Založ si blog

OĽaNO, KÚ, ZMENA ZDOLA, NOVA hľadá svoje obete na kandidátku politického zlepenca

Vážení študenti práva, (a nielen Vy) pokračujeme v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. O novej ceste, ktorá by priniesla zmenu politiky, prinášame od roku 2012 riešenia, šírime osvetu a monitoring. A všetko sme zaznamenali do našich Zborníkov z medzinárodných konferencií v roku 2013, 2014, 2017, 2018, 2019,2020, 2021.
Zopakujem:
1. medzinárodná konferencia: Ľudskoprávny rozmer ochrany práv zamestnancov 2013
2. medzinárodná konferencia Vzťahové pasce na pracoviskách 2014
3. medzinárodná konferencia Téma, v ktorej žijeme 2017
4. medzinárodná konferencia Prečo (kedy) zamestnávateľ chodí s radosťou do zamestnania 2018
5. medzinárodná konferencia: Kde vzniká zlo 2019
6. medzinárodná konferencia Politika ma (ne)zaujíma 2020
7. medzinárodná konferencia Dôstojné pracovisko 2021
Zaznamenali sme do Zborníkov – okrem iného:
1. Na politické posty sa dostávajú neraz ctižiadoctivci bez príslušných odborných znalostí a skúseností, špecializovaní len na to riadenie v metódach manažmentu, ktoré oni pochopia tak, že ich služba sa otočí na svoje vlastné zbohatnutie.
2. Samotné kandidovanie poslancov, ktorí nám tvoria politické strany či politické hnutia,je naivným kandidovaním do parlamentu s ľuďmi, ktorých nepoznáte.
3. Až po zvolení zistíte, že Vaša kandidatúra vedie úplne prirodzene k sklamaniu.
4. Poslanci, ktorých občania volia, prišli do parlamentu z rôznych pracovísk, kde sem – tam zlá firemná kultúra zapustila korene,

Sú občania dôvodom, že sa majú zle


5.Celá vrcholová politika mi ukazuje, ako razantným tempom naša téma – psychický teror na pracoviskách – dostala priestor v médiách a vyvoláva obrovský záujem. Nie je na tom nič zvláštne veď mobbing, bossing – na Slovensku známe pod pojmom ako šikana – postihuje mnohých a aspoň trochu sa týka každého z nás.

Novinári odhaľujú našu tému v plnej nahote


6.Stále konštatujeme, ani Matovičova vláda nič nové pre občanov svojimi poslancami parlamentu neprinesie do konca volebného obdobia 2020 – 2024. Prečo? Znovu zopakujem: Lebo ich to nikto za 33 rokov nenaučil. Je to stále ten istý kolotoč prijímania a predkladania zákonov.
7. Súčasná demokracia poslancom nedovoľuje zabezpečiť ľudské pracovné podmienky pre zamestnancov, ako sa to ukazuje v praxi.
8. A rovnako súčasná demokracia neumožňuje, aby novinári zabezpečili vo svojich denníkoch pravidelné správy o našej tabuizovanej téme, ktorá zasahuje všetky oblasti spoločenského a verejného života. Všetci sa starajú len o svoje „smetisko“.
9. Politické hnutie OĽaNO,KÚ, ZMENA ZDOLA, NOVA nemá jednotu, silu a rozhodnosť splniť to, čo občanom pred voľbami sľúbilo.
10. Napríklad splniť bod č. 10 Volebného programu: „Každý, kto sa zúčastní parlamentných volieb získal 10 percentnú zľavu zo všetkých poplatkov štátu.“ A skutok dávno „utiekol“. Voliči na bod č. 10 zabudli. Nikto z voličov, ktorí sa zúčastnili parlamentných volieb, sa neprihlásil a nepožiadal o zľavu zo všetkých poplatkov. Ba ani náš terajší politický zlepenec neurčil úrad, ktorý tieto zľavy zo všetkých poplatkoch štátu bude občanom, voličom vybavovať. Vari tento podvod nevidia voliči?
11. Občan poslal do parlamentu nových poslancov. Občan nevie a nepozná zákulisie parlamentu. Ak by nám boli poslanci prinášali informácie z parlamentu počas 33 rokov, dávno by občania zistili, že poslanec neslúži svojmu poslaniu podľa Ústavy Slovenskej republiky.
12. Matovičovi stačí Sulíkova politika?: „My sa na niečom dohodneme, potom to dáme do priestoru a nejaký čas čakáme, čo sa stane. Pokiaľ to nevyvolá žiaden veľký rozruch a žiaden odpor – keďže väčšina ľudí nerozumie tomu, čo bolo rozhodnuté – pokračujeme ďalej. Krok za krokom, pokiaľ už nie je cesty späť.”
13. Poslankyňa politického zlepenca Mgr. Lucia Drábiková ešte v júli 2020 nás informovala, že by rada predložila zákon o duševnom zdraví. Zatiaľ ani chýru ani slychu.
https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailps.aspx?id=201471
14. Vedia poslanci, že OĽaNO zaniklo dňa 20.11.2019. Karty stále mieša Igor Matovič. Ale pozor s novou politickou stranou, ktorá vznikla dňa 20. 11. 2019 zlúčením štyroch politických strán OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA. Takto by to mali písať aj novinári, ak občanom prinášajú akési správy.

