Založ si blog

Nikto sa neopýtal, či môže Janko Kuciak napísať to, čo si myslel

Vážení študenti práva, (a nielen Vy), pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zase zameriame na
budovanie demokracie po slovensky. Skôr, ako pristúpime k ďalšej informácii o našich právach, zopakujme si dôležité skutočnosti, ktoré sme priniesli v minulom článku.

Dokedy sa budú spoliehať lídri politických strán na lobovanie mediálnych aktérov pri tvorbe politiky


A teraz, ako sme sľúbili, budeme sa venovať Vašim prípadom žalôb a ich príčinám vzniku a tiež úspechom, či neúspechom súdnych konaní.
Začneme prípadom kauzy historika – štátneho zamestnanca na Ústave pamäti národa.
Zopakujem: Dňa 19. júna 2018 sa konalo pojednávanie žalobcu PhDr.Martina Lacka,PhD. proti žalovanému Ústavu pamäti národa v právnej veci okamžitého skončenia pracovného pomeru pre porušenie pracovnej disciplíny.
https://blog.sme.sk/ritomska/politika/kto-podlahne-moci-penazi-nemoze-byt-spravodlivy-demokritos
Odvážny zamestnanec PhDr.Martin Lacko,PhD. z Ústavu pamäti národa sa vtedy začal súdiť so svojím zamestnávateľom. Prečo sa súdil? Lebo mal rád svoju prácu a zamestnávateľ mu prácu vzal. A nemal strach.
https://blog.sme.sk/ritomska/politika/milion-pre-pravnika
https://blog.sme.sk/ritomska/politika/kto-je-vinny-alebo-bude-niekto-vinny
Dňa 28. marca 2019 pokračovalo ďalšie pojednávanie v kauze žalobcu – historika Martina Lacka proti žalovanému Ústavu pamäti národa. Kauza vtedy už trvala tri roky. Jednou z príčin jej vzniku boli články historika Martina Lacka, pre ktoré dostal od zamestnávateľa skončenie pracovného pomeru (ako som o tom už písala na blogu sme). Dôležité zistenie: Tam, kde sa píše história národa t.j. na Ústave pamäti národa, tam by mali byť kvalitné pracovné vzťahy. Skúmali sme, akú históriu píše Úrad pamäti národa vo vzťahu k pracovnoprávnym vzťahom svojich zamestnancov? Zistili sme: slovenská cesta štátneho zamestnanca – historika Martina Lacka išla z práce do „stratena“. Stala sa a je pre štát enormne drahá a pre nášho historika dvojako smrteľná. Najprv je sociálne smrteľná – ani si to neuvedomil, ale najprv stratil sociálne vzťahy. Potom je fyzicky smrteľná – postupne nadobudol ochorenia (zdravotné, sociálne a ekonomické). Záver: Útek „prenasledovanej pracovnej sily“ do ulity.
https://blog.sme.sk/ritomska/politika/preco-neprisiel-ani-jeden-poslanec-parlamentu
Prípad pána Martina Lacka nám dokazuje, aké dôležité je sledovať okolnosti prepúšťania z práce, kde máme uvedené, akým nezákonným spôsobom boli porušené procesné úkony pri prepúšťaní zo zamestnania, a akým spôsobom konal zamestnávateľ so zamestnancom pred prepustením. Protiprávnosť úkonov takzvaným porušením právnej povinnosti plynúcej z pracovnoprávneho vzťahu vznikla výkonom práva spôsobom, ktorý deformuje, deklinuje, kriví pôvodný výklad zákona, a sám zákon nemá v sebe definovaný mantinel na zákaz deformovaného výkladu. A toto všetko spĺňa nehospodárne súdne konanie pána Martina Lacka. Vivat naša justícia!
https://blog.sme.sk/ritomska/politika/ustav-viny-slovenskeho-naroda
A poďme ďalej: Dňa 25 novembra 2021 Inštitút ochrany ústavných práv monitoroval prípad historika PhDr.Martina Lacka,PhD, kde bol pozvaný na pojednávanie v právnej veci náhrady mzdy.

