Založ si blog

To je ale zhnitá politická kultúra, však pán poslanec Matovič

Z knihy Zápisky z parlamentu:  Len čo sa začalo rokovanie parlamentu, už sa nám tam poslanci hašteria………ale nie o nich chcem písať……..to nechám novinárom, veď ich je v parlamente habadej. Myslím, že poslanec má možnosti  preskúmať, čo mu jeho postavenie poslanca garantované Ústavou Slovenskej republiky umožňuje. Zatiaľ nám to v histórii žiaden zo zvolených  poslancov  nepreskúmal. Upozorňujem: to nie je len tvorba, návrhy a prijímanie zákonov, hlasovanie, rozprava, diskusia, ktorá k ničomu nevedie. Zase samé hádky, osočovanie. Ale to nevedie k riešeniu problémov v našej bezprávnej spoločnosti.

Naša krajina potrebuje novú tvorivosť ducha každého poslanca, lebo bezprávia a nespravodlivosti je tu habadej. Lebo vážení, a to si konečne musíme uvedomiť, máme takú spravodlivosť, akým politikom dáme moc do rúk a čo všetko im dovolíme stvárať.

Poďme ďalej a zase si dajme otázku žijeme na Slovensku v právnom štáte? Nie. Tento týždeň ste nás zavolali na Okresný súd Bratislava I k dvom prípadom žalôb, ktorými ste sa snažili dokázať, že Vaša výpoveď je neplatná. Obidve výpovede majú spoločný dôvod skončenia pracovného pomeru. Organizačné zmeny.  Na každom prípade bolo možné zistiť, že mnohí sudcovia akoby zabudli na postavenie sudcu, ktorý má byť zárukou zákonnosti a spravodlivosti

Do okienka pre študentov práva podávam nasledovné skutočnosti. Prípad prepustenia štátneho zamestnanca na Ministerstve vnútra SR začal ešte v roku 2012.  A tak sme v priamom prenose zo súdnej siene mohli zistiť, že sudkyňa už rozhoduje o náhrade mzdy. To aké koleso boja za svoje práva v aplikačnej praxi súdov si musel žalobca vytrpieť, to už mal pán žalobca za sebou. Žalobca zvíťazil a výpoveď pre organizačné zmeny je neplatná. Aké je to víťazstvo, keď mu vzali prácu a nárok na náhradu mzdy mu priznali len za 24 mesiacov. Súd žalobcovi neprizná nárok na mzdu od roku 2012. Toto nie je v aplikačnej praxi súdov možné. Žalobcovi súd priznal nárok na mzdu za 24 mesiacov. Právnička z Ministerstva vnútra chce ešte viac znížiť mzdu, a to o polovicu a bez nároku na úroky z omeškania. Prečo? Lebo pán žalobca sa zamestnal. Ďalší prvok bezprávia. Ako muž,  živiteľ rodiny sa predsa musel zamestnať. Právnička trvá na znížení náhrady mzdy na polovicu.  Koniec koncov rozhodla sudkyňa a priznala náhradu mzdy za 24 mesiacov bez úrokov z omeškania.

Každý sa bojí aj na súdoch už samotnými sudcami poukázať na zlo, do ktorého celá spoločnosť od roku 1989 spadla. Nesieme si dedičstvo veľkej hniloby a zla, násilia v celej spoločnosti. Ale my sa nevzdávame, bežíme ďalej svoj beh, svoj boj, to je súčasť terapie pre štát. Na našej ceste sa stretávame s Vami, ktorí ste na tom veľmi zle.

Prípad štátneho zamestnanca z Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky sa začal nástupom nových poslancov v marci v roku 2016. Hneď po skončení volebného obdobia v roku 2016 nám Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky prepustila štátnych zamestnancov z dôvodu:  Organizačné zmeny. Na pojednávaní, na ktoré sme boli pozvaní, sme zistili, že ani po dvoch rokoch sudkyňa nerozhodla. Len dnes rozhoduje o dôkazoch, o výsluchu svedkov. Týmto sa v aplikačnej praxi súdov predlžuje spor. A ďalej aplikačná prax súdov prinesla poznatok – v priebehu konania vymeniť sudcu. Ďalší prvok bezprávia. Ale to si nikto nevšíma, lebo všetkým –  aj sudcom aj advokátom ba  aj žalobcom  – ide len o jedno o prácu a náhradu mzdy.  Každému však v inom záujme.  Nová sudkyňa sa s vecou oboznamuje, koho to trápi……hlavne, že nám tu „niekto“ vymyslel v aplikačnej praxi súdov, ako sa dajú predlžovať súdne spory.

