Založ si blog

Prečo zomrel Juraj Krajčík?

Vážení študenti práva,(a nielen Vy), pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky aj touto úvodnou otázkou.
V minulom článku som písala o tom, ako to funguje, ak sa chcete stať poslancom (komunálnym). A história sa zase opakuje, spojili sa dve, tri, štyri, politické strany. Ich kandidáti sa prezentujú politickými heslami na bilboardoch, v médiách, v novinách a pod. S cieľom znovu obsadiť kreslá novými poslancami, starostami, primátormi tentokrát aj županmi. Dajme si otázku: ako sa posunula znalosť a vedomosť nášho národa vo vzťahu k vyspelosti kandidátov politických strán a ich voličov? Kto sa nad tým kedy zamyslel?

Hej, hor sa sveta pro-korupční kandidáti


https://ritomska.blog.sme.sk/c/368136/pan-predseda-parlamentu-zazelal-vsetkym-kandidatom-v-komunalnych-volbach-uspech.html

Politický zlepenec OĽaNO, KÚ, ZMENA ZDOLA, NOVA sa už do parlamentu nedostane


Ktorý z poslancov v predvolebnom období nám zviditeľnil pravdu o psychicky narušených vzťahoch. Nikto. Všetci po zvolení len zohnú chrbty a pokračujú, ako spolupáchatelia ukazovať zlú firemnú kultúru na našich pracoviskách.
Zaznamenali sme: Slovensko je „posiate“ starostami, primátormi, županmi, ktorí si vôbec neuvedomujú, napríklad, čo majú ako zriaďovatelia škôl robiť. Je to už dávno stará realita, ale aj možná budúcnosť.
Práve na našich školách a v posledných rokoch čoraz častejšie v sociálnych sieťach sa deti učia „znehodnocovaniu“ a primerane tomu rastúcim následkom pre jednotlivca. Naše deti by mali byť preventívne včas oboznamované o téme „ponižovania“ či šikanovania. Ukázalo sa to aj v prípade Juraja Krajčíka. Aj keď: „So žiakom pracovali dvaja psychológovia – jeden školský, jeden externý, keďže prichádzal na školu ako psychologicky ťažko šikanovaný žiak. Intenzívne sa mu dva roky venovali až do doby, keď vypukla pandémia a zavreli sa brány škôl. Psychický stav žiaka sa počas obdobia, keď bol pod psychologickým dohľadom stabilizoval,“ tvrdí riaditeľka školy Jolana Laznibatová.
„Aj na základe vyjadrení bezpečnostných analytikov môžeme predpokladať, že radikalizácia žiaka začala pred tromi rokmi, teda v čase, keď nenavštevoval prezenčne školu,“ domnieva sa riaditeľka.
Dôležité zistenie: Od 1. septembra 2005 vstúpil do platnosti zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ale akokoľvek som v ňom hľadala, nenašla som paragrafové znenie sociálneho kurátora, je v ňom len zadefinovaná sociálna kuratela. Pripomeniem: „sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba“ (§ 1 ods. 3). Podľa dikcie zákona sociálnu kuratelu pre maloleté a plnoleté fyzické osoby zabezpečuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – príslušný úrad práce. Prvým krokom sociálneho kurátora s klientom je poskytnutie odborného sociálneho poradenstva a informácií o možnostiach ďalšej pomoci alebo sprostredkovanie pomoci. Novinári nenapísali a riaditeľka nepovedala, či sa prípadom šikany Juraja Krajčíka zaoberal sociálny kurátor z príslušného úradu práce.
A ďalej pre prípady šikany sa u nás zriadil v roku 2016 Úrad komisára pre deti. https://komisarpredeti.sk/ Ani o tom nie je žiadna informácia.
A propo – dnes by sa témou šikany mali zaoberať poslanci priamo v teréne. Ale ani tu nedošlo k žiadnej zmene.
Dňa 10. decembra 2015: „Ani politické strany, ktoré sme dosiaľ volili do parlamentu, nechránili občanov našej krajiny. Aké tragické udalosti sa musia odohrať, aby sme sa konečne zobudili a uvedomili si, že politická šľachta v podobe politických subjektov, ktoré dostali svoje čísla pre nastávajúcu volebnú kampaň, neprinášajú občanom ochranu proti šikane“.
https://blog.sme.sk/ritomska/nezaradene/obcan-by-mal-vediet?fbclid=IwAR0S8QiT6y1N58dflDW0qiZ6hQQAswetF0_seGredboa_DDvV1rH7J4JUPg
Dňa 26. mája 2014: „Prečo sa témou psychologickej vojny na pracovisku nechcú naše vládnuce mocnosti zaoberať? Príčiny sú zjavné, spoločnosť sa dostala do vzostupného trendu agresivity, v podnikoch sa zvyšuje tlak na výkonnosť, k tomu sa pridáva hrozba nezamestnanosti v podobe – na úrade práce mám za Vás desať, dvadsať náhradníkov a účelom toho je vyvolať strach. Takáto pôda je úrodná pre zasadenie šikany. Na pozícii poslankyne som prerušila mlčanie o tabuizovanej téme, razíme cestu a vynucujeme si stále viac pozornosti, lebo spoločnosť stále nevie správne pomenovať situáciu, keď sa na pracovisku vyskytne šikana. Naším úspechom? Pedagogicko-psychologické centrum v Poprade nám preukázalo výskyt šikany na pracovisku“.
Nemali by toto kontrolovať zvolení poslanci. Naše zákony sú v tomto veľmi benevolentné.

