Založ si blog

Zápisky z parlamentu zo dňa 16. 12. 2013 alebo pán Holjenčík na ÚRSE

Vážení študenti práva (a nielen Vy), v tomto končiacom roku 2023 si zopakujeme naše praktické skúsenosti z výskumu o našom budovaní demokracie po slovensky. Čo sme zistili? Predovšetkým je dôležité:
1. Do politiky sa stále dostávajú tí, ktorí nemajú odborné znalosti a vedomosti. A koho je to chyba a komu to vadí?
2. Od roku 1989 nám politika zvlčila a okrem iného aj vďaka Igorovi Matovičovi sa do parlamentu dostala zlá firemná kultúra, zlé medziľudské vzťahy plné hyenizmu, marazmu, ktoré sme dovtedy zisťovali na našich pracoviskách.
Ale nakoľko Vy, občania, volíte svojich – akože poslancov – do parlamentu, neuvedomujete si, že každý prichádza z akéhosi zvlčeného pracoviska.
A potom sa nečudujme, že naša história demokracie po slovensky zaznamenala v roku 2023:
ad 1) Skúmali sme, či sa ešte občania obracajú na poslancov. Je to bieda. Žiaden poslanec nevysvetlil, prečo referendum, ktoré bolo 21.januára 2023 nemá žiadnu právnu silu a pomoc pre občanov.
ad 2) Môžeme konštatovať ani jeden poslanec parlamentu (Fico, Pelegrini, Danko, Sulík, Matovič, atď…) nenatočili video o tom, ak bude referendum úspešné, ako sa to potom procesne aplikuje v praxi. Ešte dobre, že bolo neúspešné. „Malé novinárske semienka“ naznačili, že to bude ďalšia politická hra s voličmi do konca volebného obdobia. A bola.

Dokedy sa budú spoliehať lídri politických strán na lobovanie mediálnych aktérov pri tvorbe politiky


