Založ si blog

Exposlankyňa parlamentu zvyšuje právne vedomie novinárom

Vážení študenti práva,(a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.
Dňa 1. mája 2015 som vo vysielaní rádia Lumen poďakovala pani redaktorke Márii Čigášovej za pozvanie do relácie UV hovor, kde som hovorila na deň patróna robotníkov sv. Jozefa o vzťahovej patológií na našich pracoviskách.
https://blog.sme.sk/ritomska/politika/pozvanie-do-relacie-uv-hovor
Len zopakujem: každý chce prácu a následne aj dobré vzťahy. Ale tieto sa nám tu od roku 1989 „zopsuli“. Dajme si otázku: kam sme sa v roku 2023 posunuli? Je to stále a stále to isté. Túto tému skúmame od môjho vstupu do parlamentu v roku 2012.

Ďalší dôvod, prečo sa občania majú zle. . . . . .


A to sa nám podarilo a pomocou osvety a monitoringu rozoberáme každý výskyt mobbingu. Ale a to je dôležité – ani jeden prípad nezachytili médiá. LEBO Zase nám politiku robia novinári.

Dokedy sa budú spoliehať lídri politických strán na lobovanie mediálnych aktérov pri tvorbe politiky


Novinári nemajú za cieľ presvedčiť „zadubené“ hlavy štátnikov, aby konečne prijali zákonné garancie humánnych podmienok v zamestnaní. Človek sa predsa nenarodil preto, aby ho niekto zotročoval alebo týral, ale preto, aby si zarobil na bezpečný život, a aby mohol si zveľaďovať svojho ducha. Súčasný stav spoločnosti negarantuje nič. Ani zákonné práva, ani istoty v zamestnaní, ale ani ľudskú dôstojnosť.
Vážení študenti práva, (a nielen Vy) je ťažké pracovať tam, kde to okolie nechce. A tak ani jeden poslanec parlamentu nič nezmení, lebo bez podpory ostatných poslancov to nie je možné. Takže, toto je zlá vizitka poslancov parlamentu. Neboli a nie sú schopní povedať ani jednoduché „áno“ pre hotovú vec, s ktorou nemuseli nič robiť, len mali nechať slobodnú aktivitu na pôde parlamentu a dozvedeli by sa viac o problémoch ľudí. Ale ich to nezaujíma a ani nebude zaujímať, lebo to by bola nová zmena systému práce politikov už vo volebných programoch politických strán. A to sme tu dosiaľ nemali. Len poslanci krútia koleso zákonov a nechcú za nič zodpovedať, nič nerobiť, len tárať ako v krčme, a brať za to peniaze. To je náš parlament od roku 1989. V každom volebnom období poslanci majú kopec problémov s vlastnou prezentáciou, ale skutočné problémy občanov ich nezaujímajú.

Novinári odhaľujú našu tému v plnej nahote


Občania ani nevedia, čo má poslanec parlamentu robiť. A kto to z poslancov parlamentu vie, čo je jeho poslaním, keď si ho občania zvolili? Ktorý z poslancov nám zviditeľnil v tomto volebnom období pokračovanie mojej politiky vo vzťahu k ostatným spolupracovníkom – poslancom agresívnym spôsobom t.j. mobbingom? Nikto. Všetci po zvolení len zohli a zohnú chrbty a pokračujú ako spolupáchatelia ukazovať zlú firemnú kultúru na našich pracoviskách.
A hľa v tomto volebnom období je to ešte horšie.
Vážení študenti práva (a nielen VY) už vidíme, že za našimi poslancami ani v tomto volebnom období znovu nie sú žiadne skutky. A ani nemôžu. Lebo nepochopili čo je mobbing, bossing, stalking, či vzťahové pasce na pracoviskách.
Prečo sa nedarí slovenskú zákonodarnú činnosť orientovať na potlačenie psychického násilia na pracoviskách? Lebo Slovensko je „štandardný“ štát v rámci Európskej únie, má svoje pestované psychické násilie na pracoviskách.
A prečo nás novinári neinformujú, ako funguje parlament. Lebo ani novinári nemajú o tom právne vedomie. Hlavne, že tu zase majú nastavenú svoju osvetu, ktorá sa bude až do posledných minút prichádzajúcich volieb snažiť presvedčíť voličov, ktorí nemajú koho voliť. Príkladom bol aj posledný mesiac volebnej kampane pred voľbami 2020 – 2024, kde sa potvrdilo, že politikom pomáhajú médiá, ktoré „masírovali“ občanov politikárčením politických štruktúr. Veď bolo treba mobilizovať voliča. Na Slovensku sa už dávno stalo tradíciou, že všetko zvládneme vďaka našim médiám. A tak sa stalo. Výsledky volieb nám zase pripravili novinári.