Historik Martin Lacko zanechal stopy v justícii


Ale nakoľko sme neboli očkovaní proti COVIDU 19, tak nás sudkyňa vykázala z pojednávacej miestnosti.
Porovnajme prípad Martina Lacka na Okresnom súde Bratislava III a pani Anny Holúbkovej, ktorý pojednával Okresný súd Ružomberok.
Obaja mali porušenie pracovnej disciplíny a následne obaja skončili pracovný pomer výpoveďou. A obaja dali žalobu na súd. Aj keď boli právne a procesne prípady rovnaké, vyhrala len Anna Holúbková, a to hneď na prvom pojednávaní
LEBO: Okresný súd Ružomberok vyhlásil Rozsudkom skončenie pracovného pomeru Výpoveďou, ktorá bola daná žalobkyni podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce za neplatné a pracovný pomer medzi žalobkyňou a žalovaným naďalej trvá. IOÚP len dodá: Žalobkyňa pracovala skoro dvadsať rokov u páchateľa. Je to veľmi dôležité zistenie. Lebo jej problémy ako obete mobbingu začali po zmene šéfky. A tu začína príčina budúcej výpovede, o ktorej žalobkyňa ešte vôbec nevedela a netušila. Na súde bol preukázaný bossing zo strany vedúcej zamestnankyne.
Ako skončila kauza historika Martina Lacka? Návrhom na mimosúdne vyrovnanie.
Preto vážení študenti práva (a nielen Vy) obsah práva na spravodlivý súdny proces nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatnení. Obsahom tohto práva je i relevantné konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky. Ak je toto konanie v rozpore s procesnými zásadami,porušuje ústavnoprávne princípy (II.ÚS 85/06). Takéto a podobné citáty Ústavného súdu sa aplikujú na rozsudky v jednotlivých kauzách súdnych konaní. Rozširuje sa nám právny obzor a možno aj kvalita spravodlivosti. Ale pozrime sa, ako nám tieto citáty pomáhajú v boji za naše práva a spravodlivý súdny proces. LEBO: Šikanovanie nám predstavuje aktuálnu tému, ktorá je napriek vysokému riziku stále podceňovaná a nie je mu venovaná zo strany štátnych orgánov dostatočná pozornosť, aj tu je interakcia páchateľa s obeťou značná a je nevyhnutné sa ňou zaoberať hlbšie. Tu ide aj o posúdenie prenasledovania či šikanovania a následne zisťovanie príčiny jeho vzniku.
V doterajších príspevkoch som poukazovala na problém našej spoločnosti, ktorý sa po nežnej revolúcii zakorenil na našich pracoviskách. Pozícia zamestnávateľa, ktorý má na pracovisku moc, sa postupom času pomaly menila a zmenila na vykorisťovanie človeka človekom. Počas volebného obdobia 2012 – 2016 mi mnohí občania prišli povedať, ako prebieha vykorisťovanie človeka človekom na tom, či tom pracovisku. Už vtedy sme mohli na odporúčanie Európskeho ombudmana ako členská krajina Európskej únie problém zlej firemnej kultúry riešiť zákonom. Je hrozné počuť, že na výskumnú úlohu o psychickom prenasledovaní v tom čase Ficova vláda „vyhodila“ 16 000 eur pre pani doc. JUDr. Andreu Olšovskú, dekanku Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Je to len malým dôkazom, ako sa v našej krajine „gazdovalo a gazduje“. A vidíme, že ani Matovičova neplatná vláda v tejto problematike nič nezmenila. Dnes znovu konštatujem, že Ficova vláda pre obete mobbingu, bossingu nič neurobila. Napriek tomu táto politická strana SMER má stále dosť a dosť „fanúšikov“ a tak ich máme zase v parlamente ako opozíciu. Ocitli sa zoči – voči koalícii na čele, ktorej stojí až do roku 2024 Igor Matovič. Ale víťazstvo Igora Matoviča neprinieslo riešenia na problematiku mobbingu, bossingu, v ktorej všetci žijeme.

