Založ si blog

Prečo sa zločiny Igora Matoviča nikdy nevyšetria?

Možno si na túto otázku viete odpovedať. Ale pozor, neponáhľajte sa. Poďme sa pozrieť na to z právneho hľadiska, aby ste si zase zvýšili právne vedomie občanov. Už v minulom článku sme sa zaoberali Igorom Matovičom, ktorý  na začiatku svojho vstupu do politiky tvrdil, že jeho snom je vytiahnuť do parlamentu skupinu desať až dvadsať nezávislých ľudí, ktorí nie sú „zviazaní straníckou disciplínou“. Ale jeho idea nepriniesla spokojnosť občanom v boji za právom a spravodlivosťou. Ako vidíme naša osveta (IOÚP) je nápomocná aj opozícii a rovnako médiám.

Igor Matovič „zasadil“ do politiky stopy zločinu

POZOR, Igor Matovič po vstupe do politiky zabudol, že história budovania demokracie od jej vzniku je zameraná predovšetkým na náš parlament. A nielen to, ale je potrebné vedieť, ako funguje náš parlament.

Mala som príležitosť v roku 2012 mojím vstupom do politiky to zistiť.  Odvtedy sa razantným tempom dostáva do popredia naša téma šikana na pracoviskách ba aj v médiách jej dávajú sem-tam priestor. Novinári sa pomocou našej osvety tiež naučili, a ukazujú, že  poslanci neslúžia svojim voličom podľa Ústavy Slovenskej republiky. Nuž poslanci  majú už 30 rokov  len  „spevavé reči ale žiadne skutky“.  Na čo máme mať takých politikov, ktorí dosiaľ nevedeli  pochopiť, čo je ich úloha v zmysle Ústavy Slovenskej republiky.  30 rokov sa poslanci  v parlamente prezentovali a stále prezentujú politickými rečami. Ale takto nedokážu nič zmeniť pre blaho občanov.

Poďme ďalej: naša téma postihuje mnohých občanov a aspoň trochu sa týka každého z nás. A tak zopakujem: štát si stále neuvedomuje, ako produkuje vysoko efektívnu „pásovú výrobu“ sociálnych katastrof.

Vzťahové pasce na pracoviskách odhaľujú ministri vo vláde Igora Matoviča

Dnes už mnohí z Vás vidia, ako nám našu tému ukazuje mobbér t. č. minister financií  Igor Matovič . Nikto mu nezabráni, aby aj v tejto štátnickej funkcii ponižoval, sabotoval prácu zamestnancov, tentokrát odborníkov na pandémiu. Príkladom je riaditeľka a generálna tajomníčka  Štátneho ústavu na kontrolu liečiv PharmDr. Zuzana Baťová, PhD..

Napriek tomu dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a člen Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, navrhol udeliť riaditeľke a generálnej tajomníčke Štátneho ústavu na kontrolu liečiv PharmDr. Zuzane Baťovej, PhD. prestížne ocenenie.

https://mediweb.hnonline.sk/spravy/2330410-riaditelka-sukl-zuzana-batova-dostane-prestiznu-cenu-navrhol-to-dekan-farmacie

https://mediweb.hnonline.sk/spravy/2332202-statny-ustav-pre-kontrolu-lieciv-odmieta-politicky-natlak-v-suvislosti-so-sputnikom-cele-stanovisko

https://mediweb.hnonline.sk/spravy/2328898-sukl-sputnik-v-dovezeny-na-slovensko-je-iny-ako-posudzuje-europska-liekova-agentura

Môžete všetko napísať alebo povedať, okrem pravdy a faktov, lebo. . . .

Na Slovensku  je to stále to isté, ak sa niekto dostane k moci pre neho platí „Zákon som ja.“

https://ritomska.blog.sme.sk/c/510844/v-politike-stale-viac-sa-prehlbuje-existujuci-problem-otrokarstva.html

Pripomínam v roku 2013 na medzinárodnej konferencii v Bad Kreuznachu Schutz vor mobbing nám hlavná organizátorka Anka Kampka zo Sörgenlochu  priblížila svoje skúsenosti v boji proti mobbingu v Nemecku. Zaujalo ma, že problematike mobbingu sa v Nemecku venujú od roku 1996, kedy spolu so Švajčiarskom vytvorili internetové siete o mobbingu. V roku 1999 bolo sídlo premiestnené z Ratingenu do Sörgenlochu.

