Založ si blog

Hegerov plán obnovy nepomôže obetiam mobbingu, páchatelia sú stále na slobode

Vážení študenti práva (a nielen Vy), aj napriek tomu, že máte prázdniny teší nás Váš záujem o naše právnické okienka. Náš predchádzajúci článok zaujal  našich priaznivcov-študentov.

Matovič si spravil zo vzdelanosti slovenského národa biznis

Stále ideme v ústrety miliónom našich občanov, ktorí nemajú právne vedomie a znalosti o našej politike, a to aj pomocou nášho inštitútu. Nesmieme mlčať o zlých medziľudských vzťahoch na našich pracoviskách. LEBO: naša téma sa dostáva aj do médií.

Dňa 16. júla 2021 Dominik Hutko, redaktor oddelenia domácich udalostí, napísal článok o mobbingu, bossingu v leopoldovskej väznici.  „Údajne boli len od začiatku roku 2019 na Halása podané až tri podnety.Tieto podozrenia by sa mali podľa našich informácií týkať šikanovania, bossingu, požívania alkoholu na pracovisku a zneužívania funkcie na osobné obohacovanie. Napriek tomu Halás končí s nárokom na plné odstupné a dôchodok. Len jeho odstupné by za takmer 30 rokov v zbore malo dosiahnuť výšku ročného platu, teda zhruba 40-tisíc eur. Okrem toho bude mať nárok takmer na dvojtisícový dôchodok.“

Prečo sa nám novinár nevenuje odborne a viac téme? Prečo otvorene nenapíše, že jedna zo zamestnankýň JUDr.Eleonóra Virágová podala dňa 27. marca 2020 trestné oznámenie na riaditeľa leopoldovskej väznice pána Halásza pre podozrenie zo spáchania trestných činov nátlaku podľa § 192  zákona č.300/2005 Z.z , zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods.1 zákona č.300/2005 Z.z. a ohovárania podľa  § 373 ods. 1 zákona 300/2005 Z.z.  Podľa skutkového odôvodnenia týchto trestných činov pán riaditeľ páchal svojím konaním ako disponent moci mobbing 3 roky voči nej. Ale o tom v článku nie je ani slovo.

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/594729-riaditel-leopoldovskej-vaznice-po-podozreniach-konci/?fbclid=IwAR1o2lYuwIw580kzmHg2RZSIpBHEmnAwPmn7QoLUx5sfY-5hL5GHLNYj_Yk

A hľa, Dominik Hutko dňa 21.07.2021 doplnil článok o bossingu, mobbingu:

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/595236-bachari-z-leopoldova-hovoria-o-sikanovani-a-horsich-veciach/

Inštitút ochrany ústavných práv tento prípad zaevidoval a spracoval aj do Zborníka zo 6. medzinárodnej konferencie a vždy sme pozvali médiá. NEPRIŠLI. Nedostali súhlas od svojho mocipána. Lebo v prípade riaditeľa leopoldovskej väznice Dominik Hutko nenapísal odborný článok.  Nedokázal rozlíšiť podstatné od balastu. Stále konštatujeme, na súčasnej slovenskej politickej a mediálnej scéne nie je záujem o našu tému. Hoci v poslednej dobe vidíme niekoľkých politických plagiátorov, ktorí začali zneužívať antimobbingovú agendu, ale zďaleka vidno, že téme nerozumejú, ide im o populistické sebazviditeľňovanie. Ani v médiách nenachádzame úprimnú snahu o pochopenie témy. Médiá uverejňujú skôr dezinformácie o mobbingu, a seriózne informácie nechávajú plávať nepovšimnuté.

Povýšiť mobbing. bossing na tému verejnej diskusie sme začali 20. januára 2012.

http://diskriminacia.sk/archiv/?q=node/1955

Každý šéf má svoju pozíciu vo svojej absolútnej moci a podľa našich objektívnych zistení na 1. medzinárodnej konferencii uskutočnenej v parlamentežiaden z patologických bossov nepodlieha kontrole zhora. Pri súčasných podmienkach mobbér neabsolvuje – lebo nemusí – žiadne školenia o ľudských právach, o psychológii právneho a sociálne korektného riadenia. Mobbér nevie, ako sa má správať, nemá etiketu, nemá etický kódex, nevie ani čím je, a ako by sa mohol stať človekom.  Agresor, mobbér, boss, stalker si vôbec neuvedomuje zvieraciu kategóriu svojich spôsobov. Príkladom bol aj prípad  šéfa technického odboru z Národného ústavu detských chorôb Norberta N, ktorý sa odohral vo februári 2021. Mobbéri mávajú dve rôzne tváre: Doma a v kostole sú tichí a skromní ockovia, v práci sú nekompromisní a zlí agresori. Obidve tváre si uvedomujú a cielene ich posilňujú. Nikdy svoje dve tváre nepriznajú, nikomu. Dajú sa odhaliť len cielenými diagnostickými vyšetreniami.

