Založ si blog

Pani ministerka spravodlivosti SR odhaľovanie trestných činov zaostáva na zistení, kto je páchateľ

V relácii Zuzany Kovačič-Hanzelovej sme si mohli vypočuť pána advokáta Kubinu, ktorý zastupuje riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernarda Slobodníka.

Obvinený, bývalý riaditeľ národnej jednotky finančnej polície NAKA, Bernard Slobodník, z kauzy Očistec už niekoľko dní spolupracuje s políciou, ako o tom píšu bulvárne média.

https://tv.zoznam.sk/cl/1003001/1995825/AKTUALNE-Exsef-NAKA-vypoveda-na-prokurature–VIDEO-Slobodnik-sa-rozhodol-spolupracovat-

https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/slobodnik-mal-brat-bodora-obrovske-uplatky-neuverite-ako-ich-uzivala-jeho-dcera

A citujem advokáta Kubinu, ktorý je v tejto kauze právny zástupca: Ja som v prvom rade advokát telom a dušou. Vo vzťahu k tomuto typu trestnej činnosti máme pomerne striktnú internú kancelársku politiku a prístup. V takýchto veciach nepreberáme obhajoby iných ako spolupracujúcich obvinených. S kolegami sme si vyjasnili, že toto je tá hranica. Konkrétne vo veciach v organizovaných skupinách budeme obhajovať len klientov, ktorí majú záujem na spoluprácu a to práve z reputačných dôvodov. Môže si každý o tom myslieť svoje, ale my tu nie sme na to, aby sme boli za pekných. Advokáti sú tu na to, aby slúžili spravodlivosti a my tú službu spravodlivosti vidíme takto,“ hovorí advokát Peter Kubina o svojom zastupovaní bývalého šéfa Národnej jednotky finančnej polície Bernarda Slobodníka.

Vážený pán advokát Kubina, moje deväťročné skúsenosti skúmania problematiky psychického násilia na pracoviskách pozorovali aj právnych zástupcov, advokátov žalovaného. Advokáti v snahe získania svojej výhry neváhali dopustiť sa podvodov a marenia spravodlivosti. A to si konečne povedzme NAHLAS.

Poďme sa spoločne pozrieť, ako šiel vývoj práce našich draho-platených advokátov. Aké sú naše advokátske služby?

„Poskytovanie právnych služieb domácim klientom, klientom so zahraničnou majetkovou účasťou a partnerstvo v medzinárodnej sieti advokátskych kancelárií vrátane cezhraničnej spolupráce kladú vysoké nároky na profesionalitu  poskytovaných služieb našich advokátskych kancelárií. Neustále sa zvyšujúcimi nárokmi domácej a zahraničnej klientely boli do ich práce zavedené nadštandardné prístupy ku klientom a postupy, ktoré zohľadňujú potreby klientov v reálnom čase, bez predlžovania času poskytovania právnych služieb, čakania alebo zbytočnej administratívy na strane klienta.“  Takéto ponuky o svojej práci si na Slovensku robia mnohé a mnohé advokátske kancelárie. Je to  skutočná advokátska etika,  je to skutočná advokátska česť?  Na to sme sa  zamerali v minulom volebnom období a naše skúsenosti ukazujú, že je to ďalšia téma, ktorou sa tu dosiaľ  nezaoberala žiadna štátna inštitúcia. Prečo? Lebo to nikto žiadnej štátnej inštitúcii zatiaľ nedal do pracovnej náplne. .Nehovorím nič nové, už som o tom hovorila 4 roky v parlamente  (2012-2016).