To sa nedá ani porovnať s naším Slovenskom. Na Slovensku  sa o boji proti mobbingu v tom čase nikomu ani len nesnívalo. A písať o prípadoch zneužívania, ponižovania, či sabotovania práce zamestnancov na pracoviskách do slovenských novín?  Joooj, to by novinári prišli o prácu.

Mladý  zamestnanec alebo starý zamestnanec, žena alebo muž, či je v škole, alebo na pracovisku, či žije sám alebo v rodine, každý môže mať s mobbingom životné skúsenosti, napísala Dorothea Schafer, miestna poslankyňa Bad Kreuznachu, vo svojom pozdravnom liste všetkým spoluučastníkom medzinárodnej konferencie.

Kde nám o tom písali naše médiá? Nikde. Nikde nám nepovedali a nenapísali, aký boj zažijeme v boji o pracovné kreslá.

A práve mobbér Igor Matovič bol a je ten, ktorý nám dokázal, ako sa moc získa, ako sa moc vlastní a potom ako sa s mocou disponuje.

Pre tých, čo to stále nechápu zopakujem, príčina je v náplni práce našich poslancov. Politici, nováčkovia, ktorí prídu do parlamentu so svojou politickou stranou musia pracovať v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR. Ale dosiaľ to občanom nikto nepovedal. Ani poslanec Matovič to nevedel. Ak by to vedel, tak by zmenil za 30 rokov koleso prijímania zákonov v parlamente. Stal sa len obyčajnou figúrkou na šachovnici. 

Toto by si mali naštudovať všetci noví politici, ktorých si občan zvolil v tomto volebnom období 2020 – 2024.

Matovič bude len obyčajnou figúrkou na šachovnici?

A zdá sa, že proti tejto stratégii moci začalo bojovať veľa občanov. Podávajú trestné oznámenia, ale akosi sa pravdy nie a nie dovolať. Ba dokonca sa nám desiatky Slovákov obrátilo s podnetom na Medzinárodný trestný súd v Haagu za vykonanie nepovolených medicínskych experimentov súvisiacich s celoplošným testovaním. TASR o tom v stredu informovala advokátka a bývalá dlhoročná zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva Marica Pirošíková. Podľa nej skupina vidí v prebiehajúcich celoplošných testovaniach závažné porušenie medzinárodných záväzkov SR vyplývajúcich z ustanovení Rímskeho štatútu a iných medzinárodných záväzkov. „Ich úmyselným a organizovaným konaním mohlo dôjsť k takým porušeniam, ktoré tvoria s najväčšou pravdepodobnosťou dostatočný základ pre stíhanie skutkov s možnou právnou kvalifikáciou zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny smerujúce voči vlastnému obyvateľstvu“, vysvetlila TASR Pirošíková. K podnetu sa pridal aj emeritný sudca Ústavného súdu SR Ján Drgonec. „Povinné celoplošné testovania a následné zákazy im zapríčinili opakované fyzické, psychické aj spoločenské traumy. Vnímam, ako je im v nesprávne komunikovanej krízovej situácii metódou strachu vnucovaná výmena ich základných práv a slobôd za falošný pocit bezpečia. Falošná bezpečnosť nie je a nikdy nebude spôsobilá slobodu žiadnym spôsobom obmedziť,“ povedal ďalší člen skupiny advokát Peter Weis.

V porovnaní s týmito aktivitami je dôležité poznanie:  Keď občan nemá prístup k širokému okruhu vedomostí, či znalostí nie je potom schopný a  nemôže sa správne rozhodovať.  Ako sa mohol občan rozhodovať pred rokom, keď nemal vedomosti a znalosti o skutočnom pôsobení politických strán v našom slovenskom parlamente, dosiaľ mu nikto nepovedal, ako funguje poslanec v parlamente.  Vďaka tejto nevedomosti sa  Igor  Matovič mohol veľmi ľahko znovu dostať do parlamentu.

Skúsený a ostrieľaný mobbér Igor  Matovič nemal problém spáchať skutkovú podstatu napríklad trestného činu podvodu. Ako excelentný príklad slovenského mobbéra vyšplhal sa po chrbte politických strán Kresťanskej únie, ZMENY ZDOLA a NOVA do parlamentu. A teraz po roku pôsobenia ako premiér vlády Slovenskej republiky občania len oči otvárajú, čo si spravil z našej politiky.