Prinášame jeden z posledných sledovaných prípadov mobbingu, a to nemenovaného poslanca a zamestnanca Mestského kulúrneho strediska, do ktorého nastúpil nový riaditeľ. Asi po 6 týždňoch vydal rozhodnutie o organizačnej zmene. A pomocou novej organizačnej štruktúry sa zrušilo aj jeho pracovné miesto. Na tom by nebolo nič zaujímavé. Veď takýchto organizačných zmien sa na pracoviskách vykoná stovky a stovky. Ale v tomto prípade sa za zrušením pracovného miesta skrývala aktivita poslanca, ktorý zverejnil pochybenia v hospodárení mesta. A takéto aktivity žiaden zákon nechráni nahlasovateľa t.j. zamestnanca.

Zamestnanec sa bránil „klasickým“ spôsobom:
1. odmietol prevziať výpoveď (§ 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce,
2. zároveň v ten istý deň čo odmietol prevziať výpoveď zašiel k lekárovi,
3. lekár ho uznal za práceneschopného, táto PN trvala takmer 12 mesiacov,
4. po skončení PN mu znovu zamestnávateľ predložil výpoveď,
5. zamestnanec sa bránil predložením nesúhlasu s výpoveďou a zároveň predložil žalobu na súd,
6. ďalej sa zamestnanec bránil podaním sťažnosti na zamestnávateľa
7. zároveň zamestnanec podal podnet na Okresnú prokuratúru na vykonanie dozoru nad zachovaním
zákonnosti orgánu verejnej správy
8. zároveň zamestnanec podal podnet na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
9. zároveň zamestnanec podal podnet na príslušný inšpektorát práce

Aké je ukončenie tohto prípadu?
Stredisko napísalo odborné vyjadrenie: Stredisko právnym posúdením dospelo k záveru “ v danej právnej veci za súčasného stavu nie je možné prijať jednoznačný záver o tom, či zamestnávateľ porušil zákaz diskriminácie alebo nie. Náležité vyhodnotenie tejto otázky zo strany Strediska bude možné až na základe rozhodnutia súdu o platnosti alebo neplatnosti skončenia pracovného pomeru , v rámci ktorého by mala byť riešená otázka účelnosti a dôvodnosti predmetnej zmeny organizačnej štruktúry uskutočnenej zamestnávateľom.“ Takéto vyjadrenie štátneho orgánu nášmu zamestnancovi, ktorý má zdravotné, sociálne a ekonomické následky, nepomôže.

Vidíme, že za 33 rokov demokracie po slovensky vzniklo veľa štátnych inštitúcií, ktoré majú vo svojom názve, či v náplni práce ochranu ľudských práv, ale nemajú žiadnu kompetenciu riešiť problémy v pracovno-právnych vzťahoch. Mám na mysli problémy s psychickou tyraniou a zotročovaním zamestnancov 21. storočia, Ako zisťujeme, toto prešetrenie a potom riešenie stále zlyháva najprv na štátných úradoch a potom na súdoch. Nie je a nebude mu koniec pokiaľ ľudstvo nepochopí, že systém, ktorý tu niekto nastavil zlyháva na ľudskom faktore, na ľudskom konaní.
História budovania demokracie po slovensky nám zaznamenala obrovský nával prípadov rôznych foriem násilností. Ak budeme tieto nedostatky analyzovať do hĺbok koreňov, za prvotnú príčinu nemôžeme pokladať systém, ani žiadnu inštitúciu, ale vždy len jednotlivca, muža – politika, ženu – političku, s ich konkrétnymi skutkami a osobnou zodpovednosťou za konanie vo zverených kompetenciách, lebo nič nefunguje samo od seba, ani finančné trhy, ani politické systémy, ani sociálne vzťahy. Ale nikto nám tu dosiaľ neanalyzoval príčiny výskytu mobbingu, bossingu na tom, či tom pracovisku – okrem nášho Inštitútu ochrany ústavných práv.

Kto má strach otvoriť celonárodnú diskusiu o tejto problematike, ten sa bojí vstúpiť do politickej arény a málo verí svojim schopnostiam presviedčať verejnosť či politických partnerov o všetkých dôležitých súvislostiach spojených s fungovaním Európskej únie. Potom ani my, občania, nemáme vytvorené podmienky k tomu, aby sme mohli ovplyvňovať politiku vládnej moci, či štátnych úradov a v neposlednom rade svojho zamestnávateľa. Zatiaľ sa nám vytvára len priestor pomocou médií, ktoré „masírujú“ občanov hašterením či demisiou vlády alebo ako OĽaNO, KÚ, ZMENA ZDOLA, NOVA hľadá svoje obete na kandidátku politického zlepenca.

