Založ si blog

Slovenský národ čaká, kedy Igor Matovič svoje divadlo dohrá

Vážení študenti práva, (a nielen Vy) pokračujeme v praktických skúsenostiach, ako funguje parlament a tým v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenáva naša história. Sme najzaostalejšia krajina v rámci členských krajín  Európskej únie, čo sa týka ochrany ľudskej dôstojnosti. Žiadna vláda, ktorá sa prezentovala politickými sľubmi od roku 1989, nepriniesla občanom ochranu ľudskej dôstojnosti, ochranu pred sabotovaním, ponižovaním, zneužívaním práce toho, ktorého zamestnanca. Mnohým občanom, voličom alebo ak chcete zamestnancom zničila existenciu. Ak ste na našej vlnovej dĺžke, tak rozumiete, že mnohých zamestnancov poslali do predčasného dôchodku.

Ale od roku 1989 na pracoviskách vládne strach zo straty práce, a od roku 2020 sa k tomu ešte „pridala“ pandémia. A páchateľov na pracoviskách,       (aj v parlamente, lebo ako už viete aj parlament je pracovisko), je tu neúrekom.

Počas 31 ročného budovania demokracie po slovensky si novinári nenaštudovali, ako funguje parlament. A preto Igor Matovič využil všetky nedostatky a pred voľbami v roku 2020 spojil 4 politické strany a pomocou tohto podvodu sa prevalcoval do parlamentu. Bola to dobrá taktika Igora Matoviča, ako sa udržať pri moci.

Z právneho hľadiska nemôže takýto zlepenec vládnuť, lebo porušuje zákon (§ 6 ods 6 zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach). Kto z právnikov sa nebojí a povie to nahlas. Kam sme to s odbornosťou našich právnikov dopracovali????? Márne oslovujeme mjinisterstvo vnútra SR, aby si priznali chybu a vec napravili. LEBO inak dopadnú fanúšikovia politického zlepenca na ministerstve vnútra SR ako líder politickej strany SMER Róbert Fico. 

A poďme ďalej, vážení študenti práva, sú platné rozhodnutia či legislatíva politického hnutia OĽaNO, Kresťanská únia, ZMENA ZDOLA a NOVA? 

Odchod Matoviča z politiky alebo konečne sa rozpadne politický zlepenec

Podvod, s ktorým prišiel Igor Matovič dňa 29. 02. 2020 do volieb, je medzinárodná blamáž.

Igor, pripomínaš mi časy minulé, keď si sa pýtal: Tak čo Mária, už Ti Smeráci robia zákon?

Igor chce o každom vedieť a nepripustí jeho pravdu. Rovnako trpia ministri a jeho poslanci, ktorým neumožní, aby pomáhali občanom v zmysle Ústavy Slovenskej republiky.

Všeobecne možno konštatovať, že honba za ziskom prinášala a stále prináša majetky vládnúcim vrstvám. A nie je tomu inak ani v tomto volebnom období. A to všetko na úkor voličov, ktorí pre svoju vlasteneckú povinnosť chodia voliť. A nemajú vedomosti, ako potom funguje parlament. O tom nám nehovoria ani politológovia (napr. Baránek a pod. )

Tak ako vo volebnom období 2012- 2016, zákony sa stali zdrapom papiera pre zamestnávateľov, a v tomto volebnom období ešte aj tie pandemické zákony sú toho dôkazom.

Tak ako voľakedy každý mocipán na pracovisku si prispôsobil poriadok podľa toho, ako mu to vyhovovalo, dnes si pomocou Mikasových vyhlášok prispôsobuje Matovičova vláda svoju moc nad neznalosťami voličov.

Ďaľším dôkazom bezprávnosti a nemožnosti dovolať sa svojho práva, sa stali Vaše žaloby podané v rokoch 2012 -2016.

História nám v Zborníkoch IOÚP zaznamenala,  že som ako poslankyňa parlamentu podala žalobné návrhy (27) na zničené existencie učiteľov, lekárov, zdravotných sestier, štátnych zamestnancov, generálnych štátnych radcov,  a pod. Súdy ich ešte dnes riešia.