Matovičov detektor lži


Nekompetentnosť, dezinformácie a populizmus Matovičovej neplatnej vlády majú fatálne následky. Kto najviac klame, ten vyhraje.
https://anzelma1234.blog.pravda.sk/2020/05/03/premier-igor-matovic-si-spravil-z-politiky-biznis-video-z-roku
2016/#:~:text=Na%C5%A1a%205.,mrtva%2Dsudkyna.html
Vážení študenti práva: Každý sudcovský rozsudok si nevyhnutne nárokuje na správnosť. To, či súdne rozsudky spĺňajú nárok na správnosť alebo nie, toto závisí predovšetkým od konkrétnych procesnoprávnych pravidiel daného súdneho konania a ich realizácie. Pojem spravodlivosť by mal predstavovať každý súdny proces, pri ktorom dochádza k náprave aktuálneho stavu, ktorý vznikol protiprávnym zásahom do tej miery, aby sa opravený stav buď úplne zhodoval s pôvodným stavom. Ale v niektorých Vašich prípadoch po dlhoročných súdnych sporoch obnova pôvodného stavu nie je možná, a preto by mala nastúpiť kompenzácia v peniazoch. K tomuto cieľu sa na Slovensku nedopracujete možno ani nedožijete. Prečo? Lebo nie je legislatíva, o ktorej som hovorila v parlamente.
Dajme si otázku, či historický výrok Igora Matoviča: „Míľnik, ktorý sme dosiahli vraždou Jána Kuciaka a jeho snúbenice by predpokladám, mohol konečne spôsobiť aj návrat k svedomiu pri poslancoch Smeru,“ vošiel do dejín ako konšpiračná teória, ktorá priviedla Igora Matoviča k moci?
Ak ľuďom chýbajú poznatky, vedomosti, informácie na pochopenie politiky, tak nebol problém pre Igora Matoviča, aby týmto míľnikom dosiahol volebný výsledok s víťazstvom názvu nového politického hnutia/strany: OĽaNO, Kresťanská únia, ZMENA ZDOLA, NOVA. Kto si túto jeho špekuláciu všimol?

