Založ si blog

Koronavírus ukázal vláde tabuizovanú tému v spoločnosti

Ďakujeme všetkým členom a sympatizantom Inštitútu ochrany ústavných práv za gratulácie k Veľkonočným sviatkom. Želajme si spoločne pokojnú a radostnú Veľkú noc. Pripomíname, že sme vznikli v dôsledku osvety a monitoringu zlej firemnej kultúry na pracoviskách, ktorá má zdravotné, ekonomické a sociálne následky. Veď si predstavte, v našej spoločnosti, kde vládnu tvrdé lakte a všelijakými prostriedkami sa zápasí o získanie a udržanie si pracovného miesta, kde sa neraz jednoznačne aj nehumánne presadzuje potreba, vôľa a názor zamestnávateľa a zamestnanci sa neraz ocitajú v krajných existenčných situáciách aj niekoľko mesiacov bez mzdy alebo zo dňa na deň vo výpovedi, je naša odborná kvalifikovaná oponentúra proti takémuto konaniu viac ako potrebná. Osveta a monitoring prípadov prepustenia z práce máme v agende tisícky. Ale vieme, že Vás je státisíce. Psychický teror na pracovisku nemá za cieľ priame poškodenie obete, ale jej zastrašenie, aby ju prinútili odísť na vlastnú žiadosť.Preto sme vyzývali vládu a poslancov parlamentu o pomoc. Nevedeli uchopiť zlo šíriace sa do extrémnych hĺbok.

A hľa, koronavírus ukázal každému, ako a čo je dôležité pre život človeka. Koronavírus nám pomohol zviditeľniť tabuizovanú tému, ktorá sa rozšírila v celej Európskej únii.  A hľa, koronavírus nám dnes pomoholl, aby novinári písali o našej téme 21. storočia. Koronavírus zmenil stratégiu našej vlády a samotného premiéra Matoviča, ktorý v minulosti utekal pred občanmi, ktorí ho žiadali o pomoc.

Keď už nevedel, ako sa ich zbaviť, tak odpísal, „nebojte sa budeme s Máriou spolupracovať“. Teraz je čas z archívu (IOÚP) pripomenúť prípad jednej z prvých obetí demokracie – pani E. Veselej:

„Pani E. Veselá nám napísala list, v ktorom sa nám sťažovala na mobbing zo strany zamestnávateľa – bola prepustená „na hodinu“ zo zamestnania. Preskúmali sme, či sa jedná o mobbing a dospeli k záveru, že tu ide  o zločin  spáchaný verejným činiteľom vo vedení MZ v Rajci v spolupáchateľstve s policajným vyšetrovateľom OO PZ v Rajci.

citujem z listu: „Žiadosť o preskúmanie Odloženia generálnou prokuratúrou Mimoriadneho dovolania na Najvyšší súd SR, ktoré bolo doručené na Generálnu prokuratúru v Bratislave  dňa 4.9.2012  proti  právoplatnému  Rozsudku KS v Žiline zo dňa 29.11.2011 č. 8Co/158/2011 v spojení s Rozsudkom OS v Žiline zo dňa  27.1.2011 č. 4C/57/2010.

Žalovala som zamestnávateľa pre Neplatnosť okamžitého skončenia Pracovného pomeru. Predtým som sa radila s odborníkmi Inšpektorátu práce v Žiline, oni jednoznačne trvali na žalobe proti zamestnávateľovi. Podľa zamestnávateľa som údajne mala závažne porušiť Pracovnú disciplínu, na hodinu som dostala výpoveď. Mám 56 rokov a 20 rokov pracujem vo verejnom záujme. Nebola som disciplinárne nikdy riešená, prácu som vykonávala čestne a zodpovedne. Krutosť mobbingu je spojená s totálnou likvidáciou mojich sociálnych istôt aj v tom prípade, ak by som naozaj porušila pracovnú disciplínu – ale ja som ju fakticky nikdy neporušila! Už 3 roky sa psychicky liečim u ambulantného psychiatra pre sociálne indukovanú depresiu. Veľmi sa  trápim pre nespravodlivosť a spoločenskú ujmu, lebo v záznamoch mám tzv. „hrubé závažné porušenie pracovnej disciplíny“. Sociálny následok je likvidačný. Ja som neschybila ani neúmyselne! Nikdy nebola naplnená skutková podstata § 68 ods. 1 zák. č. 311/2001 Zb. (doložené Rozsudkom NS SR 3Cdo  63/2003, 3Cdo 173/2006). Mám Čestné vyhlásenie kolegyne ktorá išla som mnou na obed. V ňom potvrdzuje pre potreby forenzného konania fakty: Základné opatrenia som vykonala podľa požiadaviek a podľa bežnej praxe. Uzamkla som hlavné dvere na Pokladni mestského zastupiteľstva (MZ), a znova som skontrolovala uzamknutie.