Igor Matovič ide aj cez mŕtvoly

Zdôrazňujem: Bez legislatívy –  prípady mobbingu na súde nezvíťazia. Veľmi zvláštnym prípadom sa stal prípad prepustenia odborového predáka Železničnej spoločnosti Cargo Jána Margalu, ktorý nepodpísal hromadné prepúšťanie. A keď ho poslali na kontrolu k lekárovi, na druhý deň mu dali okamžitú výpoveď pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny. To bola sila!  A hľa, prípad  sa dostal rovno na Najvyšší súd SR bez žiadneho pojednávania na Okresnom súde, na Krajskom súde. Čo je toto za postup našich súdov?  A to sa písal rok 2015.

Ba dokonca som zistila: dňa 6. 11. 2015 som sa obrátila ako poslankyňa parlamentu vo veci prešetrenia tohto prípadu  na Najvyšší súd SR. Tu mi odpovedali, že „údajne“ som podala dovolanie. To nie je možné! Ja som nepodala dovolanie, ale ja som podala ako poslankyňa parlamentu interpeláciu ministrovi spravodlivosti SR. A pán minister spravodlivosti SR mi odpovedal. Všetko je to zverejnené aj na www.nrsr.sk, časť interpelácie.  Úplne Kocúrkovo. Kam sa až táto kauza odborového predáka dostala? Tento prípad je jedným z historických príkladov obrovského bezprávia v našej „banánovej“ republike. Nájsť spravodlivosť na súdoch nie je možné. Ťažko nájdeme spravodlivého sudcu. A rovnako je to aj so súčasnými žalobami proti pandémii. Ani Európsky súd pre ľudské práva nepomôže našim občanom. Tam je to na „dlhé trate“. Preto vážení študenti práva, študujte a sledujte naše Zborníky uložené v slovenských knižniciach. 

Prečo si myslíte, že antimobbingový zákon páchanie psychického násilia na pracovisku niečo vyrieši? spýtal sa ma občan z Kysúc. Jednoznačne to dokazuje moja poslanecká agenda, ktorá zmonitorovala  prípady mobbingu.

Boj o kreslá prevažuje v celej Európskej únii. Snaha páchateľov za ziskom je obrovská. Všade sa vyskytujú prejavy násilia na obetiach, kde ide o skutkový stav psychického násilia, kedy útočník v snahe vyštvať obeť z kolektívu aplikuje voči nej opakované verbálne, fyzické alebo psychické nátlaky a útoky. Tento psychický tlak spôsobuje obetiam veľké utrpenie, čím môže poškodiť psychické i fyzické zdravie a často zanecháva aj trvalé následky. V neposlednom rade sa týmto konaním páchateľa zhoršuje atmosféra na pracovisku a tým pádom aj pracovný výkon.

Na Slovensku to dosiaľ neriešila žiadna vláda a moje skúsenosti z tohto volebného obdobia dokázali, že Matovičova vláda nemá  záujem pomôcť občanom. Na tento skutkový stav psychického  násilia na pracoviskách je potrebný zákon. Ale nakoľko je Igor Matovič mobbér, zmenu nečakáme.

Otvorene si povedzme – aj v tomto volebnom období sa prejavilo utrpenie z hanby,  zo strachu ľudí.  Stále sa hromadia  obete , ktoré sa stali a stávajú pacientami psychológov a psychiatrov. Inštitút ochrany ústavných práv vo svojom výskume monitoruje odborníkov psychiatrie a stále viac získava poznatky, že nakoľko nemajú inštrukcie, ako psychický teror našich ľudí riešiť, aj títo naši psychiatri zostali v rovine tichej liekovej  politiky. Je to strach, že aj oni prídu o svoju prácu a tak im neumožňuje zviditeľniť štatistiku obetí? Ich mlčanie je rovnako neznesiteľné ako falošná hra Matovičovej vlády. Táto nezmyselná situácia produkuje stále viac neodbornosti a nevedomosti. To nie je náhoda.

