Založ si blog

Senzácie – je tu zase čas politických sľubov

Ďalšie moje Zápisky z parlamentu na zamyslenie pre voličov.  (na reakciu pána čitateľa pre vysvelenie uvádzam : Zápisky z parlamentu vznikli v minulom volebnom období, kedy bola ministerka spravodlivosti žena JUDr. Lucia Žitňanská )

Medzi najdôležitejšie zákony, ktoré plánuje ministerstvo spravodlivosti SR  predložiť v tomto roku (2014), budú podľa šéfky rezortu patriť zákony v oblasti zúženia priestoru pre korupciu. Zase je to len klinec trafený po hlavičke. Súčasne v tomto minulom volebnom období (2012 – 2016)  poslanci Viskupič, Jurinová a Matovič išli do volieb s programom, že budú bojovať proti korupcii a rozkrádaniu. Zatiaľ neviem ani o jednom jedinom prípade, ktorý by odhalili, ktorý by zastavili, alebo  ktorý by vyriešili. Kto sa na to spýtal, keď ich tam zase zvolili (volebné obdobie 2016 -2020)?

Ani novinári to nevedia, lebo aspoň oni by sa spýtali, čo ktorý poslanec dokázal pre svojich voličov počas volebného obdobia? 

Mali na to výbornú príležitosť, veď dostali na stôl hotovú vec: Protokol o kontrole v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva. Od právničky, ktorá im ho priniesla, lebo považovala to , ako pomoc, aby si zachránila prácu. ciujem jej svedectvo:  Nemali ani ochotu protokol si preštudovať! Namiesto toho, aby verejne pranierovali rozkrádanie v stredisku, pán Viskupič a pani Jurinová surovo podviedli nielen mňa, ale aj mojich kolegov, keď  pani Jurinová rokovala s riaditeľom strediska deň predtým, než ma prijal pán Viskupič. Nemal ani taký charakter, aby mi povedal, že pani Jurinová deň predtým, ako ma on prijal,  rokovala s riaditeľom strediska a umožnila mu tým, aby si v rámci SR aj v OSN urobil „piár“ z tohto stretnutia. Títo poslanci robia opak toho, čo sľúbili voličom, a za čo ich títo voliči platia. Očakávala som, že po voľbách budú úzko spolupracovať s kontrolnými inštitúciami štátu a prezentovať ich kontrolné výsledky. A oni ani nemali záujem prečítať si protokol. Tak to je sila za takmer 5 miliónov. eur, ktoré dostanú za to, že sa im podarilo „obalamutiť“ takých voličov, ako som ja.

 

Pani poslankyňa, predstavte si, že v priebehu rokov 2011 a 2012 dokázal manažment Strediska „pre ľudské práva “vyštvať“ všetkých  21 zamestnancov, ktorí si dovolili poukázať na jeho zlodejinu a nezáujem o plnenie úloh Strediska pre občanov.  Z „pôvodných“ zamestnancov tam zostali iba štyria, jedna frajerka člena správnej rady, jedna pravdepodobne príbuzná  riaditeľa, jedna vrátnička a jeden pán, čo bol ochotný robiť verejné obstarávanie spôsobom, ako chcel riaditeľ. V januári až marci 2012 prijal riaditeľ 5 nových zamestnancov a nám nepohodlným zrušil miesta. V júni chce zamestnať 15 nových zamestnancov. Som si istá že ľudia, ktorí sú tam teraz a mali by chrániť ľudské práva, majú úplne iné záujmy. Ja už niekoľko nocí nespím, lebo neviem, čo mám povedať klientom Strediska, ktorých zastupujem v súdnom konaní, alebo, ktorí sa bez mojej pomoci môžu ocitnúť na ulici. Pôvodne sa uvažovalo nad tým, že sa rozšíria kompetencie Strediska pre ľudské práva tak, aby bolo aj vyšetrovacím a sankčným orgánom v tejto oblasti a aby sa obete neboli nútené obracať priamo na súd, lebo také vyšetrovacie orgány existujú aj v mnohých krajinách EÚ.  Nuž,  ale  manažmentu Strediska  záleží na svojich  ziskoch a nie na obetiach šikany a diskriminácie. 

 A tiež si myslím, že  aj inšpektoráty práce by mali mať posilnené kompetencie v uvedených oblastiach a mali by byť vyškolené na odhaľovanie týchto javov. Ale v súčasnosti sú inšpektoráty práce tak personálne poddimenzované a tak odborne zdecimované, že nie sú schopné preukazne prešetriť nahlasované prípady rodovej a inej diskriminácie na pracovisku a už vôbec nie šikany, zneužívania práva manažmentom, porušovania dobrých mravov.

Ešte Vám chcem napísať, že včera dopoludnia som sa stretla s poslancom Kadúcom. Venoval mi dosť veľa času. Ako však z jeho mailu vyplýva, domnievam sa, že preferuje mladých a advokátske kancelárie (aj tú, v ktorej pracuje on).  Advokáti si hľadajú klientelu a budú pracovať pre kohokoľvek, kto im zaplatí. Sama som už videla stanoviská jednej advokátskej kancelárie, ktoré vypracovala k tej istej problematike súčasne pre  rôzne  politické  objednávky Základ vypracovaného stanoviska bol rovnaký, len závery napísali každej politickej strane iné. Pri všetkej úcte k mladým, sama som s mnohými pracovala a viem, že sú medzi nimi naozaj šikovní ľudia, avšak nepoznajú dopady mnohých zákonov v praxi. Prečítajú si zákon, ale nevedia, čo za ním je, aké sú problémy spojené s jeho uplatňovaním. Mať „ambície“, ako uvádzajú niektorí uchádzači o pozíciu asistenta, podľa mňa nestačí. Podľa mňa treba mať aj prehľad o uplatňovaní  našej legislatívy v praxi a predstavy o tom, ako možno urobiť nápravu. Takéto znalosti sa dajú nadobudnúť len praxou. Odpoludnia som mala stretnutie ohľadom Slovenského národného strediska pre ľudské práva s poslancami Viskupičom aj  Kadúcom. Venovali mi zase dosť veľa času a videla som, ako sa snažia, a zároveň som videla aj ich skepticizmus a akúsi bezmocnosť. A to by som práve od takých mladých ľudí, ako sú oni, neočakávala. Plne som chápala ich opatrnosť a snahu získať argumenty, ale ten „skepticizmus“  a akási nemohúcnosť mi  naozaj nesedeli. Veď práve o mladých ľuďoch sa hovorí, že sú ambiciózni, chcú pohnúť veci dopredu, majú energiu, neboja sa presadzovať veci, ktoré považujú za správne  a u nich som videla na jednej strane úpornú snahu mi pomôcť a na druhej strane akési obavy z neúspechu. Myslím, že téma, ktorú som nastolila, je dobrá a aj potrebná a že presne zapadá do programu OĽaNO.  Som však prekvapená, že takí mladí, ambiciózni ľudia majú obavy a hlavne ten skepticizmus ma zaskočil.

Ako chcú „pohnúť“ alebo zmeniť niečo v spoločnosti, keď sú takí skeptickí? Navrhla som obom, že počas víkendu im spracujem podklady, ktoré by mohli byť použiteľné pre mediálne vystúpenie a obaja s tým súhlasili. Ale čas šiel a nič sa v médiach neobjavovalo.

Na Slovensku je veľké množstvo ľudí, ktorí sú v oveľa horšej situácii ako ja – čo som mala možnosť poznať počas práce v Stredisku.  Oveľa viac ma  mrzí, že to predvolebné heslo: „Budeme im pozerať na prsty“ bolo len mediálne ohlupovanie voličov. Aj ja som naň naletela, rovnako ako aj mnohí iní.

Nápor, ktorému som bola v práci vystavená, sa  začína prejavovať aj na mojom zdravotnom stave. Už si nenachádzam čas ani na spánok, lebo riešim mojich klientov, ktorým „bežia lehoty“, a ktoré nesmú zmeškať. Okrem toho,  ako bývalí  zamestnanci Strediska  ešte robíme aj nejaké podpisové akcie a pokusy o medializáciu situácie v Stredisku. Ale všetko chce čas. 

A ešte by som Vás chcela poprosiť,aby ste sa nedali  odstrašiť rôznymi „negatívnymi energiami“. Robím žalobu jednej panej, ktorá má 80% mieru funkčnej poruchy – nevie sa sama ani najesť, ani umyť, ani telefonovať, ani chodiť, ani urobiť si hygienu a úrad práce aj odvolací orgán  jej zamietli príspevok na asistenta, príspevok na prepravu, na diétne stravovanie a v Centre  právnej pomoci povedali jej známemu, že nemá nárok ani na advokáta.
Toto sú ľudské práva po slovensky.

Možno by ste mali hľadať „spojenectvá“ medzi takými, ktorí sú na Vašej inteligenčnej a morálnej úrovni. V žiadnom prípade by ste sa nemali nechať znechutiť alebo dokonca zdeprimovať nejakými postojmi, prístupmi, správaním, pohľadmi  a pod. svojich poslaneckých  kolegov a kolegýň.

Mimochodom, viacerí novinári, s ktorými som hovorila osobne, mi potvrdili, že  niektorí poslanci OĽANO sú „kúpení“ a ešte aj horšie. Ja tieto veci chcem zverejniť vrátane postoja, ktorí zaujali tí dvaja, ktorých som navštívila a podpredsedníčka Jurínová.