Igor Matovič, nezabúdam, že „skončíš na smetisku politických dejín“


Občania potrebujú informácie najmä, aké je zákulisie parlamentu, kam občania volia svojich poslancov.
Ani jeden poslanec nič nevyrieši, ak predkladá interpeláciu.
Ani hodina otázok, ktorou poslanec osloví toho, ktorého ministra neprinesie pomoc pre občanov.
Občan zbytočne platí celú mašinériu moci skrytú v zákonodarnom orgáne. Moje praktické skúsenosti z parlamentu ukazujú: Ak sa nájde poslanec, ktorý chce v parlamente pomôcť občanom, je to hlas volajúceho na púšti. Ostáva stratený ako ihla v kope sena.
Občania, zobuďte sa! Pozor! Politické sľuby zase prichádzajú. Ohrozujú životy občanov našej krajiny. Dávam otázku: Ktorý poslanec parlamentu pomohol občanom riešiť psychický teror na pracoviskách, zlú finančnú situáciu rodiny? Alebo, ktorý poslanec pomohol zvýšiť kompetencie úradom práce, inšpektorátom práce? Ktorý poslanec zistil, aké má kompetencie Verejný ochranca práv, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva? Pomáhajú občanom Centrá právnej pomoci?
https://blog.sme.sk/ritomska/politika/kto-to-nezazil-neuveri-2


Vážení študenti práva, (a nielen Vy) pre 21. storočie ide o tendenciu opustiť materiálny blahobyt, hľadanie novej kultúry spotreby a prechod na „spoločenskú ako i individuálnu skromnosť“. Do popredia by mala vystupovať kvalita životného prostredia ako predpoklad prežitia ľudskej civilizácie na planéte Zem.
Zopakujem: Zákony, ktoré sa prijímali a prijímajú, žiaľ, nemajú nastavený systém kontrolného mechanizmu. Ako to, že nikoho nenapadlo (od roku 1989) zaviesť kontrolný poslanecký systém na monitoring účinnosti nových zákonov? Jednoducho preto, lebo zverstvo v parlamente sa honosí počtom legislatívnych návrhov. Robia si štatistiku a médiá ich v tom podporujú, že kto koľko návrhov podal a koľko z toho bolo schválených. Je to choroba, vôbec ich nezaujíma dopad zákonov na život občanov. A nevynímajúc aj tie populistické návrhy, ktoré sú zaradené na nasledujúcej schôdzi parlamentu.
Občania uverili, že prichádza zmena k lepšiemu.? NIE! Takto sme to mali za Mečiara, Dzurindu, Fica a teraz aj za Igora Matoviča či Eduarda Hegera. Každá metla inak metie alebo takto to funguje za každej vlády. Otvorme oči malé množstvo si tu môže robiť, čo chce. Toto všetko speje ku koncu demokracie, ku koncu slobody slova, ku koncu možnosti kritizovať. Akosi rýchlo zabudli novinári na líderku OĽaNO p. Máriu Šofranko. Aj Zuzana Kovačič Hanzelová s ňou mala urobiť po voľbách aspoň rozhovor.

Novinári odhaľujú našu tému v plnej nahote


Je dôležité zapísať do histórie pre naše mladé generácie kolosálny podvod premiéra Igora Matoviča.
Vážení študenti práva, (a nielen Vy), ako píšeme na blogu pravda Matovičova vláda od svojho zvolenia dňa 29. 02. 2020, je neplatná. Táto skutočnosť vošla do histórie a nikto ani len z právnikov na ústavné právo sa nedokáže k tomu vyjadriť a ani vyvrátiť. Na Ministerstve vnútra SR ľahko preukážete, že OĽaNO zaniklo dňa 20. 11. 2019. A znovu zopakujem: do parlamentných volieb v roku 2020 Igor Matovič vymyslel stratégiu spojil sa s tromi politickými subjektmi Kresťanskou úniou, ZMENOU ZDOLA A NOVA. Spolu s nimi prevalcoval sa do parlamentu. A po parlamentných voľbách (29. 02. 2020) Kresťanská únia, ZMENA ZDOLA, NOVA stále existujú ako samostatné politické strany. Potom všetky právne predpisy, ktoré Matovičova vláda vydáva, sú neplatné. Matovičova strana vznikla na základe právneho úkonu, ktorý sa prieči zákonu a zákon obchádza (§ 39 Občianskeho zákonníka). To si nedovolil NIKTO v dejinách, aby veselo vládol a všetci občania sa len ticho prizerajú. Ale nie VŠETCI, máme tu veľa a veľa (odvážnych) blogerov, ktorí poukazujú na nedostatky demokracie po slovensky.
Vážení študenti práva, (a nielen Vy) zverejňujeme diplomové práce študentov, ktorí tému mobbing, bossing, stalking v roku 2022 spracovali ako diplomovú prácu. A ďakujeme všetkým študentom za použitíe našich Zborníkov z ôsmich konferencií.
1. Novotná Jana Prevencia mobbingu a bossingu v školskom prostredí
Škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok odovzdania 2022
2. Tódorová Klaudia Prevencia mobbingu a bossingu z pohľadu školských manažérov
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok odovzdania: 2022
3. Rejmanová Martina Mobbing, bossing, staffing a obťažovanie v pracovnoprávnych vzťahoch
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave PraF
Rok odovzdania: 2022
4. Ochaba Eduard Mobbing, bossing ako sociálno patologické javy v organizačnej kultúre
Škola: Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
Rok odovzdania 2022
5. Blažová Natália Mobbing a bossing na pracovisku
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave
Rok odovzdania: 2022
6. Bardiovská Adriana Mobbing a bossing z pohľadu sociálneho pracovníka
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave
Rok odovzdania: 2022
7. Pechová Barbora Mobbing a najčastejšie formy jeho prejavu v pracovnom prostredí vybraného podniku
Škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Rok odovzdania: 2022
8. Doroňai Vojtech MOBBING A BOSSING NA PRACOVISKU Z POHĽADU POMOCI PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave
Rok odovzdania: 2022
9. Dobišová Michaela Mobbing a bossing na pracovisku – význam a úloha pomoci zo strany sociálneho pracovníka
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave
Rok odovzdania: 2022
10. Fedorová Adriana Mobbing a bossing na pracovisku ich dopad na kvalitu pracovného života sociálnych pracovníkov
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave
Rok odovzdania: 2022
11. Rybanská Jana Zážitok šikanovania na vysokej škole ako faktor ovplyvňujúci spokojnosť so životom a well-being
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Rok odovzdania: 2022
Vážení študenti práva, (a nielen Vy) hľa niečo nové:

Prečo Flašík nezverejniil video IOÚP ?

20.05.2024

Znovu Vám prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. Znovu uvádzam: Prečo sa nikto [...]

Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ?

09.04.2024

Prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. A stále je dôležité: Prečo sa nikto [...]

Do parlamentu si občania zvolili starých „mazákov“, ktorí ale pravdu nepovedia

27.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Už v minulom článku sme Vás informovali, že po 8-mich rokoch sme sa dožili, že bude prvé pojednávanie v kauze žalobkyne proti žalovanému Slovenská technická univerzita. Hrozby s [...]

Europarlament / Europoslanci /

Voľby do europarlamentu by vyhrali progresívci pred Smerom a Hlasom, ukázal prieskum

20.05.2024 20:13

Pätnásť mandátov by si rozdelilo sedem strán.

Assange

Assange sa môže odvolať proti vydaniu do USA, rozhodol súd

20.05.2024 19:37

Ak by sudcovia rozhodli v prospech vydania, Assangeove právne možnosti v Británii by sa vyčerpali.

biely prášok, hasiči, antrax

V Revúcej evakuovali budovu pošty pre nájdenú obálku s bielym práškom. Mala byť adresovaná Dankovi

20.05.2024 19:11

Na miesto prišli hasiči, polícia aj experti z Kontrolného chemického laboratória.

vláda, ministri, bezpečnostná rada

Vláda musí naďalej plniť svoj program, zhodla sa koaličná rada

20.05.2024 18:29, aktualizované: 19:22

Vláda musí naďalej plniť svoje programové vyhlásenie v tempe, ktoré nastavil premiér Fico, oznámil Smer.