„Míľnik, ktorý sme dosiahli vraždou Jána Kuciaka a jeho snúbenice. . . „


IOÚP pokračuje v histórii budovania demokracie po slovensky. Zaznamenali sme, že nám vznikli nasledovné druhy agresívnych útokov, o ktorých nepísal ani Janko Kuciak:
Stalking – z anglického „stalk“ preložené ako lov, honba, prenasledovanie. Znamená obťažovanie, prenasledovanie za pomoci telefónneho teroru, vyhrážaním sa násilím a verejných scén.
Chairing – z anglického „chair“ preložené ako stolička, kreslo. Predstavuje špecifickú formu neférových útokov na úrovni vedúcich. Akýsi „boj o kreslo“, pričom top manažment má k dispozícií ešte celý rad špecifických nástrojov a metód, ktoré môže využiť.
Staffing – z anglického „staff“ preložené ako vedenie, štáb. Túto formu teroru vedú podriadení zamestnanci voči vedúcemu pracovníkovi alebo
vedeniu. Cieľom je zničenie nadriadeného, vedenia alebo personálnej či podnikovej politiky. Pokusy šikanovať nadriadených sú ale vzácne.
Defaming – z anglického „defame“, preložené ako ohovoriť, očierniť, zhanobiť, znamená zosmiešňovanie, ohovárenie, znevažovanie. Je to otvorený a neférový útok na povesť jednotlivca, skupiny alebo organizácie na verejnosti napríklad uverejnením nepravdivých informácií v médiách.
Shaming – z anglického „shame“ preložené ako hanba, zahanbiť. Agresor systematicky a pravidelne ohovára jedného človeka.
Dissen – predstavuje proces, kedy je jedinec označený ako iný, odlišný od väčšiny. Je mu prisúdená nálepka, ktorá ho zosmiešňuje a ponižuje.
Hightech – mobbing, je forma správania, pri ktorej dochádza k vymazávaniu a zámene počítačových súborov alebo cielené zavírenie počítača.
„Všetci proti všetkým“ – v poslednej dobe sa začína rozmáhať, že každý bojuje proti všetkým ostatným. Klíma na pracovisku je veľmi napätá a každý pracuje len sám za seba a snaží sa prácu ostatných znehodnotiť.
A hľa – už v roku 2018 sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konala vedecká konferencia Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien vo svetle migračnej krízy – nové výzvy pre politiku trhu práce.
Zborník recenzovaných vedeckých príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 4.decembra 2018 organizovanej riešiteľským kolektívom projektu VEGA reg. č. 1/0908/17 pod názvom Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien vo svetle migračnej krízy – nové výzvy pre politiku trhu práce (právny a ekonomický pohľad) neopomenul vo svojom obsahu tému Šikana na pracovisku (mobbing) a právna ochrana od autorky Evy Ladiverovej.
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KPPPSZ/Publikacne_vystupy/Zbornik_vega_2018_final-uprav_154x228_bez_poradoveho_cisla.pdf?fbclid=IwAR3c43MhBx0nArOpliMw9ZQYTOcQ2NIDjsi6srSe2v0aEiYT8mghsoftJpg
Nová téma, boj proti psychickému teroru, ktorú som priniesla v roku 2012 do parlamentu a ktorú som za ten čas zviditeľnila, získala na osvete a zapustila korene aj na Slovensku sa stala súčasťou aj tejto vedeckej konferencie. Moje skúsenosti ukazujú, že je to téma, ktorej je potrebné sa venovať. Ale a tu zdôrazňujem žiadna súčasná, politická strana ju nemala vo svojom programe v roku 2020. Predsa ľudská dôstojnosť patrí k základným kultúrnym a civilizačným hodnotám a nesmie byť znevažovaná a znižovaná. Je zrejmé, že vyspelosť v oblasti zvládania medziľudských vzťahov je jedným z hlavných predpokladov na zdravé fungovanie spoločnosti. Zatiaľ na Slovensku sa vyspelosť kultúry na pracoviskách stráca do nenávratna.

Matovič bude len obyčajnou figúrkou na šachovnici?


Nekompetentnosť, dezinformácie a populizmus Matovičovej vlády majú fatálne následky. Kto najviac klame, ten vyhraje.

Premiér Igor Matovič si spravil z politiky biznis – video z roku 2016


Musíme si stále pripomínať pre múdrosť celého národa – do histórie sa zapísalo: Politické hnutie OĽaNO pre získanie moci porušilo § 6 ods 6 zákona č.85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach, podľa ktorého: Orgánmi strany sú najmä najvyšší, výkonný, rozhodcovský a revízny orgán. Každý orgán strany okrem štatutárneho orgánu musí mať najmenej troch členov, výkonný orgán strany musí mať najmenej deväť členov a najvyšší orgán strany musí mať najmenej 27 členov.
Vážení študenti práva – zapamätáme si: V parlamente máme neplatne zvolené politické subjekty. Prečo nám novinári nepíšu, koľko členov má OĽaNO. A nesprávne píšu aj o Igorovi Matovičovi ako o akomsi lídrovi OĽaNO. Predsa, ako je preukázané v registrácii Ministerstva vnútra SR skratka názvu jeho politickej strany / hnutia je: OĽANO-KÚ-ZMENA ZDOLA-NOVA.

Premiér Igor Matovič, už Ti hlúpnu aj Tvoji poslanci


Politika je odrazom nás samotných občanov. Len pripomínam: kto z voličov volil do parlamentu takýchto „politických hráčov“. Nemajú v politickom scenári pravdu, lebo pravda zaberie strašne veľa času. Naopak lož je jednoduchá. A rýchla. Dôsledky, ale môže mať katastrofálne.
Po každých voľbách prichádzali na úrady noví nominanti politických strán. A tí začali robiť „čistky“ s úradníkmi, ktorí „slúžili“ starej politickej strane.