ad 3) Dôležité odborné vysvetlenie: Systém demokracie po slovensky postupne umožnil, aby občan nenašiel a nemohol nájsť pravdivé informácie. A vďaka novinárom sa tento skutok realizoval v ústrety získania moci, či biznisu, či zisku a v neposlednom rade vďaka chamtivosti toho, ktorého média.
ad 4) A hľa – stále viac blogerov si tu píše svoje názory, resp. svoje odreagovanie sa od humusu, marazmu, hyenizmu našej politiky.
ad 5) Ale nikto nepíše o porušení zákona o politických stranách a o politických hnutiach páchateľom Igorom Matovičom.
ad 6) Dôležité zistenie: Občania, voliči, zamestnanci stále slepo dôverujú novinárom, ktorí si nenaštudovali za 34 rokov problematiku, ako funguje parlament.
ad 7) A tak stále platí – nájsť chybu na tom druhom a tú rozniesť v bulvárnych novinách.
A poďme ďalej: Tento týždeň vymenovali Jozefa Holjenčíka za predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ako uviedol poslanec za Progresívne Slovensko Ivan Štefunko: „Vymenovanie Jozefa Holjenčíka je ďalším výsmechom do tváre občanov zo strany vládnej koalície.“
„Človek, ktorý musel odstúpiť pre neúmerné a antisociálne zdražovaniu v priebehu tretej Ficovej vlády, ktorý bol Andrejom Dankom označený za cynika a bezcharakterného človeka, bude znovu vo funkcii. Dokonalý návrat k starým smutným časom sa stáva realitou,“ vyhlásil Štefunko.
A teraz – Zápisky z parlamentu – Píše sa 16. december 2013 a prebieha rokovanie parlamentu vo veci Správy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2012. Moje prihlásenie a zhodnotenie:
Ďakujem pekne. Je nás tu málo, ale to nevadí. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, vážení páni poslanci a panie poslankyne, ak tu ani jedna nie je. (Reakcia predsedajúcej.) Aha, pardon. Dovoľte, aby som sa vyjadrila k správe Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Najskôr zájdem do jeho minulosti a pripomeniem v skratke vznik tohto nezávislého úradu. Vznikol na základe zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odvtedy sa jeho vývoj posúval. Trh s elektrinou, plynom, vodou a teplom sa začal regulovať. Úradníci sa dostávali do povedomia verejnosti. Vďaka politickým výmenám dochádzalo k zmenám aj vo vedení úradu. Príchodom pána Holjenčíka v roku 2006 ako nominanta SMER-u všetci zamestnanci očakávali ďalšie zmeny. Predchádzajúce vedenie, ktoré tu dosadili politické strany, KDH (Matuský), vedelo, že sa už dlho na úrade neudrží. Rýchlo sa tí, ktorí to vedeli (nemenujem), posunuli pracovať k regulovaným subjektom.
Nový pán predseda zvolal všetkých štátnych a verejných zamestnancov úradu a vyhlásil, kto bude dobre pracovať, tomu sa bude dobre dariť. Čo to však bolo dobre pracovať? Vypracovať dobrú a kvalitnú výročnú správu o úrade? Vytvárať vyhlášky, výnosy o cenách, ktoré sa neskôr premenovali na vyhlášky. Tak ako sa menila legislatíva, tak sa menili aj úlohy úradu a už vôbec nebol problém meniť organizačnú štruktúru. Veď to zákon prijatý v parlamente o chvíľu zase zmení. A zmenil. Len aby sa štátni úradníci zase sťahovali z kancelárie do kancelárie. To bola veľká móda na úrade. Pri každej novej vládnucej moci si prehadzovali predpisy a tvorili tak, aby sa to páčilo vládnucej strane. A keď pán premiér nariadil schvaľovať ceny prostredníctvom valného zhromaždenia, vytvorila sa k tomu novelizácia zákona. Vláda Ivety Radičovej to zase zrušila a štátni úradníci na ÚRSO si povedali, netreba sa ponáhľať, o chvíľu sa vráti premiér Fico, znovu parlament schváli staronovú legislatívu. A tak sa aj stalo.
Vážený pán predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, hodnotili sme vašu správu, neviem, kým vypracovanú. Rozdelili ste si ju na časti od jedna do deväť. Budem sa zaoberať len niektorými z nich. Dovoľte krátku analýzu k časti VII o riešení sporov. ÚRSO rozhodoval v roku 2012 jeden spor a to spor podľa čl. 37 smernice z roku 2009 č. 72 medzi navrhovateľom ZSE, distribúcia, a. s., ktorý je prevádzkovateľom distribučnej sústavy, a odporcom, Slovnaftu, a. s., o povinnosti zaplatiť cenu za pripojenie do distribučnej sústavy za zvýšenie maximálnej distribučnej kapacity zariadenia na výrobu elektriny. Sporové konanie bolo úradom zastavené rozhodnutím zo dňa 27. decembra 2012. V súčasnosti v tejto veci prebieha odvolacie konanie na súde. V správe píšete o jednom jedinom spore. Tento by mali byť schopní vybaviť vaši úradní právnici, ktorých máte na úrade dosť. Zistili sme, že vášmu úradu nestačia vaši úradní právnici. Vy potrebujete ešte zmluvy aj s ďalšími právnikmi.
K tejto poznámke uvediem ešte jednu právnickú poznámku, aby to lepšie pochopili aj poslanci, ktorí nie sú právnici. Klient obvykle uzatvára s advokátom zmluvu za konkrétnym účelom poskytovania právnych služieb súvisiacich s konkrétnou činnosťou. Ďalej hovoríme len o právnej službe. Pointou mojich poznámok sú tieto otázky:
