Založ si blog

Matovičova vláda nám našu tému odhalila v plnej nahote

Poďme sa pozrieť, prečo na Slovensku zaostávame s ochranou ľudských práv ako človeka – ľudskej bytosti. Občan, zamestnanec, alebo ak chcete volič si na Slovensku svoje bezprávie už 30 rokov stále skúma  a často ani nedoskúma.

Aby sme sa konečne dvihli spod tejto hniloby, na ktorú sme si zvykli, oslovili sme všetky obete mobbingu. A po 5. medzinárodnej konferencii Kde vzniká zlo (23.9.2019) sme začali zbierať podpisy na politickú stranu Únia štátnej starostlivosti. Bola to veľmi náročná práca, lebo Vás je státisíce. Požiadali sme Vás o zaslanie podpisového hárku na politickú stranu Únia štátnej starostlivosti. Podpisy ste nám posielali. Zistili sme, že obete mobbingu, ktoré máme v evidencii, už zmenili svoj emailový kontakt. Nie každý má trpezlivosť, keď ho prenasledujú, ponižujú, sabotujú, zneužívajú jeho prácu  Radšej chce na toto obdobie zabudnúť. Ale nezabudne. Zničená existencia a nenaplnené sny, to je realita našej demokracie po slovensky.

Na stretnutiach s Vami, občanmi, sme tiež svedkami, že psychické týranie na pracoviskách  by ste nechceli zviditeľniť. LEBO:  Dnes to považujete za normálnu realitu života. A dôkazom, resp. praktickým príkladom je Matovičova vláda. 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/555722-vasecka-premier-matovic-nie-je-pripraveny-na-funkciu-krajina-si-to-odskace/

„Sociológ Michal Vašečka má obavy, že Slovensko sa ani v tomto volebnom období „nevymaní z prekliatia stredne nízkych platov“. Dôvodom sú podľa neho chýbajúce reformy hospodárstva a chýbajúci lídri.  Ľudia budú chcieť, aby im vláda niečo dala. Už nechcú heslá, ale niečo konkrétne. Byť premiérom je vrcholná manažérska pozícia, na ktorú musíte prísť pripravený. V opačnom prípade si to odskáče celá krajina.“

Toto neriešim, – povedal Vám, občanom, poslanec parlamentu

Ale pozor! Vráťme sa k našej činnosti Inštitútu ochrany ústavných práv. a k prebiehajúcemu súdnemu konaniu, kde žalovaný je Ministerstvo vnútra SR. Vieme, že súdy si aj s týmto štátnym zamestnancom ešte poriadne „zahrajú“.  Celé  súdne konanie sa podľa Civilného sporového poriadku posunie ešte  na rozhodnutie o trovách konania. A tam sa  ukáže, kam sa posunie „spravodlivosť“ pre občana. Za 30 rokov štát zabudol na svojich občanov. A keď sa VY, občania chcete súdiť, tak budete tvrdo platiť advokáta.

Občan, zamestnanec nemá kompaktný právny systém štátu – spravodlivo vyvážený v základnom pôsobení medzi dvomi subjektmi: štátom a občanom. Je to len akási  „hra na prácu“. Ak niekto musí zložiť nejakú sumu pred začatím pracovno-právneho sporu, tak hovoríme o diktatúre kapitálu, lebo nemajetní sú vylúčení z nároku na právo, nemajetní žijú v bezprávnom štáte, aj keby bývali rovno na právnickej fakulte. Ak sa čo len jedna osoba v štáte dostane do bezprávneho stavu, celý štát je bezprávny, lebo nemožno o takom štáte povedať, že by bol právnym štátom. Dôležité je, aby si to uvedomila aj naša súčasná vládna personalita a podobne aj parlamentná garnitúra. Práve vláda Igora Matoviča mala do politiky vniesť novú kultúru. V čase ekonomickej nevyrovnanosti by sa od vlády Matoviča očakávalo silné nasadenie celej vlády. Dnes sa však riešia veci ako diplomová práca Kollára, Grohlinga či maturitné vysvedčenie Nicholsonovej.

A POZOR , MY OBČANIA, sa nemôžeme tváriť, akoby sa nič nedialo.Zákon povýšil zviera na živú bytosť, ale psychoteror na pracoviskách – tyrania ľudí –  zákony stále ignorujú.

