Založ si blog

Advokát je dôležitý v každom súdnom konaní, ale pozor. . .

Vážení študenti práva a nielen Vy, Inštitút ochrany ústavných práv v predvečer osláv 17. novembra považuje za dôležité pripomenúť históriu nášho slovenského parlamentu a upriamiť pozornosť na naše medzinárodné konferencie, ktoré organizujeme od roku 2013, aby sme zachytili budovanie slovenskej demokracie.

Premiér Igor Matovič si spravil z politiky biznis – video z roku 2016


Vážení študenti práva a nielen Vy, história nášho vládnutia ukazuje, že modrí nadávajú na červených, červení na modrých, používajú iróniu a výsmech a pritom v situácii, v akej je Slovensko, to vyznieva pre občanov len ako „zábava na dlhé zimné večery“.
Od nežnej revolúcie ešte žiadna vláda nespravila pre národ nič, čo by pomohlo zvýšiť úroveň a kvalitu života občanov, či vyriešiť ich problémy. Je úplne jedno, či bola vláda červená, či modrá. Od roku 1989 došla deštrukcia Slovenska až do dnešného stavu, kedy sme cudzincami vo vlastnej krajine. Všetky vlády sa snažili rozpredať, čo sa dalo a je jedno, kto nám tu vládol. Dlhodobé problémy (Rómovia, menšiny, nezamestnanosť…) nikto neriešil a nerieši. Všade na nás po tie roky číhal strach. Zastrašovanie ľudí,to je najlepšia stratégia moci.

Ďalší minister od Matoviča čo neovláda alebo nerozumie zákonom?

Mudrovanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej o justícii v relácii u Hríba


Ja sama skôr, ako som bola zvolená do parlamentu, bránila som sa proti zlu, ktoré sa voči mne páchalo prostredníctvom mojej šéfky na pracovisku – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – a ktorá ma chcela z pracoviska vyštvať. A takéto monštrum na pracoviskách funguje do dnešného dňa. Ale pozor, môj boj proti tomuto zlu ma posunul do parlamentu. Mojím cieľom bolo predložiť antimobbingové zákony. Ale aké bolo moje sklamanie, keď som zistila, že parlament je len lobistická skupina pre svojich a pracuje pod heslom: ja Tebe a Ty mne. Ale bez žiadnej pomoci pre občanov. Dôkazom bolo aj moje vystúpenie v parlamente, kde som podala návrh na doplnenie Programového vyhlásenia vlády. Tak, ako to točia aj dnes. Nikto nepovie pravdu, ako to funguje. PREČO? Lebo to nevie.

Premiér Igor Matovič si spravil z politiky biznis – video z roku 2016


https://www.mojevideo.sk/video/26347/marika_ritomska_1_vystupenie_v_nr_sr_2012.html
Už dňa 26. februára 2016 som organizovala v parlamente piatu tlačovú konferenciu na tému 17. november ešte neskončil. Téma bola a je stále veľmi aktuálna. Ale ako poslankyni parlamentu moje pozvanie novinári odmietli. Prečo? LEBO: Médiá sú veľmi dobrým prostriedkom na udržanie moci v tomto prehnitom systéme. Len nepustiť moc, ktorou vládnu tomuto národu. A práve k tomu prispeli a prispievajú a budú prispievať pri „oslavách 17. novembra“ a to nevynímajúc našich teologických spravodajcov, resp. novinárov ako Michal Havran, Ján Krempaský spolu s Ivanom Miklošom. Aby nám poskytli obraz našej slobody a demokracie až do výšky tajného bankového konta z privatizácie národného majetku. Odkiaľ sa miliardy eur dostali do láskyplných ručičiek našich spasiteľov. Je to všeobecne známe. Sú to peniaze daňových otrokov, ktoré si kriminálnici pomocou tzv. politickej moci rozdelili medzi sebou ako normálni lupiči.