Pýtam sa, prečo ste uzatvorili rámcové zmluvy, presne citujem, č. 6/2012 s advokátskou kanceláriou Peter Gruber na sumu vo výške 9 990 eur? Bolo to v apríli 2012. Ďalšia zmluva č. 9/2013 o poskytovaní právnych služieb, Peter Gruber, na sumu vo výške 23 998 eur. Táto zmluva stráca platnosť okamihom, keď súčet odmien zo všetkých advokátom vystavených faktúr dosiahne výšku 19 999 eur. Podľa objednávky zo dňa 26. septembra 2012 si platíte právne služby dodávateľovi – JUDr. Miloš Kvasňovský, advokát, Mestská 2, Bratislava, v sume 3 600 eur. A ďalšiu právnu pomoc uhrádzate na faktúry zo dňa 18. 9. 2013 v sume 8 820 eur advokátovi JUDr. Peter Gruber, ako som už spomínala, Banská Bystrica, ulica Janka Kráľa. Aké je to potom hospodárenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v časti IX, ktoré uvádzate, aj napriek nie závideniahodnej situácii váš úrad pokračoval vo svojej snahe o objektivizáciu nákladov na podporu obnoviteľných zdrojov energií a zostal fakticky jedinou hrádzou hroziaceho rapídneho rastu koncových cien elektriny a garanciou racionálneho podielu obnoviteľných zdrojov na celkovej výrobe a spotrebe energií Slovenska?
Situácia sa zmenila od prijatia nového zákona o regulácii v sieťových odvetviach a zákona o energetike v septembri roku 2012. Odvtedy má úrad už nové a prísnejšie právomoci a bude ďalej pôsobiť tak, aby rozvoj obnoviteľných zdrojov energií mal rozumné hranice, ktoré Slovensku umožnia splniť záväzok dosiahnutia 14 % celkovej spotreby elektriny z týchto zdrojov do roku 2020, a to tak, že ceny elektriny nezhoršia sociálnu situáciu obyvateľstva. K tejto úlohe smerovala aj rozsiahla kontrola všetkých obnoviteľných zdrojov energií, ktoré úrad v roku 2012 vykonal. V rámci nej fyzicky skontroloval 1217 fotovoltaických elektrární a zistil viac ako 200 porušení zákona,“ potiaľ citujem z vašej správy. Musím však k tomuto uviesť s určitým zadosťučinením, že legislatíva vám vždy bola nápomocná.
Nedostatky, ktoré sa vyskytli pri cenách elektriny v súvislosti s výstavbou fotovoltaických elektrární, bola do neba volajúca blamáž vášho úradu. V roku 2011 úrad vydal rozhodnutia pre fotovoltaické elektrárne, kde sa elektrina ešte nevyrábala. Jednu objavili novinári pri Brezne a otázkou času je, kedy sa verejnosť dozvie o ďalších chybných rozhodnutiach nezávislého úradu. Každému občanovi rapídne vyskočila cena elektriny následkom vašich chybných rozhodnutí. Toto je vaša regulácia? Kto niesol zodpovednosť za tento obrovský nedostatok? Vidíme, že ani nie vy. Upozorňujem aj všetkých prítomných, že za chybné rozhodnutia pána Holjenčíka a jeho úradu museli občania doplácať najvyššie ceny elektriny v Európskej únii, ako si to všimli aj v Bruseli. Ja, ako nedávno pracujúca v úrade a dôverne znalá problematiky, nemôžem súhlasiť s týmito kamuflážami a zásterkami, čo uvádzate, citujem: „Ekonomické výsledky potvrdzujú skutočnosť, že regulačný rámec a regulačné prostredie bolo v sledovanom období nastavené správne a vytvorilo vhodné podmienky na vznik transparentného a nediskriminačného trhového prostredia, v ktorom mali regulované subjekty dostatočný priestor na pokrytie svojich nákladov a vytvorenie primeraného zisku.“
Pán Holjenčík, mňa osobne pobavilo, že vy svojím vyzdvihujúcim postojom k svojej nekompetentnej činnosti pôsobíte na čele úradu. Bola by som rada, keby v tejto súvislosti bolo uvážené vaše ďalšie zotrvanie na čele úradu. Mal by ste odtiaľ odísť skôr, než niekomu dôjde a zráta vám to. Celá Európa, všetci európski energetici sa pozerajú s obrovským údivom, prečo máme drahé energie. Keď pochopia, že je to výsledok vašej neschopnosti, potom bude pohľad upretý na nás, na poslancov tohto parlamentu, prečo sme my o tom nevedeli.
Vážení páni poslanci a panie poslankyne, ale už o tom viete. Mali by sme žiadať odvolanie nekompetentného úradníka z vedenia úradu nielen pre hanbu v Európskej únii, ktorú nám urobilo vedenie ÚRSO s najvyššími cenami energií v porovnaní s cenami v Európskej únii, ale aj pre vlastné vrecko. Veď aj naše účty sú devastované len preto, že niekto v kľúčovej pozícii nevie rátať a zle rozhoduje. Nového úradníka na jeho miesto by sme mali vybrať dôkladným konkurzom. Som ochotná zostaviť konkurzné otázky a zúčastniť sa ako členka konkurznej komisie pri hľadaní budúceho šéfa úradu.
Navrhujem odvolať pána Holjenčíka z úradu, v ktorom evidentne zlyhal.
Ďakujem za pozornosť.
Škandál s cenami energií spôsobil aj prieťahy v mojom súdnom konaní, lebo pán Holjenčík podpísal dňa 29. 2. 2012 moju výpoveď pre organizačné zmeny. Okresný súd Bratislava II nevedel, na akú adresu má doručiť predvolanie pánu Holjenčíkovi ako svedka vo veci mojej žaloby, ktorá sa rieši do dnešného dňa.
A propo výpovede našich občanov z dôvodu – organizačné zmeny som v parlamente registrovala do knihy pre zachovanie našej histórie budovania demokracie po slovensky.
https://blog.sme.sk/ritomska/politika/je-zodpovedny-len-holjencik-alebo-dovtedy-sa-chodi-s-krcahom-po-vodu
Holjenčík, to je meno, ktoré skloňujú niekoľko dní naše médiá. A tiež si ho podávajú poslanci parlamentu. Konečne nejaká kauza, ktorá ohúri občanov. A zamestná aj poslancov parlamentu.
https://blog.sme.sk/ritomska/politika/pride-aj-pan-holjencik
https://www.aktuality.sk/clanok/98J6syL/podla-sudu-vyberal-statisice-z-uctu-firmy-s-ktorou-vraj-nic-nemal-jozef-holjencik-sa-vracia-na-celo-urso/

