Založ si blog

Kollár vydiera Matoviča alebo je to dobrá politická hra

Vážení študenti práva,(a nielen Vy),ďakujeme Vám (IOÚP) za obrovský záujem o 8. medzinárodnú konferenciu, ktorá sa koná dňa 16. 11. 2022 v Bratislave.
Je ďalším pokračovaním nášho úsilia za sociálnu normu humanizmu, resp. za zdravé medziľudské vzťahy, aby eurelatio basalis fungovali v každodennej realite, v pozemskom ľudstve. Prinášam informácie o tom, čo bude jej obsahom. Tentokrát sa sústredíme okrem iného aj na boj exposlankyne Národnej rady SR, Ktorá prežila mobbing, bossing na pracovisku. Dva dni (8. marca 2012) pred
zvolením za poslankyňu Národnej rady SR si prevzala výpoveď. A dňa 10. marca 2012 ju občania zvolili za poslankyňu Národnej rady SR.
Vážení študenti práva (a nielen Vy), tento prípad vošiel do histórie budovania demokracie po slovensky a ukážeme si, že aj do histórie našej justície. LEBO: po skončení mandátu poslankyne dňa 5. marca 2016 jej zamestnávateľ súčasne predložil skončenie štátnozamestnaneckého pomeru, kde uviedol, že štátnozamestnanecký pomer skončil spolu s mandátom poslankyne dňa 5. marca 2016. Zostáva otázka: Kedy jej zamestnávateľ vyplatil mzdu za výpovednú dobu? LEBO, ako viete výpovedná doba je súčasťou pracovného pomeru. V tejto dobe špekulácií neostávalo, len zase bojovať za svoje práva podaním nasledovných právnych úkonov na štátne orgány:
1. Platobný rozkaz – Na preukázanie právneho nároku na zaplatenie mzdy za výpovednú dobu dvoch mesiacov som navrhla, aby žalovaný – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – predložil dôkaz, a to doklad o mzde, ktorým by preukázal naplnenie si svojej povinnosti vyplatenia mzdy za výpovednú dobu dvoch mesiacov.Tento doklad o mzde ako dôkaz je meritum veci a jeho nepripustenie len dokázalo ďalší odborný nedostatok konania na Okresnom súde Bratislava II.
Ak by Okresný súd Bratislava II vzal do úvahy môj dôkaz, ktorým by žalovaný preukázal, že mi bola vyplatená výpovedná doba dvoch mesiacov podľa zákona, mohli byť moje právne nároky splnené v roku 2016 na prvom pojednávaní. A nemusela som podávať opravné prostriedky až po dovolanie na Najvyšší súd SR – všetko bez úspešne.
2. Preto ako dôkaz do súdneho konania som požiadala o právny výklad § 64
ods. 2 Zákonníka práce Právnickú fakultu UK Bratislava – katedra
pracovného práva – už viac ako dva roky neodpovedá.
3. Urgovala som katedru pracovného práva = rovnako dva roky neodpovedá.
4. Tiež som podanie právneho výkladu urgovala e-mailom JUDr. Vladimíra
Minčiča – tento nereaguje.
5. A ďalej podala som na Slovenskú advokátsku komoru sťažnosť na advokáta,
ktorý zastupuje žalovaného – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – bez
úspechu.
6. Podala som trestné oznámenie o spáchaní trestného činu nevyplatenia mzdy
podľa § 214 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších
predpisov – bez úspešne.
7. Podala som žiadosť o pomoc poslancom Národnej rady SR – Výbor Národnej
rady SR pre sociálne veci – bez úspechu.
8. Podala som žiadosť o pomoc poslancom Národnej rady SR- Výbor Národnej rady
SR pre ľudské práva a národnostné menšiny – bez úspechu.
9. Podala som žiadosť o pomoc poslancom Národnej rady SR- Výbor Národnej rady
SR mandátový a imunitný – bez úspechu.
10. Podala som žiadosť ministerke spravodlivosti SR – bez úspechu.
