Založ si blog

Strach zo šikany nám tu zapustil korene

Vážení študenti práva,(a nielen Vy), zase máme pred voľbami,keď každá politická strana predloží politický program, ktorým nasľubuje svojim voličom, čo všetko pre nich spraví. A potom, keď občania zvolia politické strany, potom sa politické sľuby strácajú a stratia. Kde sa stratili politické sľuby politických strán, ktoré si občan v roku 2020 volil do parlamentu? Toto si voliči nikdy pred voľbami nezhodnotia.
A história sa zase opakuje, spojili sa dve, tri, štyri, politické strany. Ich kandidáti sa prezentujú politickými heslami na bilboardoch, v médiách, v novinách a pod. S cieľom znovu obsadiť kreslá poslancami najmä nováčikmi.

„Ak by sme pripustili Vašu žalobu, takých žalôb by sme tu mali tisíce“- povedal sudca Murgaš


Vážení študenti práva,(a nielen Vy), dajme si otázku: ako sa posunula znalosť a vedomosť nášho národa vo vzťahu k vyspelosti kandidátov politických strán a ich voličov? Kto sa nad tým pred voľbami zamyslí? Ani novinári nepriniesli informácie o vývoji politických strán na ceste k odbornosti počas tohto skráteného volebného obdobia. LEBO: Novinári nemajú za cieľ presvedčiť „zadubené“ hlavy štátnikov, aby konečne prijali zákonné garancie humánnych podmienok v zamestnaní. Človek sa predsa nenarodil preto, aby ho niekto zotročoval alebo týral, ale preto, aby si zarobil na bezpečný život, a aby mohol si zveľaďovať svojho ducha. Súčasný stav spoločnosti negarantuje nič. Ani zákonné práva, ani istoty v zamestnaní, ale ani ľudskú dôstojnosť.

Exposlankyňa parlamentu zvyšuje právne vedomie novinárom


Práve na našich školách a v posledných rokoch čoraz častejšie v sociálnych sieťach sa deti učia „znehodnocovaniu“ a primerane tomu rastúcim následkom pre jednotlivca. Naše deti by mali byť preventívne včas oboznamované o téme „ponižovania“ či šikanovania. Ukázalo sa to aj v prípade Juraja Krajčíka. alebo aj v prípade 18 ročného Benjamína. Aj keď, ako tvrdí riaditeľka školy Jolana Laznibatová: „So žiakom pracovali dvaja psychológovia – jeden školský, jeden externý. Intenzívne sa mu dva roky venovali až do doby, keď vypukla pandémia a zavreli sa brány škôl. Psychický stav žiaka sa počas obdobia, keď bol pod psychologickým dohľadom stabilizoval“.

Prečo zomrel Juraj Krajčík?