Až bomba zastavila klamstvá advokáta Úradu pre regulácie sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dokazuje, že pácha trestný čin

Kauza (ex)poslankyne sa stala „chlebíčkom“ súdov

Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ?

09.04.2024

Prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. A stále je dôležité: Prečo sa nikto [...]

Do parlamentu si občania zvolili starých „mazákov“, ktorí ale pravdu nepovedia

27.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Už v minulom článku sme Vás informovali, že po 8-mich rokoch sme sa dožili, že bude prvé pojednávanie v kauze žalobkyne proti žalovanému Slovenská technická univerzita. Hrozby s [...]

Hrozby s novými názvami, ale so starou podstatou alebo Slovák sa naučí aj s vlkmi vyť.

01.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. Sociopatia médií oslabuje silu pravdy alebo päť P pre Madam Justíciu Od podania žaloby dňa 25. 10 2018 proti žalovanému Slovenská technická univerzita sme čakali na prvé [...]

Mŕtvy v banke

O pôžičku v banke "žiadal" mŕtvy. Podpíš to, strýko! vyzývala ho neter

18.04.2024 16:00

Banku v Brazílii navštívil nezvyčajný zákazník. Sedel na invalidnom vozíku, nehovoril, padala mu hlava, ale jeho neter tvrdila, že strýko si chce zobrať pôžičku.

Zuzana Čaputová / Aurel Sabó / Jaroslav Krám / Juraj Štefanka /

Čaputová poslednýkrát ako hlavná veliteľka síl vymenovala generálov. Armáde vyjadrila uznanie a vďaku

18.04.2024 15:34

Prezidentka zdôraznila, že povýšení dôstojníci zosobňujú aj prínos Slovenska a jeho armády v rámci spojenectva v NATO.

Vít Rakušan

Rakušan: Migračný pakt nie je skvelý, ale nové pravidlá sú potrebné. Podľa Babiša klame

18.04.2024 15:12

Podľa Rakušana kým budú v ČR budú ukrajinskí utečenci, Česko bude mať v solidárnom systéme výnimku.