Vedenie sa k Norbertovi malo chovať zle. Svedkovia hovoria o mobingu. „Každý deň ho kontrolovali či si presne o siedmej klikol príchod, kedy si klikol odchod. Nemohol sa pohnúť z miesta. To bolo na dennej báze. Keď to porušil dostal ihneď zápis. Čo odovzdal, to bolo zlé. Dokonca v ten deň keď sa zabil vraj dostal zápis za nejaký údajný prešľap, ale to už nevedel, lebo druhý deň neprišiel do práce. Bol už mŕtvy.”

„Išlo doslova o mobing zo strany vedúcich pracovníkov,“ tvrdí zdroj Nového Času s tým, že v deň, keď sa mal zastreliť, údajne dostal zápis do svojej zložky. „Za to, že nevymazal nejakú starú žiadanku! Ale on bol predsa výkonný riaditeľ, nie sekretárka! Išlo však aj o ďalšie veci. Či si cvikol kartu načas, či je na klapke, či sedí v kancelárii,“ opísal situáciu priateľ nebohého, ktorý nechce byť menovaný. Jeho slová anonymne potvrdzuje aj ďalší z jeho priateľov a bývalých kolegov.

https://www.cas.sk/clanok/1099437/narodnym-ustavom-detskych-chorob-otriasla-tragedia-zahadna-smrt-technickeho-riaditela/

Generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) Peter Magát (mobbér) ukončil po vzájomnej dohode s ministrom zdravotníctva Lengvarským dňa 26. 5. 2021, ale už nikto nepíše dôvody, prečo došlo k dohode.

Igor Matovič, nepomôže obetiam šikanovania Programové vyhlásenie vlády SR

Prečo mali v roku 2016 „zakázané“, ako to povedala jedna novinárka písať o nových zmenách a o novom politickom systéme pre trpiacich občanov, resp. ako sme prinášali riešenia pomôcť tomuto bezprávnemu Slovensku, kde moc a bohatstvo stoja nad právnym štátom.  Čeliť negatívnym prejavom správania si vyžaduje poznať svoje práva a povinnosti a vedieť, na koho sa možno pri ich uplatňovaní obrátiť.

Dnes máme vôkol seba veľa dezinformácií, ktoré nás vtiahnu do problému  a ani si nevšimnete, ako s Vami manipulujú.  Keby štát mal zodpovedné osobnosti na čele svojich rezortov, mali by sme zodpovedajúce zákony a tyrani by sa nemohli uplatňovať ani v súkromnom rezorte, nie to ešte v štátnom sektore!

Vážení a nielen páni študenti práva, každý sa nám tu oháňa sociálnym cítením, demokraciou, morálkou, ľudskými právami a našou osvetou aj ľudskou dôstojnosťou. Ale pod heslami ľudských práv si mnohí vybudovali svoju politickú kariéru a stále zbierajú politické body. Problémy občanov nechcú riešiť.

Inštitút ochrany ústavných práv  prináša ďalšie výsledky výskumu, dokonca sme zaregistrovali aj firmy, ktoré si zarábajú vyučovaním sebaobrany proti mobbingu, ale varujeme pred vierou v takéto postupy. Je to nezodpovedná zárobková činnosťTiež  evidujeme rôzne pokusy „iniciatívnych občanov“, ktorí chcú zarábať na „koučingu“ zameranom proti mobbingu. Je a bude to zbytočná investícia dovtedy, kým nebudú zmenené zákony SR (vonkajšia schránka), presnejšie, politický režim, resp. právne vzťahy v štáte.

https://ritomska.blog.sme.sk/c/470394/pomoze-poslanec-parlamentu-vyriesit-problemy-obcanov.html

JUDr. Stavrovská v správe o stave, v ktorej sa venujú zamestnávaniu zdravotne postihnutých skonštatovala: „Častejšie evidujeme podnety týkajúce sa ukončenia pracovného pomeru počas trvania skúšobnej doby. Právne a skutkové tvrdenia o skončení pracovného pomeru je ťažké posúdiť,“ uviedla s tým, že prešetrovala niekoľko podnetov súvisiacich so skončením pomeru ešte počas skúšobnej doby. Upozornila tiež na ťažkosti s vytvorením a zabezpečením vhodného chráneného pracoviska pre tieto osoby, ako aj na diskrimináciu na pracovisku, šikanu a mobbing.

