Založ si blog

Pani ministerka spravodlivosti, prečo si sudcovia ukladajú prípady obetí do šuflíka?

Či veríte, či neveríte stále sa naše prípady z volebných rokov 2012 – 2016  posúvajú po tŕnistej ceste za spravodlivosťou v útrobách našej nestrannej a nezávislej justície. 

Máme prípad, v ktorom sme  v roku 2014 podali Odvolanie. A stále ho evidujeme a monitorujeme. A či veríte alebo nie prípad pani D. K. sa nám stratil. Kde?  Stratil sa v nejakom šuflíku na Krajskom súde v Bratislave.

Práve teraz, keď pani  ministerka Mária Kolíková rieši sudcov na súdoch,  pripomeňme si prípady zničených existencii našich občanov.

Dajme si otázku: Pomôže im vláda Igora Matoviča? Nie. Predsa ona nevie, čo sa v našej justícii dialo po roku 1989. Nemáme históriu nášho slovenského národa, kde by mohli zistiť príčiny a nedostatky budovania demokracie po slovensky. Inštitút ochrany ústavných práv sa od roku 2011 ako prvý začal venovať histórii budovania demokracie. Zisťujeme príčiny a nedostatky a prinášame riešenia na medzinárodných konferenciách. Mnohí z Vás sa ich zúčastnili už v roku 2013 v parlamente. Tu ste si mysleli, že prišla nová vlna politiky. Áno prišla. Lebo skúmať hnilobu národa a postaviť ho na nohy, nie je vôbec jednoduché. Vidíme to, ako sa porušujú zákony A je jedno či to robí Igor Matovič či jeho spriaznené duše. Jednoducho porušovanie zákonov patrí do ľudského konania. Nie každému to vyhovuje. Vráťme sa k nášmu prípadu obete mobbingu a pripomeňme si ho z našej bohatej spisovej dokumentácie.  Možno sa nám ozve niekto kompetentný a nájde ho.  Zamestnankyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktorá tu pracovala dvanásť rokov, si spomína: Zrušenie môjho pracovného miesta bolo iba bodkou, za mojím dvojročným bojom za lepšie  pracovné podmienky. Po porade dňa 27. 8. 2012 som listom riaditeľovi nemocnice oznámila a na vedomie dala mojej šéfke a vedúcej oddelenia platených služieb pani B., že budem šikanovanie a diskrimináciu na pracovisku riešiť súdnou cestou Spôsob, ako mi pani M. dala ukončenie pracovného pomeru, určite nie je podľa Zákonníka práce. V čase, keď zrušili pracovné miesto na našom oddelení, zrušili aj jedno miesto na vrátnici a tiež  miesto diétnej sestry. Boli to moje kolegyne a ani jedna nespomínala, že by sa za nimi vybrala pani M. s dvoma papiermi, ktoré mala pripravené, nech si vyberú, či  chcú skončiť pracovný pomer Dohodou alebo Výpoveďou. Podotýkam, že pani M. pracuje v Ružinovskej nemocnici v Bratislave. Každá z Fakultných nemocníc má svoje personálne oddelenie, nemocnica na Antolskej, Kramáre, Mickewiczova a dokonca aj svoju vedúcu personálneho oddelenia a každý zamestnanec tu má svojho priameho nadriadeného. Okrem mňa. Ja jediná som podľa slov pani M. mala priameho nadriadeného v Ružinove, napriek tomu, že som pracovala na Mickiewiczovej a napriek tomu, že mala pani H. na všetkých faktúrach napísané M. H. vedúca referátu plat. služieb– LEBO: Funkcia – vedúci pracovník – odborný referent v platových tabuľkách neexistuje. 

Pani M. bola prítomná pri druhej pracovnej porade na našom oddelení, kde som sa pokúšala opakovane poukázať na nerovnaké zaobchádzanie na pracovisku. Ale to som robiť nemala.  Po tejto porade sa situácia na mojom pracovisku ešte viac vyhrotila. Pani M. – ako jediná prejavila trochu pochopenia a nakoniec sa dohodla som mnou telefonicky, aby som prišla  na osobné stretnutie na deň 6. 12. 2012.

Určite som nechcela od p. M. aby mi opravila počítač, ako naznačovala vo svojej výpovedi. Chcela som hovoriť o neznesiteľných pracovných podmienkach. A tom, že si kolegyne nechali jeden počítač len pre seba, kde ja jediná som nevedela heslo. Že si p. H. väčšinou brala dovolenku, keď sme mali spolu robiť. Vedenie nemocnice bolo dokonca také ústretové k pani H., že jej umožnilo sedieť v hornej kancelárii, bez počítača a teda bez možnosti pracovať, ten jeden alebo dva dni, keď nám spolu vyšli zmeny.