Sú občania dôvodom, že sa majú zle


Len pripomínam: Život a zdravie je to najcennejšie, čo máme. Musíme pochopiť, že mozog obete je zranený od šikanovania a aké dôležité je ošetrenie a poskytnúť uzdravovanie. Ani v tomto volebnom období nám psychické násilie na pracoviskách nikto nevie riešiť. NIKTO to nemá vo volebnom programe.
Prečo ani jeden volebný program nerieši zvýšený počet pacientov u všeobecných lekárov a u odborníkov psychiatrie? Predsa aj minister zdravotníctva by sa mal zaujímať o zdravotné problémy svojich občanov v oblasti duševného zdravia.
Ľudia nie sú depresívni pri údajnej chorobe spôsobenej šikanou, ako sa to snažia „zakryť“ naši psychiatri, je to len ďalší produkt psychiatrie, ktorá zmenila konanie obetí šikany na „chorobu“ za účelom predaja liekov. Jedná sa o vynikajúcu marketingovú kampaň, ale nie o vedu. Aspoň takto by mali o tom hovoriť novinári každý deň: https://www.youtube.com/watch?v=oKTIkb4R9JM
Zistili sme: V minulých komunálnych voľbách v roku 2018 kandidát na bratislavského primátora Viktor Bereš na jednom predstavovaní kandidátov zviditeľnil šikanu na Bratislavskom magistráte. Ale moderátor „šikovne“ odsunul šikanu do stratena. Každé voľby sú len“ výberovým konaním“, na ktoré si politici „brúsia“ svoje zuby. Je to rovnaké, aj tam aj tam, víťaz je už známy.
Na tomto blogu prinášam informácie o zlých medziľudských vzťahoch, ktoré sú príčinou psychického teroru na pracoviskách. Šikana a s ním spojená patológia zamestnaneckých vzťahov má tri korene:
1. sociálna bezcitnosť;
2. ekonomická kriminalita a firemné podvody (krádeže, korupcia, defraudácia, daňové úniky);
3. neochota systému oficiálne prezentovať a odsúdiť sociálnu patológiu.
Naši politici nám občanom zostali a zostávajú stále dlžní. A je jedno či je to komunálny, župný alebo parlamentný poslanec.
Preto upozorňujeme, že
1. u každej obete po precitnutí zo zbytočnosti nadmerného snaženia sa nastupuje stav bezradnosti, bezmocnosti, neraz vyúsťujúci do beznádeje až zúfalstva.
2. obeť túži, aby sa to, čo často nevie ani pomenovať, čo najskôr skončilo, no koniec utrpenia neprichádza.
3. obeť je v permanentnom psychickom tlaku. Neustále myslí na problémy v práci, líha si s nimi, vstáva s nimi, pričom sa v noci často budí plná strachu. Nepomáhajú ani víkendy, obeť od piatku myslí na pondelok, kedy to začne znova.
4. tým, že obeť mobbingu, bossingu nie je schopná účinne brániť, potom dochádza v práci zákonite zníženie pracovného výkonu, zníženie kvality práce.
5. postihnutý je často práceneschopný a tým všetkým paradoxne dáva za pravdu šéfovi, ktorý jeho tyranizovaním dosiahol jeho čiastkové alebo úplné zlyhanie.
6. obeť si často spôsobí posttraumatickú stresovú poruchu, ba neraz dochádza až k samovražde obete.
Všetky informácie Vám samozrejme poskytneme dňa 16. 11. 2022 na. 8. medzinárodnej konferencii v Bratislave, na ktorú Vás srdečne pozývame.