Mám potvrdenie od mestských poslancov MZ, dňa 04. 02. 2010 dali mi Čestné vyhlásenia, kde potvrdzujú úmyselnú nečinnosť zamestnávateľa, ktorý mal vymeniť zámky na mestskej Pokladni, ale nevymenil! V Pokladni sa v minulosti vystriedali štyri (!) pokladníčky a zámky neboli ani raz (!) vymenené! To som sa dozvedela až po vykradnutí Pokladne.

Ďalej: Náhradné kľúče od Pokladne voľne viseli v skrinke, kde mali prístup rôzne osoby, ale tá skrinka nebola v mojej kompetencii, a tiež som netušila, že je voľne dostupná !

Kriminalistická expertíza priložená vo vyšetrovacom spise jasne potvrdila, citujem: „Skúmaním neboli zistené na povrchu a tiež aj na vnútorných súčastiach vložky zámku žiadne mechanoskopické stopy po násilných zásahoch…“ Uznesenie OO PZ Rajec  ČVS ORP-230/RA-ZA-2010 z 21.4.2010 konštatuje, že páchateľ nezisteným predmetom otvoril uzamknuté drevené dvere.

Záver všetkých vyšetrení je nepopierateľný: Boli  zneužité kľúče, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. Najdôležitejší fakt: Hmotná škoda zamestnávateľovi nevznikla, lebo napriek vlastnej škode, ktorá mi vznikla, ihneď som ukradnuté financie nahradila, lebo som verila, že prípad bude riadne vyšetrený a peniaze mi vrátia. Verila som, že policajti nájdu zlodeja podľa odtlačkov prstov. Policajti zámerne nezobrali vzorky odtlačkov prstov z pokladne, lebo vraj (!) zamestnávateľ na tom netrval. Pochybil zamestnávateľ, a to dvakrát: 1. Nevymenil zámok po odchode predchádzajúcej zamestnankyne pokladne; 2. Ponechal náhradné kľúče od pokladne voľne dostupné pre každého v budove MZ, čo som nemohla nijako predpokladať. K tomu vyvstáva otázka: Môžeme tolerovať zamestnávateľov, ktorí zneužijú svoje postavenie, obohatia sa na úkor podriadených a potom zneužitých podriadených prepustia na ulicu?

Presne to sa mi stalo, hoci neobviňujem  konkrétnu osobu, ale rozhodne obviňujem policajtov zo spolupáchateľstva na tejto krádeži, a to úmyselným konaním vyšetrovania krádeže. V minulosti bola pokladňa už 3x vykradnutá náhradnými kľúčmi, bez násilia (Ja som nerobila v tej dobe v pokladni).Tento fakt som sa dozvedela dodatočne až po tomto štvrtom vykradnutí, pri vyšetrovaní. Vyhovovalo niekomu v MZ striedanie zamestnankýň v Pokladni MZ?  Mohol si niekto pravidelne prisvojovať mestské financie a následne mobboval pokladníčky?“

Toľko z listu pani Emílie Veselej z Rajca. A na našu interpeláciu vtedajšiemu ministrovi vnútra sme nedostali odpoveď, ktorá by prípad pani E. Veselej vyriešila v jej prospech.

A nebyť koronavírusu tak si naši mocipáni nedvihnú zrak na zlo, ktoré sa tu zabetónovalo. Lebo dosiaľ o týchto nekalých praktikách svojich zamestnávateľlov sa každý bál a bojí hovoriť a  už vôbec o tom napísať .Prípadne nakrútiť reportáž.  Koronavírus spôsobil, že  príležitosť tu majú aj naši právnici

https://tlacovespravy.sme.sk/c/22373750/pomahal-v-presove-pomaha-aj-teraz-koronakriza-zasiahla-aj-jeho.html?utm_source=reg_ke-titulka&utm_medium=widget&utm_campaign=tlacove-spravy#rf=wg-p

Najnovšeie správy prichádzajú: Európska komisia predstavila tri návrhy, ktoré pomôžu členským štátom v  boji so súčasnou krízou spôsobenou ochorením COVID-19.. Jedným z nich  je vytvorenie úplne nového nástroja na zmiernenie rizík nezamestnanosti, tzv. SURE.  Cez tento nástroj by komisia poskytovala členským štátom pôžičky, pričom sa predpokladá, že Slovensko by mohlo byť oprávnené na získanie úveru od komisie až do výšky 0,5 – 1 miliardy eur. Z týchto peňazí by sme mohli pokryť výdavky súvisiace s udržiavaním zamestnanosti. „Teda najmä pomáhať firmám či podnikateľom prekonávať ťažké obdobie tak, aby nemuseli prepúšťať a aby sa nám podarilo zachovať čo najväčší počet pracovných miest,“ uviedla vicepremiérka V. Remišová s tým, že to je veľmi dôležitý nástroj na zmierňovanie ekonomických, ale najmä sociálnych a ľudských dôsledkov tejto krízy. Okrem toho EK navrhla aj opatrenie, ktorého podstatou je presmerovanie peňazí v aktuálnom rozpočte. Znamená to, že cez tzv. Nástroj núdzovej podpory (ESI) by približne 2,7 miliardy eur malo ísť na nákupy zdravotníckeho vybavenia (ventilátory, testy), fungovanie a presúvanie mobilných zdravotníckych tímov a podobne. Táto pomoc by mala byť smerovaná do najpostihnutejších oblastí EÚ..