Vážení, nevzdávajte sa, lebo pre ambície jednotlivcov sa na Slovensku, ale aj vo svete napáchajú masové zločiny, ktoré nepotrestá nikto, tam asi diplomacia nefunguje a každý sa bráni svojou pravdou,. Zneužívanie moci mocnými sveta je v 21. storočí v EÚ na mocenské záujmy neospravedlniteľné. A prečo je to tak, následkom je hlad a hladomor miliónov ľudí, choroby a obete  sú ako štvaná zver.

A kde je chyba v celom tomto marazme, kde každý je každému vlkom. Občania, voliči si stále volia do parlamentu tých istých poslancov, ktorí v snahe za honbou zisku dávno zabudli na občana, voliča.  Spomenú si na neho len pred voľbami. Slováci žijú v bezprávnom štáte, kde platí pravidlo moci. Sladké reči a sladké sľuby starých politických strán SMER, KDH, SDKÚ, SAS, OĽANO sú dnes už prežitkom. Mali šancu a nevyužili ju. Nedokázali posunúť spoločnosť, kde na pracoviskách by vládla firemná kultúra.

A prečo toto všetko píšem? Lebo médiá zverejnili správu, že platíme vysoké ceny elektriny, vody tepla, plynu.

KAUZA: Mitríkovi kontrolóri dávajú zistenia o Jahnátkovom úrade sieťových regulácii polícii

„Zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) došlo v minulosti pri kľúčových konaniach a rozhodovaniach k viacerým porušeniam zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o verejnom obstarávaní, ako aj zákona o finančnej kontrole. K takému záveru dospeli kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).Predseda úradu Karol Mitrík protokol o výsledku kontroly odstúpil na ďalšie konanie nielen Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ale aj orgánom činným v trestnom konaní. ÚRSO v čase kontroly nemal podľa NKÚ vypracovaný interný predpis, ktorý by proces cenového konania podrobnejšie upravoval. Pre účely objektivizácie majetku pre nové regulačné obdobie, teda od roku 2017, využil znalecké skúmanie, ktoré vykonali štyri externé znalecké organizácie, 17 externých konzultantov a do procesu boli zapojení aj zamestnanci úradu.“

Vážení, o tom som už na prvom vystúpení v parlamente podala riešenie do Programového vyhlásenia vlády SR 2012. A v roku 2016 –  na konci volebného obdobia rovnako.

Na čo si potom občania volíme poslancov do parlamentu, keď poslanci parlamentu nemajú kompetenciu niečo riešiť. 

Preto aj lider Matovič nám tu predvádza zhnitú politickú kultúru a nič občanom nevyrieši a nepomôže, však pán Matovič.

https://www.mojevideo.sk/video/26347./marika_ritomska_1_vystupenie_v_nr_sr_2012.html

https://www.mojevideo.sk/video/26332/ako_marika_ritomska_nalozila_poslancom.html

Nuž platné právo musí byť poznané, aby mohlo ovplyvňovať ľudské správanie a upravovať ho požiadavkami, to znamená musíme mať požiadavky na ľudské správanie s poznaním na platné právo.

Len pripomínam: Výskum o tom či poslanec parlamentu niečo občanom pomôže, sme začali v roku 2012, a to mojím príchodom ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky.

Lebo bolo a  je veľmi dôležité, aby bol na Slovensku konečne niekto, kto chce pomáhať všetkým občanom v zamestnaní aj bez zamestnania, či takým, ktorí sa ešte len na zamestnanie pripravujú alebo si ho len vyberú. Stále viac sa k našej problematike blížia aj naše média. A to je dobre. Lebo človek chce za sebou niečo zanechať, niečo dobré a niečo zapamätateľné.

V súčasnosti sme svedkami prípadov domáceho a rodinného násilia, v niektorých prípadoch až s dopadom na stratu života obete. A práve aj táto téma zahŕňa naša štúdia obetí mobbingu, bossingu na slovenských pracoviskách.