Ale prečo tento závažný odborný nedostatok naši právnici nevidia? Jednoducho, aby neprišli o prácu. To im nikto nekáže. Kto nám odvážne a odborne vie vyšetriť kauzy Igora Matoviča?  Trestné oznámenia, sťažnosti alebo žaloby sú len slabou náplasťou pre zakrytie veľkého problému, ktorý sa v našej krajine skrýva. Má niekto odvahu z celého radu úradníkov tieto podania vyšetriť bez toho, aby prípady odmietol či odložil, ako je to v aplikačnej praxi našich orgánov činných v trestnom konaní dosiaľ zvykom.

Igor Matovič, nepomôže obetiam šikanovania Programové vyhlásenie vlády SR

Od roku 1989 sa na tento problém pozerá celé Slovensko, a doteraz ho nikto z kompetentných nechcel vidieť. Ak sa našiel nejaký odvážlivec a chcel pomôcť z tohto marazmu demokracie po slovensky rakovinou zamorená druhá strana rýchlo ukončila jeho aktivitu skôr, než by dosiahol spoločensky relevantný výsledok. Každý odvážlivec vyznel ako Donkichot, pocítil útoky veterných lopát hnilej úradnej moci rovnako, ako všetci otrokárstvom poškodení občania, a bol vylúčený zo spoločnosti, aj prenasledovaný. Dnes je sociálny stav zhoršený do vysokej, až hraničnej miery únosnosti.

Ako z toho kola von? Už v roku 2014 som zaslala formou interpelácie poslankyne riešenie ministrovi spravodlivosti SR Tomášovi Borecovi. A nič sa neriešilo.

Na záver okienko pre študentov práva a nielen pre nich.

Ako sme zistili vo Vašich žalobách (27), na súdoch dochádza  k opakovaným nedostatkom v súdnych konaniach:

1. Sudcovia nedodržiavajú procesné právo, konkrétne ide o  zákonné predpisy o doručovaní písomných listinných dôkazov na súdny proces, ktoré nesmú byť dodatočne doručované, či predkladané v priebehu súdneho procesu. Majú byť predložené pred začatím prvého pojednávania.

2. Sudcovia rozhodujú nekompetentne a poškodzujú práva poškodených žalobcov.

3. Žalovaní nedodržiavajú zákonom stanovený proces „výpovede z pracovného pomeru“. „Výpoveď“ ani v jednom prípade neobsahuje náležité informácie o termínoch a poskytnutých náhradách. „Výpoveď“ je písomnosť, ktorej obsah sa naplní len čo žalobca písomnosť prevezme, alebo len čo ju pošta vrátila zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, (§ 38 Zákonníka práce). Pri jednostrannom právnom úkone skončenia pracovného pomeru výpoveďou, je doručenie druhému účastníkovi podmienkou platnosti právneho úkonu. Ani v jednom prípade táto podmienka platnosti „Výpovede“ nebola naplnená. Platnosť výpovede je podmienená okrem písomnej formy aj samotným doručením (§ 61 ods. 1 Zákonníka práce). Ide o právne účinky skončenia pracovného pomeru výpoveďou ktoré nastanú dňom, keď sa písomná výpoveď doručila druhému účastníkovi. Riadne doručenie „Výpovede“ podmieňuje jej platnosť a má význam aj z hľadiska dĺžky aj začiatku výpovednej doby, ale aj pre splnenie ďalších podmienok platnosti výpovede. Žalovaní nedodržali ustanovenia Zákonníka práce týkajúce sa doručovania písomností, a to je rozhodujúci fakt, podľa ktorého každý sudca môže ako samosudca rozhodnúť s okamžitou platnosťou o „Neplatnosti Výpovede“. Ani raz sa tak nestalo (!), čo považujem za katastrofický stav súdnictva!

4.  Žalovaní neuvádzajú povinné náležitosti vo Výpovedí a sudcovia to zámerne ignorujú:

a) žalobkyňa Výpoveď odmietla prevziať, ak sa tak stalo;

b) neuviedli dátum, kedy sa tak stalo;

c) nepriložili podpisy dvoch nezávislých svedkov, ktorí by toto odmietnutie prevzatia svojimi podpismi potvrdili.

5. Žalovaní neuviedli vo výpovedi plynutie výpovednej doby, čím nedodržali ustanovenie Zákonníka práce „Pracovný pomer sa končí uplynutím výpovednej doby, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho  po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak nie je dohodnuté inak.

