Založ si blog

Igor Matovič bude vládnuť tri roky bez ohľadu na ničenie životov

Pri príležitosti prvého výročia neplatne zvolenej vlády Igora Matoviča prinášame ďalšie okienko pre právnikov (a nielen pre nich).  LEBO: právnici sú akože odborníci na akceptovanie ľudských práv. Dajme si otázku: od roku 1989 vytvorili si naši odborníci aplikačnú prax na ľudské práva? Aké informácie nám prinášali novinári o aplikačnej praxi našich odborníkov na ľudské práva?

Posledný týždeň nám Igor Matovič pozval na úrad vlády odborníkov na pandémiu. Konečne, povedali si mnohí občania, dá premiér priestor pre odborníkov, ktorí majú v pracovnej náplni problematiku pandémie. Prvý deň prešiel a novinári priniesli informácie, že odborníci pokračujú na druhý deň. A prišiel ďalší deň. Ani pri ukončení rokovania s odborníkmi sme nevedeli, čo sa prijalo. A hľa tri dni trvalo, kým nám Igor Matovič vyhlásil, že neprijíma názory odborníkov. Ak áno, tak ktoré?

https://www.vlada.gov.sk//predseda-vlady-sr-igor-matovic-sa-stretne-s-vedcami-a-odbornikmi/

Tak toto je ukážka o aplikačnej praxi Matovičovej vlády? Nič nové. Informácie sme Vám prinášali na blogu sme a teraz na blogu pravda. Politik Igor Matovič sa stal výkladom zlého stavu spoločnosti. Tak ako zamestnávatelia od roku 1989 dostali moc a stále viac a ešte viac si ju prehlbovali cez úplatných politikov, až do dnešného stavu, rovnako si touto cestou prešiel aj Igor Matovič.

Z odborníkov na pandémiu si Igor Matovič urobil vec, pracovný nástroj, ktorý tvorí zisk. A bude tak vládnuť ešte tri roky. Ale, a pánu Bohu  na žiaľ, hovorí stále to isté, svoje odporné a ponižujúce odstrčenie: buď rád, že som Ťa sem, na úrad vlády zavolal, veď máš  prácu, pretože vonku čaká najmenej desať odborníkov za teba.

Ľudské práva a´la Igor Matovič

Zopakujem: premiér Igor Matovič si priniesol tému mobbingu zo svojho pracoviska do klubu OĽaNO (2012 – 2016) a teraz aj do vlády SR. Dnes, keď mu občania dali moc, nerobí mu problém pustiť sa do hocijakých odborníkov:

https://tv.pravda.sk/relacie/spravodajstvo/epizoda/5662-rozculeny-matovic-napadol-sulika-aj-vedcov-podla-neho-klamu?utm_source=pravda&utm_medium=box-sidebar&utm_campaign=tvpravda_rightbox

 

 Politický podraz poslanca Matoviča na občanoch

Matovičova vláda už rok  „chrlí“ právne predpisy postavené „na vode“.  A pán premiér vládne celej krajine ako marketingový hráč. A kde zostali ľudské práva?

Už nielen v novinách sa šíria myšlienky z môjho videa o tom, ako funguje OĽaNO nahrané v októbri 2016, ktoré zviditeľnili novinári, a potom sa zľakli a nič ďalej už nechceli zviditeľniť.  LEBO by prišli v novinárskej brandži  „šírenia svojich informácií“  o prácu.

Dnes už je lepšie čítať blogerov, ktorí  aspoň šíria pravdivý názor či pravdivú informáciu o ľudských právach.

Hyeny slovenského národa.

Podľa Rady Európy pre ľudské práva práca obhajcov ľudských práv je nevyhnutná pre pokrok v oblasti ľudských práv, demokracie a vlády zákona. Obhajcovia ľudských práv zohrávajú ústrednú úlohu pri zabezpečovaní dodržiavania ľudských práv v štátnych politikách a zodpovednosti orgánov. Obhajcovia ľudských práv tiež pomáhajú pri obrane obetí porušovania ľudských práv a pri zabezpečovaní ich prístupu k prostriedkom nápravy. A tak sme ako Inštitút ochrany ústavných práv pridali sa k Rade Európy pre ľudské práva.

LEBO realita a naše skúsenosti sú také, že politici občanom nič nevyriešia. Politikov sme zaškatuľkovali na predkladanie a prijímanie zákonov. A nie na službu a riešenie problémov občanov. A to mnohým politikom vyhovuje. Vidíme to v praxi aj teraz v čase pandémie: môžete všetko napísať alebo povedať, okrem pravdy a faktov:

Môžete všetko napísať alebo povedať, okrem pravdy a faktov, lebo. . . .