Striktné pravidlá pri kreovaní Súdnej rady, posilnenie hlavy štátu pri výbere ústavných sudcov, ale aj zriadenie nového Najvyššieho správneho súdu. To sú zmeny, ktoré prináša reforma ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Držme paľce pani ministerke,lebo jej reforma nie je určitá, konkrétna.

„Päť P“ pre Madam Justíciu do Programového vyhlásenia vlády

Pani ministerka spravodlivosti, prečo si sudcovia ukladajú prípady obetí do šuflíka?

Podľa rakovinou prežratej legislatívy je náš občan čosi menej ako zver. Ako na pracoviskách, tak aj v politike, stále viac sa prehlbuje existujúci problém otrokárstva. Ešte v januári nám napísal mladý 38 ročný zamestnanec M. K. ktorý prežíva po 12 ročnom pôsobení vo firme prenasledovanie, kde je na neho nasadený manažér a ten sa snaží psychicky ho zdeptať, že mu práca nejde a že prácu neodvádza v riadnych termínoch.

O takejto pracovnej metóde nám hovorili nemeckí kolegovia v roku 2013 na medzinárodnej konferencii Schutz vor mobbing.  Boj o kreslá bude stále väčší a väčší. Mladý zamestnanec, odborník sa obrátil aj na Okresnú prokuratúru v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalej  na inšpektorát práce, a ďalej na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. A výsledok. Len množstvo napísaných slov na úradných listoch a pomoc žiadna. Tento zákon kladie zvýšené požiadavky na zamestnávateľov a k plneniu ich povinností nepridáva neurčitými formuláciami, ktoré dávajú priestor na rôzny výklad. A to aj napriek tomu, že odstránenie týchto nedostatkov si nový zákon kládol za cieľ. Dajme si otázku, na čo máme tieto úrady, keď  pomocou zákonov nevedia pomáhať občanom?

Rovnako sa na Okresnú prokuratúru v zmysle uvedeného zákona obrátil aj mladý lekár z Popradu a nahlásil zlé hospodárenie na svojom pracovisku. A vidíme, že  za súčasnej Matovičovej vlády tieto úrady strácajú na svojej identite, ktorú ešte nedokázali uplatniť.

A ďalšia  sťažnosť mladého 31 ročného zamestnanca Centra voľného času dokazuje že, Vzťahová patológia, ktorej sme sa venovali v roku 2014 na 2. medzinárodnej konferencii, sa ukazuje veľmi potrebná, aby sme skúmali konanie páchateľa, resp. mobbéra.  Nakoľko toto Centrum patrí pod kompetenciu Bratislavského magistrátu, oslovili sme kompetentných. A ďalšie šetrenie zastavil koronavírus. Mladého zamestnanca odstavil od svojich žiakov na dlhší čas.

Na stretnutiach s Vami občanmi ste nám opísali  svoje moderné zotročenie, a všetci nám unisono zviditeľňujete problém, ale žiaľ, nikto z poslancov, z vlády doteraz ho nechcel ani vidieť, ani počuť. Každý poslanec sa s Vami  hrá na prácu?  A nikto  nikomu nepomôže.  Naša spoločnosť nosí na demokraticko-právnej tvári lepru, a tvári sa že nič nevidí, zrkadlá obchádza, alebo rozbíja. Nepíše sa diagnóza, ani sa nelieči.

Vari nám odbornosť unikla z pamäte nášho slovenského národa  

Inštitút ochrany ústavných práv aj v prípade  historika Martina Lacka preukazuje, že bez ohľadu na elitné vzdelanie, každý zamestnanec môže byť dnes – v období demokracie – otrokom svojho zamestnávateľa. Zamestnávateľ má možnosť zobrať zamestnancovi všetko, čo je v súčasnosti cenené a čo je dôležité pre život. Prácu a príjem. Vari sa nám stalo akousi módou sústavné porušovanie zákonov? Ukazuje to súčasná vláda Igora Matoviča. Kto z právnikov sa nebojí odborne povedať nahlas, že politické hnutie OĽaNO neexistuje. A podľa záznamov na Ministerstve vnútra SR skončilo politické hnutie OĽaNO dňa 20.11.2019.