LEBO, ako nám ukazujú médiá, pôda na ktorej sme zasadili psychický teror (mobbing, bossing), je u nás stále viac úrodnejšia ako kedykoľvek predtým.  Naši odborári,   právnici  a ani sudcovia nebijú na poplach. Boj proti agresii  sme nezachytili už v zárodku. Preto má chaos , zmätok , nenávisť  v medziľudských vzťahoch živnú pôdu a je stále úrodnejšia a úrodnejšia. Pandémia len pridala viac nových možností.

LEN JA a JA a JA !  budem pre Vás ten, čo Vás vytrhne z bahna môjho predchodcu. Takto sa prezentoval aj Igor Matovič. A ani on ani jeho ministri nie sú žiadni experti, aby videli, že sa dostali do dráhy strely a už vôbec nevedia, ochrániť seba a nevedia sa postaviť na účinnú obranu.

Naši ministri rovnako ako obete mobbingu, bossingu nemajú skúsenosti kryť svoj chrbát.  Metódy sú na Slovensku stále rovnaké. Nikto nám nekáže a neukáže možnosti, ako vykynožiť agresiu už v zárodku

Média to dokážu perfektne opísať v spravodajstve tak, aby všetko , čo bolo zneužité voči občanovi, bolo považované za čistú hru a vina padne na niekoho iného- nepotrebného v systéme. Tak môže byť zneužitá aj technológia na rozpoznávanie tváre a občanov postupne zastrašia alebo obvinia. Občan ľahko podľahne zastrašeniu a uverí médiám. Systém znova vyhrá a vinníkov nikto nebude poznať. Pre Inštitút Ochrany Ústavných Práv je to úspech. Prichádza na naše slová a postupne sa odkryjú všetky ,,karty“, ktoré zapríčiňujú bezprávie občanov nielen na pracoviskách, ale aj v celom štáte.

Kto si však uvedomí – ľudia strávia priemerne 90 000 hodín života v práci, čo predstavuje 1/3 života a kto si všimol, že práve tie pracovné podmienky sú pre každého človeka dôležité.

Slová ako sú mobbing, bossing už nie sú neznámymi pojmami. Rozumieme pod nimi všetky formy spoločenskej šikany pracovníkov, ktoré môžu vo svojom dôsledku negativne ovplyvniť psychický, ale i fyzický stav poškodeného. Prejavy nemusia byť na prvý pohľad zjavné, začínajú veľmi pozvoľne napríklad zosmiešňovanie či okrikovanie dotyčnej osoby, ale časom sa môžu vyvinúť až do fyzického násilia.

Podľa najnovšieho internetového šetrenia, ktoré uskutočnila v Čechách účastníčka konferencie Barbora Večerková v spolupráci so spoločnosťou Data Collect, má s niektorou z foriem šikany na pracovisku skúsenosť viac než tretina osôb starších ako 15 rokov (36 %), ide  o najmladších zamestnancov vo veku do 29 let. Za najčastejšie prejavy mobbingu môžeme v súčasnosti označiť nedoceňovanie pracovného výkonu, ktoré postupne vedú k strate sebavedomia (16 %), zadávanie nezmyselných pracovných úloh (13 %) a povinnosti,ktoré nezodpovedajú kvalifikácii zamestnancov (10%), zosmiešňovanie a ohováranie postihnutej obete v rámci pracovného kolektívu (9 %), neustála kritika práce obete (8 %) či ignorovanie mobbovaných osôb (7 %) kolektívom. Viac než dve pätiny šikanovaných osôb (46 %) sú vystavovaní niektorým z foriem šikany na pracovisku raz do týždňa  či ešte častejšie, a to vo viac než vo dvoch pätinách prípadov (42%) po dobu dlhšiu ako jeden rok (častejšie zamestnanci vo veku 45 – 59 rokov). Takmer tri pätiny (56 %) obetí mobbingu sú  šikanovaní svojím nadriadeným, (29 %) zamestnancov svojimi kolegami. 58 % sa bojí zviditeľniť šikanu, (39 %) má strach,(22 %) má obavy, že by sa ich nikto nezastal.

