Založ si blog

Právne predpisy Matovičovej vlády sú „na vode“

Ľudia si zvolili svojich zástupcov do parlamentu. Mysleli si, že sú to tí, ktorí ich tam budú reprezentovať a hlavne pravdivo informovať. Bez klamstiev. Zvolení poslanci by navonok chceli robiť rozhodnutia, ktoré sú v prospech ľudu. Nedokážu to, lebo o chvíľu si musia zabezpečiť sponzora, ktorý im bude financovať volebnú kampaň. Kto má peniaze, osadí popri ceste „rušivé“ bilboardy a zaplatí kampaň v médiách. A komu  z občanov už pomôže, že počas volebného obdobia sú ako rozhnevaní bratia, každý sa navzájom očierňuje, vyťahuje na seba špinu. Pohár trpezlivosti sa naplnil. (Zápisky z parlamentu  dňa 1. 12. 2013)

Ako sa vyvíjala  politika v našej krajine, o tom píše vo svojej knihe Ivana Havranová Som Jozef Majský. V nej Majský vysvetľuje, ako sa v Prešove stretli politici a podnikatelia, aby si „rozdelili krajinu.“  Podľa neho bolo vtedy veľa takých, ktorí si povedali, sme pri koryte, prečo by sme nechávali fabriky druhým. Bolo to obdobie, keď sa všetci stretávali so všetkými, kto s kým potreboval. Či už politici s podnikateľmi, policajti s mafiánmi, mafiáni s politikmi. V porovnaní s týmto jeho priznaním historického začiatku vzniku našej demokracie rabovačka pokračovala a pokračuje až do dnešných čias. Hrôzostrašné prípady rozkrádania neobišli ani cirkevné inštitúcie.

A dnes udalosti posledných dní, týždňov, mesiacov ukazujú, že politická zmena je na spadnutie. Matovičova vláda „chrlí“ právne predpisy postavené „na vode“. A pán premiér vládne ako marketingový hráč.  Realita je taká, že politici občanom nič nevyriešia. Politikov sme zaškatuľkovali na predkladanie a prijímanie zákonov. A nie na službu a riešenie problémov občanov. A to mnohým politikom vyhovuje. Vidíme to v praxi aj teraz v čase pandémie.

Mária Patákyová ako verejný činiteľ zobe z ruky Igora Matoviča

Ako vidíme naša osveta je nápomocná aj opozícii a rovnako médiám. A zvyšuje právne vedomie našich občanov. Dosiaľ tu opozícia nikdy verejne nepovedala a to ešte na tlačovke v priamom prenose, že mimoriadne schôdze nič nepomôžu. Bude to len divadlo plné vulgárností a klamstiev. A rovnako naše médiá (nemenujem) sa poučili. Už konečne objavili „Ameriku.“.A kde boli v rokoch 2012 – 2016.

A novinári sa pomocou našej osvety tiež naučili, ukazujú, že  poslanci neslúžia svojim voličom podľa Ústavy Slovenskej republiky. Nuž poslanci  majú len  „spevavé reči ale žiadne skutky“.  Na čo máme mať takých politikov, ktorí dosiaľ nevedeli  pochopiť, čo je ich úloha.  30 rokov sa v parlamente prezentujú politickými rečami a nedokážu nič zmeniť.

Čo hovoríte na Matovičovo arogantné správanie. . . . . . . .

Zapisujeme sa históriou do obdobia, keď naši mladí ako nastupujúca generácia nemá v našej krajine riadne možnosti pracovať, a to im nedáva nijakú perspektívu, ani žiadne východisko v nej ostať. A nielen oni nemajú, kde pracovať, ale  aj generácia  50 – nikov má problémy zamestnať sa. Pre kapitál sú starí, neperspektívni a málo produktívni. I keď je to generácia, ktorá vybojovala v novembri 1989 terajší blahobyt. Podstata problému našej demokracie je v kvalite spoločenského systému, v jeho  nastavení, teda komu a akým hodnotám slúži. A to súvisí s kvalitou ľudí, ktorí  tento system nastavili a postupne ho ich nasledovníci až do dnešných dní rozvíjali.

Zneužíva Igor Matovič svoje postavenie za pomoci Anny Záborskej(Kresťanská únia), Jána Budaja (ZMENA ZDOLA), Jany Žitňanskej(NOVA)

Z tejto histórie sa nepoučila Matovičova vláda.  Posledných osem mesiacov vidíme, že nám,  občanom nedáva žiadnu šancu na dôstojný život.

Miera ohlupovania a manipulovania je neuveriteľná. Pandémia nám vyhadzuje ľudí ani novinári o tom nestíhajú písať.

Dnešná situácia vyzerá ako pred každou vojnou, keď kapitál je v koncoch, a hrozí mu pád. Chudoba a bieda na Slovensku, nemá príčinu ani v tom, že sa tu nevytvárajú hodnoty.

Boj za spravodlivosť pokračuje. Zaznamenávame si všetky právne úkony, pomocou ktorých sa dá dokázať pravda.

Loďka Igora Matoviča nemá záchranné koleso

Rovnako aj Vaše prípady podané na súdy sa nám predlžujú. Dajme si otázku, prečo súdy všetky prípady z volebného obdobia predlžujú. Len a len, aby mali prácu, alebo aby sa písalo o sudcoch, že majú neskutočne veľa  prípadov.

Náš Inštitút ochrany ústavných práv však riešil od roku 2012  kauzy z oblasti pracovného práva.  Dnes prípady ešte pokračujú, ale zisťujeme, že všetci, ktorých som ako poslankyňa NR SR zastupovala na súdoch, si musia nájsť svojho advokáta. 

To nie je scéna z filmu, to je realita  života. LEBO! V tomto filme si nemôžeme dovoliť  HRDINOV.

Prinášam rekapituláciu prípadov, s ktorými ste sa na mňa ako poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky (2012 – 2016) obrátili a z ktorých som podala žalobné návrhy:

1. MUDr. Želmíra Daňová proti Univerzitná nemocnica Pažítkova ul., Bratislava – Kramáre              Okresný súd Bratislava  II

2. Iveta Neštráková proti Stredisko služieb školám a školským zariadeniam, Bohrova ul. Bratislava  Okresný súd  Bratislava V   sudca   JUDr. D. Srgončík

3. Dušan Černý proti Stredisko sociálnych služieb Petržalka,  Mlynarovičova  ul. Bratislava               Okresný súd Bratislava V    sudca  JUDr. D. Srgončík

4. Dagmar Melotíková proti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.,Bratislava                               Okresný súd  Bratislava  III  sudkyňa  JUDr. D. Linetová

5. Nina Birčáková proti  SAMEDI, s.r.o., Stromová č. 13, Bratislava                                                     Okresný súd Bratislava  III   sudca    JUDr. M.Kurinec

6.  Ján Margala proti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. Bratislava                                       Okresný súd Bratislava II    sudkyňa JUDr. Buchalová

7. Katarína Černochová proti  Národný onkologický ústav,  Klenová , Bratislava                                   Okresný súd Bratislva III     sudkyňa  JUDr. D.Linetová

8. Mgr.  Ruženka Halajčíková  proti Spojená škola Chminianske Jakubovany, Chminianska Nová Ves  Okresný súd Prešov          sudkyňa  JUDr. E. Straková

9. RNDr. Mária Hrešková proti Gymnázium Janka Kráľa, ul. SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce                   Okresný súd Nitra               sudca     JUDr. P. Heinrich

10. Ing. Mária Chorvátová proti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Nové Mesto nad Váhom            Okresný súd  Nové Mesto nad Váhom

11. Ing. Roman Kazda proti Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana, Beckov                       Okresný súd  Nové Mesto nad Váhom    sudkyňa  JUDr. E. Trtalová

12. Daniela Kissová proti Univerzitná nemocnica Pažítkova ul., Bratislava – Kramáre                           Okresný súd Bratislava II    sudkyňa JUDr. K. Fakanová

13. Ing. Margita Šinálová proti Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí                                                    Okresný súd Bratislava I     sudkyňa  Mgr. J.J. Bajánková

14. Štefan Kováčik proti Železničná spoločnosť Cargo, Slovakia,  a. s. Bratislava                                 Okresný súd Bratislava  II    nezačalo

15. Ing. Katarína Smolková proti Ministerstvo spravodlivosti SR                                                             Okresný súd Bratislava I      sudkyňa JUDr. Káčerová

16. Ing. Zuzana Kopasová proti EBM Co, s.r.o. Nitra                                                                               Okresný súd  Galanta

17. Ing. Katarína Petrusová proti Bratislavský magistrát                                                                            Okresný súd Bratislava I

18. Mgr. Mária Lovásová proti Obec Budmerice                                                                                        Okresný súd  Pezinok        sudkyňa JUDr. A. Sedláčková

19.  Jozef Číž proti Stredná odborná škola  Komenského, Pezinok                                                           Okresný súd  Pezinok        sudca   JUDr. P. Uhrik

20. Ing. Ľubomír Valent proti Protimonopolný úrad SR                                                                           Okresný súd Bratislava III       sudca JUDr. I. Bartek

21. Mgr. Oto Žarnay proti Obchodná akadémia, Polárna, Košice                                          Okresný súd Košice .na základe žalobcu prípad  prebral  advokát JUDr.D. Lipšic

22. Ing. Marián Funtík proti Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina                                  Okresný súd Žilina                             sudkyňa  JUDr.A. Majeríková

23. Ing. Monika Čunderlíková proti Národná banka Slovenska OS BA III                             Okresný súd Bratislava III                  sudkyňa JUDr. Fekete

24. Ing. arch. Ivana Lisická PhD. proti Slovenská technická univerzita Bratislava  od 28. 10 2018 Okresný súd Bratislava III čakáme na prvé pojednávanie 

25. Bc. Mária Janíčková proti Centrum voľného času, Pezinok                                              Okresný súd  Pezinok  neukončené

26.  Mgr. Darina Halušková proti Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca               Okresný súd Čadca   neskončené

Vážení, z týchto Vašich prípadov sme urobili štúdiu pre našich študentov práva a uložili do slovenských knižníc.

Lebo každý prípad je potrebné preskúmať a nájsť motív a príčinu páchania skutku.

O tom všetkom sa dozviete na  6. medzinárodnej konferencii, ktorá sa mala konať 25. novembra 2020 v Bratislave.

Nebojte sa, poznatky, monitoring a riešenia naďalej dokumentujeme do Zborníka.

 

Advokát je dôležitý v každom súdnom konaní, ale pozor. . .

16.11.2023

Vážení študenti práva a nielen Vy, Inštitút ochrany ústavných práv v predvečer osláv 17. novembra považuje za dôležité pripomenúť históriu nášho slovenského parlamentu a upriamiť pozornosť na naše medzinárodné konferencie, ktoré organizujeme od roku 2013, aby sme zachytili budovanie slovenskej demokracie. Premiér Igor Matovič si spravil z politiky biznis – [...]

Politici získali moc a národ sa „zabáva“

30.10.2023

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. Skôr, ako pristúpime k ďalšej informácii o našich právach, zopakujme si dôležité skutočnosti, ktoré sme priniesli v minulom článku. Taktika politických strán Ani v posledných [...]

Taktika politických strán

16.10.2023

Vážení študenti práva,(a nielen Vy), ďakujeme za gratulácie a prejavy priazne, ktoré nám stále posielate. Znovu pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. A máme po voľbách. Čo nám priniesli? História sa zase zopakovala. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale ľudia [...]

Volodymyr Zelenskyj

ONLINE: Zelenskyj: Veľké štáty pre Gazu zabúdajú na Ukrajinu. Žiadne rozhovory o mieri s Ruskom nebudú

01.12.2023 07:00

Veľké štáty zabúdajú na Ukrajinu a prepli sa na situáciu v Gaze, presne to chcelo Rusko dosiahnuť, povedal Volodymyr Zelenskyj.

Izrael / Obrnené vozidlo / Pásmo Gazy /

Koniec prímeria v Gaze. Izraelská armáda oznámila obnovenie bojových akcií

01.12.2023 06:20

Izraelská armáda uviedla, že obnovila bojové operácie v Pásme Gazy. Hnutie Hamas podľa nej porušilo prímerie raketovým útokom, píšu agentúry.

COP28, klimatický summit, klíma, Dubaj

Na klimatickej konferencii COP28 prehovoria svetoví lídri, vrátane Čaputovej

01.12.2023 06:10

V Dubaji sériou vystúpení svetových štátnikov pokračuje konferencia OSN o zmene klímy COP28.