Založ si blog

Pracovné žaloby pojednávajú súdy horšie ako boj s mafiou

Vážení študenti práva (a nielen Vy), v mene Inštitútu ochrany ústavných práv chcem Vám, čo najsrdečnejšie vyjadriť vďaku za Vaše gratulácie k Veľkonočným sviatkom a tiež ďakujeme za Váš záujem o pojednávanie exposlankyne parlamentu v právnej veci nezaplatenia výpovednej doby za dva mesiace, ktoré sa konalo dňa 6. apríla 2023.

Prečo bratislavské súdy nepoužívajú digitálny záznam v súlade so zápisnicou. . . . . . .


Zopakujem: Stále žijeme v našom hybridnom systéme, kde si zamestnávatelia nárokujú aj na dušu zamestnanca a dovoľujú si na zamestnancoch ukájať svoje psychopatické úchylky. A za tým všetkým sú financie strácané na liečbu mobbingom poškodeného zdravia invalidných zamestnancov, kde priamou príčinou invalidity,resp. ochorenia je psychický teror v zamestnaní, tzv. mobbingový syndróm. Jedná sa o všetky choroby vznikajúce najprv ako psychická disharmónia, postupne situačná „rozlada“, neskôr syndróm vyhorenia, následne chronická únava s vyčerpaním – exhaučný syndróm, následne mnohé psychosomatické choroby od hypertenzie až cievne príhody srdcové a mozgové, taktiež duševné poruchy sociability až suicídium. Takíto chorí občania mohli stále plniť daňové a odvodové účty štátu, keby mali vhodné pracovné vzťahy na pracovisku. Aj to je dôvod, pre ktorý je legislatívna prevencia mobbingu na štátnej a celoeurópskej úrovni nevyhnutná.
https://blog.sme.sk/ritomska/politika/socialna-patologia-nasej-justicie
https://blog.sme.sk/ritomska/politika/pachatel-je-vinny-ale-nie-je-odsudeny

