Založ si blog

Mafiánsky biznis pre politikov?

Vážení študenti práva (a nielen Vy), ďakujeme Vám za Váš záujem o zistenie pravdy o tom, ako pokračuje boj za spravodlivosť exposlankyne, ktorá kandidovala do parlamentu v roku 2012, a zachránila sa pred prenasledovaním svojho zamestnávateľa – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Bol to  tvrdý mobbing. Tento mobbing trval 4 roky. A v parlamente zistila, že tu nie je záujem o zmenu systému, to znamená nie je záujem niečo riešiť. Aj tam sa riešia vzťahové pasce ako na našich pracoviskách. 

Páni študenti, ďakujeme, že pomáhate šíriť naše názory, ktoré sa tradičnými médiami k verejnosti nedostávajú. Je dôležité, že mnohí zamestnanci prišli do poslaneckej kancelárie a porozprávali o tom, že majú na pracovisku mobbing. Máme o tom evidenciu a dali sme ju do Zborníkov zo 7 medzinárodných konferencií uložených v našich knižniciach.

Ale poďme k meritu veci: Ako sa prípad vyvíja po skončení môjho pôsobenia v parlamente? Jednoducho stále sa na súdoch rieši. A dňa 25.01.2022 som si prevzala Uznesenie Okresného súdu Bratislava III, kde ma informovali, že v mojej veci má konať Okresný súd Bratislava II. Teda tam, kde som podala dňa 05. 04. 2016 Platobný rozkaz o vyplatenie mzdy za dva mesiace výpovednej doby a dňa 11. 04. 2016 Žalobu o určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru  Točíme sa v kolese právnych úkonov.

Prípad žije a stále sa vyvíja.  Ale Vy študenti práva máte vedieť, že každý právny úkon patrí do našej histórie práva a zároveň  do našej histórie budovania demokracie po slovensky.

Mlčanie politikov ohrozuje zdravie občanov (voličov) v celej Európskej únii

Chcete aby Vaša kauza zaujala? Tak prineste príbeh. Páni študenti, príbeh exposlankyne je príbehom pre investigatívneho novinára. Áno, čím účinnejšie budú odborné poznatky v tejto kauze, tým lepšie dokážeme našej spoločnosti, ako je ťažké šíriť pravdu. LEBO naši novinári, šíria strach a tým šíria niečo nebezpečné pre nás, občanov.

Najlepšie je nájsť jeden prípad plný emócie a novinári tento prípad „opíšu“ vo všetkých médiách. Ale pozor, je čas zamyslieť sa nad klamstvom médií. Veď každý chce peniaze a je rád, ak ich má, čo najviac. Ale nikto si nevšimne, že pomoc pre občanov nikto nerieši ani v tomto volebnom období. PREČO? Je to len biznis, a to pomocou politikov – plagiátorov.

Občan je ten posledný, ktorému sa má pomôcť .Veď nikto nechce nič riešiť. Kto vie a chce pomôcť??? Informačný chaos.  A to je jedno, či je za tým šéfredaktorka  Beáta Baloghová či investigatívny novinár Roman Cuprík. Môžete, páni študenti,  sledovať, ako nám stále viac a viac klesajú ľudské práva. LEN zahltiť ľudí správami a nič viac, je to miliónový biznis.

Novinári manipulujú svojich čitateľov. A dnes vidíme, že novinári zlyhali a to všetko pre prácu a peniaze. LEN aby priniesli voličom klamstvá, tak dokázali novinári klamať o pandémii. Veď,  je to choroba ako každá iná a preto musíme ju liečiť a nemôžeme pripustiť, aby ju liečili novinári.

Žiadny zákon, a to si novinári neštudujú –  nemôže spôsobovať nijakú formu diskriminácie a nemal by ju spôsobovať ani svojou nedostatočnou definíciou. Nedostatočná definícia pojmov v zákonoch je otvorenou možnosťou deklinácie výkladu práva, paralelného, scestného, až protikladného výkladu. Toto by sme mali mať pred očami, iba tak je možné tvoriť Spravodlivosť v Zákone.  Zákony stále ukazujú hrubé defekty, ktoré sa stali zubami hlodajúcimi kosti každého zamestnanca, občana či voliča.

Ani súčasné programové vyhlásenie vlády, resp. plán obnovy nemá vôľu odstrániť zo zamestnaneckých vzťahov formu útlaku jednotlivca. Nie je tu žiaden boj proti týmto nešvárom. V stave, v akom je slovenské právo dnes, je skôr bezprávnym právom pre absolútnu väčšinu občanov SR, a to vďaka právnym deklináciám v aplikovaní práva. A toho sa bojí každý právnik (nemenujem).