Ako sme  zistili na pojednávaniach, sudcovia nevedia jednať a prípady vymáhania náhrady škôd spôsobených z titulu sústavných psychických útokov, ponižovania, sabotovania a zneužívania práce obetiam mobbingu – ani nechcú riešiť.  K tomu nám situáciu sťažil Civilný sporový poriadok, ktorý rozdelil  celé konanie až do jeho zavŕšenia na súdne trovy pre toho, kto prehrá. A prax resp. nastavenie šablóny prinieslo dvojaké spoplatnenie pre advokáta. Toto si zatiaľ stále nikto nevšimol (ani Matovičova vláda), lebo dôležitý je biznis pre advokátov.

Pýtate sa , ako je to možné?  Advokáta platí žalovaný a po skončení súdneho konania rozhoduje súd zase o „peniazoch“.  Ako obhajobu pre advokáta uvádzame: Advokát je len ovcou v rukách svojho pána. Vykladá paragraf v prospech svojho pána. Je plne závislý na vôli svojho pána. A takto formuje svoje už dávno špinavé vedomie, že ak zlyhá jeho zamestnávateľ, tak príde aj on o prácu. Prebádali sme prípady žalôb z pracovného práva pri aplikácii Zákonníka práce formou súdnych konaní, ktoré sme začali v minulom volebnom období. A konštatujeme: Justíciu treba naučiť dodržiavaniu právnych ustanovení v rovinách rôznych procesov, počnúc „procesom trestania“ zamestnancov zamestnávateľmi, končiac výpovednými procesmi – oblasť procesných úkonov je justíciou absolútne ignorovaná, čo má za následok bezprávny stav spoločnosti.

Vážení, preto naša osveta je dôležitá. Inštitút ochrany ústavných práv monitoruje historické skúsenosti s demokraciou našich občanov na slovenských pracoviskách. V týchto prípadoch zničenej existencie občanov poukazujem na procesné nedostatky pri vzniku právnych úkonov skončenia pracovných pomerov a ktoré som uviedla na konferencii v roku 2013.

https://www.mojevideo.sk/video/2de4b/marika_ritomska_pracovne_sudy.html

Pri  nastavení súdneho systému stačí jedna kvalitne a odborne napísaná  žaloba a jej preštudovanie sudcom spolu s  právnym úkonom skončenia pracovného pomeru .Inak nás čakajú zdĺhavé súdne konania, ktoré vo veľkej miere ohrozujú kvalitu súdneho konania a v neposlednom rade odbornosť sudcu a advokátov. Aj v našich sledovaných prípadoch  sa potvrdilo nesprávne nastavenie súdneho systému.

LEBO z hľadiska súčasného nastavenia súdnych sporov v pracovnom práve si stále neuvedomujeme nedostatky legislatívy. Chýbajú nám kvalitné zákony,  ktoré by postihovali vzťahové problémy na pracoviskách.

Ako nás učí história, sudcovia ignorujú procesné chyby pri prepúšťaní. Zamestnávateľ môže prepustiť zamestnanca tak, ako sa jemu zachce a nikto ho za to nevolá na zodpovednosť. Súčasná vláda nám našu tému odhalila v plnej nahote.

https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/556926-nezamestnanych-pribuda-v-juni-dostalo-davku-najviac-ludi-od-roku-2004/?utm_source=pravda&utm_medium=mailing&utm_campaign=Denn%C3%BD+s%C3%BAhrn+v%C5%A1eobecn%C3%A9ho+spravodajstva&fbclid=IwAR1d-bczNPa-_Zk3uOTuTIKXiifuuKPJhIbAJW45ZUDCc-3tuvovA5_tTBA

Poznámka pre študentov práva: Psychické násilie na pracovisku nesleduje priame poškodenie obete, ale jej zastrašenie, aby ju prinútili odísť na vlastnú žiadosť .Znovu si zopakujme históriu stratených existencií našich občanov.  Príchodom do parlamentu a šírením mojej poslaneckej agendy mi začali postupne prichádzať prípady psychického násilia na pracoviskách.