Nikto za Vami predsa nestojí, nemáte sponzorov a žiadne média o Vás nepíšu


Vážení študenti práva a nielen Vy, to znamená poslanci parlamentu nemajú kompetenciu pracovať pre ľudí, pracujú na základe plnenia Programového vyhlásenia vlády, ktoré si hneď po zvolení do parlamentu schvália. Prečo o tom nikto z občanov, voličov nevie? Lebo ich o tom nikto z poslancov v histórii nášho parlamentu neinformoval a neinformuje.
Naša demokracia po slovensky si zaužívala stále tie isté pravidlá. Po každých voľbách prichádzali na úrady noví nominanti politických strán . A tí začali robiť „čistky“ s úradníkmi, ktorí „slúžili“ starej politickej strane.
Našich 8 medzinárodných konferencií bolo a je pokračovaním úsilia za sociálnu normu humanizmu, resp. za zdravé medziľudské vzťahy, ktoré sme začali v roku 2013 v parlamente, – aby eurelatio basalis fungovali v každodennej realite, v pozemskom ľudstve.
Skúsenosti z našej histórie ukázali, že politici sú obvykle tí najagresívnejší sociopati, ktorí radi balansujú na hrane zákonnosti, ale vždy iba pre svoje egoistické ciele. To nás v histórii našej demokracie brzdilo a brzdí aj v tomto volebnom období.

Vážení študenti práva a nielen Vy, veď sa len pozrime, kto z poslancov v parlamente pracuje pre poškodených občanov? To nám tu chýba. Povedzme si pravdu – to, čo nám tu prezentujú politici – to je iba „obálka ich egoizmu“ nový pojem pokrytectva. S poslancami sa nedá dohodnúť na skutočných dobrách pre slušných a skromných ľudí. Poznáme postoje a metódy aj „koreňových psychológov“, a tie nás nezaujímajú lebo sú neúčinné, nepomáhajú v osobných tragédiách občanov. My chceme zjednotiť silu slušných ľudí a prevalcovať „egoistické zvery“ zákonmi. To je naša idea. Vypracovali sme novú sociálnu doktrínu, ktorá bude pre politiku alfou a omegou, a pre psychológiu bude určite niečím novým. Taktiež pre sociálnu psychiatriu, ktorá však na Slovensku ani neexistuje. Nikto ju „nepestuje“.
Náš Inštitút ochrany ústavných práv však riešil od roku 2012 kauzy z oblasti pracovného práva. Dnes prípady ešte pokračujú, ale zisťujeme, že všetci, ktorých som ako poslankyňa NR SR zastupovala na súdoch, si musia nájsť svojho advokáta. To nie je scéna z filmu, to je realita života. LEBO! V tomto filme si nemôžeme dovoliť HRDINOV.
Vážení študenti práva a nielen Vy, prinášam rekapituláciu prípadov, o ktorých sme hovorili na 5. medzinárodnej konferencii pod názvom Kde vzniká zlo, s ktorými ste sa na mňa ako poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky (2012 – 2016) obrátili a z ktorých som podala žalobné návrhy:
1. MUDr. Želmíra Daňová proti Univerzitná nemocnica Pažítkova ul., Bratislava – Kramáre OS BA II JUDr. K. Fakanová
2. Iveta Neštráková proti Stredisko služieb školám a školským zariadeniam, Bohrova ul. Bratislava OS BA V JUDr. Srogončík
3. Dušan Černý proti Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Mlynarovičova ul. Bratislava OS BA V JUDr. Srogončík
4. Dagmar Melotíková proti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., so sídlom Bratislava OS BA III JUDr. Linetová
5. Nina Birčáková proti SAMEDI, s.r.o., Stromová č. 13, Bratislava OS BA III JUDr. Kurinec
6. Ján Margala proti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. Bratislava OS BA II JUDr. Buchalová
7. Katarína Černochová proti Národný onkologický ústav, Klenová , Bratislava OS BA IIIJUDr. Linetová
8. Mgr. Ruženka Halajčíková proti Spojená škola Chminianske Jakubovany, Chminianska Nová Ves OS Prešov JUDr. Straková
9. RNDr. Mária Hrešková proti Gymnázium Janka Kráľa, ul. SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce OS NItra JUDr. D. Harbuta
10. Ing. Mária Chorvátová proti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Nové Mesto nad Váhom OS Nové Mesto nad Váhom
11. Ing. Roman Kazda proti Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana, Beckov OS Nové Mesto nad Váhom JUDr. Erika Trtalová
12. Daniela Kissová proti Univerzitná nemocnica Pažítkova ul., Bratislava – Kramáre OS BA II
13. Ing. Margita Šinálová proti Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí OS BA I JUDr. Bajánková
14. Štefan Kováčik proti Železničná spoločnosť Cargo, Slovakia, a. s. Bratislava OS BA II nezačalo
15. Ing. Katarína Smolková proti Ministerstvo spravodlivosti SR OS BA I
JUDr. Káčerová
16. Ing. Zuzana Kopasová proti EBM Co, s.r.o. Nitra OS Galanta
17. Ing. Zuzana Petrusová proti Bratislavský magistrát OS BA I
18. Mgr. Mária Lovásová proti Obec Budmerice OS Pezinok JUDr. Andrea Sedláčková
19. Jozef Číž proti Stredná odborná škola Komenského, Pezinok OS Pezinok
.JUDr. Pavol Uhrik
20. Ing. Ľubomír Valent proti Protimonopolný úrad SRJUDr. Bartek
21. Mgr. Oto Žarnay proti Obchodná akadémia, Polárna, Košice prebral JUDr. Lipšic
22. Ing. Marián Funtík proti Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina
JUDr.A. Majeríková
23. Ing. Monika Čunderlíková proti Národná banka Slovenska OS BA III od 28. 02. 2020 čakáme na rozsudok JUDr. Fekete
24. Ing. arch. Ivana Lisická PhD. proti Slovenská technická univerzita Bratislava od 28. 10 2018 čakáme na pojednávanie
25. Bc. Mária Janíčková proti Centrum voľného času, Pezinok OS Pezinok
neukončené
26. Mgr. Darina Halušková proti Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca OS Čadca neukončené