Anti-mobbing  je vytrvalý boj za „ľudské“ vzťahy (v práci?) a v konečnom dôsledku ide o zápas za ideály a hodnoty demokracie a humanizmu Právnická definícia pracovnoprávnej pozície zamestnanca v súkromnom sektore je otrokárstvo. Potvrdzuje nám to správa Medzinárodnej organizácie práce (International Labour Organization) z roku 2006, kde sa konštatuje: Európu zasiahla epidémia tyranie na pracoviskách. Odvtedy sa situácia stále iba zhoršuje, a stav je už dávno neúnosný.
Ako nás informovali kolegovia v Prahe, Medzinárodná organizácie práce zahájila projekt Posilňovanie kapacít sociálnych partnerov a sociálneho dialógu v novom svete práce, ktorý poskytuje všetkým európskym krajinám príležitosť vymenovať si názory a skúsenosti a konzultovať o spoločných problémoch a postojoch v meniacom sa svete práce. Kde je sloboda? Kde je demokracia? Kde je morálka? Kde je humanizmus? Kde sú zákony“? A čo je vlastne tá „Ústava“? Nie je to náhodou ten „inverzný obraz“ občianstva, resp. sociálneho šialenstva? Odpovedáme: To všetko je krivé inverzné zrkadlo, v ktorom sa Schweinereich má ukazovať ako „harmónia zákona a demokracie“, ale po rozbití inverzného zrkadla vidíme diagnózu: Je to sociálna idiocia a psychopatia.

Dnes takmer všetci blogeri píšu – nevynímajúc médiá – a poukazujú na detaily, alebo na chyby v justícii. Najmä na nevymožiteľnosť práva. Ale my, IOÚP, pridáme, my poukazujeme na s ňou súvisiace procesné chyby, klesajúcu dôveryhodnosť súdov. Naša spoločnosť sa vyvíja a mení veľmi rýchlo, v poslednom období si ľudia uvedomili život v bezprávnom štáte, sústavne sa množia mediálne útoky na súdy. Kauza Kočner a spol je toho klasickým príkladom. Justícia je premorená chorobami, nevie reagovať na problémy na pracoviskách, kde zdola nahor funguje otrokárske bezprávie, a zároveň zhora nadol sa môže úplne všetko – horšie ako v otrokárstve. V našich archívoch IOÚP zbierame register prehreškov na pracoviskách, a zároveň registrujeme prehrešky sudcov, ktoré zostávajú ignorované – najmä procesné chyby vo vedení súdneho procesu. Rovnako evidujeme aj procesné chyby v zaisťovaní dôkazov proti mobbérom a bossom, ktorí utláčajú zamestnancov. Toto bezprávie mnohých slušných ľudí dostalo na dlažbu ulice. Občania majú zničené existencie  Súdne spory ukazujú, že sudcovia nemajú skúsenosti s problematikou útlaku, s ponižovaním a zneužívaním práce. Sudcovia nevedia definovať psychický teror a zneužívanie zákonov na útlak niektorými zamestnávateľmi. V súčasnom stave ideového nastavenia súdnych procesov, a to stále poukazujem, je veľká chyba: 

Zaznamenali sme do Zborníkov: Súdy analyzujú len vecnú stránku podaní, a vôbec sa nevenujú sa procesným nedostatkom v aplikácii paragrafov na skončenia pracovného pomeru. Toto nastavenie je choré a vyžaduje si rázne usmernenie zo strany kompetentných orgánov, aby si sudcovia zaradili do programu pojednávania aj prieskum správnosti procesu ukončenia pracovného pomeru. Inak bude stav bezprávia trvať naďalej, lebo je to klasifikovateľné de jure typické zneužitie ustanovení Zákonníka práce, kedy zamestnávateľ, aby sa zbavil obete, aplikuje príslušné ustanovenia vytvorí psychický teror na pracovisku.