Vykonaný prieskum Inštitútu ochrany ústavných práv ukázal, že súdy na Slovensku sa len veľmi pomaly rozhýbali, aby odborne zachytili zmeny v riadení našich zamestnávateľov.  Zatiaľ nemajú žiadny rozvoj v chápaní základných ľudských práv a slobôd človeka na pracovisku. Odkaz, ktorý nám v súčasnosti poskytuje štát, a to  riešenie problému psychického teroru na pracovisku súdnou cestou, zlyháva na množstve dôkazov, ktoré si ten, ktorý súdny prípad, vyžaduje.

 

Ako sú platné rozhodnutia premiéra Igora Matoviča

Potrebujeme vážených politikov, ktorí nebudú príkladom zlej moci a zlého výkladu zákonov. Cesty k spravodlivejšej spoločnosti potrebujú prevenciu, a tú by mal zabezpečiť najmä štát, navrhovaním a vytváraním adekvátnych nástrojov a mechanizmov podporujúcich verejné politiky v tejto oblasti. Ale problémy pri výklade zákonov existujú, odkedy sa ľudská spoločnosť začala organizovať. A preto stále viac vidíme, že aj keď bojovať je ťažké, ale pre občanov potrebné. Pokračovanie našej činnosti v ďalšej časti.

 

 

Prečo Pavol Paška neprezradil . . .

09.08.2020

Poslanci sú v očiach verejnosti nastavení ako bytosti, ktoré majú za úlohu prinášať a schvaľovať zákony. Pomocou týchto zákonov potom niekto bude vydávať úlohy a príkazy, napríklad aj pre obete mobbingu. Toto nastavenie dosiaľ neprinieslo hodnoty hĺbky pravdy o nás ako o tvorivých ľuďoch so svojimi vlastnosťami a schopnosťami. Každý človek má predsa svoju [...]

Matovičova vláda „zmeškala vlak“

03.08.2020

„Programové vyhlásenie Matovičovej vlády historicky prvýkrát zahŕňa aj problematiku duševného zdravia. Dôvodom je vyše 350 000 pacientov na Slovensku s psychiatrickou diagnózou a nízka kapacita tiesňových liniek v porovnaní so zahraničným štandardom.Potrebu riešenia problematiky duševného zdravia obyvateľstva zvýšilo aj uplynulé ťažké obdobie. Počas trvania [...]

Pán minister Mičovský je len ďalší spolupáchateľ zla?

27.07.2020

Koľko slov o spravodlivosti si denne môžeme prečítať na blogoch. A to hlavne píšu blogeri túžiaci po zmene politiky. A novinári zase píšu podľa určitej „šablóny“. Aj tá sa akoby opotrebovala. Slovensko potrebuje dobré a reálne správy. A najmä dobré a reálne správy z politiky. Už nám uplynulo aj 100 dní novej vlády. A mnohí z blogerov tu už [...]

Igor Matovič, priemysel

Matovič prichystal Prekvapenie. Pochválil sa výsledkami boja s vírusom

14.08.2020 16:34

Premiér Igor Matovič pozval novinárov na tlačovú besedu s tajuplným názvom Prekvapenie. Na úvod tlačovej besedy pobavene skonštatoval, že aj zabudol, ako tlačovku nazval.

bielorusko protest

Desiatky slovenských poslancov vyzývajú Bielorusko na nové voľby

14.08.2020 15:39

58 koaličných poslancov NR SR a deväť europoslancov podpísalo výzvu, v ktorej tiež odsudzujú násilie páchané na bieloruských občanoch.

policia, odchodo do madarska,

Slovensko-maďarský policajný tím vyriešil dvojnásobnú úkladnú vraždu

14.08.2020 14:53

Obete zastrelili vo februári 2016 v ich byte v Budapešti. Páchatelia telá následne rozštvrtili a zakopali.

vykolajenie nepouzivat!

V Česku sa vykoľajili vagóny a narazili do auta. Zničili aj železničnú budovu

14.08.2020 13:26

Vodič vozidla utrpel ľahké zranenie. České železnice sa počas leta stali dejiskom viacerých incidentov.

anzelma1234

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 55
Celková čítanosť: 683070x
Priemerná čítanosť článkov: 12419x

Autor blogu

Kategórie