Nie je ťažké si vypočítať, že takto by pani H. nestačila ročná dovolenka na to, aby sme sa nestretli v práci. Situácia na pracovisku sa stávala neznesiteľná. Izolovali ma od všetkých informácii. Pani H. poodnášala všetky dokumenty do hornej kancelárie a zapečatenú obálku s rezervným kľúčom dala na vrátnicu s tým, že kľúče môžu vydať všetkým pracovníčkam referátu okrem mňa. Kolegyňa z vrátnice mi otvorene povedala, že sa so mnou už nemôže kamarátiť, lebo sa bojí, že ju kvôli tomu vyhodia. Dostala som nálepku „na vyhodenie“ Každý deň som chodila do práce s obavami, čo si zase „dievčatá“ spolu s pani H. na mňa nachystajú. A „neštítili“ sa ničoho. Prišlo aj na stratené spisy. Obrátila som sa listom na p. B., vedúcu všetkých referátov platených služieb, ale nereagovala na môj list.

V našej kolektívnej zmluve, článok 26 sa uvádza: Zamestnávateľ nesmie zamestnanca postihovať alebo znevýhodňovať preto, že zamestnanec uplatňuje svoje práva vyplývajúce z pracovno – právnych vzťahov, vrátane Kolektívnej zmluvy a tiež nesmie byť na pracovisku prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na zamestnanca alebo zamestnávateľa žalobu alebo návrh na začiatok trestného stíhania. Tak isto Zákaz nerovnakého zaobchádzania je zakotvený v Zákonníku práce a v antidiskriminačnom zákone ako jedna zo základných zásad. Zamestnávatelia sú povinní utvárať také pracovné podmienky, ktoré zamestnancom umožňujú čo najlepší výkon práce.

V mojom prípade sa vedenie nemocnice len nečinne prizeralo, alebo dokonca priamo podieľalo na šikanovaní a diskriminácii na pracovisku, tým, že pani H. otvorene tolerovalo nerovnaký prístup k zamestnancom. Celé dianie na pracovisku od schôdze, zo dňa 27. 8. 2012 smerovalo k jedinému cieľu, aby som „dobrovoľne“ podpísala dohodu. Pani M. vedela, že prídem dňa 6. 12. 2012.  Po vstupe do jej kancelárie, ešte som ani neotvorila ústa, keď povedala, že má niečo pre mňa  a  podala mi papier s Dohodou o skončení môjho pracovného pomeru priamo do ruky. Bola som šokovaná.

„Veď toto ste chcela, vari nebudete pracovať v takom zlom kolektíve“, počula som ešte , ako pani M. hovorí. Myslela som, že omdliem.

„Vari ste prekvapená? Nehrajte to na mňa. “ – tlak pani M sa stupňoval.

Pomaly som vydýchla a spýtala sa:  „Aké mám iné možnosti?“

Pani M. povedala: „Máte, ale tie nie sú vhodné pre Vás“.

Vedela som, že nemá význam odporovať, v zamestnaní to bolo také zlé, že už horšie to byť nemohlo. Alebo mohlo, keby som to nepodpísala.

Zarazil ma ten dátum končím dňa 5. 12. 2012.. V podstate to bolo už včera.

Zamestnávateľ jednoznačne využil všetky možnosti ignorácie, ponižovania, zneužívania, zosmiešňovania, sabotovania mojej práce  až po moment prekvapenia a dôveru, ktorú som mala voči pani M. (v kancelárii, ktorej som práve stála) na podpísanie Dohody o skončení môjho pracovného pomeru.

Okienko pre právnikov: V tomto prípade išlo o fiktívny dôvod ako „mimoriadny dôvod na prepustenie“.  Uviedli sme to aj do žaloby „príchod obete mobbingu, alebo ak chcete psychického týrania na pracovisku alebo ak chcete psychického násilia na pracovisku, na personálne oddelenie  za účelom opravy počítača. Ale v pozadí tejto kauzy je ukrývaný dôvod: „ignorácia a sabotovanie práce žalobkyne za účelom podať sama výpoveď“,. A keď to obeť, resp. neskôr žalobkyňa stále „nechápala“ tak tu vznikli fiktívne dôvody a žalovaný nemal problém, aby vytvoril organizačné zmeny. Zneužitie paragrafu § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je evidentné. Ale nie na Okresnom súde Bratislava II, kde sme podali žalobu. Mladý právnik zastupujúci žalovaného nevedel predniesť záverečnú reč. Sudkyňa  ho musela vyzvať: „Prečítajte to, čo ste si nachystal.“ Pani sudkyňa po troch pojednávaniach vyniesla Rozsudok, kde žalobu zamietla.

