Založ si blog

Matovičove hrozby s novými názvami, ale so starou podstatou alebo Slovák sa naučí aj s vlkmi vyť

Ako som uviedla v predchádzajúcom článku, kde hlavná idea: naším mlčaním sme sa  stali  irelevantnými a zatiaľ sme nechali vládnuť – kde koho“, sa stala historicky pravdivou. Preto má chaos, zmätok , nenávisť  v medziľudských vzťahoch živnú pôdu a je stále úrodnejšia a úrodnejšia. Stačí sa prejsť mestom, či dedinou a vidíme, ako sa pred každými voľbami kandidáti na politikov osočujú, ponižujú, kritizujú. LEBO, ako nám ukazujú médiá, pôda, na ktorej sme zasadili psychický teror (mobbing, bossing), je u nás stále viac úrodnejšia ako kedykoľvek predtým. Naši odborári, právnici  a ani sudcovia nebijú na poplach. Boj proti agresii  sme nezachytili už v zárodku.Za obdobie od našej existencie (IOÚP)  monitorujeme, ako razantným tempom získava priestor. Postihuje mnohých a aspoň trochu sa týka každého z nás. Táto nezmyselná situácia produkuje stále viac neodbornosti a nevedomosti. To nie je náhoda. Vďaka nečinnosti našich vlád, ktoré sme tu doteraz mali, sa do popredia dostal a stále viac dostáva silný trend boja o kreslá platený finančnými skupinami. Ukazuje nám to aj pravidelne sa opakujúci boj o kreslá našich kandidátov na poslancov v politike. Naša spoločnosť umožnila, aby tu vládli silné lakte a systematická vojna na pracoviskách.

Práve sa v médiách „prepiera“ vysoké školstvo a odvolávanie rektora Fikara, ktorý nastúpil v roku 2018. A následne jeden rok musel riešiť spor na Fitke.  Mal dodnes do októbra 2020 vyriešiť to, čo vlády SR zanedbávali 30 rokov? A dostať STU do 500 najlepších škôl na svete?

https://domov.sme.sk/c/22519336/stu-fikar-odvolanie-rekora.html?ref=diskusie

https://zanasufiit.blog.sme.sk/c/545243/diskriminacia-na-stu-fakulta-branila-v-zapise-studenta-ktory-upozornoval-na-preslapy.html?ref=sekciabox

A aj tu na pôde vysokej školy Inštitút ochrany ústavných práv zaznamenal v roku 2013 psychický teror alebo ak chcete mobbing,bossing, kde vyvrcholením bolo, že sme  dňa 25. októbra 2018 predložili na Okresný súd Bratislava III žalobný návrh Ing. arch. I.L. PhD. v právnej veci určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru proti Slovenskej technickej univerzite. A ani dva roky nestačia, aby Okresný súd Bratislava III vytýčil pojednávanie. Celý prípad som priebežne rozoberala na blogu sme, oslovili sme vtedajšieho rektora Redhammera, kvestora, kontrolóra , odborovú pracovníčku. Priniesli sme kauzu do Zborníka na dvoch medzinárodných konferenciách  a uložili do slovenských knižníc v súlade so zákonom. Ale dôvod, prečo nám nikto z kompetentných nechcel  pomôcť a brániť ľudské práva ženy, matky zamestnankyne je nám  už dávno známy.

Dokázali sme, že hlavnou príčinou tejto kauzy  je ťažká porucha komunikácie. Mobbér si neuvedomuje svoje konanie, že žene, matke spôsobuje obrovské psychické utrpenie. Ako zastaviť konanie páchateľa? 

Len pripomínam: Začiatkom júna 2017 Národný inšpektorát práce prijal v záujme efektívneho rozvoja sústavy inšpekcie práce Koncepciu činnosti NIP do roku 2020 pre všetky inšpektoráty práce z celého Slovenska. Jej prioritou je zlepšiť ochranu zamestnancov pri práci. K tomu uviedol generálny riaditeľ NIP Ing. Karol Habina: „Za úspešnou firmou stoja spokojní zamestnanci. Mimoriadne dôležitým predpokladom spokojnosti je zabezpečenie ochrany ich práv, života a zdravia. Práve toto musí byť základným spoločným cieľom zástupcov zamestnávateľov, zamestnancov a v neposlednom rade aj sústavy inšpekcie práce. Za najväčšiu prioritu považujem venovať sa problematikám  prevencie, osvety a nastaveniu prehľadnej a vyváženej legislatívy. Každý by mal začať od seba a tak Národný inšpektorát práce prijal Koncepciu rozvoja inšpekcie práce, aby sme v tomto spoločnom boji  boli silným a významným partnerom. Spokojný zamestnanec sústavy inšpekcie práce vytvára predpoklad kvalitného a efektívneho plnenia úloh inšpekcie práce, z čoho vyplýva ochrana práv, života a zdravia zamestnancov a úspech podnikateľov .“