A poďme ďalej a pripomeňme si: „Každý, kto sa zúčastní parlamentných volieb získal 10 percentnú zľavu zo všetkých poplatkov štátu.“ – takto to prinieslo politické hnutie OĽaNO vo svojom Volebnom programe bod č. 10. Ani po roku nikto z voličov, ktorí sa zúčastnili parlamentných volieb, sa neprihlásil a nepožiadal o zľavu zo všetkých poplatkov. Prečo? Nikto im to nekázal. Ani  terajší politický zlepenec neurčil úrad, ktorý tieto zľavy zo všetkých poplatkoch štátu bude občanom, voličom vybavovať.  Vari ani tento podvod nevidia voliči? Môžeme len konštatovať: zase si neznalí a nevedomí ľudia zvolili politikov a teraz len oči otvárajú, čo si tu politici z politiky spravili. 

Právne predpisy Matovičovej vlády sú „na vode“

Len pripomínam: Úlohou politikov ako zástupcov občanov bolo a je zasväcovať občanov do problémov spoločnosti, aby sa mohli riešiť ich záujmy s cieľom lepšie spravovať našu krajinu. Matovičova vláda túto úlohu dávno zabudla a zneužila.

Podľa Rady Európy pre ľudské práva aktivisti v oblasti ľudských práv občianskej spoločnosti čelia pri svojej práci mnohým prekážkam, medzi ktoré patria: právne a administratívne obmedzenia brániace registrácii mimovládnych organizácií a ich prístupu k financovaniu; nadmerné finančné požiadavky a požiadavky na výkazníctvo; súdne obťažovanie; hrozby a zastrašovanie; protiprávna kontrola a dohľad; konfiškácia a zničenie pracovných materiálov; nezákonné zatknutie alebo zadržanie a zlé zaobchádzanie. Hlavným problémom zostáva absencia účinného vyšetrovania prípadov porušenia, ktorého sa dopúšťajú štátni a neštátne subjekty proti ochrancom ľudských práv, na ktoré sú zameraní z dôvodu ich práce v oblasti ľudských práv. To má za následok beztrestnosť páchateľov a opakované porušovanie, ktoré tiež uľahčuje represálie.

. . . bude nám sponzor Matovičova vláda?

Kompetenciou vládnej moci je povinnosť zabezpečiť občanom – voličom podmienky pre naplnenie ústavného práva účasti na správe vecí verejných.  Ale zatiaľ nie je záujem zabezpečiť v našej krajine demokraciu či viac demokracie. Od našej vládnej moci sa dozvedáme podozrenia z korupcie a sústavné páchanie násilia. Len to psychické násilie na pracoviskách nám stále uniká. A takto sme na vládnej ceste došli k akýmsi kozmetickým úpravám v politickom „chomúte“ a my občania zase do momentu, keď na vlastnej koži vnímame aroganciu moci. Nikto z občanov nevidí ako Matovičovho „úradníckeho koňa“  nikdy nezaujímali konkrétne problémy slušných občanov. A PRITOM: Problémy boli a stále sú jednoduché, až primitívne porušenia zákonov v neprospech slušných ľudí.

Igor Matovič stále šíri strach u svojich voličov

Pripomínam: pred rokom mnoho našich občanov do posledných minút prebiehajúcich volieb vyjadrovalo svoje presvedčenie, že nemá koho voliť, lebo nenašli pomoc u doterajších zvolených politikoch politických strán.  Všetko nám ukázal posledný mesiac volebnej kampane. Potvrdilo sa, že politikom pomáhajú médiá, ktoré  „masírovali“ občanov politikárčením politických štruktúr. Veď bolo treba mobilizovať voliča. Na Slovensku sa už dávno stalo tradíciou, že všetko zvládneme vďaka našim médiám.

Matovič si presadzuje svoje egoistické „chúťky“

Čo priniesla po roku Matovičovej vlády práca poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pre občanov, ktorí ich tam volia? Kto nám o tom píše? Vôbec sa nečudujem, že dôvera občanov  v demokraciu ako systém vládnutia na Slovensku aj po týchto parlamentných voľbách zase nikoho nepresvedčila. Naša „demokracia po slovensky“ neposkytuje občanom možnosti realizovať svoje práva a  tiež neumožňuje v prípade, ak sú porušované, domôcť sa nápravy.  Ani súdnou cestou. Zase zlyhávajú  všetky štátne inštitúcie, ktoré štát zriadil na akúsi pomoc pre občanov.  A rovnako sa nemení cesta pomoci občanom. Je rovnako tŕnistá a veľmi vzdialená.

Obyčajný Igor Matovič sa zase nezaprel

Aj po roku vlády Igora Matoviča z parlamentu zase vidíme vzájomné útoky poslancov, ktorí zneužívajú na útoky SLOVO. A je jedno či koaliční alebo opoziční poslanci. Všetci zneužívajú hovorenú reč. Občania, voliči mysleli, že takto  má fungovať rokovanie parlamentu. Ale tu sa nám zahniezdil výskyt sociálno – patologického javu pre nás známy ako  mobbing v  pracovnoprávnych vzťahoch. Je to zlo vychádzajúce z nadriadenej psychopatickej osobnosti. Predsa každý poslanec prichádza do parlamentu z nejakého pracoviska. Niekto už zažil, či bol páchateľom mobbingu ako sociálnej patológie v našej dobe.  Zaznamenali sme: Matovič hneď prvý deň vládnutia kritizoval štátne inštitúcie, keď museli lekári či zdravotné sestry čakať týždne na ťažko zohnateľné rúška a ďalšie ochranné prostriedky.