A propo – dnes by sa témou šikany mali zaoberať poslanci priamo v teréne. Ale ani v práci poslancov nedošlo k žiadnej zmene.
Vážení študenti práva,(a nielen Vy), dňa 10. decembra 2015: Ani politické strany, ktoré sme dosiaľ volili do parlamentu po roku 1989 nechránili občanov našej krajiny. Aké tragické udalosti sa musia odohrať, aby sme sa konečne zobudili a uvedomili si, že politická šľachta v podobe politických subjektov, ktoré dostali svoje čísla pre nastávajúcu volebnú kampaň, neprinášajú občanom ochranu proti šikane. Ale naopak strach zo šikany nám tu zapustil korene.
https://blog.sme.sk/ritomska/nezaradene/obcan-by-mal-vediet?
Ktorý z poslancov v tomto poslednom volebnom období nám zviditeľnil pravdu o psychicky narušených vzťahoch. Nikto. Všetci po zvolení len zohli chrbty a pokračovali ako spolupáchatelia ukazovať zlú firemnú kultúru na našich pracoviskách.
Zaznamenali sme: Slovensko je „posiate“ vládnymi ministrami, starostami, primátormi, županmi, ktorí si vôbec neuvedomujú, že je to už dávno stará realita, ale aj neodmysliteľná budúcnosť.
Vážení študenti práva,(a nielen Vy), dôležité zistenie: Od 1. septembra 2005 vstúpil do platnosti zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ale akokoľvek som v ňom hľadala, nenašla som paragrafové znenie sociálneho kurátora, je v ňom len zadefinovaná sociálna kuratela. Pripomeniem: „sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba“ (§ 1 ods. 3). Podľa dikcie zákona sociálnu kuratelu pre maloleté a plnoleté fyzické osoby zabezpečuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – príslušný úrad práce. Prvým krokom sociálneho kurátora s klientom je poskytnutie odborného sociálneho poradenstva a informácií o možnostiach ďalšej pomoci alebo sprostredkovanie pomoci. Novinári nenapísali a riaditeľka nepovedala, či sa prípadmi šikany mladých študentov zaoberal sociálny kurátor z príslušného úradu práce.
A ďalej pre prípady šikany sa u nás zriadil v roku 2016 Úrad komisára pre deti. https://komisarpredeti.sk/ Ani o tom nie je žiadna informácia.
https://komisarpredeti.sk/aktualna-tema-sikana/
Ako sa píše v Správe o činnosti komisárky pre deti táto opakovane informovala o šikane na školách aj poslancov Národnej rady SR a zároveň formulovala návrhy prostriedkov nápravy. Plénum Národnej rady SR tieto upozornenia komisárky na vedomie nezobralo a zistenými prípadmi šikany sa nezaoberal ani Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.
https://komisarpredeti.sk/wp-content/uploads/2023/04/sprava-o-cinnosti-komisara-pre-deti-za-rok-2022.pdf
Je pre vládu SR jednoduchšie plakať, že nemáme peniaze na zdravotníctvo, školstvo, ako by mali povedať ľuďom pravdu. Znovu konštatujeme, že v súčasnom systéme vládne politika strachu, politika moci, politika závisti, politika korupcie. A zmenu nepriniesli ani roky 2020-2023.
Vážení študenti práva,(a nielen Vy), jednotlivé schôdze v parlamente, počas ktorých prebiehajú rokovania o prijímaných zákonoch, dosiahli v roku 2023 vrchol deformácie slovenského jazyka, sarkazmus, pokrytecké klamstvo, latentná agresivita, paradoxná komunikácia.
Šikanovanie nám dnes predstavuje aktuálnu tému, ktorá je napriek vysokému riziku stále podceňovaná a nie je mu venovaná zo strany štátnych orgánov dostatočná pozornosť. Aj tu je interakcia páchateľa s obeťou značná a je nevyhnutné sa ňou zaoberať hlbšie. Lebo ide aj o posúdenie prenasledovania či šikanovania a následne zisťovanie príčiny jeho vzniku.
https://blog.sme.sk/ritomska/politika/nechceme-politiku-alebo-komu-politika-pomáha.
A preto pozor na heslá poltických strán „LEN JA a JA a JA !!!!!!!!!!! budem pre Vás ten, čo Vás vytrhne z bahna môjho predchodcu“.
Lebo noví kandidáti politických strán nie sú žiadni experti, aby videli, že sa dostali do dráhy strely a už vôbec nevedia, ochrániť seba a nevedie sa postaviť na účinnú obranu proti porušovaniu zákonov prijatých v parlamente.
https://blog.sme.sk/ritomska/politika/niciva-vojna-bez-vyhliadky-na-uspech
Naši kandidáti do parlamentu rovnako ako obete mobbingu, bossingu nemajú skúsenosti kryť svoj chrbát. Ako si môžem pomôcť sám? Možno si niekto z nich položí otázku. Ale okolie nemá ochotu mu pomôcť. A tak radšej mlčí. Preto zapadne do systému a jeho agresia bude rásť. Metódy sú na Slovensku stále rovnaké. Nikto nám nekáže a neukáže možnosti, ako vykynožiť agresiu už v zárodku.
V každom prípade existujú možnosti a riešenia rozhodujúce brániť sa v každej forme mobbingu.
Môžeme si znovu vziať praktický príklad z mojich Zápiskov z parlamentu, Líder OĽaNO keď sa ocitol v parlamente vždy zabudol na všetky politické sľuby a najmä odmietol vypracovať jednotný program hnutia, odmietol prevziať zodpovednosť za hnutie, Ale na druhej strane si stráži stranícke financie, ako keby boli jeho vlastné. Dnes sa nič v jeho politike nezmenilo. Tiež klame a upravuje realitu vo svoj prospech. Ľudia strácajú chuť spolupracovať s ním. Preto zase z hnutia OĽaNO odišli. On vlastne ani nerozumie politike.V jeho hlave je politika niečo ako strážny pes, ktorý má štekať na všetko podozrivé. A podozrivé v očiach pána Matoviča je všetko mimo neho, čo on nie je. Žiaľ jeho predstava sa nestala skutočnosťou a dnes vidíme, ako si z vysokej politiky spravil biznis.
https://blog.sme.sk/ritomska/politika/kazdy-tuzi-byt-kocner
Vážení študenti práva,(a nielen Vy), v našom tradovanom politickom systéme riadenia spoločnosti, ktorému sa dá prilepiť nálepka európsky politický systém, (je úplne jedno, či je pri moci socialistická, alebo pravicová vláda) stále vidíme rovnaký európsky politický systém budovaný na princípe upevňovania získanej moci. Princíp všeobecného blaha je potlačený starosťou o moc. Mužský dedičný politický princíp žije v najnegatívnejšom obraze najmä ako mužský princíp zakomponovaný do pravicového politického aparátu, a zdá sa, akoby bol nezničiteľný. Cieľom politického princípu je moc. Znovu nám to ukazujú staronové štruktúry poslancov, napríklad Dzurinda, Hlina, Danko, ktorí v snahe ako samci na čele svorky, naliehavo vykrikujú, že potrebujú znovu moc nad Vami, nad voličmi, nad občanmi.
Môžeme súhlasiť s dôvodmi,pre ktoré občania volili v minulom volebnom období tak, ako volili? A po voľbách zase boli sklamaní. Ale fakty hovoria aj o iných prúdoch v spoločnosti. Tieto prúdy nám odhalili tisíce a tisíce Kočnerov?
Vôbec sa nečudujem, že dôvera občanov v demokratické inštitúcie, v demokraciu ako systém vládnutia na Slovensku dosiaľ nikoho nepresvedčila. Naša „demokracia“ neposkytuje ľuďom možnosti realizovať svoje práva, svoje odborné vedomosti a tiež neumožňuje v prípade, ak sú porušované, domôcť sa nápravy na súdoch.Všetci sa bojíme, ale ten strach do nás zarastie.
Môžeme to vidieť na situácii nielen v Slovenskej republike, ale v celej Európskej únii. Súčasný politický a volebný systém je vlastne len o voľbe politickej strany a jej politického programu, ktorý sa potom stáva len zdrapom papiera. A rovnako dopadli všetky politické strany, ktoré si občania do parlamentu zvolili v roku 2020.
https://blog.sme.sk/ritomska/politika/zbornik-o-prenasledovanych-obetiach-je-v-slovenskych-knizniciach
Aká tá „spravodlivosť“ vlastne je?
Príkladom za všetky politické strany je neplatná politická strana OĽaNO, ZMENA ZDOLA, Kresťanská únia, NOVA a jej volebný program z roku 2020. Čo Vám občanom splnili?
1. Súhlasíte s tým aby bola zavedená hmotná zodpovednosť politikov?
N E S P L N E N É !!
2. Súhlasíte s tým aby ľudia, ktorí usvedčia toho kto dáva alebo kto berie úplatok, získali odmenu 50% z predmetnej sumy?
N E S P L N E N É
3. Súhlasíte s tým, aby zdravotné poisťovne umožnili ľuďom sa pohodlne a bezplatne objednať k ľubovoľnému lekárovi na jednom telefónnom čísle či webe
N E S P L N E N É
4. Súhlasíte s tým, aby zdravotná poisťovňa musela pacientovi s podozrením na nádorové ochorenie zabezpečiť operáciu do 14 dní od indikácie operácie klinickým onkológom? Inak preplatí operáciu v ľubovoľnej krajine v EÚ
N E S P L N E N É
6. Súhlasíte s tým, aby deti, študenti, dôchodcovia a vozíčkari mali bezplatnú dopravu vo vlakoch, autobusoch a MHD
N E S P L N E N É
7.Súhlasíte s tým, aby deti z rizikového sociálneho prostredia (rodičia – nevzdelaní, alkoholici, drogovo závislí či trestaní) museli povinne navštevovať materskú škôlku?
N E S P L N E N É
8. Súhlasíte s tým, aby sa faktúry povinne platili podľa poradia, v akom boli zaradené do účtovníctva, svojvoľné nezaplatenie faktúry bolo trestný čin a zaradenie faktúry do účtovníctva bolo považované za uznanie dlhu?
N E S P L N E N É !!!
9. Súhlasíte s tým, aby zmeny v zákonoch súvisiacich s podnikaním platili vždy len od 1. januára?
N E S P L N E N É
10. Súhlasíte s tým, aby každý, kto sa zúčastní parlamentných volieb, získal 10% zľavu zo všetkých poplatkov štátu?
N E S P L N E N É
11. Súhlasíte s tým, aby sa popri klasickom hlasovaní zaviedlo aj elektronické hlasovanie vo voľbách a mohli tak slobodne hlasovať všetci občania Slovenskej republiky bez ohľadu na to, kde na svete sa nachádzajú?
N E S P L N E N É
A plagiator Igor mal takmer 4 roky aby splnil 11 bodov a nesplnil – to je hanba.