Pán premiér Igor Matovič, koľko občanov ešte urazíš


https://www.mojevideo.sk/video/2668b/diskusia_obcanov_ktori_trpeli_mobbingom.html
https://www.mojevideo.sk/video/2668d/diskusia_obcanov_ktori_zazili_mobbing_cast_2.html
https://www.mojevideo.sk/video/2668e/svedectva_ludi_ktori_zazili_mobbing_3.html
Právne vedomie našich občanov nesmeruje k civilnej odvahe a statočnosti, aby sme sa poučili z nedostatkov a konečne si zvolili kohosi, kto nás vyvedie z bahna tejto nezávislosti. Namiesto toho sme po každých voľbách svedkami toho, že nami zvolení zástupcovia sú ešte väčší lumpi, ako boli tí predošlí. Na Slovensku z pohľadu kontroly výkonu moci nie je demokracia, ale iba jej karikatúra plná chýb a vád. Slovenská spoločnosť nebude pripravená uchopiť svoj životný priestor, pokiaľ občania našej vlasti nedospeli k presvedčeniu o potrebe, ale aj životnej nevyhnutnosti priamej demokracie, ktorá je jedinou zárukou slobody v histórii ľudstva. Nikoho nezaujíma, že násilie, ktorého sa tu dopúšťa jeden proti všetkým, už spôsobilo zdravotné problémy, ekonomické a sociálne dôsledky.
Treba vziať do úvahy, že meniaci sa svet práce zvyšuje nároky na zamestnancov kvôli znižovaniu stavov a využívaniu externých služieb, väčšej potrebe flexibility, pokiaľ ide o úlohy a zručnosti, častejšiemu využívaniu dočasných zmlúv, väčšej neistote v práci a intenzifikácii práce (s väčším pracovným zaťažením a tlakom) a zlou rovnováhou medzi pracovným a osobným životom. V tomto svete práce nie je hranica výskytu psychickej tyranie. Úbohý a zbedačený Slovák, ktorý si ťažko hľadá prácu, uverí sľubom politikov, ktorí nám tu už teraz začali politickými rečami manipulovať občanov.
Vážení študenti práva, na Slovensku je cesta tŕnistá ku svojej pravde. Každý občan, ak bojuje musí mať trpezlivosť. A to nám, Slovákom chýba.
Ešte šťastie, že všetko čo Matovičova vláda prijíma a bude prijímať je neplatné.

Ešte šťastie, že všetko, čo Matovičova vláda prijíma, je neplatné


Záver: Nikto sa neopýtal, či môže Janko Kuciak napísať to, čo si myslí.

Staň sa poslancom NRSR

Prečo Flašík nezverejniil video IOÚP ?

20.05.2024

Znovu Vám prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. Znovu uvádzam: Prečo sa nikto [...]

Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ?

09.04.2024

Prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. A stále je dôležité: Prečo sa nikto [...]

Do parlamentu si občania zvolili starých „mazákov“, ktorí ale pravdu nepovedia

27.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Už v minulom článku sme Vás informovali, že po 8-mich rokoch sme sa dožili, že bude prvé pojednávanie v kauze žalobkyne proti žalovanému Slovenská technická univerzita. Hrozby s [...]

Iskander, atómovky, jadrové zbrane

Rusi chcú zákaz zbraní vo vesmíre. Bezpečnostná rada OSN návrh rezolúcie neprijala

20.05.2024 23:50

Za návrh zahlasovalo sedem členov BR OSN, rovnaký počet bol proti a jedna krajina sa zdržala hlasovania.

SAS, Liberálny dom

SaS pripravuje trestné oznámenie: množiace sa vyhrážky prekračujú hranice

20.05.2024 22:13

Vyhrážky sa už neobjavujú len na sociálnych sieťach, ale aj formou listov, ktoré chodia aj ich rodinným príslušníkom, upozornila Kolíková.

blesk. búrka

Po zásahu blesku museli v Drážďanoch dvoch ľudí oživovať, zranených je desať

20.05.2024 21:47

Blesk zasiahol trávnatú oblasť pri Labe neďaleko centra saskej metropoly.

Europarlament / Europoslanci /

Voľby do europarlamentu by vyhrali progresívci pred Smerom a Hlasom, ukázal prieskum

20.05.2024 20:13

Pätnásť mandátov by si rozdelilo sedem strán.