Naši politici nám občanom zostali a zostávajú stále dlžní. A je jedno či je to komunálny, župný alebo parlamentný poslanec. Lebo nikto z nich nemá a nevie občanom pomôcť v boji proti psychickému násiliu. A tiež nám  nikto z nich nevie a nepovie pravdu. Kandidát na bratislavského primátora Viktor Bereš na jednom predstavovaní kandidátov síce zviditeľnil mobbing na Bratislavskom magistráte, ale moderátor „šikovne“ odsunul mobbing do stratena.

Každé voľby sú len“ výberovým konaním“, na ktoré si politici „brúsia“ svoje zuby. Je to rovnaké, aj tam aj tam, víťaz je už známy.

 

Preto upozorňujeme, že

1.    u každej obete po precitnutí zo zbytočnosti nadmerného snaženia sa nastupuje stav bezradnosti, bezmocnosti, neraz vyúsťujúci do beznádeje až zúfalstva.

2.     obeť túži, aby sa to, čo často nevie ani pomenovať, čo najskôr skončilo, no koniec utrpenia neprichádza.

3.     obeť je v permanentnom psychickom tlaku.  Neustále myslí na problémy v práci, líha si s nimi, vstáva s nimi, pričom sa v noci často budí plná strachu. Nepomáhajú ani víkendy, obeť od piatku myslí na pondelok, kedy to začne znova.

4.     tým, že obeť mobbingu, bossingu nie je schopná účinne brániť, potom dochádza v práci zákonite zníženie pracovného výkonu, zníženie kvality práce.

5.  postihnutý je často práceneschopný a tým všetkým paradoxne dáva za pravdu šéfovi, ktorý jeho tyranizovaním dosiahol jeho čiastkové alebo úplné zlyhanie.

6. obeť si často spôsobí posttraumatickú stresovú poruchu, ba neraz dochádza až k samovražde obete.

Inštitút ochrany ústavných práv zistil, že najčastejšie sa pracovníci na pracoviskách bránia použitím týchto stratégií:: 62 % pracovníkov sa radšej vyhýba škodiacim osobám, resp. mobbérom, 38 % pracovníkov sa ohradilo od začiatku páchania skutku a s dotyčným si to priamo vybavili, 57,7 % pracovníkov ignoruje PáCHANIE SKUTKU NáSILIA, čím sa stáva spolupáchateľom.

 

Advokát je dôležitý v každom súdnom konaní, ale pozor. . .

16.11.2023

Vážení študenti práva a nielen Vy, Inštitút ochrany ústavných práv v predvečer osláv 17. novembra považuje za dôležité pripomenúť históriu nášho slovenského parlamentu a upriamiť pozornosť na naše medzinárodné konferencie, ktoré organizujeme od roku 2013, aby sme zachytili budovanie slovenskej demokracie. Premiér Igor Matovič si spravil z politiky biznis – [...]

Politici získali moc a národ sa „zabáva“

30.10.2023

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. Skôr, ako pristúpime k ďalšej informácii o našich právach, zopakujme si dôležité skutočnosti, ktoré sme priniesli v minulom článku. Taktika politických strán Ani v posledných [...]

Taktika politických strán

16.10.2023

Vážení študenti práva,(a nielen Vy), ďakujeme za gratulácie a prejavy priazne, ktoré nám stále posielate. Znovu pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. A máme po voľbách. Čo nám priniesli? História sa zase zopakovala. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale ľudia [...]

Volodymyr Zelenskyj

ONLINE: Zelenskyj: Veľké štáty pre Gazu zabúdajú na Ukrajinu. Žiadne rozhovory o mieri s Ruskom nebudú

01.12.2023 07:00, aktualizované: 07:24

Veľké štáty zabúdajú na Ukrajinu a prepli sa na situáciu v Gaze, presne to chcelo Rusko dosiahnuť, povedal Volodymyr Zelenskyj.

Izrael / Obrnené vozidlo / Pásmo Gazy /

Koniec prímeria v Gaze. Izraelská armáda oznámila obnovenie bojových akcií

01.12.2023 06:20, aktualizované: 08:07

Izraelská armáda uviedla, že obnovila bojové operácie v Pásme Gazy. Hnutie Hamas podľa nej porušilo prímerie raketovým útokom, píšu agentúry.

COP28, klimatický summit, klíma, Dubaj

Na klimatickej konferencii COP28 prehovoria svetoví lídri, vrátane Čaputovej

01.12.2023 06:10

V Dubaji sériou vystúpení svetových štátnikov pokračuje konferencia OSN o zmene klímy COP28.