Daň z tmy

Prečo Flašík nezverejniil video IOÚP ?

20.05.2024

Znovu Vám prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. Znovu uvádzam: Prečo sa nikto [...]

Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ?

09.04.2024

Prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. A stále je dôležité: Prečo sa nikto [...]

Do parlamentu si občania zvolili starých „mazákov“, ktorí ale pravdu nepovedia

27.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Už v minulom článku sme Vás informovali, že po 8-mich rokoch sme sa dožili, že bude prvé pojednávanie v kauze žalobkyne proti žalovanému Slovenská technická univerzita. Hrozby s [...]

SAS, Liberálny dom

SaS pripravuje trestné oznámenie: množiace sa vyhrážky prekračujú hranice

20.05.2024 22:13

Vyhrážky sa už neobjavujú len na sociálnych sieťach, ale aj formou listov, ktoré chodia aj ich rodinným príslušníkom, upozornila Kolíková.

blesk. búrka

Po zásahu blesku museli v Drážďanoch dvoch ľudí oživovať, zranených je desať

20.05.2024 21:47

Blesk zasiahol trávnatú oblasť pri Labe neďaleko centra saskej metropoly.

Europarlament / Europoslanci /

Voľby do europarlamentu by vyhrali progresívci pred Smerom a Hlasom, ukázal prieskum

20.05.2024 20:13

Pätnásť mandátov by si rozdelilo sedem strán.

Assange

Assange sa môže odvolať proti vydaniu do USA, rozhodol súd

20.05.2024 19:37

Ak by sudcovia rozhodli v prospech vydania, Assangeove právne možnosti v Británii by sa vyčerpali.