Založ si blog

OĽaNO, KÚ, ZMENA ZDOLA, NOVA hľadá svoje obete na kandidátku politického zlepenca

Vážení študenti práva, (a nielen Vy) pokračujeme v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. O novej ceste, ktorá by priniesla zmenu politiky, prinášame od roku 2012 riešenia, šírime osvetu a monitoring. A všetko sme zaznamenali do našich Zborníkov z medzinárodných konferencií v roku 2013, 2014, 2017, 2018, 2019,2020, 2021.
Zopakujem:
1. medzinárodná konferencia: Ľudskoprávny rozmer ochrany práv zamestnancov 2013
2. medzinárodná konferencia Vzťahové pasce na pracoviskách 2014
3. medzinárodná konferencia Téma, v ktorej žijeme 2017
4. medzinárodná konferencia Prečo (kedy) zamestnávateľ chodí s radosťou do zamestnania 2018
5. medzinárodná konferencia: Kde vzniká zlo 2019
6. medzinárodná konferencia Politika ma (ne)zaujíma 2020
7. medzinárodná konferencia Dôstojné pracovisko 2021
Zaznamenali sme do Zborníkov – okrem iného:
1. Na politické posty sa dostávajú neraz ctižiadoctivci bez príslušných odborných znalostí a skúseností, špecializovaní len na to riadenie v metódach manažmentu, ktoré oni pochopia tak, že ich služba sa otočí na svoje vlastné zbohatnutie.
2. Samotné kandidovanie poslancov, ktorí nám tvoria politické strany či politické hnutia,je naivným kandidovaním do parlamentu s ľuďmi, ktorých nepoznáte.
3. Až po zvolení zistíte, že Vaša kandidatúra vedie úplne prirodzene k sklamaniu.
4. Poslanci, ktorých občania volia, prišli do parlamentu z rôznych pracovísk, kde sem – tam zlá firemná kultúra zapustila korene,

Sú občania dôvodom, že sa majú zle


5.Celá vrcholová politika mi ukazuje, ako razantným tempom naša téma – psychický teror na pracoviskách – dostala priestor v médiách a vyvoláva obrovský záujem. Nie je na tom nič zvláštne veď mobbing, bossing – na Slovensku známe pod pojmom ako šikana – postihuje mnohých a aspoň trochu sa týka každého z nás.

Novinári odhaľujú našu tému v plnej nahote


6.Stále konštatujeme, ani Matovičova vláda nič nové pre občanov svojimi poslancami parlamentu neprinesie do konca volebného obdobia 2020 – 2024. Prečo? Znovu zopakujem: Lebo ich to nikto za 33 rokov nenaučil. Je to stále ten istý kolotoč prijímania a predkladania zákonov.
7. Súčasná demokracia poslancom nedovoľuje zabezpečiť ľudské pracovné podmienky pre zamestnancov, ako sa to ukazuje v praxi.
8. A rovnako súčasná demokracia neumožňuje, aby novinári zabezpečili vo svojich denníkoch pravidelné správy o našej tabuizovanej téme, ktorá zasahuje všetky oblasti spoločenského a verejného života. Všetci sa starajú len o svoje „smetisko“.
9. Politické hnutie OĽaNO,KÚ, ZMENA ZDOLA, NOVA nemá jednotu, silu a rozhodnosť splniť to, čo občanom pred voľbami sľúbilo.
10. Napríklad splniť bod č. 10 Volebného programu: „Každý, kto sa zúčastní parlamentných volieb získal 10 percentnú zľavu zo všetkých poplatkov štátu.“ A skutok dávno „utiekol“. Voliči na bod č. 10 zabudli. Nikto z voličov, ktorí sa zúčastnili parlamentných volieb, sa neprihlásil a nepožiadal o zľavu zo všetkých poplatkov. Ba ani náš terajší politický zlepenec neurčil úrad, ktorý tieto zľavy zo všetkých poplatkoch štátu bude občanom, voličom vybavovať. Vari tento podvod nevidia voliči?
11. Občan poslal do parlamentu nových poslancov. Občan nevie a nepozná zákulisie parlamentu. Ak by nám boli poslanci prinášali informácie z parlamentu počas 33 rokov, dávno by občania zistili, že poslanec neslúži svojmu poslaniu podľa Ústavy Slovenskej republiky.
12. Matovičovi stačí Sulíkova politika?: „My sa na niečom dohodneme, potom to dáme do priestoru a nejaký čas čakáme, čo sa stane. Pokiaľ to nevyvolá žiaden veľký rozruch a žiaden odpor – keďže väčšina ľudí nerozumie tomu, čo bolo rozhodnuté – pokračujeme ďalej. Krok za krokom, pokiaľ už nie je cesty späť.”
13. Poslankyňa politického zlepenca Mgr. Lucia Drábiková ešte v júli 2020 nás informovala, že by rada predložila zákon o duševnom zdraví. Zatiaľ ani chýru ani slychu.
https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailps.aspx?id=201471
14. Vedia poslanci, že OĽaNO zaniklo dňa 20.11.2019. Karty stále mieša Igor Matovič. Ale pozor s novou politickou stranou, ktorá vznikla dňa 20. 11. 2019 zlúčením štyroch politických strán OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA. Takto by to mali písať aj novinári, ak občanom prinášajú akési správy.

Prinášame jeden z posledných sledovaných prípadov mobbingu, a to nemenovaného poslanca a zamestnanca Mestského kulúrneho strediska, do ktorého nastúpil nový riaditeľ. Asi po 6 týždňoch vydal rozhodnutie o organizačnej zmene. A pomocou novej organizačnej štruktúry sa zrušilo aj jeho pracovné miesto. Na tom by nebolo nič zaujímavé. Veď takýchto organizačných zmien sa na pracoviskách vykoná stovky a stovky. Ale v tomto prípade sa za zrušením pracovného miesta skrývala aktivita poslanca, ktorý zverejnil pochybenia v hospodárení mesta. A takéto aktivity žiaden zákon nechráni nahlasovateľa t.j. zamestnanca.

Zamestnanec sa bránil „klasickým“ spôsobom:
1. odmietol prevziať výpoveď (§ 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce,
2. zároveň v ten istý deň čo odmietol prevziať výpoveď zašiel k lekárovi,
3. lekár ho uznal za práceneschopného, táto PN trvala takmer 12 mesiacov,
4. po skončení PN mu znovu zamestnávateľ predložil výpoveď,
5. zamestnanec sa bránil predložením nesúhlasu s výpoveďou a zároveň predložil žalobu na súd,
6. ďalej sa zamestnanec bránil podaním sťažnosti na zamestnávateľa
7. zároveň zamestnanec podal podnet na Okresnú prokuratúru na vykonanie dozoru nad zachovaním
zákonnosti orgánu verejnej správy
8. zároveň zamestnanec podal podnet na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
9. zároveň zamestnanec podal podnet na príslušný inšpektorát práce

Aké je ukončenie tohto prípadu?
Stredisko napísalo odborné vyjadrenie: Stredisko právnym posúdením dospelo k záveru “ v danej právnej veci za súčasného stavu nie je možné prijať jednoznačný záver o tom, či zamestnávateľ porušil zákaz diskriminácie alebo nie. Náležité vyhodnotenie tejto otázky zo strany Strediska bude možné až na základe rozhodnutia súdu o platnosti alebo neplatnosti skončenia pracovného pomeru , v rámci ktorého by mala byť riešená otázka účelnosti a dôvodnosti predmetnej zmeny organizačnej štruktúry uskutočnenej zamestnávateľom.“ Takéto vyjadrenie štátneho orgánu nášmu zamestnancovi, ktorý má zdravotné, sociálne a ekonomické následky, nepomôže.

Vidíme, že za 33 rokov demokracie po slovensky vzniklo veľa štátnych inštitúcií, ktoré majú vo svojom názve, či v náplni práce ochranu ľudských práv, ale nemajú žiadnu kompetenciu riešiť problémy v pracovno-právnych vzťahoch. Mám na mysli problémy s psychickou tyraniou a zotročovaním zamestnancov 21. storočia, Ako zisťujeme, toto prešetrenie a potom riešenie stále zlyháva najprv na štátných úradoch a potom na súdoch. Nie je a nebude mu koniec pokiaľ ľudstvo nepochopí, že systém, ktorý tu niekto nastavil zlyháva na ľudskom faktore, na ľudskom konaní.
História budovania demokracie po slovensky nám zaznamenala obrovský nával prípadov rôznych foriem násilností. Ak budeme tieto nedostatky analyzovať do hĺbok koreňov, za prvotnú príčinu nemôžeme pokladať systém, ani žiadnu inštitúciu, ale vždy len jednotlivca, muža – politika, ženu – političku, s ich konkrétnymi skutkami a osobnou zodpovednosťou za konanie vo zverených kompetenciách, lebo nič nefunguje samo od seba, ani finančné trhy, ani politické systémy, ani sociálne vzťahy. Ale nikto nám tu dosiaľ neanalyzoval príčiny výskytu mobbingu, bossingu na tom, či tom pracovisku – okrem nášho Inštitútu ochrany ústavných práv.

Kto má strach otvoriť celonárodnú diskusiu o tejto problematike, ten sa bojí vstúpiť do politickej arény a málo verí svojim schopnostiam presviedčať verejnosť či politických partnerov o všetkých dôležitých súvislostiach spojených s fungovaním Európskej únie. Potom ani my, občania, nemáme vytvorené podmienky k tomu, aby sme mohli ovplyvňovať politiku vládnej moci, či štátnych úradov a v neposlednom rade svojho zamestnávateľa. Zatiaľ sa nám vytvára len priestor pomocou médií, ktoré „masírujú“ občanov hašterením či demisiou vlády alebo ako OĽaNO, KÚ, ZMENA ZDOLA, NOVA hľadá svoje obete na kandidátku politického zlepenca.

Vážení študenti, je nám cťou, ako sa naša téma mobbing, bossing, ktorej sa venujem od roku 2012 resp. 2010 každý školský rok stáva obsahom Vašich diplomových prác.
Macháčová, Zuzana Mobbing a bossing v kontexte v kontexte sociálnej práce
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave Žilina Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina
Stejskal, Igor Mobbing a bossing na pracovisku z pohľadu pomoci prostredníctvom sociálneho pracovníka Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave Piešťany Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany
Doroňai, Vojtech MOBBING A BOSSING NA PRACOVISKU Z POHĽADU POMOCI PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave Bratislava Katedra sociálnej práce, Bratislava
Drzewiecka, Tatiana Mobbing a bossing na pracovisku vo vybranej organizácii
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EF UMB IMS-EF
Kožuchová, Mária MOBBING A BOSSING V OZBROJENÝCH SILÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A MOŽNOSTI ICH PREVENCIE Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave Bratislava Katedra sociálnej práce, Bratislava
Mesárošová, Alena MOBBING NA PRACOVISKU – ÚLOHA SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave Bratislava Katedra sociálnej práce, Bratislava
Belavá, Vanesa Šikanovanie, mobing, bossing a ich vplyv na fluktuáciu zamestnancov vo verejnom a súkromnom sektore Univerzita Komenského v Bratislave PdF PdF.KSP

List generálnemu prokurátorovi vec: Právoplatnosť nie jednej, ale všetkých politických strán(sú neplatné)

Ako OĽaNO obchádza zákon

Zákulisie parlamentu je ďalší dôvod, prečo sa občania, resp. voliči majú zle

12.09.2022

Vážení študenti práva, (a nielen Vy), pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. Už v minulých článkoch si dávame otázku: Ktorá politická strana či politické hnutie prinášali riešenia problémov psychického násilia na pracovisku? Ani v posledných voľbách [...]

Politický zlepenec OĽaNO, KÚ, ZMENA ZDOLA, NOVA sa už do parlamentu nedostane

21.08.2022

Vážení študenti práva, (a nielen Vy) pokračujeme v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. A znovu si zopakujme dôležité skúsenosti: Psychický teror na pracovisku spôsobuje veľkú zaťaž na náš organizmus. Nikto nevie, komu sa môže na pracovisku so svojím problémom [...]

Ani billboardy za Bratislavou nepomôžu, aby zatkli páchateľov

31.07.2022

Vážení študenti práva, (a nielen Vy), pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. Skôr, ako pristúpime k ďalšej informácii o našich právach, zopakujme si dôležité skutočnosti, ktoré sme priniesli v minulom článku. Novinári odhaľujú našu tému v plnej [...]

Javor / Strom /

Odborníci zaznamenali na Slovensku vzácny jav, sekundárne pučanie listov

27.09.2022 18:54

V klimatických podmienkach Slovenska ide podľa odborníkov o veľmi vzácny jav, typický skôr pre subtropické oblasti Európy.

partika

Výsluch exšéfa PPA obžalovaného v kauze Dobytkár trval tri pojednávacie dni

27.09.2022 16:34

Proces má pokračovať vo štvrtok výsluchom obžalovaného podnikateľa Petra Kubu.

Catching-up Regions

Projekt na pomoc menej rozvinutým regiónom pokračuje

27.09.2022 16:14

V iniciatíve sú zapojené tri kraje - Prešovský, Košický a Banskobystrický. Okrem iného pomôžu pri zabezpečovaní kanalizácie v obciach Sninského okresu.

čisté hory 2022

Cez víkend čistili dobrovoľníci celé Slovensko

27.09.2022 16:13

Do akcie, o ktorú bol veľký záujem, sa zapojili malí aj veľkí.