11. Podala som sťažnosť na odbor dohľadu nad súdnictvom – bez úspechu.
Dajme si otázku: Kto na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví dostal peniaze exposlankyne?
Vážení študenti práva,(a nielen Vy), je to vôbec možné, aby sa v našej krajine musela exposlankyňa Národnej rady SR domáhať pravdy a spravodlivosti v takom jednoduchom prípade? Ako sme preukázali (aj pomocou Vašich 17 žalobných návrhov podaných na slovenské súdy vo volebnom období 2012 -2016), žijeme v bezprávnej krajine. Demokracia sa u nás nemohla rozvinúť, pretože jeden volebný obvod a pomerný systém pri voľbách do Národnej rady SR a do Európskeho parlamentu spôsobil, že nám vznikli totalitné strany, v ktorých radoví členovia nemôžu kritizovať vedenie politickej strany či politického hnutia. Ak budú poslanci kritizovať, potom sa nedostanú na volebnú kandidátku. Podobne dopadne aj poslanec, ktorý prejaví nesúhlas z názorom vedenia strany v parlamente. Ak chcú byť poslancami a brať profity ústavného činiteľa a profity člena vládnej strany, musia byť servilný voči úzkemu vedeniu strany .
Vážení študenti práva (a nielen Vy), aby sme zviditeľnili náš projekt, požiadali sme dňa 14. 10. 2022 Borisa Kollára, predsedu Národnej rady SR o stretnutie vo veci prevencie a riešenia dôležitej problematiky sociálnej patológie ako rôznych foriem úmyselného znepríjemňovania pracovného života (t.č. už novinári píšu šikana na pracovisku), ktoré spôsobujú obetiam psychotraumu, a tiež môžu trvalo poškodiť psychické zdravie, čo často vedie k rozvoju somatickej choroby.
Ale hľa – novinári o Borisovi Kollárovi píšu: „Kollár stále viac ukazuje, že je homo politicus, dobre sa vyzná v chaose menšinovej vlády, nachádza ad hoc spojenectvá a ničoho sa neštíti. Je to klasická machiavelistická politika v duchu účel svätí prostriedky,“ zhodnotil pre Pravdu politológ Prešovskej univerzity Michal Cirner.
„Kollár má však u Matoviča „výnimku“ nielen pri hlasovaniach. Dvojitý meter platil aj pri dovolenkách v Dubaji. Kým Sulíkovi vyčítal, že bol na dovolenke, keď sa riešila koaličná kríza, Kollárova dovolenka pri odloženom parlamente problém nebol. Kollár zrejme našiel spôsob, ako s Matovičom vychádzať, čo sa Sulíkovi nepodarilo.“
A takto sa nám v politike ukazuje, ako sa Igor Matovič dostal pod „politickú papuču“.
Vážení študenti práva (a nielen Vy), porovnajme: Naša história demokracie po slovensky nás už poučila, že Igor Matovič sa dostal do parlamentu v roku 2020 porušením zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach. A kto je toho príčinou? Ako sme zistili, stalo sa „módou“ našich štátnych úradníkov, ak majú opraviť spôsobenú chybu radšej neodpovedajú. Rovnako je to aj v kancelárii Borisa Kollára, ktorý na náš list v mene občanov neodpovedá. Nie je potom vôbec divné, keď novinári napíšu, že Kollár našiel spôsob, ako s Matovičom vychádzať. To znamená: Kollár vydiera Matoviča alebo je to dobrá politická hra? LEBO v opačnom prípade by sme mohli organizovať 8. medzinárodnú konferenciu v kinosále Národnej rady SR dňa 16. 11. 2022 tak, ako sme to urobili pred 10 rokmi dňa 13. 11. 2012.
https://www.projustice.sk/pracovne-pravo/zbornik-z-konferencie-ludsko-pravny-rozmer-ochrany-prav-zamestnancov-2013
https://ritomska.blog.sme.sk/c/345496/Ludskopravny-rozmer-roku-2013.html