Denne sa okolo nás stávajú prípady, kedy sú našim občanom odopierané ich práva. Ak súčasné reštriktívne opatrenia uvalené na celý svet sú jedinou rozumnou reakciou na COVID-19, prečo sa rovnaká naliehavosť nepriznáva potrebe obrátiť samého seba a svoje duchovné hodnoty.  Ďakujeme pánu Adamovi za zaslanie listu  od zamestnancov Domova sociálnych služieb v Pezinku, ktorý adresujú zamestnanci predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja Jurajovi Drobovi. Je predsa jasné, že dôchodcovia , ktorí v Domove sociálnych služieb Pezinok zahynuli, mali voči sebe tvrdý bossing zo strany pani riaditeľky. Vymenili ju. Ale tým nepomohli odstrániť zlo v ľudskom konaní. 

Koronavirus v Domove sociálnych služieb Pezinok, kto za to môže, už vieme

Inštitút ochrany ústavných práv len dokazuje, že žijeme v krajine plnej bezprávia:

  1. kde vládne moc na pracoviskách,
  2. kde si nevážime človeka,
  3. kde ľudia sa správajú ako vlci. A je jedno,
  4. či sa tak správajú v rodine, v manželstve, či na pracovisku.
  5. LEBO všade je to o ľudskom konaní.
  6. Tento  právny úkon dosiaľ nikto nepomenoval a nevenoval sa mu v parlamente.  Je čas každému občanovi otvoriť oči a nebáť sa pozrieť do susedných členských krajín Európskej únie, ako si tam vážia človeka ako ľudskú bytosť stvorenú Bohom.

Jednoducho zmena fungovania Slovenska, ktorá je založená na tom, že  budeme hovoriť ľuďom pravdu, žiadna korupcia, hmotná zodpovednosť politikov, verejných činiteľov, vláda založená na dôvere ľudí, včasná zdravotná starostlivosť, dobrá práca a dobré mzdy, vnútorne silné, potravinová sebestačnosľ, rovnosť príležitosti, zmysluplná informatizácia, ochrana životného prostredia, máme  stovky,, tisícky prísľubov na ceste k lepšiemu Slovensku.

Matovičova vláda zalepila oči svojim voličom

Pre právne vedomie každého občana treba zopakovať: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky nemá konkrétnych voličov, ktorým by bol zodpovedný za svoje pôsobenie v parlamente. Náš systém zaručoval a stále zaručuje, že bez strany sa do parlamentu určite nik nedostal. Poslanec mohol zostať v úzadí, ale  nemal vlastný zdroj legitimity voči straníckej disciplíne, ak si chcel presadiť svoj názor.

Ale pozor! Líder OĽaNO a to zopakujem: chcel už v roku 2012  priniesť nový prvok do doterajšieho  volebného systému. Aj vtedy sa riadil Ústavou Slovenskej republiky: štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov.

Žiaľ, jeho predstava sa ani do roku 2020 nestala skutočnosťou. Mohli sme byť svedkami, ako si z vysokej politiky spravil biznis. Naďalej hral pred občanmi divadlo pod taktovkou SMERu. Bola to žravá politika po peniazoch.

Bilancia Matovičovej vlády aj za pomoci pravdivých konšpirácií

Veľa  podnikateľských chúťok nám prinášal do parlamentu od roku 2012 v priamom prenose. Ale popritom stále unikala práca s občanmi, voličmi. Navonok sa s nimi pracovalo, ale nič konkrétne sa pre nich neriešilo.

Od roku 2016 t. j. po skončení mandátu poslankyne parlamentu sa obraciam na naše právnické orgány so žiadosťou o odborný výklad ustanovenia § 64 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.

V tejto súvislosti uvádzam: pred mojím zvolením za poslankyňu Národnej  rady Slovenskej republiky mi zamestnávateľ ÚRSO zaslal skončenie štátnozamestnaneckého obdobia Výpoveďou zo dňa 29. 02. 2012 , ktorú som prevzala dňa 08. 03. 2012 a dňa 10. 03. 2012 som bola zvolená za poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky.

Moje zvolenie za poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 03. 2012 sa stalo dôvodom, že v mesiaci apríl 2012, t. j.  od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, mi nemohla začať plynúť výpovedná doba.

Za obdobie výkonu mandátu poslankyne Národnej rady SR , t. j. od 10. 03. 2012 do 05.03. 2016 mi nepatril funkčný plat.  A po  skončení môjho mandátu poslankyne Národnej rady SR (vo volebnom období 2012 – 2016) mi URSO neumožnil pokračovať v štátnozamestnaneckom pomere počas dvoch mesiacov výpovednej doby,  a to od 06. 03. 2016 do 05. 05. 2016. V tejto súvislosti je na mieste otázka, komu bola na ÚRSE vyplatená mzda žalobkyne za výpovednú dobu – dva mesiace?  

Považujem za dôležité uviesť skutočnosť, že v histórii nášho práva neexistuje prípad pre právne posúdenie, kedy poslankyňa Národnej rady SR, ktorá bola zvolená do parlamentu,  dva dni pred jej zvolením obdržala výpoveď. 