To je ale chaos v tomto štáte


Vážení študenti práva a nielen Vy, z týchto Vašich prípadov sme urobili štúdiu pre našich študentov práva a uložili do slovenských knižníc. Lebo každý prípad je potrebné preskúmať a nájsť motív a príčinu páchania skutku. O tom všetkom sa dozviete na 9. medzinárodnej konferencii, ktorá sa koná už v novembri 2023 v Bratislave. Nebojte sa, poznatky, monitoring a riešenia naďalej dokumentujeme. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí nám poslali svoje správy o psychickom prenasledovaní. Každý prípad spracujeme do Zborníka.
Žijeme v tvrdom kapitalistickom systéme zvieracieho prirodzeného výberu, ktorý sa premieta aj do vedy. Preto, ak sa Vám zdajú naše vyjadrenia „radikálne“, ale žiaľ, doba si žiada tvrdé a jednoznačné odsúdenie každého zla, nielen manipulatívneho zla, ktoré nám podsúvajú „politické šelmy“.
Civilný sporový poriadok nám upravil kompetencie pre súdy. A to nielen pre pracovné spory.
1. súd rozhoduje o právnom nároku určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru,
2. súd po vynesení rozsudku rozhoduje o náhrade mzdy,
3. súd rozhoduje o trovách konania.
A tak bojujeme za právo a spravodlivosť. Osveta a monitoring každého prípadu je potrebná. A z každého registrovaného prípadu mobbingu Inštitút ochrany ústavných práv zaznamenal, že v jeho skutku chýba pre právnu prax:
1. ochrana a dodržiavanie ľudských práv a ľudskej dôstojnosti v pracovnom prostredí;
2. výchova, vzdelávanie, poradenstvo a osveta v oblasti pracovnoprávnych a morálnych vzťahov na pracoviskách;
3. predstava o monitoringu pracovísk;
4. identifikácia patologických pracovnoprávnych a medziľudských vzťahov;
5. porušovanie existujúcich právnych predpisov;
6. ťažká vymožiteľnosť práva;
7. následky patologickej sociálnej sféry s dopadom na jednotlivca;
8. následky patologickej sociálnej sféry vyjadrené v ekonomických súvislostiach;
9. medializácia príbehov mobbingu, bossingu a následné reakcie zamestnávateľov.
10. zločinná činnosť mobbérov, ktorí ignorujú všetky kontrolné zložky spoločnosti, počnúc prokuratúrou, končiac NR SR.
Vážení študenti práva a nielen Vy,, Inštitút ochrany ústavných práv zostáva prvý na Slovensku, ktorý monitoruje a zviditeľňuje problematiku vzťahovej patológie. Vedecké nálezy potvrdzujú všeobecne vzostupný trend agresivity v spoločnosti, vo firmách, podnikoch, v štátnej a verejnej správe a mohli sme vidieť aj v slovenskom parlamente.
Vážení študenti práva a nielen Vy, naše 21. storočie je plné hyenizmu, marazmu, kde sa človek voči človeku stal vlkom. A príčina je ukrytá: Väčšine na to chýba kvalitné vzdelanie, trpezlivosť či schopnosť zabudnúť pri obhajobe ľudských práv na tie svoje egocentrické záujmy. Ja som tu pán, ja mám moc, ja Ťa zničím, ja sa Ti pomstím, a pod.
Vážení študenti práva a nielen Vy, dňa 02. 11. 2023 žalobkyni – exposlankyne parlamntu bolo doručené Vyjadrenie žalovaného č.34331/2023/BA 349-2023-BA zo dňa 22. septembra 2023 v právnej veci o zaplatenie 981,50 Eur s príslušenstvom (ďalej len „Vyjadrenie zo dňa 22. septembra 2023“).
V zmysle ustanovenia § 374 ods. 1 Civilného sporového poriadku považujem za dôležité napraviť odborné a právne nedostatky Vyjadrenia zo dňa 22. septembra 2023.
