ, Vanesa: Zákaz zneužitia práv v pracovnoprávnych vzťahoch a znížení ľudskej dôstojnosti. [Bakalárska práca] – Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta; Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia. Vedúci práce: JUDr. Vladimír Minčič, PhD. Bratislava: UK PF, 2022, 42 s. Bakalárska práca

Piskorová, Natália Analýza foriem šikanovania na pracovisku v organizáciách verejnej správy Prešovská univerzita v Prešove FMEO 7KMN

Novotná, Jana Prevencia mobbingu a bossingu v školskom prostredí Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PF UKF KPG

Miroslava Hrebíčková Mobbing a bossing v pracovnoprávnych vzťahoch vo vybraných zariadeniach turizmu a hotelierstva, Prešovská univerzita v Prešove FMEO 7KMN

Skupina arogantných, pyšných ale aj ľahostajných občanov v susedstve v Bratislave, má na svedomí dva ľudské životy

O čom ,, cenzúra“ mlčí?

Email zo dňa 15. 11. 2012 od štátneho tajomníka Branislava Ondruša – sľub politickej strany SMER

18.06.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Nadväzujeme na minulé články: Koho nám novinári pošlú do Európskeho parlamentu? Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ? A hľa – máme po [...]

Koho nám novinári pošlú do Európskeho parlamentu?

03.06.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. Už v minulom článku sme Vás informovali,že jedno médium sa našlo, aby zverejnilo, prečo blogeri píšu. Prečo Flašík nezverejniil video IOÚP ? Ale dnes Vám prinesiem úryvok z knihy [...]

Prečo Flašík nezverejniil video IOÚP ?

20.05.2024

Znovu Vám prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. Znovu uvádzam: Prečo sa nikto [...]

Biden

Koniec Bidenovej kampane je vraj len otázkou času, niekoľko sponzorov už nedá ani cent

19.07.2024 23:20

Viac ako 30 demokratických kongresmanov už prezidenta vyzvalo na odstúpenie z kampane.

banglades

Televízia i väznica v plameňoch, v Bangladéši to vrie. Študentské protesty majú 150 obetí, vláda povolala armádu

19.07.2024 21:07, aktualizované: 22:49

Len v Dháke počas piatku prišlo o život viac ako 50 študentov. Dnešok sa tak stal najkrvavejším dňom protestov. Doteraz ním bol štvrtok s viac ako 20 mŕtvymi.

vukovar

Tisíce brancov ročne. Chorváti spisujú proti návratu povinnej vojenčiny petíciu

19.07.2024 20:09

Chorvátsko oficiálne zrušilo brannú povinnosť v roku 2008, rok pred vstupom do Severoatlantickej aliancie.

Ľupták

Muž, ktorý napadol poslanca Ľuptáka, čelí obvineniu. Vyšetrovateľ žiada väzbu

19.07.2024 18:54, aktualizované: 19:22

Poslanec utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie.