Založ si blog

Pani ministerka spravodlivosti SR čím viac súdov, tým väčší chaos ako vyvolal Igor Matovič s pandémiou

Vážení občania, aj touto cestou Vám Inštitút ochrany ústavných práv  ďakuje za Vaše príspevky, ktoré ste nám poslali  do Zborníka zo 6. medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala dňa 25. 11 2020 v Bratislave. Všetky Vaše príspevky ukazujú, v akej spoločnosti žijeme. Zborník zo 6. medzinárodnej konferencie venujeme – Anne Holúbkovej, ktorá porozumela, aká je dôležitá činnosť Inštitútu ochrany ústavných práv. Pre záujemcov bude uložený v našich knižníciach.
Naši politici aj v tomto volebnom období selektívne vyberajú populistickú politickú agendu, ktorá nerieši systémové problémy občanov pri vymožiteľnosti práva a dodržiavaní ľudských a politických práv. Ukážkou populistickej politickej agendy je aj Reforma súdnej mapy, ktorú predstavuje ministerka spravodlivosti Mgr. Mária Kolíková v našej justícii. Porozprávala nám o nej v relácii s redaktorkou Zuzanou Kovačič – Hanzelovou. Pani ministerka  si bude pýtať 250 miliónov eur  na vykonanie reformy správneho súdnictva. Stavať nový moderný Správny súd, to je zase len nový úrad s novou štruktúrou, kde sa strácajú problémy občanov. Vari je to špecialita vlády. A výsmech pre občanov. K celému videu platí:  Pani ministerka čím viac súdov, tým väčší chaos. A kde je občan a jeho základné ľudské práva a slobody?
Každý z Vás si môže v tomto videu  vypočuť, akú zmenu naše súdy čakajú.
https://www.youtube.com/watch?v=bfUboBpNY-A
Lepšiu predstavu o svojej funkcii  a možnej zmene má nový generálny prokurátor, keď povedal:

„Nedostaneme sa z tohto marazmu, ak si nebudeme vedieť urobiť poriadok vnútri prokuratúry, tak nám nikto neuverí, že vieme spraviť poriadok navonok,“ tvrdí Žilinka.

Držíme mu paľce. Ale pozor, netreba sa prenáhliť, sme na Slovensku. LEBO Všetci občania, ktorí sme sa dostali do sporu so štátom na súdoch, na prokuratúrach, na polícii, v zamestnaniach  máme svoj príbeh, ktorý nezaujíma vládu, parlament a ani zamestnancov štátnych inštitúcií. Ale to nie je obsahom plánu obnovy resp. programu udržateľného rozvoja?
Na súdoch či v štátnych inštitúciách sa kopia naše žiadosti, o ktorých rozhodujú noví či staronoví politicky dosadení šéfovia.
A povedzme si otvorene aj poniektorí protekční zamestnanci.  Sú odborne nekompetentní riešiť zložitú problematiku ľudských a politických práv občanov SR.

Učiteľka, udržbár, zámočník, zdravotná sestra, účtovníčka, ekonómka, lekár, psychológ, programátor, štátny radca, generálny štátny radca, upratovačka v materskej škôlke či v základnej škole, architekt, inžinier, profesor bojujú na súdoch proti svojim zamestnávateľom, ktorí všemožne sa snažia likvidovať ich ako pracovné sily. A vôbec netušia, aké prekážky im štát pripravil a pripraví. Človek je už taký ako ten neveriaci Tomáš.

Zamestnávateľ si zaplatí drahého advokáta z peňazí štátneho rozpočtu, ktorý v snahe presvedčiť súd podnikne aj cestu porušenia Zákonníka práce a žiada Rozsudok v rozpore so zákonom, paragraf si sudca prekrúti raz na jednu, inokedy na druhú stranu a Rozsudok v mene republiky je v rozpore so zákonom, poškodí poškodeného.  Ale sudca sa stále má nezávisle dobre a podľa novej úpravy Civilného sporového poriadku prilepší si aj advokát, a to dvojnásobne.

Príkladom je môj prípad exposlankyne parlamentu, ktorý sa pojednáva piaty rok.  A to som si myslela už dňa 23, 11. 2017 , že  konečne súd skončí. V pojednávacej sieni boli prítomní aj zástupcovia  Inštitútu ochrany ústavných práv, ktorý  monitoruje a dokumentuje prípady bezprávia, kde občan bojuje s nedostupnosťou štátnej moci, či súdnej moci.  A boj proti mobbérom pokračuje. Páchateľ je stále na slobode. Ale ani po štyroch dvoch rokoch súd nie je schopný tak jednoduchý prípad ako je zaplatenie výpovednej doby po skončení môjho pôsobenia v parlamente skončiť.

Právne posúdenie pre študentov práva: Vážení, ako vidíte dolu na priloženom obrázku vo  Výpovedi nie je uvedené, že môj štátnozamestnanecký pomer prejednal zamestnávateľ s odborovou organizáciou. Je tak povinný uskutočniť podľa § 74 Zákonníka práce. Uvedené ustanovenie určuje povinnosť zamestnávateľa vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru, ako hmotnoprávnu podmienku platnosti uvedených právnych úkonov zo strany zamestnávateľa, nesplnenie ktorej v nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 2 Zákonníka práce spôsobuje ich neplatnosť. Zároveň smeruje k ochrane zamestnanca, aby zamestnávateľ nezneužil svoje postavenie a nedôvodne neprepúšťal zamestnancov z pracovného pomeru.  Ak nie je výpoveď prerokovaná s odborovou organizáciou, potom je každá výpoveď neplatná.

V pojednávacej sieni stojí svedok – riaditeľ personálneho odboru a okolo neho „poskakuje“ advokát Kvasňovský  s akousi Zápisnicou o prejednaní mojej výpovede s odborovou organizáciou. So súhlasom súdu ukazuje ju svedkovi. Advokát sa pýta, či je dokument pravý.  Áno, je odpovedá svedok.

Pán Kvasňovský pokračuje. So súhlasom súdu ukazuje ďalšiu listinu, ktorú mal svedok, riaditeľ predkladať na rokovaní Rady pre reguláciu, ako informáciu o organizačnej zmene. Áno, pamätám sa predložil som ju na rokovanie Rady pre reguláciu. odpovedá riaditeľ.

A koniec, je dokonané.  Advokát Kvasňovský končí so svojimi otázkami.  Ešte si vôbec neuvedomuje, že tu v pojednávacej sieni dohral. Dohral svoje divadlo a zneužil ustanovenia Zákonníka práce.

Dokumentujeme a pýtam sa svedka na citáciu Výpovede „Úrad pre reguláciu rozhodol“, kto to je?

Svedok odpovedá: Štatutár a to je predseda úradu.

A ďalej, prečo nie je vo Výpovedi uvedená odborová organizácia?

Riaditeľ s právnickým vzdelaním odpovedá: Nemyslím si, že neuvedenie tejto skutočnosti by malo za následok neplatnosť výpovede.

A bum, kde tento právnik študoval?  Vari v Kocúrkove? prebehne mi mysľou alebo na čo sa tu hráme?

Počas priebehu súdneho konania advokát Kvasňovský dokladá do spisu listiny, ktoré ukazoval svedkovi na dnešnom pojednávaní. Ale pán advokát, toto ste mal dokázať na začiatku po predložení mojej žaloby. A nie teraz po cca dvoch rokoch pojednávaní.

„Keď nerozumieš tomu, čo píšeš, tak nepresvedčíš“ znie mi heslo advokáta po schodoch z Okresného súdu Bratislava II.

Ak budeme takto pojednávať, tak naša spravodlivosť je navždy pochovaná. Aj v mojej žalobe rovnako ako v doteraz vo Vašich mnou predložených žalobách sa súdy ťažko vedia vysporiadať s otázkou, či je výpoveď platná alebo neplatná. Prečo? Vari majú strach?  Lebo ako som už písala, mobbér  je stále na pracovisku. A pri tom je môj  prípad veľmi, veľmi jednoduchý.

Aké je to nehospodárne konanie. Ak by tieto konania mali platiť sudcovia, tak by si každý sudca dobre rozmyslel, či naďalej pôjde šablónou súdnej moci.

article_photo

Inštitút ochrany ústavných práv v našej krajine stále zviditeľňuje a pomocou osvety a monitoringu signalizuje  zákonodarcom, aby klasifikovali šikanovanie a akékoľvek iné psychické násilie ako telesnú ujmu a zodpovedajúcim spôsobom páchateľa  tohto skutku sankcionovali. Zatiaľ nám naša osveta a monitoring zviditeľnili, že ministri, premiér, vedúci, riaditelia atď. začali stále viac a viac  používať pojem šikanovanie na pracovisku. A píšu nám o našej téme aj novinári.
Je zlou reklamou pre našu krajinu alarmujúci nárast psychických porúch  (ambulantnej, lôžkové, práceneschopnosť), mnoho ľudí má depresiu, úzkosť, strach, a pod. To má za následky dávky v nezamestnanosti a  dávky v práceneschopnosti a niekedy aj náklady na rehabilitáciu a predčasný odchod do dôchodku. 
Toto všetko je dôsledkom 31 – ročnej politiky a  zároveň ďalším rozhodujúcim dôvodom na intenzívne postihnutie šikanovania a všetkých druhov psychického násilia.
https://anzelma1234.blog.pravda.sk/2020/04/14/pat-p-pre-madam-justiciu/
Záverom je dôležité v našej reforme justície sledovať, čím viac súdov, tým väčší chaos, ako vyvolal Igor Matovič s pandémiou.

Ani Eduard Heger nevie, že v podvedomí nesúhlasí s Igorom Matovičom

28.11.2022

Vážení študenti práva,(a nielen Vy),ďakujeme Vám (IOÚP), že máte záujem o Zborník z 8. medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala dňa 16. 11. 2022 v Bratislave. Len zopakujem: Každý volič, každý občan a každý zamestnanec stále nemá kompaktný právny systém štátu – spravodlivo vyvážený v základnom pôsobení medzi dvomi subjektmi: štátom a občanom. Dôkazom je [...]

Kollár vydiera Matoviča alebo je to dobrá politická hra

13.11.2022

Vážení študenti práva,(a nielen Vy),ďakujeme Vám (IOÚP) za obrovský záujem o 8. medzinárodnú konferenciu, ktorá sa koná dňa 16. 11. 2022 v Bratislave. Je ďalším pokračovaním nášho úsilia za sociálnu normu humanizmu, resp. za zdravé medziľudské vzťahy, aby eurelatio basalis fungovali v každodennej realite, v pozemskom ľudstve. Prinášam informácie o tom, čo bude [...]

Voľbami sme si dali gól do vlastnej brány

31.10.2022

Vážení študenti práva,(a nielen Vy), pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. A máme po voľbách. Čo nám priniesli? História sa zase opakovala. Spojili sa dve, tri, štyri, politické strany. Ich kandidáti sa prezentovali politickými heslami na bilboardoch, v [...]

Rusko Ukrajina Vojna Mobilizácia Čiastočná Branci

Demobilizovaný ruský študent: Dostal som starú pušku, delili sme sa aj o spací vak

29.11.2022 06:10

Študent, ktorého prepustili z radov proruských jednotiek na Ukrajine, tvrdí, že k dispozícii mal pušku zo sovietskej éry.

vojna na Ukrajine

ONLINE: Estónci nabádajú EÚ zdvojnásobiť výdavky na obranu

29.11.2022 05:55, aktualizované: 07:17

Viac ťažkých zbraní Ukrajine, vyššie výdavky na obranu v Európe, navrhujú pobaltské a škandinávske štáty. Kyjev chce transformátory a protivzdušnú obranu.

americké vojnové lode, USS Chancellorsville

Zahnali sme americký krížnik, tvrdí Čína

29.11.2022 05:46

Čínska armáda v utorok uviedla, že v Juhočínskom mori zahnala americký krížnik s riadenými strelami.

koľajnice, zmena

Rakúske vlaky sa vracajú do normálu, varovný štrajk železničiarov sa skončil

29.11.2022 05:35

Osobnú i nákladnú vlakovú dopravu obnovia v utorok v Rakúsku po ukončení varovného štrajku tamojších železničiarov.