Našim občanom ako aj občanom v celej Európskej únii to stále treba pripomínať, tu pomôže jedine trestný postih páchateľov upravený v Trestnom zákone. Páchateľ, ktorý pácha psychický teror na pracovisku si neuvedomuje, že dôsledok mobbingu je psychosociálny pracovný úraz, ktorý treba hodnotiť rovnako ako iné poškodenie zdravia na pracovisku. A tento skutok patrí pod pracovné právo.

https://ritomska.blog.sme.sk/c/465332/milion-pre-pravnika.html

Nie jeden zamestnanec, ktorý bol neoprávnene prepustený, napísal žalobu na súd a bojoval o svoje právo na prácu, o svoje miesto v sociálnej mriežke spoločnosti. Nechcel vysoké miesto, stačilo by mu nízke postavenie, chcel zostať v pracovnom vzťahu. Ale štát ho zamkol v sociálnej pasci, štát umožnil, aby mu vzali prácu.

Aj moja cesta do kresla poslankyne parlamentu bola cesta prenasledovania štátneho zamestnanca, ktorý sa ocitol v boji za lepšie humánnejšie Slovensko pre slušných a trpiacich občanov. Napísala som dňa 04. 04. 2016 žalobu na súd. A dňa 13. 09. 2017  bolo prvé pojednávanie. Dokazujem, čo je už dokázané. Mám to čierne na bielom. Píšem o tom písomné dôkazy LEBO: Písomný doklad nepustí. To vedia všetci právnici.  Nemôžem predsa skončiť štátnozamestnanecký pomer spolu s mandátom poslankyne? Ako si to vymysleli naši právnici žalovaného. A k tomu si vzali na pomoc advokáta JUDr. Miloša Kvasňovského.

Ako to celé dopadlo? Máme rok 2020 a ešte nie je koniec. POZOR!   Takéto súdne konania – to  chce v tomto našom  štáte trpezlivosť.

Ak by o mojom prípade písali novinári, boli by to články lepšie, ako prinášajú o prípadoch, ktoré odhaľuje NAKA. Nuž lepšie je písať o zločinoch, kde bude páchateľ prepustený na slobodu ako o mojej kauze  poslankyne parlamentu, ktorá piaty rok bojuje za zaplatenie mzdy za dva mesiace skončenia pracovného pomeru.  A rovnako t. č. ako IOÚP za kauzy neoprávneného prepustenia práce našich občanov, za kauzy zničených existencií, za kauzy psychického násilia, za kauzy šikanovania.  To všetko nie je pre novinárov zaujímavé, lebo im o tom nikto nekáže. Všetky tieto témy si novinári nevyberajú. Prečo? Lebo v týchto témach  sami žijú.

Je ťažké, ak by sa ktosi z dediny dozvedel, že ten, či ten novinár sa stal obeťou mobbingu, tak toho bude mať v ústach celá dedina. Od kňaza počnúc. „Stále som práceneschopná, ale neviem čo bude, keď nastúpim do práce. Asi budú na mňa robiť nátlak, aby som dala výpoveď. Neviem, čo mám robiť? “ Takýchto listov má Inštitút ochrany ústavných práv neúrekom.

Ako sa dá bojovať za lepšiu, humánnejšiu spoločnosť, keď tu vládne strach. Možno si myslíte, že sa to snáď za 30 rokov budovania demokracie po slovensky  podarí poslancom v parlamente?  Nie! To sa dosiaľ nedá, lebo každý poslanec ide do parlamentu ako nominant politickej strany. A potom je sluha dvoch pánov. A „šúcha“ kreslo poslanca v rokovacej sále parlamentu.

https://ritomska.blog.sme.sk/c/453059/rozhovor-pre-noviny.html

https://ritomska.blog.sme.sk/c/453166/rozhovor-pre-noviny-ii-cast.html

https://ritomska.blog.sme.sk/c/471372/aka-je-skutocna-advokatska-etika-aka-je-skutocna-advokatska-cest.html

Aj naši občania v snahe, že ich prípad bude úspešne skončený, podali žaloby na súd. Všetky žalobné návrhy,(27) ktoré som na súdy v mene občanov podala, mali byť vyriešené pred pojednávaním alebo na prvom pojednávaní. Ale neboli.  

Ale vážení občania, šablóna našich súdov je nastavená tak, aby sa pojednávalo aspoň trikrát. Alebo do nekonečna. Lebo nikto nekontroluje naše súdy, ako prípady zbytočne predlžujú a ako sa na nich nehospodárne koná.  Pani ministerka spravodlivosti Mgr. Kolíková, tu je základný atribút pravdy.

Vážení, náš projekt ukázal šablónu súdnej moci.  Všetky žalobné návrhy, ktoré som na súdy v mene občanov podala, mali byť vyriešené pred pojednávaním alebo na prvom pojednávaní. Ale neboli. Ani ten môj žaloby návrh, kde vymáham zaplatenie mzdy za výpovednú dobu dva mesiace, sa stále pojednáva. V priamom prenose sme na pojednávaní videli, ako advokát Kvasňovský predložil  falošné dôkazy a navádzal svedka ku klamstvu.

Máme na Slovensku Komoru advokátov a tu sa rieši sťažnosť na tohto  pána advokáta už pol roka. Ale bojujme ďalej.

Vážení advokáti, nie je všetko skončiť Právnickú fakultu a potom v praxi pri zastupovaní klientov predkladať falošné dôkazy a tým mariť spravodlivosť. A to všetko pre Vášho klienta.

https://ritomska.blog.sme.sk/c/469730/ked-nerozumies-tomu-co-pises-tak-nepresvedcis-vyrok-advokata-kvasnovskeho.html

Pán sudca,  toto nepojednávajte, žalovaný sa sám priznal k páchaniu skutku mobbingu. Ale sudca moje argumenty neprijíma.

https://ritomska.blog.sme.sk/c/475130/obete-demokracie-na-slovensku-pribudaju-ale-pozor-nie-vsetky-maju-pravne-vedomie.html

https://ritomska.blog.sme.sk/c/474093/dezinformacie-aj-okolo-paragrafu.html

Je to fascinujúci pohľad na prácu advokáta, ktorý zastupuje svojho klienta a pomocou vyhrážok, podvodov sa snaží vyhrať spor.

Znovu zopakujem: Advokáti neváhajú za vidinou získania veľkých obnosov peňazí priamo v pojednávacej sieni pred sudcom, či sudkyňou predkladať falošné dôkazy, a neváhajú navádzať svedkov klamať. Bola by to hanba, ak by svojho zamestnávateľa neuspokojili.

Ale tým, že advokátov nikto netrestá, rozhodli sa  ožobračovať občanov, ktorým vzali prácu. Aj za cenu marenia spravodlivosti.

https://ritomska.blog.sme.sk/c/473915/advokati-klamu-v-pojednavacej-sieni-pod-zastitou-sudcu.html

Poučenie:  Na Slovensku sme nedospeli k poznaniu, že za každým trestným činom žalovaného je jeho  konanie ako páchateľa, ktorý svoj skutok vykonáva za účelom vidiny zisku a získania moci. A o tomto násilnom skutku páchateľa sa boja písať či moderovať naši novinári. Zakladám citáciu pani redaktorky, ktorá nechce byť menovaná:

„Vážená pani Ritomská! Ďakujeme za podnetný tip na publicistické programy Rozhlasu a televízie Slovenska. Téma, ktorej sa profesijne venujete, je celospoločensky zaujímavá a RTVS sa jej vo svojich programoch bude venovať. Vaša kandidatúra v nadchádzajúcich parlamentných voľbách je však zásadnou prekážkou, aby Ste tému vytláčania zamestnancov z pracovísk prezentovali v programoch médií verejnej služby v predvolebnom období. Váš programový podnet však postúpim šéfeditorovi Centra publicistiky SRo p. Martinovi Hílkovi a šéfdramaturgovi diskusných programov STV p. Viliamovi Hrivnákovi, ktorí majú všetky potrebné  kompetencie na prípravu relácií daného typu.“  

V našich archívoch IOÚP zbierame register prehreškov na pracoviskách, a zároveň registrujeme prehrešky sudcov, advokátov, ktoré zostávajú ignorované – najmä procesné chyby vo vedení súdneho procesu. Rovnako evidujeme aj procesné chyby v zaisťovaní dôkazov proti mobérom a bossom, ktorí utláčajú zamestnancov. Toto bezprávie mnohých slušných ľudí dostalo na dlažbu ulice. Občania majú zničené existencie. Súdne spory ukazujú, že sudcovia nemajú skúsenosti s problematikou útlaku, s ponižovaním a zneužívaním práce. Sudcovia nevedia definovať psychický teror a zneužívanie zákonov na útlak niektorými zamestnávateľmi. V súčasnom stave ideového nastavenia súdnych procesov, a to stále poukazujem, je veľká chyba. Pani ministerka spravodlivosti SR  to vo svojom programovom vyhlásení nerieši.

Záverom zopakujem pre študentov práva: Súdy analyzujú len vecnú stránku podaní, a vôbec sa nevenujú procesným nedostatkom v aplikácii paragrafov na skončenia pracovného pomeru. Toto nastavenie je choré a vyžaduje si rázne usmernenie zo strany kompetentných orgánov, aby si sudcovia zaradili do programu pojednávania aj prieskum správnosti procesu ukončenia pracovného pomeru. Inak bude stav bezprávia trvať naďalej, lebo je to klasifikovateľné de iure typické zneužitie ustanovení Zákonníka práce, kedy zamestnávateľ, aby sa zbavil obete, aplikuje príslušné ustanovenia vytvorí psychický teror na pracovisku.

Pani ministerka spravodlivosti SR z celého deväťročného projektu Inštitút ochrany ústavných práv zistil a zisťuje, že odhaľovanie trestných činov zaostáva na zistení, kto je páchateľ v našom prípade trestného činu ublíženia na zdraví.A tak sledujme kauzu bývalého  riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernarda Slobodníka……..

Všetky naše poznatky a skúsenosti prinášame do Zborníka zo 6. medzinárodnej konferencie, aby sme zachovali  históriu budovania demokracie po slovensky. Ďakujeme za vaše príspevky, ktoré posielate na email: ioup.riesenia@gmail.com

 

Prečo Flašík nezverejniil video IOÚP ?

20.05.2024

Znovu Vám prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. Znovu uvádzam: Prečo sa nikto [...]

Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ?

09.04.2024

Prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. A stále je dôležité: Prečo sa nikto [...]

Do parlamentu si občania zvolili starých „mazákov“, ktorí ale pravdu nepovedia

27.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Už v minulom článku sme Vás informovali, že po 8-mich rokoch sme sa dožili, že bude prvé pojednávanie v kauze žalobkyne proti žalovanému Slovenská technická univerzita. Hrozby s [...]

SAS, Liberálny dom

SaS pripravuje trestné oznámenie: množiace sa vyhrážky prekračujú hranice

20.05.2024 22:13

Vyhrážky sa už neobjavujú len na sociálnych sieťach, ale aj formou listov, ktoré chodia aj ich rodinným príslušníkom, upozornila Kolíková.

blesk. búrka

Po zásahu blesku museli v Drážďanoch dvoch ľudí oživovať, zranených je desať

20.05.2024 21:47

Blesk zasiahol trávnatú oblasť pri Labe neďaleko centra saskej metropoly.

Europarlament / Europoslanci /

Voľby do europarlamentu by vyhrali progresívci pred Smerom a Hlasom, ukázal prieskum

20.05.2024 20:13

Pätnásť mandátov by si rozdelilo sedem strán.

Assange

Assange sa môže odvolať proti vydaniu do USA, rozhodol súd

20.05.2024 19:37

Ak by sudcovia rozhodli v prospech vydania, Assangeove právne možnosti v Británii by sa vyčerpali.