Vážení študenti, je nám cťou, ako sa naša téma mobbing, bossing, ktorej sa venujem od roku 2012 resp. 2010 každý školský rok stáva obsahom Vašich diplomových prác.
Macháčová, Zuzana Mobbing a bossing v kontexte v kontexte sociálnej práce
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave Žilina Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina
Stejskal, Igor Mobbing a bossing na pracovisku z pohľadu pomoci prostredníctvom sociálneho pracovníka Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave Piešťany Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany
Doroňai, Vojtech MOBBING A BOSSING NA PRACOVISKU Z POHĽADU POMOCI PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave Bratislava Katedra sociálnej práce, Bratislava
Drzewiecka, Tatiana Mobbing a bossing na pracovisku vo vybranej organizácii
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EF UMB IMS-EF
Kožuchová, Mária MOBBING A BOSSING V OZBROJENÝCH SILÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A MOŽNOSTI ICH PREVENCIE Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave Bratislava Katedra sociálnej práce, Bratislava
Mesárošová, Alena MOBBING NA PRACOVISKU – ÚLOHA SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave Bratislava Katedra sociálnej práce, Bratislava
Belavá, Vanesa Šikanovanie, mobing, bossing a ich vplyv na fluktuáciu zamestnancov vo verejnom a súkromnom sektore Univerzita Komenského v Bratislave PdF PdF.KSP

List generálnemu prokurátorovi vec: Právoplatnosť nie jednej, ale všetkých politických strán(sú neplatné)

Ako OĽaNO obchádza zákon

Dokedy sa budú spoliehať lídri politických strán na lobovanie mediálnych aktérov pri tvorbe politiky

29.01.2023

Vážení študenti práva (a nielen Vy), ďakujeme Vám za gratulácie k Novému roku 2023. Sme radi, že sledujete naše odborné spravodajstvo, ktorého cieľom je osveta a monitoring v boji proti psychickému násiliu na pracoviskách ako aj historický výskum budovania demokracie po slovensky, aby sa zvyšovalo právne vedomie nášho národa. Lebo, ako viete a písali o tom novinári, či [...]

Doplácame na to, že vyše tridsať rokov nikto neriešil do hĺbky. . .

17.01.2023

Vážení študenti práva (a nielen Vy), v tomto novom roku 2023 budeme pokračovať s monitoringom o našich praktických skúsenostiach z výskumu o budovaní demokracie po slovensky. Predovšetkým sa zameriame na výsledky štúdia žalobných návrhov pracovného práva, kde žalobca/bkyňa stratil/a u žalovaného prácu. Dôležité dôkazy sú žaloby občanov, ktoré boli podané vo [...]

Zverejňovanie zločinov a . . . . .

30.12.2022

Vážení študenti práva (a nielen Vy), v tomto končiacom roku 2022 si zopakujeme naše praktické skúsenosti z výskumu o našom budovaní demokracie po slovensky. Čo sme zistili? Predovšetkým je dôležité: 1. Do politiky sa stále dostávajú tí, ktorí nemajú odborné znalosti a vedomosti. A koho je to chyba a komu to vadí? 2. Od roku 1989 nám politika zvlčila a okrem iného aj [...]

Marjorie Taylor Greene

Ako vyzerá mizerný život? Podľa republikánky byť členom Kongresu a ročne zarábať 174-tisíc dolárov

06.02.2023 12:05

Taylorová Greeneová bola do Snemovne reprezentantov zvolená v roku 2020, predtým vlastnila pobočku posilňovne CrossFit.

Polícia, nehoda, zločin, trestný čin, vyšetrovanie, bitka, útok, vražda

Ukrajinci v Bratislave poškodili auto aj s vodičom, ďalší zabil ženu. Čelia obvineniu

06.02.2023 10:31, aktualizované: 11:05

Poškodeného mali vylákať na stretnutie pred prevádzkou rýchleho občerstvenia.

bziny

Počas kalamity opitý šoféroval autobus s 12 ľuďmi, čelí obvineniu

06.02.2023 09:44, aktualizované: 11:15

34-ročný vodič nafúkal vyše promile.

Rusko, Ukrajina, vojna, Cherson, hasiči

ONLINE: Ukrajinci očakávajú februárovú ruskú ofenzívu. Sme pripravení, tvrdia

06.02.2023 06:15, aktualizované: 11:05

Ukrajina má pre prípadnú ruskú inváziu vo februári pripravené rezervy, aby ju odrazila, tvrdí ukrajinský minister obrany.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 174
Celková čítanosť: 4038388x
Priemerná čítanosť článkov: 23209x

Autor blogu

Kategórie