Rozhodujúcim a podstatným meritom v tejto právnej veci je doterajší skutkový stav, ktorý som ako žalobkyňa uviedla v pôvodnom návrhu na vydanie Platobného rozkazu zo dňa 04. 04. 2016, a to podstatnými a rozhodujúcimi skutkovými tvrdeniami v tejto právnej veci je moje zvolenie za poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách konaných dňa 10. 03. 2012. A dva dni pred tým – dňa 08. 03. 2012 som obdržala Výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru zo dňa 29. 02. 2012, ktorú mi žalovaný zaslal listom Č.:ÚRSO/OÚ-2019/2012/BA doporučene poštou. V tejto Výpovedi zo štátnozamestnaneckého pomeru zo dňa 29. 02. 2012 je uvedené: „Výpovedná doba Vám začne plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.“, ako o tom svedčí listinný dôkaz -už predložený Váženému súdu – list Č.:ÚRSO/OÚ – 2019/2012/BA Výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru zo dňa 29. 02. 2012.
Nakoľko vo voľbách konaných dňa 10. 03. 2012 som bola zvolená za poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky, toto moje zvolenie za poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky sa stalo dôvodom, že mi nemohla začať plynúť výpovedná doba od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení Výpovede zo dňa 29. 02. 2012, t. j. od prvého dňa kalendárneho mesiaca apríl 2012 ako nasledujúceho mesiaca po doručení tejto Výpovede.
Vyjadrenie žalovaného zo dňa 22. septembra 2023 na strane 2, časť II, odsek 2 uvádza: „Žalovaný sa plne stotožňuje so závermi súdu uvedenými v rozsudku“. Toto tvrdenie dokazuje, že žalovaný sa plne stotožňuje s nasledovnými tvrdeniami prvostupňového súdu:
ad 1) na strane 6, bod 24: „Súd uvádza, že sa stotožňuje s odôvodnením rozhodnutia tunajšieho súdu sp. zn. 16 Cpr/2/2016-195 zo dňa 17. 01. 2018, podľa ktorého výpovedná doba uplynula posledným dňom ochrannej doby dňa 05. 03. 2016. Výpovedná doba začala plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, t. j. dňom 01. 04. 2012 a uplynula posledným dňom ochrannej doby t. j. dňa 05. 03. 2016.“
ad 2) na strane 7, bod 24, tretí riadok:„Výpovedná doba preto plynula od 01. 04. 2012 (od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede) a skončila 05. 03. 2016 (uplynutím posledného dňa ochrannej doby).“ To znamená prvostupňový súd v týchto tvrdeniach dvakrát uvádza, že výpovedná doba žalobkyne plynula od 01. 04. 2012 a skončila 05. 03. 2016.
Na margo časového úseku plynutia výpovednej doby prvostupňový súd v Rozsudku na strane 7, bod 24 uvádza dve alternatívy skončenia štátnozamestnaneckého pomeru žalobkyne s aplikáciou na ustanovenie § 64 ods. 2 Zákonníka práce:
1.„ak by žalobkyňa oznámila žalovanému, že na predlžení pracovného pomeru netrvá, skončil by jej pracovný pomer uplynutím posledného dňa dvojmesačnej výpovednej doby, a to 31. 05. 2012.“
2.„nakoľko uvedené žalobkyňa žalovanému neoznámila, skončil jej štátnozamestnanecký pomer posledným dňom ochrannej doby, a to dňa 05. 03. 2016.“ Tu prvostupňový súd v Rozsudku tretíkrát uvádza, že výpovedná doba žalobkyne skončila 05. 03. 2016.
