„Nad ľudskou hlúposťou nezvíťazíme. Ale nikdy nesmieme prestať proti nej bojovať. “ Werich

Blíži sa nám 6. medzinárodná konferencia Inštitútu ochrany ústavných práv, ktorý pokračuje v monitorovaní, dokumentácií, registrácií prípadov psychického násilia na pracoviskách, resp na Slovensku pod pojmom šikana na pracovisku. Inštitút ochrany ústavných práv hodnotí prípady občanov, ktorí nás žiadajú o priamu pomoc, alebo radu. Evidovali sme spoločné […]