Až bomba zastavila klamstvá advokáta Úradu pre regulácie sieťových odvetví


Dňa 5. 4. 2023 uplynulo 7 rokov, čo exposlankyňa parlamentu podala na Okresnom súde Bratislava II návrh na vydanie platobného rozkazu, v ktorom sa domáha vyplatenia mzdy za dva mesiace, a to po skončení pôsobenia poslankyne parlamentu vo volebnom období 2012 – 2016. Už 7 rokov sa domáham vyplatenia mzdy za dva mesiace. 7 rokov žiadam od žalovaného doklad o mzde ako dôležitý listinný dôkaz zaplatenia mzdy za výpovednú dobu dvoch mesiacov. 7 rokov sa pojednáva, rozhoduje, ktorý súd to bude pojednávať, menia sa sudcovia a tak dokola.
Sústavným predlžovaním súdneho konania – návrh na vydanie platobného rozkazu sa odkláňa od merita veci a dochádza k neodbornému výkladu práva súdom prvého stupňa.
Dňa 06. 04. 2023 som na súd predložila listinný dôkaz Nárok na pracovné voľno – oznámenie Č.: ÚRSO/OÚ-5380/2012/BA zo dňa 15. 2. 2012, ako dôležitú právnu skutočnosť na preukázanie mojich právnych nárokov vyplatenia mzdy za obdobie výpovednej doby dva mesiace.
Tento listinný dôkaz preukazuje nekalé konanie žalovaného, ktorý od začiatku súdneho konania vykonáva opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto mojich peňažných prostriedkov, ako o tom svedčí list žalovaného Č.: 8834/2016/BA zo dňa 08. 03. 2016 Potvrdenie o štátnej službe so skončením štátnozamestnaneckého pomeru spolu so skončením mandátu poslankyne.
Zároveň tento listinný dôkaz preukazuje, že žalovaný v čase, kedy mi umožnil čerpať dovolenku a pracovné voľno od 18. 2. 2012 do 9. 3. 2012, mi dňa 29. 2. 2012 napísal Výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru Č.:ÚRSO/OÚ-2109/2012/BA, kde uviedol: „Štátnozamestnanecký pomer Vám skončí uplynutím výpovednej doby, ktorá je dva mesiace.“.
Z uvedeného vyplýva, že žalovaný aj týmto svojím konaním porušil citované znenie § 39 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého „Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.“.
Zároveň preukazuje, že žalovaný od začiatku súdneho konania porušuje zákon, marí spravodlivosť a uvádza do „omylu“ ctený súd prvého stupňa.
V závere pojednávania Okresný súd Bratislava II túto kauzu zase odročil. Nakoľko nám tu vzniká správne súdnictvo tak sa aj moja kauza presúva na Mestský súd Bratislava s termínom na neurčito.
A hľa! Pracovné žaloby pojednávajú súdy horšie ako boj s mafiou.
Ani praktické skúsenosti s novým Civilným sporovým poriadkom (s účinnosťou od 1. júla 2016) neukázali, že táto právna úprava je dostatočnou garanciou práv zamestnanca a zamestnávateľa. A zároveň nedosahuje kvalitu právneho predpisu, pomocou ktorého by odborne zdatní právnici riešili zložitú problematiku ľudských a politických práv občanov Slovenskej republiky.
Vážení študenti práva, tak ako vzniká celoeurópska sieť boja proti mobbingu, podobne treba rátať aj s odvetou mobbérov. Formujú sa skupiny zamestnávateľov, ktorí sa snažia vypracovať také formy mobbingu, na ktoré by nestačil žiadny zákon. U nás na Slovensku zatiaľ nemáme ani zákon proti mobbingu. Z toho je viditeľná zaostalosť našej právnej teórie o praxi nehovoriac. Prečo sa nedarí slovenskú zákonodarnú činnosť orientovať na potlačenie psychického násilia na pracoviskách? Lebo Slovensko je „štandardný“ štát v rámci EÚ, a to stále pripomínam, má svoje pestované psychické násilie na pracoviskách.
Kto za čo zodpovedá na Slovensku? Za všetko zodpovedá ten najmenší občan. Tým je dané aj to, kto nezodpovedá za nič. Myslíte si, že obeť po návrate na pôvodné pracovné miesto bude mať pokoj? Určite ani jednu noc nebude mať pokojný spánok a stále bude čakať podraz od toho, kto ho prenasledoval predtým a teraz môže zase.Veď zákony mu to umožňujú.
VIVAT správne súdnictvo ! Všetky odborné vedomosti, poznatky, skúsenosti o našom výskume už teraz pripravujeme na 9. medzinárodnú konferenciu v novembri 2023.

Prečo Flašík nezverejniil video IOÚP ?

20.05.2024

Znovu Vám prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. Znovu uvádzam: Prečo sa nikto [...]

Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ?

09.04.2024

Prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. A stále je dôležité: Prečo sa nikto [...]

Do parlamentu si občania zvolili starých „mazákov“, ktorí ale pravdu nepovedia

27.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Už v minulom článku sme Vás informovali, že po 8-mich rokoch sme sa dožili, že bude prvé pojednávanie v kauze žalobkyne proti žalovanému Slovenská technická univerzita. Hrozby s [...]

SAS, Liberálny dom

SaS pripravuje trestné oznámenie: množiace sa vyhrážky prekračujú hranice

20.05.2024 22:13

Vyhrážky sa už neobjavujú len na sociálnych sieťach, ale aj formou listov, ktoré chodia aj ich rodinným príslušníkom, upozornila Kolíková.

Blesk / Hrom /

Po zásahu blesku museli v Drážďanoch dvoch ľudí oživovať, zranených je desať

20.05.2024 21:47

Blesk zasiahol trávnatú oblasť pri Labe neďaleko centra saskej metropoly.

Europarlament / Europoslanci /

Voľby do europarlamentu by vyhrali progresívci pred Smerom a Hlasom, ukázal prieskum

20.05.2024 20:13

Pätnásť mandátov by si rozdelilo sedem strán.

Assange

Assange sa môže odvolať proti vydaniu do USA, rozhodol súd

20.05.2024 19:37

Ak by sudcovia rozhodli v prospech vydania, Assangeove právne možnosti v Británii by sa vyčerpali.