Z toho titulu žiadam, ako uvádzam v tomto videu Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave od 6. júna 2018 a o pol roka v urgencii o zaujatie odborného stanoviska na nasledujúce otázky ako dôkaz  pre prebiehajúce súdne konanie.

A rovnako žiadam o odbornú odpoveď:

1.Výbor NR SR pre ľudské práva

2.Výbor NR SR pre sociálne veci

3.Výbor NR SR mandátový

4.Ministerstvo spravodlivosti odbor dohľadu nad súdnictvom

5. Generálna prokuratúra SR

na otázky

Kedy mi mala začať plynúť výpovedná doba, keď som bola dňa 10. 03. 2012 zvolená za poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky a volebné obdobie mi skončilo dňa 05. 03. 2016?

Kedy mi začala plynúť ochranná doba podľa ustanovenia § 64 ods. 2 Zákonníka práce?

Kedy mi skončila plynúť ochranná doba podľa ustanovenia § 64 ods. 2 Zákonníka práce?

Či ochranná doba spôsobila prerušenie plynutia výpovednej doby pri skončení môjho štátnozamestnaneckého pomeru?

Na všetky otázky uvádzame odpovede štátnych inštitúcií  pre zachovanie histórie našej demokracie po slovensky v Zborníku zo 6 a 7. medzinárodnej konferencie konanej v roku 2020 a v roku 2021 v Bratislave. Zborník je uložený v slovenských knižniciach v súlade so zákonom.

A hľa 1. československá konferencia o tom,  aké nedostatky máme v zdravotníctve.

Všetko sa točí okolo koronavirusu, Tieto udalosti spojené s koronavirusom sú akýmsi Božím „klopaním“ na dvere sveta, alebo na dvere nášho vlastného srdca. Koronavírus ukázal ľudskú bezmocnosť. Národy sveta reagujú na koronavirus v strachu. Strach môže byť oprávnený, rovnako ako ochranné opatrenia vlád a úradníkov. Ale tu a tam viditeľná hystéria len ukazuje naprostú bezmocnosť našej spoločnosti.

 

A ešte informácie od našich rakúskych kolegov Em.O.Univ.Prof.Dr. med.Hartmut Glossmann, Medical University of Innsbruck 

Existuje dočasná súvislosť medzi injekciami mRNA a zvýšenou úmrtnosťou vo vekovej skupine mladých mužov. Vynikajúci vedci a lekári z Anglicka preto 19. januára 2021 požadujú od zodpovedných okamžité objasnenie – s odvolaním sa na myokarditídu – o tejto štatisticky významne zvýšenej úmrtnosti: [ https://www.hartgroup.org/open-letter-to -the-mhra -regarding-child-death-data/ ]. Výsledok tejto analýzy by mohol mať celosvetové dôsledky, občianske aj trestné. V mojom vyjadrení k zákonu o povinnom očkovaní boli uvedené kontraindikácie pre injekcie mRNA.

Vstupenka do nového dôstojného života

Myokarditis Risiko und Tod- als Folge von Spike mRNA Injektionen bei Heranwachsenden

Koho nám novinári pošlú do Európskeho parlamentu?

03.06.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. Už v minulom článku sme Vás informovali,že jedno médium sa našlo, aby zverejnilo, prečo blogeri píšu. Prečo Flašík nezverejniil video IOÚP ? Ale dnes Vám prinesiem úryvok z knihy [...]

Prečo Flašík nezverejniil video IOÚP ?

20.05.2024

Znovu Vám prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. Znovu uvádzam: Prečo sa nikto [...]

Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ?

09.04.2024

Prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. A stále je dôležité: Prečo sa nikto [...]

irán, izrael, útok

Irán nainštaloval nové centrifúgy v stredisku na spracovanie uránu

13.06.2024 21:14

Západné krajiny Irán dlhodobo podozrievajú, že má v úmysle vyrobiť jadrovú zbraň.

Emmanuel Macron

Zacharovová: Francúzsko sa príliš angažuje v konflikte na Ukrajine, hrozí mu stret s Ruskom

13.06.2024 18:15

Podľa hovorkyne ruskej diplomacie je načase, aby sa ľudia vo Francúzsku prebudili a uvedomili si, do čoho sú zaťahovaní.

Putin Gold

Veľká sedmička prinúti úspory Moskvy pracovať pre Kyjev

13.06.2024 18:04, aktualizované: 22:27

Šéf Kremľa s nimi kedysi sedel za jedným stolom. Z niekdajšej Veľkej osmičky je ale dnes Veľká sedmička, a jej lídri na summite G7 v Taliansku chystajú veľké zúčtovanie s Vladimirom Putinom za jeho agresiu proti Ukrajine.

Emmanuel Macron

Macron hrá po prehre v eurovoľbách vabank. Ako môže jeho pád ovplyvniť úniu?

13.06.2024 18:00

Vráti sa Smer po eurovoľbách do rodiny európskych socialistov? Analytici sú skeptickí.