To znamená, ak „žalovaný sa plne stotožňuje so závermi súdu uvedenými v rozsudku“, potom žalovaný sa stotožňuje s plynutím výpovednej doby od 01. 04. 2012 do 05. 03. 2016 uvedenej v Rozsudku prvostupňového súdu, za ktorú prináleží žalobkyni mzda. A dôležité: ak „žalovaný sa plne stotožňuje so závermi súdu uvedenými v rozsudku“, potom je žalovaný povinný predložiť listinný dôkaz, a to doklad o mzde výpovednej doby od 01. 04. 2012 do 05. 03. 2016 ako dôkaz o vyplatení mzdy žalobkyni podľa Rozsudku prvostupňového súdu.
LEBO a to je dôležitý argument: V celom priebehu súdneho konania a ani Vyjadrenie žalovaného zo dňa 22. septembra 2023 vôbec sa neuvádza listinný dôkaz žalovaného – doklad o mzde za mesiac marec 2016 a doklad o mzde za mesiac apríl 2016, ako ho k tomu žalobkyňa od začiatku súdneho konania vyzýva. To znamená a znovu zopakujem: doklad o mzde je listinný dôkaz, ktorým žalovaný preukáže splnenie si povinnosti žalovaného pri skončení môjho štátnozamestnaneckého pomeru, a to vyplatenie mzdy za výpovednú dobu dvoch mesiacov – marec 2016 a apríl 2016, t. j. ide o obdobie po skončení môjho mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky.
V tejto súvislosti opakovane zdôrazňujem: v tomto individuálnom pracovnoprávnom spore prvostupňový súd dosiaľ nevyzval žalovaného na predloženie dôkazu, ktorým by preukázal vyplatenie mojej mzdy za výpovednú dobu dvoch mesiacov, t. j. marec 2016 a apríl 2016, ktorá je meritum veci ako nárok z individuálneho pracovnoprávneho sporu medzi stranami. Z toho vyplýva, že od začiatku súdneho konania tak aj Vyjadrenie žalovaného zo dňa 22. septembra 2023 dokazuje, že žalovaný si nesplnil povinnosť predložiť Váženému súdu listinný dôkaz – doklad o mzde za výpovednú dobu dvoch mesiacov, a to marec 2016 a apríl 2016. A zároveň je preukázané, že žalovaný nevyplatil žalobkyni mzdu za výpovednú dobu dvoch mesiacov, t. j. marec 2016 a apríl 2016.
Podľa § 384 ods. 1 C. s. p. ak má odvolací súd za to, že súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, dokazovanie v potrebnom rozsahu zopakuje sám.
Podľa § 384 ods. 2 C. s. p. odvolací súd môže doplniť dokazovanie vykonaním ďalších dôkazov navrhnutých stranou, ak ich nevykonal súd prvej inštancie, hoci ich strana navrhla.V súlade s citovanými ustanoveniami žalobkyňa navrhuje, aby odvolací súd vyzval žalovaného o splnenie si svojej povinnosti voči žalobkyni, a to predložiť listinný dôkaz – doklad o mzde za výpovednú dobu dvoch mesiacov marec 2016 a apríl 2016, za ktorú prináleží žalobkyni mzda.
Ak sa odvolací súd stotožní – tak ako žalovaný – so závermi Rozsudku prvostupňového súdu citujem: „žalovaný sa plne stotožňuje so závermi súdu uvedenými v rozsudku“, potom žalobkyňa žiada, aby odvolací súd vyzval žalovaného o naplnenie si svojej povinnosti žalobkyni predložiť listinný dôkaz – doklad o mzde za výpovednú dobu od 01. 04. 2012 do 05. 03. 2016 uvedenej v Rozsudku prvostupňového súdu, za ktorú prináleží žalobkyni mzda.
Vzhľadom k doteraz uvedenému a v nadväznosti na Odvolanie zo dňa 14. 08. 2023 žalobkyňa navrhuje, aby odvolací súd rozhodol Rozsudok Mestského súdu Bratislava IV zo dňa 22. 06. 2023 sa ruší a vec sa vracia na nové konanie.
Bratislava, 06. 11. 2023
Advokát je dôležitý v každom súdnom konaní, ale pozor. ..tešíme sa na Vás na 9. medzinárodnej konferencii v Bratislave.