Ale pozor, od júna 2017 až dodnes  výsledky sa neposunuli k žiadnej legislatíve o mobbingu, bossingu. Matovičova vláda vymenila aj generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce  a náš boj stále pokračuje, Ako vidíme naša téma sa dostáva do popredia aj v mediálnom spravodajstve v podobe Matovičových tlačoviek. Tu sa nám v priamom prenose ukazujú Matovičove hrozby s novými názvami, ale so starou podstatou.   Závažnú diagnózu všetci vidíme, ale ako každú zhubnú chorobu ju nechcete vidieť.

Inštitút ochrany ústavných práv zistil, že ani  v Správe o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok nie je štatistika obetí mobbingu, bossingu. Predsa každý občan na Slovensku vie, aké dôležité je mať prácu a dobré pracovné prostredie a k tomu v neposlednom rade dobré pracovné vzťahy.

Preto je stále zarmucujúce zistenie, a zároveň veľmi znepokojujúce pre mladú inžinierku zo Slovenskej technickej univerzity, ktorá sa vrátila z rodičovskej dovolenky, že roky tvrdého elitného štúdia ukončeného univerzitným diplomom, padajú do balastu sociálnej rakoviny, lebo u nej na pracovisku nefungovali a nefungujú  dobré pracovné vzťahy budované na princípoch bratstva, vzájomnej úcty, rovnosti, slobody a základných práv ľudí.

Na pôde Slovenskej technickej univerzite je  „balast pracovných nerestí“ ako na všetkých ostatných nami (IOÚP) evidovaných pracoviskách. A už vrabce čvirikajú, že je rovnako prepletený korupciou a rodinkárstvom.

A tak, vážení občania, resp. obete mobbingu, vytrhnúť Vás z tohto „balastu pracovných nerestí“ nám nepomôžu žiadni poslanci parlamentu, ktorých tu 30 rokov volíte. Lebo, ako sa nám sami predstavujú – majú maslo nielen na hlave ale aj za ušami.

Každé ticho v právnom vákuu zabíja ľudí a šliape po ľudských právach. Nemôžeme sa tváriť akoby sa nič nedialo. Pripomínam kauzu mladej inžinierky ako odvážnej ženy, matky monitorujeme na pracovisku Slovenskej technickej univerzity od roku 2013. Keď sa pani inžinierka vrátila z rodičovskej dovolenky venujeme sa prípadu znovu od roku 2017. Prečo sme museli podať žalobu?

Inštitút ochrany ústavných práv sa dňa 22. mája 2018 stretol s kontrolórkou p. Danielou Múdrou z Národného inšpektorátu práce a prejednal výkon inšpekcie práce na pracovisku STU tak, ako to umožňuje platný zákon. Pani kontrolórka nám potvrdila:

1. porušenia Zákonníka práce na pracovisku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde nie je a nebola zabezpečená ochrana práce po návrate ženy, matky z materskej dovolenky,

2. zamestnávateľ nemal zistené, že pani inžinierka nastúpi po materskej dovolenke a nezabezpečil jej riadnu prácu  – zákon ju predsa chráni,

3. porušenia zákona o inšpekcii práce pri výkone inšpekcie práce jeho vykonávateľom Inšpektorátom práce Bratislava,

4. pochybil aj kontrolór STU pri šetrení ňou podanej sťažnosti,

5. mobbing obete zamestnankyne, matky, ženy pokračuje – Dňa 17. mája 2018 o 19, 07 hod. bol od odborovej organizácie poslaný mail: „Vážená pani inžinierka, zajtra v piatok o 9,00 hod. Budeme na výbore UOO prerokovávať  podnet na Vaše prepustenie. Bola by som rada, keby ste sa zasadnutia mohli zúčastniť. Zasadnutie ja na FCHPT v odboráskej miestnosti na prvom poschodí na Radlinského ulici ( nova budova).S pozdravom, …….., predsedníčka výboru UOO.“