https://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-nevzali-na-vedomie-spravu-komi/548056-clanok.html

To je ale chaos v tomto štáte

Inštitút ochrany ústavných práv v našej krajine zviditeľňuje a pomocou osvety signalizuje zákonodarcom , aby klasifikovali šikanovanie a akékoľvek iné psychologické násilie ako telesnú ujmu a zodpovedajúcim spôsobom páchateľa tohto skutku  sankcionovali. Miestna televízia v Nitre nás oslovila pomocou redaktorky p. S. Kušnírovej, aby sme priniesli informácie o mobbingu na 20 minút. „Pani redaktorka, to by sme tam veľa nemohli povedať, veď sme sa tejto téme začali venovať cca pred desiatimi rokmi.“

Je zlou reklamou pre našu krajinu alarmujúci nárast psychických porúch  (ambulantnej, lôžkové, práceneschopnosť) mnoho ľudí má depresiu, úzkosť, syndróm vyhorenia, a pod. To má za následky dávky v nezamestnanosti a  dávky v práceneschopnosti a niekedy aj náklady na rehabilitáciu a predčasný odchod do dôchodku. Toto všetko je ďalším rozhodujúcim dôvodom na intenzívne postihnutie šikanovania a všetkých druhov psychického násilia. Mohlo by  to nielen oslobodiť sociálny systém, ale aj ekonomiku finančne a urobiť svet pokojnejším. 

Napriek tomu, že závažnosť toho problému je nespochybniteľná, existujúce pracovnoprávne úpravy viacerých členských štátov EÚ, medzi ktoré patrí aj Slovenská aj Česká republika, neposkytujú dostatočné právne záruky pre ochranu šikanovaných zamestnancov. Aj právne úpravy chorôb z povolania vychádzajú z predpokladu, akoby človeku stačilo k existencii, k práci a k holému prežitiu len fyzické zdravie. Ani zjavné poškodenie psychického zdravia následkom šikanovania v práci neupravujú spôsobom, aký zodpovedá zásadám humanity a spravodlivosti v treťom tisícročí.

Ani Hegerov plán obnovy nepomôže obetiam mobbingu, páchateľ je stále na slobode.

IOUP uvažuje o udeľovaní certifikátov , , Certifikát občianskej iniciatívy“ pre morálnych občanov Slovenska.

Inštitút ochrany ústavných práv prináša riešenia na súčasný zle nastavený politický systém. Pozývame Vás na 7. medzinárodnú, vedeckú konferenciu, ktorá sa bude konať v novembri 2021. 

 

Prečo Flašík nezverejniil video IOÚP ?

20.05.2024

Znovu Vám prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. Znovu uvádzam: Prečo sa nikto [...]

Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ?

09.04.2024

Prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. A stále je dôležité: Prečo sa nikto [...]

Do parlamentu si občania zvolili starých „mazákov“, ktorí ale pravdu nepovedia

27.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Už v minulom článku sme Vás informovali, že po 8-mich rokoch sme sa dožili, že bude prvé pojednávanie v kauze žalobkyne proti žalovanému Slovenská technická univerzita. Hrozby s [...]

SAS, Liberálny dom

SaS pripravuje trestné oznámenie: množiace sa vyhrážky prekračujú hranice

20.05.2024 22:13

Vyhrážky sa už neobjavujú len na sociálnych sieťach, ale aj formou listov, ktoré chodia aj ich rodinným príslušníkom, upozornila Kolíková.

Blesk / Hrom /

Po zásahu blesku museli v Drážďanoch dvoch ľudí oživovať, zranených je desať

20.05.2024 21:47

Blesk zasiahol trávnatú oblasť pri Labe neďaleko centra saskej metropoly.

Europarlament / Europoslanci /

Voľby do europarlamentu by vyhrali progresívci pred Smerom a Hlasom, ukázal prieskum

20.05.2024 20:13

Pätnásť mandátov by si rozdelilo sedem strán.

Assange

Assange sa môže odvolať proti vydaniu do USA, rozhodol súd

20.05.2024 19:37

Ak by sudcovia rozhodli v prospech vydania, Assangeove právne možnosti v Británii by sa vyčerpali.