Dajme si otázku: Bola vo vývoji spravodajstva novinárov od roku 1989 pred voľbami daná otázka, ako nám politické strany pomohli z nášho bezprávia. Teraz už mnohí občania vďaka nášmu spravodajstvu (IOÚP)  na tomto blogu pochopili, že žiadna  pozlátka zo strany našich politikov nepomôže zapôsobiť na občanov predkladaním nových a nových zákonov. Predstavuje to obrovské náklady nielen z hľadiska ľudského utrpenia, ale aj oslabenia hospodárskej výkonnosti. To nevie riešiť ani ministerka Kolíková v očiste našej justície.

K doteraz uvedenej problematike  je príkladom posledný prípad Ing. Janky Klimkovej, ktorá pracovala v Sociálnej poisťovni Žilina. Zhoršenie  pracovného prostredia mobbingom nastalo v júli 2020 zo strany vedúcej odboru vymáhania pohľadávok  JUDr. Renáty Podluckej, ktorá ako píše Ing. Janka Klimková  sústavne ponižovala, urážala, považovala ju za menejcennú, nemala ani poriadnu stoličku ani žiadne pracovné pomôcky.

Zatiaľ v našich podmienkach neexistuje štátna inštitúcia, ani legislatívny titul, ktorým by bolo možné psychický teror na pracovisku postihovať, Inštitút ochrany ústavných práv má skúsenosti, ktoré ukazujú, že ľudia vo vzťahoch na pracoviskách často „zvlčia“ – aj keď prišli na pracovisko „čistí“ a dobre vychovaní, deformované sociálne podmienky (nezamestnanosť, korupcia…) ich donútia k prispôsobeniu sa k sociálnym patológiám. Čakajú na chybu toho druhého a sú pripravení „skočiť po koristi“ – dobre platenom mieste. Sú ochotní spolupracovať na kriminálnej firemnej kultúre len aby sa im „polepšilo“. U nás takto fungujú štátne inštitúcie, úrady štátnej správy, silový rezort, štátne podniky, cirkvi

Stále konštatujeme:  Od roku 1989 nám tu vzniklo veľa inštitúcii s názvom a „náplňou činnosti“ tzv. ochranu ľudských práv, ale žiaľ, nemajú ani vedomostnú ale ani motivačnú kompetenciu na riešenia týchto sociálnych patológií, čo sa nám potvrdzuje pri opakovaných apeláciách na všetkých úrovniach.

Nevyhnutným predpokladom reálneho uplatňovania ľudských práv je vedomosť občana, akým spôsobom môže svoje porušené ľudské právo, či základnú slobodu napraviť. Každý občan ako aj Ing Janka Klimková by mal(a)  mať vedomosti o tom, ako a čo robiť v prípade porušovania ľudských práv, či ľudskej dôstojnosti. A najmä zistiť informácie o postavení starších zamestnancov a starostlivosti zamestnávateľov o túto vekovú skupinu  (nad 55 rokov) pokiaľ ide o ich bezpečnosť a ochranu zdravia a nájsť také preventívne riešenia, ktoré zabezpečia, aby odchádzali do dôchodku v oficiálne stanovenom veku (nie predčasne) a v dobrom zdravotnom stave.

Preto sme požiadali dňa 14, 10. 2021 Inšpektorát práce Žilina o spoluprácu pri realizácii monitoringu a dokumentácie zaslaním stanoviska z prešetrenia prípadu Ing. Janky Klimkovej.

Záverom prinášame ďalšie diplomové ba dokonca rigorózne práce o mobbingu, bossingu vďake, ktorým vieme, že naša činnosť (IOÚP! je veľmi potrebná.