Na jednej strane rokovali s riaditeľom Strediska a na druhej strane mi klamali do očí, že sa snažia pomôcť. Lenže keď klamali mne, tak tým klamali aj desiatkam iných ľudí, ktorí čakali od nich pomoc.To nemôžeme nechať len tak. Ak budeme mlčať, spoločnosť sa nikdy nepohne dopredu. Niektoré prípady sú hrôzostrašné a myslím, že mnohí politici by za ten stav, ktorý zavinili, mali nielen odísť z politiky, ale ísť rovno do väzenia. Keď si pomyslím, že takýchto  politikov platíme z našich daní, tak je mi z toho zle a nielen mne. Viem, ako žijú starí, nevládni a bezbranní ľudia, ktorí vybudovali mnoho fabrík, ktoré živili milióny ľudí a ktoré sa po „nežnej revolúcii“ pod zámienkou privatizácie rozkradli a z tohto predaja sa obohatili mnohí ľudia, ktorí (alebo ktorých deti) dnes žijú v blahobyte a niektorí z nich aj na politickom výslní.

Ide mi o to, aby verejnosť vedela, kto je kto v politike a načo títo  politici  míňajú ich dane a odvody.Ako sa chce táto spoločnosť pohnúť dopredu, keď sa na inštitúciách likvidujú ľudí, ktorí si chcú plniť povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona a za ktoré sú platení z našich daní.  Ako možno donekonečna vyhadzovať kontrolórov, ktorí chcú zisťovať porušenia zákonov, vyšetrovateľov, ktorí chcú veci vyšetriť, prokurátorov, ktorí chcú podať obžaloby na mafiánov, zamestnancov správnych orgánov, ktorí chcú rozhodnúť podľa zákona, atď.  Títo ľudia boli a sú vyhadzovaní  preto, že si chceli a chcú plniť svoje povinnosti. Kde sú poslanci OĽaNO? Na jednej strane pán Matovič hlása, že chce zvýšiť výber DPH, na druhej strane je jeho poslancom úplne jedno, ako sú vyhadzovaní daňoví kontrolóri. Tak sa pýtam, kde sú tí strážcovia OĽaNO, ktorí sľúbili, že budú Smerákom a nielen im pozerať na prsty?  Ale od poslancov  OĽaNO ťažko  možno očakávať v uvedenej veci nejakú iniciatívu, keď sa neunúvali prečítať ani protokol.  Vari preto, že sú slabo zaplatení??? …. alebo  preto, že po voľbách dostali od Smeru „kostičky?“ pokračovanie nabudúce. 

 

 

 

Topiaci líder Matovič sa slamky chytá alebo kradnúť sa nemá

18.02.2020

Aktuality dňa 17.2.2020 priniesli článok Matovic-zapalil-sviecky-pod-Pellegriniho-oknami. A tak sa ukazuje, že volebná kampaň lídra OĽaNO je ako topiaci sa slamky chytá. A vyhlasuje prvky priamej viac »

Vážená pani poslankyňa Nicholsonová,

17.02.2020

Vypočula som si predvolebný podcast pani europoslankyne Nicholsonovej, ktorá si myslí, že Igorovi Matovičovi z OĽaNO pomohla hystéria, ktorá ho vykresľuje ako strašiaka. Ona sama kandiduje zase viac »

Poslanec parlamentu na pokračovanie alebo v zajatí zákonov

17.02.2020

Zápisky zo dňa 28.1.2015: Dnes otvoril predseda Národnej rady SR rokovanie 46. schôdze NR SR minútou ticha, aby sme si pripomenuli obete terorizmu, ale aj holokaustu, a to pri príležitosti 70. viac »

zmluva, podpis, poznámky, muž

Kocúrkovo okolo Istanbulského dohovoru

19.02.2020 07:00

Najskôr nie, potom áno. Vláda odsúhlasila Istanbulský dohovor. Podľa odborníkov ide len o nápravu právnej chyby.

gynekologický problém, svrbenie, žena, bolesť

Gynekológa vinia zo zneužívania detí

19.02.2020 07:00

Gynekológ Martin K. z Myjavy podľa polície zneužíval 12- až 13-ročné dievčatá a maloletých chlapcov. Gynekológ hovorí o mediálnom lynči.

Koronavírus

Koronavírus v Číne má na svedomí už viac ako dvetisíc obetí

19.02.2020 06:39

Počet úmrtí na Covid-19 v pevninskej Číne dosiahol na konci utorka číslo 2004, čo je oproti predchádzajúcemu dňu zvýšenie o 136 mŕtvych.

Boeing / Lietadlo /

Boeing objavil v palivových nádržiach lietadiel 737 MAX cudzie predmety

19.02.2020 06:16

Nález môže potenciálne predstavovať bezpečnostné riziko, uvádza sa v internom obežníku Boeingu.

anzelma1234

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 44
Celková čítanosť: 80773x
Priemerná čítanosť článkov: 1836x

Autor blogu

Kategórie