A čo ďalej??? Prípad zamestnankyne Nemocnice Ružinov je len jeden z tisícov prípadov evidovaných IOÚP. Občania Slovenskej republiky sa aj v tomto volebnom období, kedy sa k moci dostal Igor Matovič obracajú na súdy ako na poslednú „záruku zákonnosti“, ktorá má slúžiť na upevňovanie a rozvoj zákonnosti.

Zdá sa, že ani ministerka Mária Kolíková nevie , prečo si sudcovia ukladajú prípady obetí do šuflíka. Nevedel to ani  Tomáš Borec či Gábor Gál

V roku 2013 sa nám ohlásila ďalšia obeť psychického násilia a znovu z toho istého pracoviska a od toho istého páchateľa. Mobbér úraduje.

Dajme si otázku: Prečo sme  si „zvykli “ na takýto  svojvoľný a neodborný výklad Zákonníka práce a príslušných zákonných predpisov v každom jednotlivom spore, a to postupne svojvoľným opakovaným odročením a predlžovaním súdneho sporu, kde súdne rozhodnutie mohlo byť vykonané v prospech žalobcu hneď v prvý deň pridelenia kauzy žaloby, a to samosudcom bez verejného pojednávania.

Tu naša osveta nekončí, ale  pokračuje v monitorovaní.  A radi Vám priblížime nové poznatky z nášho výskumu páchateľov psychického násilia, ktoré sme si tu vytvorili na našich pracoviskách po roku 1989.  O tom všetkom pripravujeme 6. medzinárodnú konferenciu: potrebujeme dnes politiku! (Ak by sa tento prípad zdal niekomu dlhý a nezrozumiteľný, tak ešte nebol obeťou mobbingu. Ale čo nie je, o chvíľu môže byť.)

https://www.mojevideo.sk/u/drhc/

Matovičova vláda nám našu tému odhalila v plnej nahote

14.07.2020

Poďme sa pozrieť, prečo na Slovensku zaostávame s ochranou ľudských práv ako človeka – ľudskej bytosti. Občan, zamestnanec, alebo ak chcete volič si na Slovensku svoje bezprávie už 30 rokov stále skúma a často ani nedoskúma. Aby sme sa konečne dvihli spod tejto hniloby, na ktorú sme si zvykli, oslovili sme všetky obete mobbingu. A po 5. medzinárodnej konferencii [...]

Matovičov fond pomôže tisíckou. Ľudia vyberú, kto ju dostane

11.07.2020

Inštitút ochrany ústavných práv monitoruje a registruje, že sa zatiaľ nikto neprihlásil, aby si uplatnil 10 percentnú zľavu zo všetkých poplatkov štátu.“ – ako to prinieslo hnutie OĽaNO vo svojom Volebnom programe bod č. 10. A tak nám skutok dávno „utiekol“. Voliči na bod č. 10 zabudli. Nikto z voličov, ktorí sa zúčastnili parlamentných volieb, sa neprihlásil [...]

100 dní porušuje vláda zákon ?

01.07.2020

Opakovanie – matka múdrosti: Kto sa nebojí hovoriť nahlas, že 100 dní porušuje vláda zákon? Veď tu nemáme odborníkov. Ešte aj predseda parlamentu opísal diplomovú prácu. A pán premiér Matovič, ten sa nám v klube OĽaNO chválil, že mu diplomovú prácu písala kamarátka pri mori na pláži. Prečo teda Igor Matovič vládne nad kresťanským Slovenskom? [...]

Nemecko, vlak, koľajnice, doprava

Pri zrážke vlakov v Česku zomrel rušňovodič a 35 ľudí utrpelo zranenia

14.07.2020 23:12, aktualizované: 15.07.2020 03:15

Ku kolízii došlo krátko po pol desiatej pri meste Český Brod.

miloš jakeš

Vo veku 97 rokov zomrel niekdajší tajomník ÚV KSČ Miloš Jakeš

14.07.2020 21:25, aktualizované: 22:15

Jakeš bol podľa polície z titulu svojej funkcie zodpovedný za streľbu do ľudí na hraniciach.

Emmanuel Macron

Macron sa zastal nového ministra vnútra obvineného zo znásilnenia

14.07.2020 21:00

Samotný minister obvinenie odmieta a bráni sa tvrdením, že išlo o konsenzuálny pohlavný styk.

France Bastille Day

Francúzi oslávili sviatok i zdravotníkov

14.07.2020 18:21

Menej pompy, viac nových hrdinov. Francúzsko oslávilo tradičný Deň Bastily netradične.

anzelma1234

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 51
Celková čítanosť: 633203x
Priemerná čítanosť článkov: 12416x

Autor blogu

Kategórie