 

Matovič bude len obyčajnou figúrkou na šachovnici?

Dôležité je sústavne robiť monitoring, osvetu pre verejnosť, ktorá asi nevie, ako funguje parlament. Občania sa zúčastňujú volieb, lebo obrovský mediálny buuum pred každými voľbami ich k tomu vždy dotlačí. Mnohí si nezisťovali a nezisťujú, či im poslanec parlamentu pomôže z bezprávneho stavu spoločnosti. Je preto žiadúce stále upozorňovať na problematiku výskytu podozrenia skutkovej podstaty psychického teroru na obete, aby sa obete obrátili na odborníkov. Ale ktorá obeť vie, kam sa má obrátiť?

Zničené existencie sa nezmestia do žiadnych novín a ani časopisov. To, čo dokáže vymyslieť mobbér na pracovisku, to ani mafia nevymyslí, skôr sme klesli do zvieracej ríše.  Príkladom zničených existencií budovania demokracie  je na Slovensku tisíce a tisíce obetí, ale nie všetci chcú svoj príbeh zverejniť. Poniektorí sa dožili dôchodku a vyrástli z nich rôzni aktivisti s videjkami.

Vie ministerka Mgr. Mária Kolíková presadiť právo a spravodlivosť

Podpora práce obhajcov ľudských práv, ich ochrana a vytváranie priaznivého prostredia pre ich činnosť tvoria jadro mandátu Európskeho komisára. Preto sme (IOÚP) oslovili Európskeho komisára, ktorý pomáha členským štátom pri plnení ich povinností ako obhajcov ľudských práv v tejto súvislosti poskytovaním rád a odporúčaní pri porušovaní ľudských práv. A treba mať trpezlivosť na odpoveď. A kto vie, aká je odpoveď ministerky spravodlivosti SR Mgr. Márie Kolíkovej na otvorený list, ktorý poslala bývala ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka vlády SR prof. JUDr. Katarína Tóthová?

Bývalá ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka vlády SR pre legislatívu prof. JUDr. Katarína Tóthová poslala ministerke Kolíkovej otvorený list

LEBO nie je všetko pasívne čakať, kým tu  Igor Matovič bude vládnuť tri roky bez ohľadu na ničenie životov.

 

Do parlamentu si občania zvolili starých „mazákov“, ktorí ale pravdu nepovedia

27.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Už v minulom článku sme Vás informovali, že po 8-mich rokoch sme sa dožili, že bude prvé pojednávanie v kauze žalobkyne proti žalovanému Slovenská technická univerzita. Hrozby s [...]

Hrozby s novými názvami, ale so starou podstatou alebo Slovák sa naučí aj s vlkmi vyť.

01.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. Sociopatia médií oslabuje silu pravdy alebo päť P pre Madam Justíciu Od podania žaloby dňa 25. 10 2018 proti žalovanému Slovenská technická univerzita sme čakali na prvé [...]

Sociopatia médií oslabuje silu pravdy alebo päť P pre Madam Justíciu

03.01.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy), v tomto Novom roku 2024 pokračujeme s informáciami z výskumu o našom budovaní demokracie po slovensky. Ako sme už písali v minulom článku, zistili sme: Zápisky z parlamentu zo dňa 16. 12. 2013 alebo pán Holjenčík na ÚRSE Koľko žalobných návrhov musí občan predložiť na slovenské súdy, aby jeho pravda zvíťazila? A to je jedno kde [...]

elektromobil

Prvý požiar elektromobilu na Slovensku: Vo vode je už tri dni, podpálený bol zrejme úmyselne

04.03.2024 13:11

K požiaru došlo pri rodinnom dome s tým, že elektromobil nebol pripojený na nabíjaciu stanicu.

Robert Kaliňák LLoyd Austin Pentagon Washington

Na našom partnerstve nikdy nezáležalo viac. USA ocenili prínosy Slovenska pre NATO

04.03.2024 13:06

Kaliňák zopakoval a priblížil postoje slovenskej vlády, ktorá podľa jeho slov kladie dôraz na dodržiavanie medzinárodného práva a odsudzuje každú formu agresie.

Lúčky pokus vražda dôchodkyňa plyn

Pod Tatrami vybuchla plynová fľaša, zranené sú dve osoby

04.03.2024 12:58

Zranení utrpeli popáleniny rúk a tváre druhého stupňa.

sopka La Cumbre vulkán galapágy

Na súostroví Galapágy vybuchla sopka, láva steká do mora

04.03.2024 12:41

Erupcia sopky nepredstavuje nebezpečenstvo pre ľudí. Na ostrove však žije viacero druhov živočíchov vrátane leguánov, tučniakov a kormoránov nelietavých.