Naša krajina potrebuje novú tvorivosť ducha každého poslanca, lebo bezprávia a nespravodlivosti je tu habadej. Lebo vážení študenti práva( anielen Vy), a to si konečne musíme uvedomiť, máme také právo a máme takú spravodlivosť, akým politikom dáme moc do rúk a čo všetko im dovolíme stvárať.

Novinári odhaľujú našu tému v plnej nahote

To je ale zhnitá politická kultúra, však pán poslanec Matovič


Aj v tomto volebnom období pravidelne zaznamenávame obete mobbingu na našich slovenských pracoviskách . LEBO: V každom z nás vládnu ničivé pudy, ktorých sa zbavíme prenášaním na druhého. Akékoľvek neprimerané správanie vo forme narážok či skutkov, ktoré narúšajú dôstojnosť človeka a fyzickú a psychickú integritu jeho osobnosti ohrozujú jej pracovný výkon a výrazne sa podieľajú na zhoršení celkovej atmosféry na pracovisku. A parlament je tiež pracovisko.

 Politický podraz poslanca Matoviča na občanoch


Ak porovnáme útok so zvieracou ríšou, tak zviera reaguje na útok dvomi základnými spôsobmi: útokom a útekom. Zamestnanec nemá takú možnosť, organizmus zaznamená tri fázy: výstrahu, odpor a únavu. Agresor, resp.útočník vyvoláva u obete strach a tá ho zároveň provokuje už len svojou prítomnosťou.
Pozor, je to jeho morbídna hra. Chce obeť do nej vtiahnuť. Práve takéto prípady, kde nám obeť nevie, že agresor hrá morbídnu hru sa vyskytli na slovenských pracoviskách a registrujeme ich od minulého volebného obdobia 2012 – 2016. Ukážkou je morbídna hra Matoviča.
Upozorňujem, že štátny sektor je zdevastovaný sociopatickými formami riadenia. Naši slovenskí bossovia, či mobbéri, veľmi radi zneužívajú diery v zákonoch. Vidina majetku ich zlákala a veľmi dobre vedia, že neexistuje postih za páchanie sociálno-právneho násilia. A k tomu im pomáhajú médiá LEBO sú veľmi dobrým prostriedkom na udržanie moci v tomto prehnitom systéme. Len nepustiť moc, ktorou vládnu tomuto národu.

Keď na pracovisku nastáva teror zo strany nadriadených , ktorí sú podriadení zamestnávateľovi (čo to je?)


http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kvasnakova3/subor/Guntasova.pdf
Vivat 8. medzinárodná konferencia!

Do parlamentu si občania zvolili starých „mazákov“, ktorí ale pravdu nepovedia

27.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Už v minulom článku sme Vás informovali, že po 8-mich rokoch sme sa dožili, že bude prvé pojednávanie v kauze žalobkyne proti žalovanému Slovenská technická univerzita. Hrozby s [...]

Hrozby s novými názvami, ale so starou podstatou alebo Slovák sa naučí aj s vlkmi vyť.

01.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. Sociopatia médií oslabuje silu pravdy alebo päť P pre Madam Justíciu Od podania žaloby dňa 25. 10 2018 proti žalovanému Slovenská technická univerzita sme čakali na prvé [...]

Sociopatia médií oslabuje silu pravdy alebo päť P pre Madam Justíciu

03.01.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy), v tomto Novom roku 2024 pokračujeme s informáciami z výskumu o našom budovaní demokracie po slovensky. Ako sme už písali v minulom článku, zistili sme: Zápisky z parlamentu zo dňa 16. 12. 2013 alebo pán Holjenčík na ÚRSE Koľko žalobných návrhov musí občan predložiť na slovenské súdy, aby jeho pravda zvíťazila? A to je jedno kde [...]

MH370

Existujú presvedčivé dôkazy? Malajzia chce po šiestich rokoch opäť pátrať po lete MH370

04.03.2024 12:05

Boeing 777 zmizol 8. marca 2014 počas letu z Kuala Lumpuru do Pekingu.

Nemecko fregata more Červené húsíovia loď

Talianska vojnová loď bola nútená zostreliť raketu húsíov v Červenom mori

04.03.2024 11:58

Bol to ojedinelý zásah talianskeho námorníctva, ktoré sa od druhej svetovej vojny do značnej miery vyhýbalo priamej akcii.

Anna Gin Ako sa tam mas

List z Charkova: Pomôžte, spisovatelia, nech nemusím písať vojnové kroniky!

04.03.2024 11:39

Naše rozbité sny, zničené domovy, odlúčené rodiny - to je hrôza. Ale najstrašnejšie, najobludnejšie, najnepredstaviteľnejšie je zabíjanie deti.

peter kubina

Proti rozhodnutiu súdov nevrátiť vyšetrovateľa Čurillu do práce podali dovolanie

04.03.2024 11:38

O dovolaní bude rozhodovať Najvyšší súd SR.