6.  Žalovaní neuviedli ponuku inej primeranej práce, (vhodnej práce, t. j. ktorá neponíži v sociálnom postavení a nedegraduje ani výšku platu) to je zásadné kritérium pri organizačných zmenách. Nesplnenie ponuky inej vhodnej práce je hmotnoprávna podmienka skončenia  pracovného pomeru. Výpovede bez ponuky inej vhodnej práce nemajú vecné a procesné dôvody, ktoré by smerovali k naplneniu dôvodu predloženého „skončenia pracovného pomeru výpoveďou“. Takéto výpovede sú neplatné, žalovaní sú nekompetentní dávať výpoveď. Takéto Výpovede môže posudzovať Samosudca a môže rozhodnúť okamžite o ich neplatnosti. Ani raz to neurobil ani jeden sudca.

7.  Prieťahy v súdnom konaní zaviňuje vždy v takýchto prípadoch iba predsedajúci sudca, ktorý:

a) nepozná kauzu;

b) nepozná dokumentáciu a až pri pojednávaní zistí čo všetko chýba;

c) vytýči pojednávanie s dlhým odstupom od prvého pojednávania, kedy zas nepozná (zabudol)  meritum kauzy.

d) zámerne nekoná, má cieľ vyvolať v žalujúcej strane únavu, má cieľ vyvolať v žalobcovi bezmocnosť a rezignáciu, má cieľ donútiť aby žalobca prijal rozhodnutie v jeho neprospech ako „úľavu“, ako „oslobodenie od zdĺhavého procesu“, ktorý žalobca sám  začal vlastným podaním v presvedčení práva a v dôvere k právnemu systému…

Takéto konania sudcov je komplot proti základnému významu právneho systému.

Takéto súdne kauzy sú príčinou nehospodárnosti súdneho konania a falošným dôkazom „nedostatku sudcov“.

Takéto súdne kauzy sú dôkazom: sudcovský stav je devalvovaný na bezprávnu elitu.

Vážení, čo sa od roku 2014 zmenilo v právnych veciach vymáhania náhrady škody spôsobenej žalovaným?

Píšte na ioup.riesenia@gmail.com  Ďakujeme všetkým občanom Slovenska, že píšu otázky, chápu myšlienky veľkej zmeny, ktorá je na Slovensku veľmi potrebná.

Takí výpalníci, poniektorí ešte sedia v parlamente a dokonca už aj ich pokolenie a chcú riadiť tento štát?

Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ?

09.04.2024

Prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. A stále je dôležité: Prečo sa nikto [...]

Do parlamentu si občania zvolili starých „mazákov“, ktorí ale pravdu nepovedia

27.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Už v minulom článku sme Vás informovali, že po 8-mich rokoch sme sa dožili, že bude prvé pojednávanie v kauze žalobkyne proti žalovanému Slovenská technická univerzita. Hrozby s [...]

Hrozby s novými názvami, ale so starou podstatou alebo Slovák sa naučí aj s vlkmi vyť.

01.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. Sociopatia médií oslabuje silu pravdy alebo päť P pre Madam Justíciu Od podania žaloby dňa 25. 10 2018 proti žalovanému Slovenská technická univerzita sme čakali na prvé [...]

Budmerický kaštieľ

Chce ministerka Šimkovičová kúpiť kaštieľ v Budmericiach? Rezort kultúry to popiera

18.04.2024 16:20

Rezort kultúry sa ohradzuje voči lživým tvrdeniam o kaštieli v Budmericiach.

kvety, mráz, ľad, jabloň

Meteorológovia varujú pred snehom a mrazmi, môžu poškodiť úrodu

18.04.2024 16:08

Výstrahu vydali vo štvrtok aj českí experti.

Mŕtvy v banke

O pôžičku v banke "žiadal" mŕtvy. Podpíš to, strýko! vyzývala ho neter

18.04.2024 16:00

Banku v Brazílii navštívil nezvyčajný zákazník. Sedel na invalidnom vozíku, nehovoril, padala mu hlava, ale jeho neter tvrdila, že strýko si chce zobrať pôžičku.

Zuzana Čaputová / Aurel Sabó / Jaroslav Krám / Juraj Štefanka /

Čaputová poslednýkrát ako hlavná veliteľka síl vymenovala generálov. Armáde vyjadrila uznanie a vďaku

18.04.2024 15:34

Prezidentka zdôraznila, že povýšení dôstojníci zosobňujú aj prínos Slovenska a jeho armády v rámci spojenectva v NATO.