Email zo dňa 15. 11. 2012 od štátneho tajomníka Branislava Ondruša – sľub politickej strany SMER

18.06.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Nadväzujeme na minulé články: Koho nám novinári pošlú do Európskeho parlamentu? Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ? A hľa – máme po [...]

Koho nám novinári pošlú do Európskeho parlamentu?

03.06.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. Už v minulom článku sme Vás informovali,že jedno médium sa našlo, aby zverejnilo, prečo blogeri píšu. Prečo Flašík nezverejniil video IOÚP ? Ale dnes Vám prinesiem úryvok z knihy [...]

Prečo Flašík nezverejniil video IOÚP ?

20.05.2024

Znovu Vám prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. Znovu uvádzam: Prečo sa nikto [...]

Donald Trump

Trumpov tím nezaháľa: Harrisová je horšia než Biden, vyhlásil. Majú plán 'politického útoku'

21.07.2024 22:24

Republikáni volajú aj po rezignácii z prezidentské­ho postu.

Election 2024 Biden

Biden odstúpil z boja, aby porazil Trumpa. Chce zachrániť demokratov a Ameriku

21.07.2024 21:56

Demokratický prezident Joe Biden sa dnes rozhodol odstúpiť z boja o znovuzvolenie, ale čaká ho ešte posledný zápas.

Biden

Biden odstupuje z boja o Biely dom, podporil viceprezidentku Harrisovú

21.07.2024 20:02, aktualizované: 22:42

Myslím, že je v najlepšom záujme mojej strany a našej krajiny, aby som odstúpil, bolo mi cťou, uviedol prezident USA.

Dúhový Pride 2024 v Bratislave, LGBT pochod

Na Pride v Nemecku prišlo vyše milión ľudí. Je to významná demonštráciu za demokraciu, povedal tamojší minister

21.07.2024 18:37

Podujatie Lauterbach označil za "veľmi významnú demonštráciu za demokraciu, slobodu, za práva" kvír ľudí.