Podá slovenský generálny prokurátor SR Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD,na Ing. Eduarda Hegera, súčasného predsedu vlády Slovenskej republiky a zastupujúceho ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. žalobu , aby sa dostal on a všetci kumpáni za mreže?

Dokedy sa budú spoliehať lídri politických strán na lobovanie mediálnych aktérov pri tvorbe politiky

29.01.2023

Vážení študenti práva (a nielen Vy), ďakujeme Vám za gratulácie k Novému roku 2023. Sme radi, že sledujete naše odborné spravodajstvo, ktorého cieľom je osveta a monitoring v boji proti psychickému násiliu na pracoviskách ako aj historický výskum budovania demokracie po slovensky, aby sa zvyšovalo právne vedomie nášho národa. Lebo, ako viete a písali o tom novinári, či [...]

Doplácame na to, že vyše tridsať rokov nikto neriešil do hĺbky. . .

17.01.2023

Vážení študenti práva (a nielen Vy), v tomto novom roku 2023 budeme pokračovať s monitoringom o našich praktických skúsenostiach z výskumu o budovaní demokracie po slovensky. Predovšetkým sa zameriame na výsledky štúdia žalobných návrhov pracovného práva, kde žalobca/bkyňa stratil/a u žalovaného prácu. Dôležité dôkazy sú žaloby občanov, ktoré boli podané vo [...]

Zverejňovanie zločinov a . . . . .

30.12.2022

Vážení študenti práva (a nielen Vy), v tomto končiacom roku 2022 si zopakujeme naše praktické skúsenosti z výskumu o našom budovaní demokracie po slovensky. Čo sme zistili? Predovšetkým je dôležité: 1. Do politiky sa stále dostávajú tí, ktorí nemajú odborné znalosti a vedomosti. A koho je to chyba a komu to vadí? 2. Od roku 1989 nám politika zvlčila a okrem iného aj [...]

Zeman, Kiska,

Posledné zbohom Slovensku. Zeman príde do Tatier, stretne sa aj s exprezidentami

06.02.2023 13:06, aktualizované: 14:01

S prezidentkou Čaputovou sa Zeman stretne na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.

Marjorie Taylor Greene

Ako vyzerá mizerný život? Podľa republikánky byť členom Kongresu a ročne zarábať 174-tisíc dolárov

06.02.2023 12:05

Taylorová Greeneová bola do Snemovne reprezentantov zvolená v roku 2020, predtým vlastnila pobočku posilňovne CrossFit.

Polícia, nehoda, zločin, trestný čin, vyšetrovanie, bitka, útok, vražda

Ukrajinci v Bratislave poškodili auto aj s vodičom, ďalší zabil ženu. Čelia obvineniu

06.02.2023 10:31, aktualizované: 11:05

Poškodeného mali vylákať na stretnutie pred prevádzkou rýchleho občerstvenia.

bziny

Počas kalamity opitý šoféroval autobus s 12 ľuďmi, čelí obvineniu

06.02.2023 09:44, aktualizované: 13:27

Ministerstvo vnútra eviduje z dôvodu snehovej kalamity dovedna 111 mimoriadnych situácií.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 174
Celková čítanosť: 4038467x
Priemerná čítanosť článkov: 23210x

Autor blogu

Kategórie