Pani  Inžinierka si pýtala e- mailom zaslanie písomného podnetu a zároveň sa ospravedlňuje, že je na OČR. A predsedníčka odborovej  organizácie reaguje dňa 18. mája 2018 o 8, 24 hod. citujem : „Vážená pani inžinierka, Výbor UOO STU, ktorý má prerokovávať podnet na Vaše prepustnenie, celú záležitosť len prerokováva. Nedáva žiadne kladné ani záporné stanovisko k podnetu. My ako zástupcovia odborovej organizácie si môžeme a nemusíme pozvať dotknutú osobu na rokovanie. Keďže sme si chceli a ešte stále chceme vypočuť i Vaše stanovisko k predmetnej veci, preto som sa na Vás obrátila s pozvánkou na dnešný výbor. Totiž výbor UOO STU musí do 7 dní daný podnet prerokovať. Ak to neprerokuje do 7 dní, berie sa, že k prerokovaniu došlo. Ja som musela najprv od doručenia podnetu zistiť, či a v akom čase je možné zasadnutie výboru a až potom som mohla posielať pozvánku Vám. Preto by som bola veľmi rada, keby ste sa mi ozvali aspoň telefonicky a ozrejmili si Vašu situáciu. Ďakujem za pochopenie. S pozdravom,……….Predsedníčka výboru UOO STU“

Pán generálny riaditeľ NIP, kde je v tomto prípade ženy, matky, zamestnankyne zabezpečenie ochrany jej práv, života a zdravia ako predpoklad spokojnosti na pracovisku? V tomto prípade môže rozhodnúť múdry samosudca bez vytýčenia pojednávania v prospech ženy, matky. 

POZOR! Sme na Slovensku a dajme si otázku či nová ministerka spravodlivosti SR Mgr. Mária Kolíková nám v tejto žumpe bezprávia niečo zmenila vo vymáhaní práv občanov na súdoch? 

Preto činnosť Inštitútu ochrany ústavných práv  považujeme za  dôležitú a uvedomujeme si našu exkluzívnu zodpovednosť tým viac,

čím prázdnejšie je právo na ochranu zamestnanca;

čím mohutnejšie je právne vákuum okolo zamestnanca;

čím viac odvracajú politické nomenklatúry svoje konzervované hlavy od tejto témy;

čím prázdnejšie sú slová kňazov v kostoloch;

čím je národ ohlušenejší hlúposťami žabomyších vyhlásení niektorých aj súčasných politikov;

čím ťažší je život morálneho človeka;

čím viac je lož pracovným nástrojom politikov;

čím viac sa riadenie zamestnancov podobá na politiku;

čím viac mohutnie násilie na pracoviskách ako sociálna rakovina.

Snažíme sa, aby právne vákuum nestíhalo brať životy a nespôsobovalo utrpenie zamestnancom a ich rodinám.

Snažíme sa vyplniť sociálny defekt,  kompaktný právny systém kompatibilný s právnymi systémami iných európskych vyspelých štátov.

Viac o našej činnosti Vám prinesieme na 6. medzinárodnej konferencii dňa 25. 11. 2020 on-line. Srdečne pozývame.

 

Prečo Flašík nezverejniil video IOÚP ?

20.05.2024

Znovu Vám prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. Znovu uvádzam: Prečo sa nikto [...]

Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ?

09.04.2024

Prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. A stále je dôležité: Prečo sa nikto [...]

Do parlamentu si občania zvolili starých „mazákov“, ktorí ale pravdu nepovedia

27.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Už v minulom článku sme Vás informovali, že po 8-mich rokoch sme sa dožili, že bude prvé pojednávanie v kauze žalobkyne proti žalovanému Slovenská technická univerzita. Hrozby s [...]

SAS, Liberálny dom

SaS pripravuje trestné oznámenie: množiace sa vyhrážky prekračujú hranice

20.05.2024 22:13

Vyhrážky sa už neobjavujú len na sociálnych sieťach, ale aj formou listov, ktoré chodia aj ich rodinným príslušníkom, upozornila Kolíková.

blesk. búrka

Po zásahu blesku museli v Drážďanoch dvoch ľudí oživovať, zranených je desať

20.05.2024 21:47

Blesk zasiahol trávnatú oblasť pri Labe neďaleko centra saskej metropoly.

Europarlament / Europoslanci /

Voľby do europarlamentu by vyhrali progresívci pred Smerom a Hlasom, ukázal prieskum

20.05.2024 20:13

Pätnásť mandátov by si rozdelilo sedem strán.

Assange

Assange sa môže odvolať proti vydaniu do USA, rozhodol súd

20.05.2024 19:37

Ak by sudcovia rozhodli v prospech vydania, Assangeove právne možnosti v Británii by sa vyčerpali.