Koľko sľubov sme počuli pred voľbami od Igora  Matoviča?  Akože občania si predložia svoje požiadavky do Programového vyhlásenia vlády? Tak vážení, predkladajte požiadavky, lebo Igor Matovič má lehotu do 13 apríla 2020 predložiť tento „víťazný dokument“ na rokovanie parlamentu.   Aký bude –  to uviedol nový minister obrany Jaroslav Naď  v rozhovore pre TASR, žiadne zásadné prekvapenia v ňom nebudú. „Verím, že sme dali dokopy dokument, za ktorý sa môže postaviť ktokoľvek v koalícii a ktorý bude jasným odrazom proeurópskeho, proatlantického smerovania a zároveň transparentnosti a zodpovednosti v rezorte.“

Pripomínam: COVID-19 nám odhalil najväčšie problémy ľudstva, medzi ktoré nepatria ani infekcie, ani prírodné pohromy typu sopiek, orkánov, či tsunami. Najväčší problém ľudstva spočíva v sebaovládaní spoločenstva. Zmena politík je viac ako potrebná. Takzvané „demokratické voľby“ presadené a vnucované politikmi USA už dávno zaostali za skutočnými potrebami riadenia ľudstva. V každom štáte sú pozorované trendy „demokracie“ ktoré spochybňujú slobodu aj ľudský rozum, a ohrozujú budúcnosť ľudstva.

Inštitút ochrany ústavných práv má obavy, aby  Programové vyhlásenie vlády  nebolo „hrozbou s novými názvami, ale so starou podstatou.“ Pridajte sa k nám, bojujme spoločne za naše Slovensko, kde sa bude chodiť do práce s radosťou.

 

Prečo Flašík nezverejniil video IOÚP ?

20.05.2024

Znovu Vám prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. Znovu uvádzam: Prečo sa nikto [...]

Kauza (ex)poslankyne sa dostane na volebnú kampaň našich europoslancov ?

09.04.2024

Prinášame ďalšie okienko pre študentov práva (a nielen pre nich). LEBO: študenti práva (a nielen oni) sa od roku 1989 mali učiť, ako sa pripravujú zákony v našom slovenskom práve, ako funguje náš parlament, ako pomáhajú poslanci parlamentu svojim občanom a či poslanci parlamentu slúžia svojim voličom v zmysle Ústavy SR a pod. A stále je dôležité: Prečo sa nikto [...]

Do parlamentu si občania zvolili starých „mazákov“, ktorí ale pravdu nepovedia

27.02.2024

Vážení študenti práva (a nielen Vy) pokračujeme zadarmo v praktických skúsenostiach a v šírení osvety a monitoringu, ktorý zaznamenávame do našej histórie budovania demokracie po slovensky.Už v minulom článku sme Vás informovali, že po 8-mich rokoch sme sa dožili, že bude prvé pojednávanie v kauze žalobkyne proti žalovanému Slovenská technická univerzita. Hrozby s [...]

SAS, Liberálny dom

SaS pripravuje trestné oznámenie: množiace sa vyhrážky prekračujú hranice

20.05.2024 22:13

Vyhrážky sa už neobjavujú len na sociálnych sieťach, ale aj formou listov, ktoré chodia aj ich rodinným príslušníkom, upozornila Kolíková.

blesk. búrka

Po zásahu blesku museli v Drážďanoch dvoch ľudí oživovať, zranených je desať

20.05.2024 21:47

Blesk zasiahol trávnatú oblasť pri Labe neďaleko centra saskej metropoly.

Europarlament / Europoslanci /

Voľby do europarlamentu by vyhrali progresívci pred Smerom a Hlasom, ukázal prieskum

20.05.2024 20:13

Pätnásť mandátov by si rozdelilo sedem strán.

Assange

Assange sa môže odvolať proti vydaniu do USA, rozhodol súd

20.05.2024 19:37

Ak by sudcovia rozhodli v prospech vydania, Assangeove právne možnosti v Británii by sa vyčerpali.