Nováková Nikola Mobbing ako negatívny prvok na pracovisku  Trnavská univerzita v Trnave Rok odovzdania: 2020

Fúsková, Anna  Mobbing a etika  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Rok odovzdania: 2020

Botošová, Ivana Mobbing a Bossing v ošetrovateľskej praxi  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave  Rok odovzdania: 2020

Kováčová, Eva Prevencia mobbingu na pracovisku  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave  Rok odovzdania: 2020

Taraba, Jozef Fenomén mobbingu z pohľadu ošetrovateľstva  Prešovská univerzita v Prešove Rok odovzdania: 2020

Libušová, Ivana  Mobbing a bossing na pracovisku – výzvy a perspektívy zo strany sociálneho pracovníka  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave  Katedra sociálnej práce, Bratislava  Rok odovzdania: 2020

Kovačič, Samuel  Mobbing a bossing na pracovisku, a jeho vplyv na zamestnancov Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave Katedra sociálnej práce, Bratislava Rok odovzdania: 2020

Czinkeová, Henrieta Identifikácia súvislostí medzi vnímaním atribútov bossingu a osobnostnými charakteristikami zamestnancov Prešovská univerzita v Prešove  Rok odovzdania: 2020

Štefánová, Silvia  Šikana v pracovnoprávnych vzťahoch Paneurópska vysoká škola v Bratislave Rok odovzdania: 2020

Sebő, Veronika Diskriminácia na pracovisku Univerzita Komenského v Bratislave  Rok odovzdania: 2020

Žiť na Slovensku nezáväzne k Ústave Slovenskej republiky, Slovensku škodí a z ľudí to robí pohodlných chamtivcov

 

Budeme voliť neplatné politické strany?

23.09.2023

Vážení študenti práva,(a nielen Vy), ďakujeme za všetky doterajšie gratulácie a prejavy priazne. Znovu pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. A máme pred voľbami. Čo nám prinesú? História sa zase zopakuje. Čo nám volebný prieskum neprezradil? Politický [...]

Čo nám volebný prieskum neprezradil?

10.09.2023

Vážení študenti práva (a nielen Vy) aj na začiatku školského roka 2023/2024 pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. Dňa 30.09.2023 sa dozvieme, či si občania, voliči zvýšili právne vedomie za 34 rokov budovania demokracie po slovensky. Prinášala som z [...]

Kauza (ex)poslankyne sa stala „chlebíčkom“ súdov

16.08.2023

Vážení študenti práva, (a nielen Vy) aj počas prázdnin pokračujeme v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky. O novej ceste, ktorá by priniesla zmenu politiky, prinášame od roku 2012 riešenia, šírime osvetu a monitoring. A všetko to aj s Vašou odvahou sme zaznamenali do našich [...]

Justin Trudeau, Volodymyr Zelenskyj, Kanada

ONLINE: Zelenskyj sľúbil v USA, že dobyje Bachmut. Budanov tvrdí, že tam pochovajú ruskú armádu

25.09.2023 05:30

Bachmut bude opäť náš, prisľúbil Zelenskyj v USA. Šéf rozviedky Budanov tvrdí, že k Bachmutu poslali Rusi 15-tisícovú 25. armádu.

Korňa, Dedina roka

Dedina roka má ropný prameň aj cintorín obetí hladomoru. Nájdete ju na Kysuciach

25.09.2023 05:00

Neopísateľná atmosféra, nezvyčajné atrakcie, nádherná príroda, no najmä dobrí ľudia sú podľa starostky aktuálnej Dediny roka za triumfálnym ziskom tohto titulu.

Taliansko, migrácia

Nemecko financuje skupiny, ktoré zachraňujú migrantov na mori. Rím žiada vysvetlenie

25.09.2023 03:50

Taliansko kritizuje Nemecko za to, že sa rozhodlo financovať skupiny, ktoré organizujú záchranu migrantov v Stredozemnom mori.

ukrajinska samohybna hufnica Gvozdika

Quo vadis, ukrajinská protiofenzíva? Ohlásený prielom môže byť len súčasťou zahmlievania

25.09.2023 03:00

Podaril sa Ukrajincom prielom ruských línií na juhu Záporožskej oblasti? Jednoduchá odpoveď znie: áno aj nie. A teraz sa poďme pozrieť na tú zložitejšiu odpoveď.